P0

Verslas

„Grigeo Klaipėda“ pristato atsinaujinimo planą (6)

Atvira Klaipėda

Atvira Klaipėda
2020-11-26


Prabėgus daugiau nei 10 mėnesių nuo per Lietuvą nuvilnijusios „Grigeo Klaipėda“ istorijos, pasiryžusi atlyginti padarytą žalą įmonė viliasi, kad tikrieji šios istorijos kaltininkai bus nustatyti.

Per visą šį laikotarpį įmonė dėjo dideles pastangas siekdama įrodyti, kad panašūs incidentai ateityje daugiau nepasikartos, o bendrovė galėtų nepertraukiamai tęsti savo veiklą, taip išsaugant beveik 200 darbo vietų.

Martyno Vainoriaus nuotr.

„Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius Tomas Eikinas išplatintame pranešime spaudai teigia, kad bendrovė nusiteikusi optimistiškai ir pradėjo įgyvendinti realių permainų planą, kurio teigiamus rezultatus pajus ir Klaipėdos miesto gyventojai. Tuo tikslu bendrovė parengė atsinaujinimo viziją, apimančią pagrindines veiklos sritis.

„Baltą lapą įmonės istorijoje verčiame nepamiršdami praeities klaidų. Kruopščiai išanalizavome savo veiklą siekdami išsiaiškinti, kur buvo priimti neatsakingi sprendimai, kokios buvo mūsų silpnosios vietos ir kokie dalykai yra taisytini. Neabejojame, kad imdamiesi pokyčių sugrįšime ne tik atsinaujinę, bet ir stipresni, o tai taps akstinu labiau pasistengti ir kitoms pramonės įmonėms. Stipriname komandą bei džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungė tvarumo vadovė, kuri savo kompetencija ir patirtimi padės pasiekti užsibrėžtus tikslus“, – apie pokyčių svarbą kalba T. Eikinas.

„Grigeo Klaipėda“ dar šių metų pradžioje ne tik inicijavo aplinkosaugos ekspertų tyrimą nustatyti gamtai galimai padarytą žalą, bet ir nedelsiant ėmėsi vidinių patikrinimų. Bendrovėje buvo atliktas pagrindinius veiklos procesus apimantis auditas, padėjęs nustatyti silpnąsias vietas. Kartu buvo pateiktos kompetentingų ekspertų rekomendacijos, kaip šias spragas ištaisyti. Pasiryžusi tapti aplinkosaugine prasme tvaresne įmone, nekartojančia klaidų, sustiprėjusi „Grigeo Klaipėda“ rengia tvarumo strategiją ir užtikrins jos neatidėliotiną įgyvendinimą.

Lygiagrečiai šiems darbams pradėtos spręsti kvapų bei „Klaipėdos vandens“ nuotekų valyklos apkrovų problemos. Bendrovė ne tik ėmė diegti pažangius technologinius sprendimus, bet ir yra pasiryžusi įgyvendinti statybos techninį projektą, kuriuo remiantis būtų pradėtas dalinis nuotekų valymas Dumpiuose. Šis projektas ne tik leistų „Klaipėdos vandeniui“ stabilizuoti nuotekų valyklos apkrovas, bet ir padėtų spręsti kvapų problemą, atsiradusią dėl bandymų fabriko gamybos procese nuotekas padaryti mažiau taršias.

„Grigeo Klaipėda“ atsinaujinimo planas
Nr.Įmonės keliami tikslaiKas įgyvendinta/vykdomaKą planuojama įgyvendinti
1.Nustatyti žalą gamtai ir atkurti jos pirminę būklęInicijuotas aplinkosaugos ekspertų „TIG Environmental“ tyrimas, vadovaujamas teismo ekspertizės vykdomojo direktoriaus Carlo Monti„TIG Environmental“ tyrimo išvadų perdavimas prokuratūrai ir Aplinkos apsaugos departamentuiBendradarbiaujama su Lietuvos teisėsaugos ir aplinkosaugos institucijomis atliekant tyrimą dėl žalos aplinkai nustatymo. Pateikti siūlymai Aplinkos apsaugos departamentui dėl aplinkos atkūrimo priemonių plano bei geranoriško žalos gamtai atlyginimoSusitarta dėl 0,5 mln. Eur paramos skyrimo  Klaipėdos universitetui aplinkos taršos sprendimų kūrimui Klaipėdos regione ir aplinkosaugos specialistų rengimuiAplinkos atkūrimas pagal nustatytą priemonių planą, kai tik jis bus suderintas su aplinkosaugos institucijomisTolimesnis bendradarbiavimas su teisėsaugos ir aplinkosaugos institucijomis atliekant tyrimą
2.Užtikrinti veiklos procesų efektyvumąĮmonėje tarptautinės audito bendrovės AFRY atliktas aplinkosaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų auditasSuformuluotos audito išvados bei pateiktos 48 rekomendacijos, sudarytas veiksmų planasJau įgyvendinta 20 iš 48 AFRY pateiktų rekomendacijųĮgyvendinti likusias 28 iš 48 AFRY rekomendacijųPeriodiškai matuoti įgyvendintų priemonių rezultatus ir toliau tobulinti procesusPatobulinti rizikų valdymo procesusĮdiegti naujus vadybos įrankius, leisiančius skaidriai ir efektyviai valdyti verslo procesus
3.Įgyvendinti tvarumo strategiją ir susigrąžinti visuomenės pasitikėjimąĮmonėje peržiūrėta ir patvirtinta nauja įmonės valdymo struktūra, sukurta tvarumo vadovo pozicija bei įdarbintas kompetentingas tvarumo vadovasKuriama įmonės tvarumo strategijaFormuluojami aiškūs įmonės prioritetai socialiniu, ekonominiu ir ekologiniu aspektuĮmonėje atliktas neplaninis auditas siekiant susigrąžinti ISO14001 sertifikatą, patvirtinantį, kad įmonės veikla atitinka visus standarto reikalavimusĮgyvendinti įmonės tvarumo strategijąUžtikrinti, jog įmonėje laikomasi įmonės veiklos kriterijų socialiniu, ekonominiu ir ekologiniu aspektujungtis prie Jungtinių Tautų visuotiniais tikslais  paremtų tvarumo iniciatyvų įgyvendinimo Susigrąžinti ISO 14001 aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikatą, užtikrinantį nuolatinį aplinkosaugos veiksmingumą mūsų bendrovėjeLaikytis ISO 14001reikalavimų ir standartų
4.Išspręsti kvapų problemąPradėta įgyvendinti „Buckman“ parengta kvapų priežasčių nustatymo programaPradėta naudoti „AirBorn“ sistema, skirta neutralizuoti ne tik išsiskiriančius kvapus, bet ir jų sukėlėjusĮdiegta kvapų monitoringo sistema, kurią sudaro elektrinė nosis dėl kvapų (NH3, H2S) matavimo fabriko aplinkos ore su hidrometeorologijos duomenų stotele. Analogiška įranga veikia ir DumpiuoseTestuojamas ozono padavimas į nuotekas, kurio tikslas – sumažinti sieros vandenilio ir amoniako kvapus nuotekose. Pirminiai rezultatai parodė, kad ozonu apdorotų nuotekų kvapas ženkliai sumažėjoReguliariai dezinfekuojama dalis baseinų, kad mažėtų mikrobiologija bei jų skleidžiami sieros vandenilio ir amoniako kvapaiŠiais metais iš Dumpių išvežta 30 000 tonų kompostoInicijuotas ir pradėtas įgyvendinti dalinio nuotekų apvalymo Dumpiuose projektas, padėsiantis ne tik užtikrinti sklandų nuotekų valymą, bet ir išspręsti suaktyvėjusią kvapų problemąPer 2021-2022 m. išvežti likusį sukaupto komposto kiekįKadangi padidėjusi fabriko skleidžiamų kvapų problema iš dalies susijusi su ribotomis „Klaipėdos vandens“ valymo įrenginių techninėmis galimybėmis stabiliai ir nuolat valyti bendrovės nuotekas, bus siekiama įgyvendinti pirminio nuotekų valymo „Grigeo Klaipėdos“ valymo įrenginiuose Dumpiuose projektą
5.Palengvinti „Klaipėdos vandeniui“ tenkančias nuotekų valymo apkrovas ir sumažinti gamyklos skleidžiamų kvapų intensyvumąSiekiant pirminį nuotekų valymą atlikti Dumpiuose,  visas nuotekas galutiniam išvalymui perduodant į „Klaipėdos vandens“ valymo įrenginius, parengtas techninis projektasGautas techninio projekto ekspertizės aktas, patvirtinantis, kad projektas atitinka visus teisinius reikalavimus ir jį galima tvirtintiIš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gautas statybos leidimas statyti techniniame projekte numatytus naujus nuotekų tinklus DumpiuoseSu rangovu  pasirašyta statybos darbų atlikimo sutartis, numatanti, kad pirmojo etapo darbai turi būti atlikti laikotarpyje nuo 2020-11-23 iki 2021-01-15Rengiama poveikio aplinkai vertinimo ataskaita Dumpių valymo įrenginių modernizacijos projektuiGauti veiklos įteisinimą TIPK leidimeGauti Klaipėdos apygardos prokuratūros leidimą vykdyti statybos darbusĮgyvendinti pirminio nuotekų valymo Dumpiuose projektąSiekiant užtikrinti perduodamų nuotekų kontrolę, sumontuoti automatinį mėginių semtuvą, papildomus nuotekų apskaitos ir taršos kontrolės prietaisus, kurių duomenys bus nuolat perduodami į „Klaipėdos vandens“ SCADA sistemą


  2020-11-26

  6 komentarai “„Grigeo Klaipėda“ pristato atsinaujinimo planą”

  1. AvatarLinas (IP: 78.57.255.7)

   Vidai, manau mes visi suprantame, kad Grigeo Klaipėda tikrai žino išleistų nuotekų kiekius. Tik čia bando mums kabinti makaronus, kad kažkas už juos kitas tai darė. Gerai, kad kažkas juos spaudžia iš šalies, nes tokios įmonės turi atsakyti už savo veiksmus. Pagal tavo rašinėjimus, matosi kad tikriausiai pats dirbi šioje įmonėje ir apsimeti “šlanga”, kad nieko nežinai.

  2. AvatarJustinui (IP: 78.57.255.7)

   Galima paskaityti ir paskaičiuot čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.186995/asr
   VI. APLINKAI PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMO DYDŽIŲ SKAIČIAVIMAS
   28. Žalos, padarytos vandens telkiniams, žemės paviršiui ir (ar) gilesniems jos sluoksniams, išskyrus 29 Metodikos punkte numatytus atvejus, atlyginimo dydis skaičiuojamas pagal formulę: Žn = Tn * In * Qn * Kkat, (1)
   kur:
   Žn – žalos, padarytos vandens telkiniams, žemės paviršiui ir (ar) gilesniems jos sluoksniams, dydis, Eur;
   Tn – teršalų, išmestų (išleistų) į vandens telkinius, žemės paviršių ir (ar) gilesnius jos sluoksnius, tarifas, pateiktas 1-oje lentelėje, Eur/t;
   In – indeksavimo koeficientas, nustatytas pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamą vartotojų kainų indeksą;
   Qn – išmestų (išleistų) teršalų kiekis, apskaičiuotas pagal (2) formulę, t;
   Kkat – koeficientas, įvertinantis vandens telkinių, žemės paviršiaus ir (ar) gilesnių jos sluoksnių kategoriją (pateiktas 2-oje lentelėje);
   n – teršalų rūšis.
   Qn = Qn1 – Qn2, (2)
   kur:
   Qn1 – išmestų (išleistų) teršalų kiekis, nustatytas šios Metodikos 19 punkte nurodyta tvarka, t;
   Qn2 – mechaniškai ir (ar) kitaip surinktų/pašalintų teršalų kiekis, avarijų likvidavimo planuose arba su aplinkos apsaugos institucija suderintais terminais ir priemonėmis, t.

  3. AvatarJulius (IP: 90.131.39.22)

   Bet kaip reikia meluoti taip iš Grigeo Klaipėda, nes juk yra pasakyta, kad jie “ Prokurorė negalėjo įvardinti, kiek laiko truks tyrimas. „Tyrimas galėtų vykti ir greičiau jei įmonė sutiktų bendradarbiauti. Tačiau tokių duomenų, kad jie nori bendradarbiauti – mes neturime“, – sako G. Skersinskytė.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt