P0

Mums rašo

Ar detonuosime melo bombą, kuri Lietuvoje tiksi daugiau kaip 70 metų? (8)

Virginija Jurgilevičienė
2022-11-19


Viena, galimai net pagrindinė, Rusijos-Ukrainos karo priežastis yra ta, kad II pasaulinio karo organizatorė Sovietų sąjunga nebuvo nubausta, kaip nacistinės Vokietijos sąjungininkė.

1939-1945 metų karas Lietuvoje dar nesibaigė, jis tęsiasi iki šių dienų, nes liko sovietiniai padariniai – valstybė neatsiprašė tautos didvyrių, kuriuos sovietai pavadino naciais ir žydšaudžiais.

Rietavas pirmosiomis II pasaulinio karo dienomis. Rietavo žydų sinagogos ir beit midrašo vaizdas. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus nuotr.

Sovietiniai okupantai neigė savo žiauriausią nusikaltimą, t. y. draugystę su kariaujančiais naciais ir pagalbą jiems iki 1941 metų birželio 22 d. Kremlius bičiuliavosi su naciais, kurie sukūrė ir ištobulino žmonių naikinimo mašiną.

1941 m. birželio 22 d. naciai, peržengę buvusios nepriklausomos Lietuvos valstybės sieną, viešai pareiškė, kad žydams nebus steigiami getai, žydų
tautybės žmonės bus šaudomi.

Pirmoji parodomoji žydų tautybės ir komunistų žudymo akcija įvyko Gargžduose 1941 m. birželio 25 d.  Gestapininkai, policininkai iš Tilžės bei Klaipėdos sušaudė 201 žydų tautybės gyventoją ir keletą komunistų. Šis civilių žmonių išžudymas turi būti įrašytas į Sovietų sąjungos juodųjų darbų sąrašą.

Jau po karo sovietų propagandistai sudarinėjo Holokausto atlasą. Maskoliai savo kaltės dėl globalios II pasaulinio karo apimties nemato, atvirkščiai, sudarytame Holokausto atlase 1941 m. birželio 25 d. Gargždų žudikus įrašo ir lietuvius, kurie išvis ten nedalyvavo. Sovietinio falsifikavimo esmė yra: jei įrašėme, vadinasi, ir dalyvavote, o jeigu neigiate, bijote atsakomybės. Tiesa viena – mūsų tiesa.

Sovietai savo žiaurumu niekuo nesiskyrė nuo nacių – vadovaudamiesi Ribentropo ir Molotovo paktu Katynėje išžudė apie 20 tūkstančių
lenkų.

Sovietų sąjungos valdžiai meluoti buvo įprasta, nes kai tik 1917 m. Rusijoje įsigalėjo bolševikai, šalis tapo melo ir dezinformacijos puoselėtoja.

Stalino valdžia NKVD/KGB tardytojus Boleslovą Baranauską ir Eusiejų Rozauską pasiuntė parašyti Lietuvos holokausto istoriją, kurioje turėjo dominuoti sovietinis melas. Enkavedistų veikalą reikia pavadinti šiandieniniu terminu „fake news”. Jie falsifikavo faktus, paskleidė melą, klastojo dokumentus, nuotraukas ir kitą istorinę medžiagą.

Violeta Rutkauskienė straipsnyje „Tautos budeliai prie istorijos vairo“ rašo, kad „Lietuvos centriniame valstybės archyve, kurį kontroliavo KGB, 1959 m. buvo įkurtas dokumentų publikavimo skyrius, kurio pagrindinis tikslas buvo skleisti melagingas žinias ir įvairias falsifikacijas, žeminančias Lietuvos patriotų ir laisvės kovotojų vardą. Siekiant kompromituoti antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvius“ .

Apie Holokaustą dažnai diskutuoju su kolega Virginijumi Partauku, kuris ne kartą pasakojo, jog jo senelis Kražiuose prieš karą kalbėjo su parduotuvės savininku žydu, kuris jam sakė: „Ščerbauski, jūds debesis atein”. Visas pasaulis stebėjo II pasaulinio karo eigą, o ypač žydai suprato, kad ant jų galvų leidžiasi tamsūs debesys, todėl jie Kaune atakavo japonų diplomatą Sugiharą su vienu tikslu – gauti gyvybės vizas. Tokiu būdu jis iš juodo mirties debesies ištraukė apie 6000 žydų.

Sovietų sąjunga ir jos istorijos perėmėja Rusija, atvilkusi juodus mirties debesis, kurie išlijo žūtimi ant žydų tautybės Lietuvos piliečių, kaltės neprisiima ir kalčiausius įvardina lietuvius, o ne save.

Karas, kuris vyksta Ukrainoje, tik dar kartą patvirtina, kad kaltę turi prisiimti karo organizatoriai, o ne karo aukos.

Artūras Šulcas „Atviroje Klaipėdoje“ mėgsta aprašyti šiandieninę Rusijos informacinę propagandą, akcentuodamas, kad yra žinios, kurios skirtos „pirmiausia jos vidinei auditorijai“. Rusija ne tik nuo 1917 metų maitina „fake news” savo gyventojus, bet įtakos darytojai Kremliaus melą platina visame pasaulyje.

Karas Ukrainoje sako, kad atėjo laikas Lietuvos istorikams paneigti, kaip rašo Violeta Rutkauskienė, JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narė, enkavedistų E. Rozausko ir B. Baranausko anglų kalba išleistoje knygoje „Documents Accuse“ melagieną, nes šis veikalas tapo pagrindiniu šaltiniu Amerikos istorikams, kurie rašo apie holokaustą Lietuvoje.

Vašingtono holokausto muziejaus interneto svetainėje ši sovietinės propagandos ir dezinformacijos tikslais išleista knyga iki šiol pristatoma kaip „istorinių dokumentų šaltinis“.

Svarbu ne remtis enkavedistų surašyta holokausto istorija, kaip Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius, bet drąsiai keisti požiūrį, kaip mokytoja Astra Astrauskaitė, išėjusi su vėliava ginti Kazio Škirpos alėjos.

Kodėl atgavę 1990 metais Nepriklausomybę ne tik neatstatėme teisingumo, bet toliau viešai platiname sovietinį informacinį melą? Kodėl informaciniame kare dalyvaujame Kremliaus pusėje? Manau, todėl, kad Kremlius mus prižiūri, kontroliuoja ir neleidžia išsivaduoti iš II pasaulinio karo kaltinimų.

Manau, kad 2020 m. birželį, kai Genocido centro direktoriumi buvo paskirtas Adas Jakubauskas, Kremliui iškilo pavojus, jog jų sukurta versija apie lietuvius kaip nacius ir žydšaudžius gali subyrėti. KGB bylos liko, jų visų nespėjo išvežti į Rusiją. Kodėl nepalyginus KGB agentūros registracijos žurnale įrašytas pavardes su liudininkais holokausto bylose? Kiek KGB agentūros darbuotojų tapo etatiniais liudytojais? Lietuvoje iki šios dienos nėra kritiškai vertinami prisiminimai, susiję su holokaustu.

LRT.lt šių metų lapkričio 6 d. paviešino straipsnį „Varnikų miškelyje sušaudytas Trakų pasaulis: prašmatni menora, fanatikų minios ir pavydą kėlęs odos portfelis“. Šiame straipsnyje perskaičiau karaimo prisiminimą. Jis teigė, kad 1941 metais lietuvių kalbos nemokėjo, tačiau suprato, ką lietuviškai kalba Ypatingojo būrio, kuris buvo suformuotas iš savanorių lietuvių, praeinantys du kariai. Kiek girdžiu kalbančius ispaniškai, graikiškai ar kita kalba, kurios nemoku, tai tikrai nesuprantu, apie ką jie kalba. Manau, kad 1941 m. karaimas tikrai nesuprato, apie ką kalba lietuviai, tačiau jau apie 1945 ar vėliau ėmė ir teisingai susigaudė, o Lietuvos laikais papasakojo atsiminimus rinkusiai Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojai, humanitarinių mokslų daktarei L. Leparskienei.

Šiandien „fake news” t.y. platinamas melas turi labai svarų argumentą – Lietuvos žydų tautinė bendrija per karą buvo išnaikinta. Atseit jūs, lietuviai, dėl to kalti. Trakuose Ypatingojo būrio kariai, lietuviai, dalyvavo nekaltų civilių žudyme. Tuoj po karo buvo nustatyta, kad Ypatingajame būryje buvo nuo 50 iki 200 narių, o sugrįžę sovietai aptiktiems Lietuvoje skyrė mirties bausmes.

Kiekvienoje tautoje yra nusikaltėlių, tačiau kas nutiko Lietuvoje ir Ukrainoje? Sovietiniai enkavedistai prie tikrųjų nusikaltėlių prijungė Lietuvos ir Ukrainos didvyrius, kurie kovojo už šalies nepriklausomybę.

Rusijos „caras“ Putinas nutarė nubausti nepaklusnią Ukrainą ir pradėti karą. Daugelis, o taip pat ir aš, netikėjome, kad Rusija karo priemonėmis sieks įgyvendinti savo tikslus.

II pasauliniame kare labai svarbus vaidmuo teko sąjungininkams. Hitleris 1939 m. susirado sau ištikimą draugą – Sovietų sąjungą, todėl nesunkiai nukariavo daugelį Europos valstybių, žudydamas civilius-žydus. Naciams, praradus sąjungininką, o tiksliau, vakarykščiam sąjungininkui susidėjus su JAV, pralaimėjimas buvo neišvengiamas.

2022 m. vasario 24  d. Rusija, pradėjusi karą, sąjungininkų neturėjo, išskyrus Baltarusiją. Kinija ir Indija tėra naudos ieškantys pirkėjai. Manau, Rusija ėmėsi karo veiksmų neturėdama sąjungininkų, nes iki invazijos į Ukrainą, Europa ir JAV „lindėjo maskolių kišenėje ir gulėjo po jų kojomis”.

Stalinas kaip norėjo, taip elgėsi su vakarais, kaip surašė NKVD/ KGB darbuotojai holokausto istoriją, taip visi ir įtikėjo. Rusai nusprendė, kad „fake news” pagalba galima valdyti ne tik vietinę auditoriją, bet ir visą pasaulį, tai kam dar kokie sąjungininkai.

Karas Ukrainoje siunčia žinią, kad laikas keisti Kremliaus ir NKVD/KGB tardytojų surašytą melagingą holokausto istoriją. Būtina pareikalauti, kad kai kurie mūsų istorikai, kaip Alvydas Nikžentaitis, liberalai su konservatoriais nustotų „krūpčioti” ir nuolankiai vykdyti JAV ar Izraelio ambasadų užsakymus. Kremlius dirba ne tiesiogiai, o per užsienio ambasadas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus Ado Jakubausko atleidimas – Kremliaus susidorojimas. Jis buvo toks akivaizdus, kad žmonės organizavo mitingą, piketus, kurių tikslas apginti A. Jakubauską. Kremlius nugalėjo, jam nuolankiai pasitarnavo slapto balsavimo metu 75 Seimo nariai, prieš balsavo 4.

Šitie pokario KGB falsifikatoriai klaidina pasaulio istorikus ir tyrinėtojus bei valdo Lietuvos vidinę auditoriją, pasitelkdami Lietuvos valstybinę televiziją. Indrė Makaraitytė nerašo straipsnio su pavadinimu „naciukų” Rusija. Ji teigia „naciukų“ Lietuva. Manau, kad I. Makaraitytės reikia paprašyti – imti „čemodan“, eiti į „vogzal“ ir važiuoti pas savo šeimininkus į Kremlių. Tiesa, apie tai jau rašiau

Informaciniame fronte, kurio tikslas tyčiotis iš Lietuvos istorijos, dalyvauja dalis litvakų. Jie, kaip reikalauja Kremlius, kuris atitempė tamsius debesis ir mirtimi aplaistė Lietuvos žydus, kaltina tik lietuvius. Kremliaus taktika – kiršink, tyčiokis, kad taptumei pasaulio valdovu. Facebooke puslapyje „LŽBI Israelita“ Jakov Katz rašo komentarą: „O man Dušanskis patinka vis daugiau ir daugiau…“ Dalis litvakų siekia Lietuvos ir pasaulio visuomenei įteigti tokią „fake news”, kad visi lietuviai, karo metu buvę policijos daliniuose ir kituose sukarintuose būriuose, nusikaltėliai, o ne nepriklausomybės siekiantys didvyriai. Pagal juos, nusikaltimuose nedalyvavo degradavę, linkę į nužmogėjimą, kurių turi kiekviena tauta.

Lietuviai kaip pavyzdį, kad nusikaltėlių turi ir žydų tauta, nurodo Dušanskį. Valdo Rakučio mintys, dėl kurių jis nukentėjo, sukėlė dirbtinį skandalą: „Juk holokausto vykdytojų netrūko ir pačių žydų tarpe, ypač getų savivaldos struktūrose. Mes turime garsiai įvardinti šiuos žmones ir pasistengti, kad panašių į juos neatsirastų vėl. Bet taip pat atsakyti į klausimą, kokios buvo pačių žydų pažiūros, kokie sumanymai paskatino daliai žydų bendradarbiauti su sovietų valdžia, užimti svarbias pareigas represinėse sovietų struktūrose. Kartais priežasčių suvokimas leidžia suprasti ir pasekmes, nors ir nepateisina poelgių.“

Konglomeratas: Kremlius, JAV ir Izraelio ambasados, litvakai su Faina Kukliansky kontroliuoja ir prižiūri, kad NKVD/KGB žmogiškumą praradusių tardytojų surašyta istorija būtų priimta už tiesą. Šalies valdantieji tarnystę Kremliui įrodė organizuodami A. Jakubausko pašalinimą iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus pareigų.

Manau, jog kaltę dėl šiandien vykstančio karo turi prisiimti tie, kurie rūpinosi, kad JAV holokausto muziejaus fonduose kaip pagrindinis istorinis šaltinis būtų Lietuvos budelių surašyta holokausto istorija, kurie siuntė ambasadorius ginti Kremliaus interesus ir litvakai, kuriems Dušanskis patinka vis labiau ir labiau.

Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje paliko tiksinčią bombą – NKVD/KGB darbuotojų parašytą knygą apie holokaustą. Karas Ukrainoje lietuviams siunčia aiškią užduotį – saugiai „detonuokite” Stalino draugelių paliktą užtaisą: įvykdykite realią liustraciją, atstatykite istorinį teisingumą mokyklų programose ir kituose mokslo institucijose, uždrauskite LRT ir kitose viešosiose informavimo priemonėse deklaruoti Kremliaus naratyvą ir ugdykite jaunojoje kartoje ne tik pilietiškumą, bet pirmiausia, patriotiškumą.

Kada pranešite lietuviams džiugią žinią, kad II pasaulinis karas baigėsi, kad melo bomba – nukenksminta?

Šis tekstas – jo autorės nuomonė. 


  2022-11-19

  8 komentarai “Ar detonuosime melo bombą, kuri Lietuvoje tiksi daugiau kaip 70 metų?”

  1. AvatarRimas B (IP: 78.31.188.132)

   Įdomu, kad Amerikoje remiamasi 1970m Kazio Rukšėno knyga “Dokuments Assure” Nors tokio žmogaus Lietuvoje neaptikta, o dauguma “dokumentų” – falsifikatai. Vašingtono holokausto muziejuje E. Razanausko ir K.Rukšėno falsifikacijos pristatomos kaip istoriniai “dokumentai”. Pvz. : skelbiama 1941. III, 19. atsišaukimas į LAF kur sakoma, kad nužudžius žydą bus “atleistos” kolaboravimo kaltės. nors jau seniai įrodyta, kad tai NKVD Aleksandro Slavino paskleista klastotė. Gestapas SS rūsiuose irgi kūrė “dokumentus” kurie nesibodima pristatyti kaip dokumentus. 1949.II.6. iš VDR į Austriją pabėgo rašybos ekspertai L. ir H. Sulher kurie papasakojo kaip sukuriami ‘dokumentai” ir reikalinga rašysena….

  2. AvatarRimas B (IP: 78.31.188.132)

   Suprantama, tokios apimties straipsnyje visko neaprėpsi. Džiugu nors tai, kad tai yra bandymas parodyti ir iki šiol nutylimą. kitą istorijos pusę. Dabar madinga muštis į krutinę kartojant “Mea maxima culpa”. Tačiau net neparodant pastangų išsiaiškinti tiesą. Visų pirma pastoviai kartojama, kad Lietuvoje gyveno apie 250 000 žydų. Nejaugi taip sunku suskaičiuoti? Žydų naikinimo planuotojo Eichmano 1941m nurodyts, kad Lietuvoje (su Vilniaus kraštu) gyvena 134 000 žydai. Niurenbergo procese, jau patys žydai nurodė, kad gyveno 150 000. Pagaliau yra Eidinto knyga “Žydų žudymo byla” kur jis rašo, kad išgelbėta 56 000 žydų. Kitais duomenimis 70 000. Istorikas Gurevičius pateikia 14 000 išgelbėtų pavardes, soc. padėtį. profesijas. Eidintas nurodo šalis kur pabėgo žydai. Kodėl taip akcentuojama holokaustas, bet nutylimas holodomoras? Įtariu, kad pagrindinė priežastis ta, jog holodomoro įkvėpėjai ir vykdytojai buvo žydai. Tai akcentuoja ir kai kurie ukrainiečių istorikai. Juolab, kad Ukrainos KGB- NKVD archyvai atviri.

  3. AvatarRimas B (IP: 78.31.188.132)

   Įdomu ar ponas Aleksandras iš viso girdėjo apie istorijos faktus? Jaučiasi, kad žino tik tai kas nurodyta sovietinės “istorijos” interpretacijose. Beje . o kiek buvo žydų kurie išgelbėjo lietuvius nuo sušaudymo, trėmimo?

  4. AvatarPrieštarauja pati sau (IP: 90.131.42.95)

   ,,rašo:Pirmoji parodomoji žydų tautybės ir komunistų žudymo akcija įvyko Gargžduose 1941 m. birželio 25 d. Gestapininkai, policininkai iš Tilžės bei Klaipėdos sušaudė 201 žydų tautybės gyventoją ir keletą komunistų. ”
   Jurgeliavičienė rašo ir pati nesupranta ką parašė…..policininkai iš Klaipėdos…kas jie????nemeluok sau bent

   • AvatarVirginija Jurgilevičienė (IP: 86.100.115.25)

    Tai iš kokių miestų atėjo į Gargždus žudyti žydų tautybės žmonių? Kad atėjo iš Tilžės – nesipiktino ir melage neišvadino. Lietuviškas miesto pavadinimas yra tinkamas, nors tada naciai šį miestą vadino Tilzit . Lietuviškas Klaipėdos pavadinimas yra blogai. Kodėl Tilžės miestas gali turėti lietuvišką miesto pavadinimą ir nepiktina komentatorių “Prieštarauja pati sau”, o jau Klaipėda negali? Ji turi vadintis taip, kaip jį pavadino užkariautojai – Memelis. Klaipėda ar Memelis? Klaipėda, nes toks yra miesto lietuviškas pavadinimas. Aišku, jei priklausai okupantų palikuonims arba jautiesi užkariautojų paliktos kultūros vergas, tai Klaipėdą vadini okupantų duotu vardu Memelis.

  5. AvatarVirginija Jurgilevičienė (IP: 86.100.115.25)

   Aleksandrui atrodo, kad teiginys, kad Sovietų sąjunga, kaip II pasaulinio karo organizatorė nebuvo nubausta, kaip nacistinės Vokietijos sąjungininkė yra melas. Kodėl? Visas pasaulis stebėjo, kaip Vokietijos naciai buvo nubausti Niurnbergo tribunolo teismo procesuose. Jos sąjungininkė Sovietų sąjunga šiame procese buvo nugalėtojų pusėje ir tik kaltino nacius, bet nesėdo į nusikaltėlių suolą kaip naciai. Tokie istoriniai įvykiai padėjo pamatus sovietiniam melui apie II pasaulinį karą. Lietuvoje liepė taikyti melą NKVD/KGB tardytojai, kuriuos partija pasiuntė parašyti Holokausto istoriją. Atgavę Nepriklausomybę, likome prie sovietų surašytos istorijos. Tie, kurie nori lietuvišką naratyvą pateikti yra niekinami, iš jų tyčiojasi. Lietuvos visuomenei buvo pateiktas kunigo Jono Borevičiaus liudijimas, kad į žydų gelbėjimo komitetą ar grupę jį pakvietė Jonas Noreika – Generolas Vėtra. Šiandien anūkė Silvia Foti parašė, kad senelis nacis ir žydšaudys. Kas bijo tiesos? Ar S. Foti ir CO, ar Vidmantas Valiušaitis? Lietuvoje buvo suformuota žydų gelbėjimo sistema, tai viešai ėmė kalbėti tik paskelbus kunigo liudijimą Amerikoje. Apie tą sistemą sovietai visiškai nerašė, atvirkščiai ją neigė, nes ją organizavo jų paskelbti žydšaudžiai, kaip J. Noreika. Kalbėjau su viena klaipėdiete, kuri vaikas būdamas gyveno kaime netoli Kauno. Ji pasakojo, kad grupę žydų atveždavo ir vėliau išveždavo. Niekas nežinojo iš šeimos narių kada atveš ir kada juos pasiims. Ji tik prisimena, kad žaidė su žydaite, kuri ilgiausiai buvo jų šeimoje. Jos liudijimas patvirtina pasakojimą kunigo J. Borevičiaus, kad būdavo punktai, kuriuose kurį laiką apgyvendindavo žydus ir tą žydų gelbėjimo grandinę punktų atstovai nežinojo – konspiracija. Dėl sovietų paskleisto melo, daugelis laikino apgyvendinimo punktų liko nežinioje. Išgelbėti žydai negalėjo nustatyti kokioje sodyboje tenka gyventi, nes dienos metu vaikščioti negalėjo ir dažniausiai naktį atveždavo ir naktį išveždavo. Klaipėdietė pasakė, jog jų šeima nėra gavusi teisuolių gelbėtojų vardą. Kodėl Aleksandro tėvas nedalyvavo toje gelbėjimo grandinėje? Nedalyvavo ir mano mama. Toje grandinėje galėjo dalyvauti tik tie, kuriais kunigas, dalyvaujantis gelbėjimo akcijoje, pasitikėjo. Mano mama 1939 m. išvyko iš Klaipėdos į Kauną. Ji buvo naujas žmogus, nežinomas žmogus. Kodėl į tokį geradarį Aleksandro tėvą nesikreipė pagalbos vietinis žydų gelbėjimo centras? Laikas nuo liudijimų , kad aš norėjau padėti žydams , rinkti teikusius tikrą pagalbą, atstatyti žydų gelbėjimo mechanizmą.

   • AvatarAleksandras (IP: 78.61.173.9)

    O varge! Paskaitykim straipsnio pirmąją pastraipą, mano komentarą ir autorės atsiliepimą. Kaip toje patarlėje, vienas – apie ratus, kitas – apie batus. Aš rašiau, kad Sovietų Sąjungą vadinti II pasaulinio karo organizatore, tokia neįvardinant Vokietijos, yra neteisinga. Todėl ir klausiau – kur Vokietija? Juk tai tos dvi valstybės pasirašė slaptą rytų Europos pasidalijimo planą, abi tos valstybės užpuolė ir sunaikino Lenkiją, taip pradėdamos pasaulinį karą! Tuo tarpu kaip į tai atsiliepia autorė? Esą aš laikąs melu, kad Sovietų Sąjunga liko nenubausta, nors buvo (iš pradžių) Vokietijos sąjungininkė. Bet juk tai visai kitas teiginys, beje, absoliučiai teisingas! Kur aš jį neigiu ir kaip galėčiau tokį akivaizdų faktą neigti (nors ir neįsivaizduoju, kaip tuometinėmis sąlygomis į nusikaltėlių suolą galėjo būti pasodinta Sovietų Sąjunga, nugalėtojų sąjungininkė)? Todėl ir sakau, kad susišnekam kaip tiedu apie ratus ir batus. Tuo galėčiau diskusiją baigti, nes ji nevaisinga, bet autorė atsiliepime palietė kitą labai svarbų dalyką, kurį trumpai replikuosiu.
    Žydų gelbėtojai. Čia autorė beldžiasi į seniai atvertas duris. Jų jau daug išaiškinta, kasmet vis nauji gelbėtojai paskelbiami, pagerbiami ir apdovanojami (deja, dažniausiai – po mirties). Tačiau man susidarė įspūdis, gal klaidingas, kad autorė norėtų beveik visą lietuvių tautą padaryti žydų gelbėtojais. Taip, kaip kiti, tik atvirkščiai – lietuvius skelbė esant žydšaudžių tauta. Ne, tik dalis lietuvių tapo žydšaudžiais, nacių talkininkais, ir labai nedidelė mūsų dalis. Dalis lietuvių, atvirkščiai, gelbėjo žydus, bet taip pat nedidelė dalis, nes rizikuoti savo ir savo šeimos gyvybe dauguma neišdrįso. C’est la vie!

  6. AvatarAleksandras (IP: 78.61.173.9)

   Norėčiau tikėti autorės gerais ketinimais, tačiau akis bado jai nepatinkančių faktų nutylėjimas arba iškraipymas. Taip nieko gero nepasieksime – tiktai tiesa, nors ir labai karti, mus išlaisvins, o melas, nors ir labai saldus, mus tik dar labiau supančios.
   Štai, pirmoje pastraipoje Sovietų Sąjunga pavadinta II pasaulinio karo organizatore. O kur Vokietija? Gal jos vaidmuo tame nusikaltime buvo menkesnis? Ir taip toliau – turbūt kiekvienai šio straipsnio pastraipai turėčiau ką prikišti. Tačiau, kaip sakoma, neaprėpiamo neaprėpsi. Nebent svarbiausia – jei skaitysim tik Rozausko tekstus apie holokaustą Lietuvoje, tai, ko gero, suabejosime ir pačiu holokaustu. Prisipažinsiu, kad Rozausko nesu skaitęs, o Bubnį skaičiau – viskas ten kaip dera, nurodant vietą, laiką ir dalyvių pavardes. Mano tėvas (beje, ne enkavedistas, o politinis kalinys ir tremtinys) ne kartą man pasakojo, kaip jis Papilėje bandė įkalbėti pažįstamus baltaraiščius būti gailestingais žydams, kaip buvo jų vado pagrasintas ir pavarytas šalin. Be to, skaičiau ir prisiminimus, daugiausia “Versmės” leidyklos “Lietuvos valsčių” serijos knygose. Patarčiau ir autorei skaityti ne vien Rozauską, o rašant jautria tema būti skrupulingai tiksliai. Ir parašius dar pasitikrinti, ar nenusišnekėta (tokio nusišnekėjimo pavyzdžiu gali būti autorės teiginys, kad JAV ir Izraelio ambasados vykdo Kremliaus nurodymus).

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt