Klaipėdos pašte pirmos dienos datos spaudu žymės naują ženklą

Penktadienį Lietuvos paštas išleidžia menininko Arvydo S. Každailio kurtą pašto ženklą Lietuvos jūrinės istorijos tema. Pašto ženklo nominalas – 1,4 … Tęskite Klaipėdos pašte pirmos dienos datos spaudu žymės naują ženklą skaitymą