Monsinjoras Pranciškus Juras 1951 m.Nuotr. iš Juozo Ereto knygos „Valančiaus šviesa už marių“ Kaip pranciškonų veikla Lietuvoje neatsiejama nuo Kretingos krašto istorijos ir jos gyvenimo, taip ji neatsiejama ir nuo jos geros valios rėmėjų ir aukotojų, tarp kurių...