Lietuvos jūrų muziejus atidaro naują ekspoziciją „Nuo žagrės iki šturvalo. Jūrinė Lietuva 1900-1940 m.“, kurioje pristato moderniosios Lietuvos jūrinę istoriją. Pasak Jūrų muziejaus direktorės Olgos Žalienės, muziejuje iki šiol nebuvo skirta derama vieta Lietuvos...