Vaiko teisių gynėjų siekiamybė, kad vaikai augtų pilnavertėje ir darnioje šeimoje, kurioje tėvai tinkamai auklėja vaikus. Deja, bet vis dar daug vaikų auga šeimose, kuriose santykis su tėčiu nėra pakankamai tvirtas arba jis nesusiklosto darniai. Valstybės vaiko teisių...