1945-ųjų pradžioje Raudonajai armijai užėmus Klaipėdą vienu iš pirmųjų vietinės valdžios uždavinių tapo ir sovietinės planinės ekonominės kūrimas. Tokių 1945 metų miesto Vykdomojo komiteto (VK) sprendimų apžvalgai ir yra skirtas ciklo „Ką pasakoja archyvas” rašinys....