Holokausto minėjimo dienos aidai vis dar netyla ir dabar. Po aistringų diskusijų dėl Valdo Rakučio pasisakymų, kurių esmę galima nusakyti viena aiškia, bet šėtoniška ir klaidinančia išvada, kad dėl 95 proc. Lietuvoje prieš Antrąjį pasaulinį karą gyvenusių žydų...