Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) veikianti rapsų sėklų perdirbimo ir biodyzelino gamybos įmonė „MESTILLA“ planuoja 2023 metais pradėti naują plėtros ir modernizacijos etapą: statyti naują aliejinių sėklų giluminio perdirbimo liniją, kartu diegiant...