Nors pernai Klaipėdos miesto vadovai skambiai skelbė, kad kultūros ir meno dalinio finansavimo lėšos gali būti naudojamos itin neskaidriai, Kontrolės ir audito tarnybos atliktas auditas byloja ką kitą: valdiškus pinigus absoliuti dauguma kultūros ir meno kūrėjų...