Eutelsat

Не все так «однозначно»

Бывший литовский дипломат, министр иностранных дел, сигнатарий Акта о независимости 11 марта, а ныне – пенсионер, Пятрас Вайтекунас (Petras Vaitiekūnas), любезно согласился на этой неделе принять участие в лекции курса политической журналистики, которую я преподаю...

Ne viskas „vienareikšmiška”

Buvęs Lietuvos diplomatas, užsienio reikalų ministras ir Kovo 11-osios akto signataras, o dabar pensininkas Petras Vaitiekūnas šią savaitę maloniai sutiko dalyvauti politikos žurnalistikos kurso, kurį dėstau Vilniaus universiteto studentams, paskaitoje. „Įsisiūbavus”...

Pin It on Pinterest