Kone kasdien girdint apie plynus miškų ir pavienių brandžių medžių miestuose kirtimus, prisiminkime tuos žmones, kurie juos sodino. Darbėnų pradinės mokyklos direktorius Mykolas Rauchas sako kalbą po Vytauto ąžuoliuko pasodinimo parke 1930 m. gegužės 5 d. M. Daujoto...