1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriuo Lietuva paskelbta nepriklausoma valstybe. Šiemet minint 34-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, įvairios Klaipėdos įstaigos paruošė...