Nepriklausomoje Lietuvoje, kaip Sovietų sąjungoje, tebevykdomas susidorojimas naudojant psichiatrines įstaigas. Virginiją S. norima sunaikinti pasitelkiant psichiatrus. Politinė kalinė Virginija S. psichiatrijos ligoninėse laikoma jau ilgiau negu trys mėnesiai. Todėl...