Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija paskelbė krantinių Nr. 64, 65, 65A, kuriomis naudojasi Vakarų Baltijos laivų statykla, rekonstrukcijos techninių specifikacijų projektą. Martyno Vainoriaus nuotr. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko...