Įvykiams Ukrainoje neliko abejinga Lietuvos pilietiška visuomenė, nevyriausybinių organizacijų spektre atsirado naujų savanoriškų judėjimų, teikiančių humanitarinę pagalbą karo pabėgėliams Lietuvoje ir civiliams gyventojams, patiriantiems karo negandas Ukrainoje.  ...