Nuo 2017 metų vaikų, Klaipėdoje lankančių dienos centrus, sumažėjo daugiau nei perpus. 2017 m. tokių buvo 557, o jau 2020 m. – vos 218. Šiuo metu tokius centrus lankančių vaikų skaičius, pasak miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus...