P0

Mums rašo

Jaunimo veiklomis turtingi 2017-ieji

Atvira Klaipėda

Atvira Klaipėda
2018-02-02


Prasidėjus naujiems kalendoriniams metams Klaipėdos jaunimo organizacijos įniko į savo veiklas. Per vieną mėnesį Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas” (KLAS) bei asociacijai priklausančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos jau spėjo įgyvendinti daugybę veiklų.  Organizacijos rašė ir teikė projektus Klaipėdos miesto savivaldybei, organizavo įvairias veiklas skirtas Sausio 13-ajai, dalyvavo diskusijose bei mokymuose.

Kaip sakoma – gera pradžia – pusė darbo. Ta proga, džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi vis aktyvesniu Klaipėdos jaunimu, nutarėme apklausti KLAS nares organizacijas ir apžvelgti per 2017 m. įgyvendintas jaunimo organizacijų veiklas.

Pilietiškumas ir meilė Klaipėdai

Tradiciškai naujus metus jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos pradėjo paminėdamos Sausio 13-ąją bei Vasario 16-ąją. Valstybinių švenčių metu Klaipėdos jaunimas įgyvendino pilietiškumą skatinančias veiklas bei akcijas.

Vasario 16-osios proga KLAS komanda kvietė dalyvauti viešoje diskusijoje „Jaunas žmogus politikoje – nuo ko pradėti?”, o Jaunųjų konservatorių lyga tęsė savo tradicinę akciją „Meilės medis”. Danės skvere, prie Žvejo paminklo auganti eglutė buvo papuošta atvirukais, kuriuose klaipėdiečiai parašė, kodėl jie myli Klaipėdą.

Pilietiškumo idėją savo veiklomis visus metus skleidė ir Lietuvos moksleivių sąjungos Klaipėdos skyrius. Skyriaus nariai dalyvavo Klaipėdos mokinių savivaldų informavimo centro forume „Rytojus priklauso mums”. Pavasarį vykusio forumo metu vyko įvairios paskaitos, diskusijos darbo grupėse, simuliacijos, orientacinės varžybos bei žaidimai. Klaipėdos mokiniai taip pat surengė filmų vakarą „Štai koks aš esu”, kuris buvo siejamas su programa Emocija+. Po filmo vyko diskusija su psichologe Helen Drapkin.

Geri darbai visus metus

Pavasarį visos jaunimo organizacijos įniko į aplinkos tvarkymą ir sudalyvavo tradicinėje akcijoje DAROM 2017, na o ekologų klubas „Žalioji žemė” prižiūrėjo mūsų gamtą visus metus. Klubo nariai nuolat budėjo Pajūrio regioninio parko Plazės rezervate, prižiūrėjo bei tvarkė šį pajūrio ruožą. Jaunuoliai taip pat savanoriavo Žemaitijos nacionaliniame parke, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Salantų regioniniame parke ir Kretingos miškų urėdijoje.

Prie aplinkos tvarkymo akcijos prisidėjo ir Klaipėdos skautai. LS „Pamario tuntas” organizuotoje pavasario šventėje „Senamiesčio jūrmylė” dalyvavo daugiau nei 1500 skautų iš visos Lietuvos. Skautai ne tik tvarkė Smiltynės mišką bei paplūdimį, bet ir dalyvavo Lietuvos jūrų muziejaus organizuojamuose edukaciniuose užsiėmimuose, lankėsi kariniame jūrų laive bei dalyvavo ekskursijoje po Klaipėdos uosto teritoriją.

Gerus darbus Klaipėdos mieste vykdė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos skyrius. Birželio mėnesį draugijos nariai organizavo vaikų vasaros stovyklą „Vaikų uostas-2017”. Stovyklos metu vaikai mokėsi teikti pirmąją pagalbą, dirbo grupėse, žaidė įvairius žaidimus. Liepos mėnesį Raudonojo Kryžiaus savanoriai tradiciškai organizavo „Kartų vasaros stovyklą”. Stovykloje dalyvavo vaikai, jaunimas, senjorai ir žmonės su negalia. Mišrios grupės kartu atliko įvairias veiklas – piešė, šoko, vaidino, dainavo bei dalyvavo protmūšyje.

Veiklos skirtos visiems

Dvasinės Pagalbos Jaunimui Centro programos „Sniego gniūžtė” savanoriai per metus surengė net tris trijų dienų stovyklas Klaipėdos Vytauto Didžiojo, „Ąžuolyno” bei „Varpo” gimnazijose, taip pat kelias vienos dienos stovyklas bei vedė klasės valandėles keliose Klaipėdos mokyklose. „Sniego gniūžtės“ savanoriai į savo veiklas įtraukė beveik 500 Klaipėdos mokinių. Šių veiklų metu Klaipėdos paaugliai šoko, žaidė, bendravo vieni su kitais, olimpiadose išbandė savo jėgas, turimų žinių bagažą, rengė pasirodymus bei dalyvavo įvairiuose seminaruose.  Veiklų metu dalyviai išmoko būti tolerantiškesni, supratingesni, labiau užjausti bei rodyti dėmesį kitam žmogui.

Išskirtinį dėmesį socialinę atskirtį patiriantiems asmenims 2017 m. parodė asociacija „Klaipėdos jaunieji socialdemokratai”. Asociacija sudalyvavo projekte „vaikusvajones.lt” ir išpildė 5 socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose ir vaikų globos namuose augančių vaikučių kalėdines svajones, įteikdami jiems dovanas. Jaunieji socialdemokratai taip pat aplankė Klaipėdos miesto nakvynės namų gyventojus bei „Sutrikusio vystymosi kūdikių globos namus”, kuriuose bendravo su autizmu ir Dauno sindromu sergančiais vaikučiais.

Kiek kitokį dėmesį socialiai atskirtiems asmenims parodė šokių studijos „Kūrybos kišenė” komanda. Klaipėdos menų akademijos, teatro katedros mokomajame teatre įvyko kitokia judesio spektaklio „Kažkur Ten” premjera. Judesio spektaklis „Kažkur Ten” kalba apie šiuolaikinį žmogų, jo jausmus ir vidinius išgyvenimus bei prigimtinius norus, kurie yra visai nepriklausomi nuo žmogaus protinių ar fizinių gebėjimų. Spektaklyje idėjas ir vaidmenis įgyvendino Klaipėdos neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė” jaunuoliai, Klaipėdos menų akademijos teatro studentai, šokių studijos „Kūrybos Kišenė” bei rankų šešėlio teatro „Budrugana Lietuva” nariai.

Reikšmingi Rotary šeimos darbai

Praėjusiais metais įvairias veiklas, akcijas bei projektus įgyvendino ir Rotary šeimai priklausantys klubai.

„Senamiesčio” Rotaract klubas visus metus rūpinosi Vaikų tuberkuliozės dispanserio pacientais. 17 metų vykdomo projekto dėka buvo atnaujinta ligoninės kiemo vaikų žaidimo aikštelė, padovanoti kompiuteriai, funkcinės lovos, nupirkta žaislų, knygų ir kitų reikalingų priemonių. „Senamiesčio” Rotaract klubo nariai ne tik dovanoja dovanas per Kalėdas ar gerina vaikų tuberkuliozės dispanserio gerbūvį, bet ir kas 1-2 mėnesius rengia užsiėmimus, kurie lavina vaikų vaizduotę, įneša kažką naujo ir padeda linksmai praleisti laiką.

Dar vienas 2017 m. įgyvendintas „Senamiesčio” Rotaract klubo projektas – „Rotary akademija”. Projekto tikslas ir pagrindinė idėja suvesti draugėn mentorių ir studentą, taip sudarant galimybę pasikeisti mintimis, tobulėti ir mokytis vieniems iš kitų: savo srities profesionalas dalinasi patirtimi, drąsina jauną žmogų tapti sėkmingu ir atsakingu piliečiu, o studentas kelia klausimus, dalinasi įžvalgomis, siūlo naujų projektų ir kūrybinių iniciatyvų idėjas.

Interact klubo „Į žvaigždes” nariai, minėdami vaikų gynimo dieną, surengė linksmą šventę, kurioje šeimos galėjo išbandyti smagius žaidimus, paragauti cukraus vatos bei pašokinėti ant milžiniško batuto. Tolerancijos dienos proga klubo nariai kavos studijoje „Terminalas” surengė viešą diskusiją tolerancijos tema. Diskusijoje dalyvavo dainininkas Vaidas Baumila, džiazo grupė iš Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bei du pašnekovai iš Italijos.

2017 m. Interact klubas „Į Žvaigždes” taip pat suorganizavo Lietuvos Interact klubų suvažiavimą, kurio metu vyko paskaita apie projektų planavimą, gerosios patirties mainai, komandos stiprinimo veiklos bei įvairios diskusijos.

Klaipėdos International Rotaract klubas 2017 m. pradėjo įgyvendinti naują tęstinį renginį – „Poliglotų kavinę”. Kartą į mėnesį vykstančioje „Poliglotų kavinėje” dalyviai bendrauja, plečia savo pasaulėžiūrą bei susipažįsta su nauja kalba ar kultūra.

Aktyvi Klaipėdos studentija

Studentiškoms organizacijoms veiklų taip pat netrūko. Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybės nariai, siekdami didinti studentų bendravimą ir bendradarbiavimą, rengė boulingo turnyrą, protmūšį bei kitas panašias veiklas. Renginyje „KVK After Dark” į keturias grupes suskirstyti dalyviai lankėsi muzikos, teatro, savigynos ir sporto zonose, kur paskaitas vedė žymūs klaipėdiečiai – savo sričių specialistai. Paskaitas muzikos zonoje vedė Jonas Kavaliauskas, Rima Moisejeva ir Simas Buziliauskas, teatro zonoje – Marta Dangilė Palmaitytė, savigynos zonoje – Žydrūnas Daukšas ir Sigitas Mikutis, sporto zonoje – Ovidijus Ringys.

Tarptautinio LCC universiteto studentų atstovybė visus metus organizavo įvairius renginius savo studentams bei padėjo įsteigti debatų, biblijos analizės ir diskusijų klubus.

Spalio mėnesį Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (KUSS) organizavo tradicinį diskusijų ciklą – „Studentiškas spalis”. Kavos studijoje „Terminalas” apie subkultūrų kaitas Klaipėdoje pasakojo doc. dr. Liutauras Kraniauskas ir prof. Dr. Aldis Gedutis. Aktorė, UNICEF gerosios valios ambasadorė, doc. Virginija Kochanskytė, gvildeno klausimą – „Kas man iš tos savanorystės?“. Šokio teatro „PADI DAPI Fish” direktorė Agnija Šeiko kalbėjo apie tai, kaip jaunam žmogui atsikratyti stereotipų.

Gruodžio mėnesį KUSS vykdė projektą „Atrask savanorystę”. Projekto, skirto jaunimui nuo 14 iki 29 metų, tikslas – supažindinti jaunus žmones su savanoriška veikla užsiimančiomis organizacijomis, per praktines veiklas informuoti apie savanorystę ir jos reikšmę karjeros kontekste, taip ugdant jaunuolių socialinius įgūdžius ir skatinant aktyvumą bei pilietiškumą.

Kalėdiniu laikotarpiu veiklų netrūko ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybei. Atstovybės nariai džiugino studentus įvairiomis dovanėlėmis, organizavo dvejus mokymus – „Komandos stiprinimas” ir „Savęs pažinimo link”, surengė kalėdinę fotosesiją, Kalėdų eglutę papuošė LAJM studentų linkėjimais, o viso mėnesio renginių maratoną užbaigė filmų vakaru.

Svarbiausias metų darbas

Tikriausiai pats svarbiausias Klaipėdos jaunimo darbas per visus 2017 m. – Europos jaunimo sostinės paraiška. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai visus metus dirbo darbo grupėse, ruošėsi skirtingiems atrankos etapams ir dėjo visas pastangas, kad Klaipėda 2020 metais galėtų tapti Europos jaunimo sostine.

Jaunuoliai dalijosi idėjomis, identifikavo pagrindines problemas, su kuriomis susiduria jaunas žmogus Klaipėdos bei aptarė jaunimo galimybes, kurias galėtų suteikti Europos jaunimo sostinės titulas.

Nors Klaipėdai nepavyko gauti Europos jaunimo sostinės 2020 titulo, aktyvus Klaipėdos jaunimas nenuleidžia rankų ir dirba toliau, kad Klaipėda taptų atviru bendradarbiaujančiu draugišku galimybių miestu jaunimui.

Parengė Agnė Mikniūtė


  2018-02-02

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt