P0

Miestas, Svarbu

Smarvės problemos virto rinkiminėmis kalbomis (7)

Palmira Martinkienė

Palmira Mart
2019-02-14


Susipažinti su premjero sudarytos darbo grupės kvapų ir taršos problemoms tirti išvadomis trečiadienio vakare panoro vos 20 Klaipėdos pietinės dalies gyventojų.

Nepaisant to, į susitikimą pustuštėje Liudviko Stulpino progimnazijos aktų salėje atvykęs kandidatas į miesto merus, Uosto direkcijos vadovas Arvydas Vaitkus išrėžė tokią rinkiminę kalbą, tarsi jo būtų klausęsi pusė miesto.

L Girskienė pademonstravo atsivežtus pavyzdžius, kaip, perėjęs visus procesus, iš tamsaus klampaus skysčio glicerinas virsta permatomu švariu gaminiu. Palmiros Mart nuotr.

Susibūrimo organizatorė, asociacijos „Klaipėdos Marių bendruomenė“ pirmininkė Ligita Girskienė papasakojo apie Dumpiuose netoli Rimkų planuojamą statyti dar vieną antrinių žaliavų perdirbimo įmonę „Apoil”. Ji pranešė susitikusi su būsimos įmonės vadovais, kurie patikino esą įmonėje procesas bus uždaras, ji būsianti netarši ir neskleisianti jokių kvapų. Buvo pademonstruota filmuota medžiaga apie analogiškos įmonės veiklą Vokietijoje.

Įmonė ketina perdirbti pačias įvairiausias (šiaudų, medienos, dumblo ir kt.) antrines atliekas, iš kurių ketina išgauti gliceriną. L Girskienė pademonstravo atsineštus pavyzdžius, kaip, perėjęs visus procesus, iš tamsaus klampaus skysčio glicerinas virsta permatomu švariu gaminiu.

Teigusi, jog „mes nesame prieš verslą”, L. Girskienė visgi pasiuntė susirinkusiems pasirašyti raštą, adresuotą kelioms valstybinėms institucijoms, tarp jų – ir Klaipėdos bei rajono savivaldybių administracijoms, kurių prašoma laikytis tam tikrų įsipareigojimų, mažinant kvapus ir taršą minėtose savivaldybėse (raštą bei filmą apie analogišką įmonę Vokietijoje skelbiame žemiau).

Susitikime kliuvo ir dabartinei miesto valdžiai, kuri esą nieko nedarė, kad būtų sprendžiamos smarvės problemos, ir Visuomenės sveikatos centrui bei ypač – Aplinkos apsaugos agentūrai, kurios veltėdžius darbuotojus paraginta išvaikyti. Taip pat buvo prisimintos senos istorijos apie aktyvią bendruomenių kovą su Dumpiuose esančiomis smardinančiomis įmonėmis, demonstruotos ne kartą matytos skaidrės ir kt.

Kartu pasidžiaugta dabartine esą veiklia Vyriausybe, kuri vienintelė, pasak L. Girskienės, aktyviai sureagavo į uostamiesčio ir rajono bendruomenių parodytą susirūpinimą, premjerui sudarius darbo grupę ir kartu su bendruomenių atstovais parengus konkrečias išvadas dėl taršos mažinimo.

A. Vaitkus savo ruožtu pasidžiaugė, kad prie Valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminės komandos Klaipėdoje prisijungė L. Girskienė bei tikino žinąs, kaip spręsti miesto ekologines problemas, nebe pirmą kartą pakartojęs jau girdėtą „miestas man yra ūkis, o ne politika”.

Asociacijos „Klaipėdos Marių bendruomenė” kreipimasis   

LR Ministrui Pirmininkui

LR Vyriausybės kanceliarijai

Miesto straipsnių vidus

Sveikatos apsaugos ministerijai

Aplinkos ministerijai

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui

Aplinkos apsaugos agentūrai

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

Dėl ministro pirmininko pavedimu sudarytos komisijos Vyriausybei pateiktų išvadų ir pasiūlymų įgyvendinimo

Vykdant Ministro Pirmininko 2018 m. rugsėjo 19 d. pavedimą Nr. S-3157, aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 25 įsakymu Nr. D1-851 sudaryta darbo grupė (toliau – Darbo grupė) išnagrinėjo 2018 m. rugsėjo 13 d. LR Vyriausybės pirmajam vicekancleriui Deividui Matulioniui Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės ir asociacijos „Klaipėdos Marių bendruomenė“ pateiktą skundą „Dėl ekstremalios kvapų situacijos Klaipėdos pietinėje dalyje, bei nekontroliuojamos įmonių veiklos ir plėtros Klaipėdos rajone Dumpių kaime“ ir, atlikusi patikrinimus, pateikė pasiūlymus LR Aplinkos ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms ir savivaldybėms. Klaipėdos miesto savivaldybei ir Klaipėdos rajono savivaldybei (atsižvelgiant į suminius įmonių kvapų rezultatus, kurie rodo, kad Dumpių km. teritorijoje ir gretimybėse esančių įmonių plėtros potencialas yra išnaudotas) rekomenduota nebeplanuoti šioje teritorijoje įmonių plėtros, kurių veikloje gali kilti nemalonūs kvapai, turintys neigiamą poveikį visuomenės sveikatai.

2019 m. vasario 7 d. mus pasiekė informacija, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija rengia 2010-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-381 (reg. Nr. 003553002854) patvirtinto detaliojo plano korektūrą, kurios tikslai – nekeičiant žemės naudojimo paskirties, keisti naudojimo būdą. Šioje teritorijoje planuoja įsikurti UAB „Apoil“, kuri planuoja antrinių žaliavų valymo, perdirbimo ir energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybos komplekso statybą ir eksploataciją.

Mes, žemiau pasirašę bendruomenės nariai, prašome įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją ir Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją:

 1. Nedelsiant parengti kompleksinę (strateginę) poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai programą, kurioje būtų nustatyta Dumpių, Toleikių, Ketvergių, Spengių k. teritorijų ir gretimų teritorijų tolesnė vystymo perspektyva;
 2. UAB „Apoil“ planuojamų ūkinę veikla minėtoje teritorijoje leisti vykdyti tik tada, kai bus aptarta Dumpių, Toleikių, Ketvergių, Spengių k. teritorijų ir gretimų teritorijų vystymo perspektyva;
 3. Nesuteikti leidimo Klaipėdos rajone, Dumpių kaime kurtis naujoms įmonėms, kurių veikloje gali kilti nemalonūs kvapai ir padidėti tarša;
 4. Sudaryti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos priemonių planą, kuriame turėtų būti aiškiai identifikuoti taršos subjektai, jiems nustatyti konkretūs veiksmai ir pareigos mažinti (valdyti) taršą ir kvapus, nustatyti terminai, atsakomybės už priemonių neįgyvendinimą;
 5. Bendradarbiaujant su Fizinių ir technologijos mokslų centru, Klaipėdos universitetu atlikti atmosferinių teršalų ir kvapų Rimkų pramoninėje zonoje nustatymą ir jų šaltinių identifikavimą (naudojant lakiųjų organinių junginių analizės ir aerozolio dalelių masių spektometrijos ir/ar kt. metodus);
 6. Rengiant programą bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, viešai ją aptarti prieš tvirtinimą, įtraukti bendruomenių atstovus į savivaldybės administracijos sudarytas darbo grupes;
 7. Inicijuoti nuolat veikiančią kvapų ir aplinkos taršos stebėsenos darbo grupę, kuri rinktų, vertintų ir sistemintų informaciją apie pasitaikančius atvejus, operatyviai reaguotų teikdama rekomendacijas ūkio subjektams ir institucijoms, vykdančioms įmonių veiklos atitikties visuomenės sveikatos saugos ir aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams kontrolę. Į darbo grupę įtrauktų Klaipėdos Universiteto ar kitų mokslo įstaigų, bendruomenių atstovus.


  2019-02-14

  7 komentarai “Smarvės problemos virto rinkiminėmis kalbomis”

  1. AvatarSodint (IP: 88.119.39.225)

   reikia už tokius darbus miestui. Kas davė leidimą sveikatai pavojingą gamyklą miegamajame rajone? Kokie politikai konkrečiai kuruoja gamyklų skleidžiančių teršalų kieki ‘normos ribose’ plėtrą?NIEKAS NEGINA KLAIPĖDOS VISUOMENĖS!O Ligitos (manau) po rinkimų irgi nebus girdėti. Jau praeitą kadensiją ar ne metus prasėdėjo miesto taryboje ir nieko nei dėl kvapų nei dėl taršos suvaldymo, nedarė

  2. AvatarNaisių (IP: 78.57.233.217)

   kriviai krivaičiai ir šiaip valstiečiai – ant uosto komplekso pinigų ir demagogijos putos užpila Klaipėdą . Uosto įstatyme aiškiai yra parašyta, kad Uosto direkcija tiesiogiai atsakinga už aplinkosaugą uosto teritorijoje. Asmuo, tiesiogiai atsakingas už uosto taršos keliamus padarinius, nesusitvarkantis su savo prievole, nustatyta galiojančiu įstatymu – staiga ateina savo greitais sprendimais miestą “gelbėti” nuo pramoninės ir uosto taršos – tai yra šiaip anekdotas, cirkas, ar kažkokia paralelinė realybė?

  3. Avatarklausytoja (IP: 84.15.188.191)

   Ačiū, Jums, moterys! Gaila, kad gyventojai neaktyvūs. Per žiemą nesmirdėjo, todėl ramūs sėdi namuose ir per FB dejuoja. Nenuilskit tik! Mes Jus palaikome.

  4. Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

   na jei miestas yra ukis, o ne politika, tada velniom rinkeju interesus ir kuo daugiau ukio subjektu mieste, kuriems taip pat nekelkim jokiu reikalavimu, lai dirba efektyviai ir ukiskai kaip XIXa ir visus tersalus lai pila tiesiai i upe 😀
   P. Vaitkau, as suprantu, kad zmonems toks sukis gal ir patinka, bet jame logikos nera visai. Jei norite buti ukininkas, eikit i UAB direktorius, o jei norite buti meras, teks uzsiimti politika – “viešųjų reikalų tvarkymo procesas: žmonių gyvenimo visuomenėje organizavimo ir nuolatinio reguliavimo veikla, nustatant bendras privalomas taisykles visuomenėje arba tarp valstybių. Mūsų kasdienybėje ji reiškiasi valdymo, valdžios santykių pavidalu”.
   Ir sukis – “miestas man yra ZMONES, o ne politika” butu simta kartu geresnis 😉

  5. AvatarPasiklydo (IP: 193.217.2.221)

   Nuo kada Dumpių, Toleikių, Ketvergių, Spengių kaimai priklauso Klaipėdos miesto savivadybei? O gal Vaitkus su Girskiene ne mieste, o Klaipėdos rajone bolotiruojasi? :)))))))

  6. AvatarDieve, Dieve (IP: 90.131.36.224)

   Geresnės kompanijos Vaitkus neberado? Girskienei matai, žaliųjų Vyriausybė jau geriausia. Išvertskūriai abu. Gėda.

  7. AvatarGerhard (IP: 88.118.166.87)

   Kas p. L Girskinei nemalonus kvapas? Gal Emporio ar Dior irgi?

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt