P0

Nuomonės

Išorinio uosto nebereikia net Arvydui Vaitkui? arba Subliuškęs pimpis* (20)

Artūras Šulcas
2019-02-21


Štai tau, Klaipėda, ir devintinės: niekam, pasirodo, nereikia to išorinio giliavandenio uosto: apie jį nėra nė žodžio Lietuvos valstiečių ir žaliūkų sąjungos (suklydau netyčia) vietos milijonierių (ne visi, bet nori) programoje. Nei valstiečio Arvydo, nei jo draugelių Simono bei Sauliaus Nekaltojo Paskutinės Dienos brošiūrėlėse.

Priešingai, ta valstiečių žaliūkų programa pradedama žodžiais vos ne iš Šventojo rašto: ,,aukštesni ekologiniai reikalavimai įmonėms“. Štai ką daro rinkimai (ne Morės – žiūrėti nuotrauką)! Ar ne tik velnio atsivertimas prieš Užgavėnes? Žiū, tuoj pradės plinkančius pakaušius pelenais barstytis: mes visad buvom gamtos ir net žmonių draugai. Jergutėliau, kaip smagu.

Artūro Šulco nuotr.

Iš ilgai pūsto išorinio uosto, kaip nedelstinos būtinybės, kaip neva vos ne vienintelio Lietuvos gelbėjimosi šiaudo (ką bekalbėti apie skurstančią Klaipėdą), prasidėjus rinkimų kampanijai beliko tik subliuškęs burbulas, primenantis šimtamečio aksakalo pimpį.

Net pats nūnai į pimpį panašios idėjos apologetas A. Vaitkus, prispaustas į kampą dabar labai madinguose kandidatų debatuose (tipo, dedu batus, patiesiu kojas), nerišliai it kūdikis vapalioja, kad gal tas išorinis uostas bus statomas po kokio 30 metų. Visai gali būti. Gali būti ir po 29 ir po 31,5 metų.

Jis išties yra reikalingas (čia aš nejuokauju). Reikalingas, tačiau ne ideologinio rinkiminio burbulo pavidalu. Reikalingas ne dėl to, kad it prostitutės parsiduodantys planavimo bei gamtosaugos ,,specai“ greičiau įsisavintų pinigus ir mėgėjiškai kurptų koncepcijas, panašias į propagandinius atsišaukimus. Tipo, jei iškirsime 200 ha miško, tai miškui žalos padaryta nebus, nes miško nebus.

Reikalingas, bet žmoniškai pagrįsto plano tam nėra. Kaip ir išmintimi grįstų apsisprendimo dėl to, kur jis galėtų būti įrengtas. Subliuškusi propagandinė pūslė tarsi sako: šiandien dar ir būtinybės nėra tiesti ateities bėgius per šių dienų žmonių gyvenimus ir sielas.

Dabartinis viduramžiškas uosto plėtros plano projektas tėra riestainio skylė plikai garbės rūrai pridengti. O kiek būta žodžių trydos (tipo, negaliu sustoti), dvasių šokių ratelių ir metafizinio miesto tarybos narių rankų laužymo: balsuokit, niekšeliai, o tai būsit Lietuvos priešais paskelbti! Arba prieš vidurnaktį skambinta uosto įmonių vadovams: paspauskit tuos menkus niekingus žmogiūkščius deputatiūkščius (tfu, vos pats ištariu)?

Net kunigai į tą propagandinį darbą buvo įvelti. Net vaikų darželių ugdytiniai ir alumniai. O kiek valdiškųjų pinigų propagandinei reklamai ištaškyta! Ir taip meistriškai, kad nei ,,etikmat“, nei VTEK (tokia išsigimusi ,,etikmat“ forma) neprikibs. Bent kol kas. Kol žaliūkų ir baltarusiškų babkių valdžia.

Pinigai, tam reikalui pašvęsti (nuo žodžio šventieji), mano galva, didesni net už tuos, kurie uosto (užuodžiat?) direktorijoje buvo vėjais ištratinti projektuojant Baltijos ir Šilutės prospektų sankryžas. Paklausk, kur tie projektai – tau vėjai vėjus atsakys, atvirutes parodys, o planų – ne. Tipo, aplinka kalta. Tipo, suryju dešrainį ir sakau: dešrainis (lietuviškai karštas, sabaka) mane pirmas užsipuolė…

Tačiau neapsigaukime: tik skaistykloje, vadinamoje rinkimais, velniai angelais gieda. Pamatysit, kaip jie užgiedos kovo 4 (vieversio diena) rytą. O kaip užkakarykuos kovo 18-ąją, kai jau paaiškės, kam stovi, atsiprašau, kas stovi prie miesto šturvalo. Vietoj kandidatų žalumo pasimatys tik žalieji (ne tik doleriai, bet ir gudiški zuikiai).

Žavingieji, brangieji mano miestiečiai, kaimynai, nepaisant galimai prastos ateities, kuri netrukus ateis, aš jumis žaviuosi: bent trumpai sugebėjote įžūliems pinigams kakarines užčiaupti, priversti gamtos bičiulius vaidinti…

Ir ne tik šioje tošyje aprašyti herojai yra nūnai pritilę: pinigams ir jų galiai ištikima šunsnukių gvardija irgi šūstelėjo (šūstelėti, byloja lietuvių kalbos žodynas, reiškia šoktelėti). O jūs ką pagalvojote? Šūstelėjo šakaliukai (ne pagaliukai, o šakalų padermė) jei ne kelnėse, tai bent į šoną.

,,Babkėms“ ir jų turėtojams vergaujančiųjų yra apstu. Atsipaipalioję po rinkimų jie grįš prie savo kasdienio murzino amato aukso veršiui tarpkojį mazgoti. Vėl ims taukšti apie aukštas materijas, tipo, keturis kartus daugiau sunkiojo transporto, taukinių, smirdinčių laivų per mūsų siaurus ir striukus gyvenimus. Tiltus per marias, vandens saugyklų iškėlimą už pusšimčio kilometrų. Neva, vardan mūsų.

Kas jiems, juk ne už savus pinigus siūlosi tai padaryti: už mūsų pinigus, už mūsų sveikatą, mūsų vaikų ir anūkų ateitį. Tai tik dabar jie juokingai atrodo it kokia Griaužinienė su balionėliu nupimpusiu. Va, kai gaus valdžią, juokinga mums nebebus.

————————

*Pimpis − nedidelis skauduliukas, spuogas.


2019-02-21

20 komentarai “Išorinio uosto nebereikia net Arvydui Vaitkui? arba Subliuškęs pimpis*”

 1. mėšleli šulcai, tai jau yra viskas ką tu sugebi? traukis iš tos vietos, užleisk ją geriau išmanantiems. dink pagaliau iš ten. klaipėda tirpsta tikrai ne iš gero gyvenimo

 2. Žemiau yra projektas Vyriausybės nutarimo, kuriuo netrukus uosto plėtrą ketinama pripažinti valstybei svarbiu projektu. Panašu, kad teisingai anksčiau tvirtinom, kad uosto bendrasis planas, rengiamas kaip viršesnis už miesto bp, buvo ne visai teisiškai pagrįstas dalykas, kad teisine prasme tas uosto BP vandenėlis buvo labai drumstas. Ponai planuotojai išgirdo, įvertino, atsižvelgė ir tai gerai, nes klysti yra žmogiška, o klaidoj pasilikti kvaila. Juk dabar nebereiktų antrą kartą tą pat dalyką pripažinti valstybei svarbiu, jeigu pagal ankstesnius visų valdiškų galvų užtikrinimus jis jau buvo įteisintas kaip svarbus? Tas “svarbus” yra ne vien žodis – tai yra būtina sąlyga, kad uosto BP galėtų būti rengiamas atskirai nuo Klaipėdos bendrojo plano. Visas infrastruktūros kompleksas Rytai-Vakarai dar gerokai anksčiau buvo patvirtintas kaip svarbus ir privalėjo būti planuojamas kaip visas kompleksas, o ne vien guzikas nuo švarko – tą juk seniausiai sakėm, fiksuota visuose protokoluose susitikimų, svarstymų ir t.t.. Iki šiol geležinkelių ir kelių sistema neplanuoja tokio pralaidumo, kaip numato uostas kad kraus. Ekspertai lopas už lopo projektą lopo kreivai lopas ant lopo… Ir įsivaizduoti baisu, kas nutiks, jeigu jie investuos vienu euru mažiau, nei įpareigojimas Vyriausybės – ne mažiau kaip 619 mln. 🙂 – galvos lėks tikriausiai. Daugiau eurų išleisti- tai kiek tik telpa, nes juk viskas brangs. Ir kas liko iš tų žadėtų dešimtimis tūkstančių naujų darbo vietų uoste, gal čia vien kinų darbuotojus beskaičiuoja??? Ir prognozė krovos rekordams nuo žadėtų 160 mln. tonų 2040-aisiais susitraukė iki 94 mln. – kaip įdomu būtų vėl atnaujintą pagal šiuos naujausius duomenis ekonominę projekto analizę pamatyti, kaip ten su tuo atsiperkamumu nutiko, šitaip radikaliai pajamų prognozei pasikeitus, o investicijoms tapus niekam nebeaišku kiek daugiau už 619 mln.?

  “”
  Projektas
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
  NUTARIMAS
  DĖL KLAIPĖDOS UOSTO PLĖTROS, PASTATANT IŠORINĮ UOSTĄ, PROJEKTO
  PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU PROJEKTU
  2018 m. d. Nr.
  Vilnius
  Įgyvendindama Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pripažinti Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, projektą (toliau – Projektas) valstybei svarbiu projektu.
  2. Projekto tikslas – įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinto Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ 49.1.4 punktą, įrengti išorinį giliavandenį uostą ir didinti Lietuvos jūrų transporto sektoriaus konkurencingumą rytinėje Baltijos jūros pakrantėje.
  3. Pritarti, kad VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Projekto vykdytojas) šio nutarimo 5 punkte nurodyta sutartimi įsipareigotų įgyvendinti Projektą iki 2040 metų valstybės biudžeto, Projekto vykdytojo ir privačiomis lėšomis, tokiu mastu:
  3.1. Užtikrinti, kad iki 2029 metų teritorijų planavimo dokumentais Baltijos jūros akvatorijoje suformuotame sklype būtų įrengtas išorinis uostas.
  3.2. Pasiekti, kad iki 2040 metų Projekto investicijų vertė būtų ne mažesnė kaip 619 mln. (šeši šimtai devyniolika milijonų) eurų, iš kurių ne mažiau kaip 185 mln. (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki milijonai) eurų būtų privačios vidaus ir (ar) užsienio investicijos, taip pat, kad būtų sukurta ne mažiau kaip 2000 darbo vietų.
  3.3 Pasiekti, kad 2040 metais Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste krovos pajėgumai būtų ne mažesni kaip 94 mln. (devyniasdešimt keturi milijonai) tonų.
  4. Projekto įgyvendinimo metu nenumatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos lengvatos.
  5. Įgalioti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją valstybės vardu sudaryti sutartį su Projekto vykdytoju dėl šio nutarimo 3 punkte nustatytų įsipareigojimų vykdymo nustatytu laiku ir mastu.
  6. Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavaldžioms institucijoms ir įstaigoms prioritetine tvarka nagrinėti dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, ir užtikrinti su Projektu susijusių sprendimų priėmimą per įmanomai trumpiausią terminą.
  7. Rekomenduoti kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms vadovautis šio nutarimo 6 punktu nagrinėjant dokumentus, susijusius Projekto įgyvendinimu, ir priimant su Projektu susijusius sprendimus.
  Ministras Pirmininkas
  Susisiekimo ministras
  “”

 3. Pasirodo, kad “žymus” kultūros veikėjas Šulcas turi advokatę. Tai Palmira Martinkienė. Vis atranda kur paaiškinti komentatoriams kas buvo Šulcas prieš 30 metų. Sėkmės, p. Palmira…
  Beje, gal žinote, kaip Šulcas buvo patapęs Jūros ir švenčių organizatoriumi-direktoriumi ,kaip tai jam sekėsi…?
  Jei jau kitus Šulcas šlykščiais žodžiais vadina ar tik jam pačiam netiktų jie ??

 4. Galimai A. Šulcas įsimylėjo uosto vadovą, nes jau keli mėnesiai “kabina” savo straipsniais “Atviroje Klaipėdoje” ir kuo toliau, tuo labiau stiprėja seksualiniai elementai straipsniokuose. Darosi įdomu, laukiame tęsinio, paskui galės į meilės romaną sudėti.

 5. Tikrai pablūdo seniokas Šulcas su viešomis savo “sex” fantazijomis…O jis juk ilgametis kultūros skyriaus savivaldybėje darbuotojas. Prie meno žmogus. Net Jūros švenčių organizavimo direktorius yra buvęs.. Atrodo, kad nesugebėjo tada tinkamai atlikti savo darbo…”Nusipelnęs” kultūros darbuotojas, Miesto mero pavaduotojas šlykščiai suplakė rimtus miesto reikalus. Gal kad į liberalus įsirašė? Juk jiems viskas galima.. Net E.M. ,kitiems kyšius imti… Gal jau baigiasi tokių žemiausio intelekto, žemiausio išsilavinimo veikėjų darbai savivaldybėje… Duok Dieve…

 6. Ale kokios seksualinės fantazijos pas senioką, tai “pimpiai”, tai “stovi”, tai jau “tryda”. Metas į Amsterdamą…

 7. Nepamirškim ,kad šio ciniško, šlykštaus straipsnio autorius Šulcas dirba savivaldybėje 30 metų. Tiesa, dar ilgiau, nes jau dirbo ir vykdomajame komitete valdant komunistų partijai.
  Jau dvi kadencijas dirba mūsų miesto mero pavaduotoju. Merui išvykus šis mažas žmogelis Šulcas eidavo net mūsų miesto mero pareigas. Įsivaizdijate? Pagaliau atėjo laikas kai jo niekas nebeori priimti į savo kompaniją tai jis desperatiškai lieja pyktį ant visų. Kodėl šis mero pavaduotojas Šulcas nesirūpino mūsų miestu ir nesprendė ar reikia giliavandenio uosto ar ne? ar reikia miestu rūpintis katastrofišku gyventojų skaičiaus sumažėjimu ? I r t.t. Kas šis tinginys, pliurpalas nuveikė? Reiktų jo -Šulco taip lengvai neišleisti į “pensiją” Jis (ir kiti mero pavaduotojai…) privalo pateikti ATASKAITĄ ką jis padarė miesto labui, už- ką gaudavo pinigus-algą? Už ką jį laikė “žymioji” liberalų partiją? Vien už tai kad meras Grubliauskas “laikė” savo pavaduotoją tokį nemokšą, nemokantį miestui gerų darbų padaryti, nebalsuosiu už jį.

  • Dėl info – nedirbo vykdomajame komitete Šulcas, jei ką. Mero atskaitos irgi yra kasmet teikiamos. Čia tarp kitko, kad žinotumėt 🙂

  • Tai Budino ir paklauskit, ką Šulcas padarė 😁 Budinas yra Klaipėdos liberalų skyriaus pirmininkas, Šulcas – narys. Šis duetas yra geriausias pavyzdys liberalų komandiškumo ir atsinaujinimo 😁

  • Kaip besiskelbiančiai žurnaliste, reikėtų tikrinti faktus, domėtis, o ne svaičioti nesąmones. Šulcas dirbo Vykdomojo komiteto Kultūros skyriuje kokius 3 metus.

  • labai geras straispnis. taip ir bus, dabar je zino, kad gyventojams nepatinka, kad juos planuoja uzverst furom, nusluot melnrage vardan isoprinio uosto, nor sji galima butu statyti butingej gyventoju pageidavimu, tai tyli ir apsimetineja slangom. sitie korupcijos sinonimai liberalai, budinai ir ypac grubliauskas, jei bs isrinkti ir toliau sekmingai siks ant rineku galvu uz ju paciu pinigus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Parama

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

Paremti
Atviri dokumentai

VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

Su dokumentais galite susipažinti čia
Informacija

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Redakcijos adresas:
Bangų g. 5A (3 aukštas)
Klaipėda, LT-91250
Tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt