Stebėtojai gydymo įstaigose: įžvelgia interesus

Temos

Ketvirtadienį miesto Taryba turės apsispręsti, ką deleguoti į Klaipėdoje veikiančių ne tik jai pavaldžių sveikatos apsaugos įstaigų stebėtojų tarybas. Kandidatų išrinkimo procesas jau netruko apaugti kalbomis apie galimas draugystės ir politines įtakas pasirenkant kai kuriuos konkrečius asmenis.

Tačiau visi susiję istorijos dalyviai neigia bet kokias galimas įtakas.

Kai kuriems klaipėdiečiams labiausiai užkliuvo tai, kad į Klaipėdos vaikų ligoninės ir Respublikinės Klaipėdos ligoninės stebėtojus kaip visuomenės atstovą nuo Klaipėdos universiteto, kuriam vadovauja mero komandos narys Artūras Razbadauskas, siūloma skirti Saulių Raugelę, dėstantį šios įstaigos Sveikatos mokslų fakultete. Medikui prikišama tai, kad jis yra kitos mero komandos narės Vaidos Žvikienės draugas. Palmiros Mart nuotr.

Ką siūlo ir kas už borto?

Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą viešosiose įstaigose sudaromos stebėtojų tarybos iš dviejų įstaigos steigėjo sprendimu paskirtų atstovų – vieno Tarybos nario, vieno visuomenės atstovo ir vieno įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų atstovo.

Sprendimo projektu numatoma politikus ir visuomenės atstovus paskirti į aštuonias įstaigas, kurių steigėja yra miesto Taryba, ir į tris kitas Klaipėdos mieste veikiančias įstaigas, kurių steigėja yra Sveikatos apsaugos ministerija.

Pagal dar 2015 m. miesto Tarybos patvirtintą tvarką visuomenės atstovais tokiose stebėtojų tarybose mero teikimu gali būti skiriami Klaipėdos miesto garbės piliečiai, kultūros magistrai, valstybinius apdovanojimus gavę asmenys, Klaipėdos aukštųjų mokyklų, Klaipėdos ugdymo įstaigų vadovų asociacijos, Klaipėdos pramonininkų asociacijos (KPA), Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) deleguoti asmenys.

Pasak Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Rožės Perminienės, iš visuomenės pateiktų kandidatų tą, kurio pavardė įrašyta į Tarybai teikiamą sprendimo projektą, lėmė mero apsisprendimas.

Taip į Klaipėdos universitetinės ligoninės Stebėtojų tarybą buvo pasirinktas ne Klaipėdos universiteto (KU) deleguotas Saulius Raugelė, o pats save pasisiūlęs Klaipėdos miesto garbės pilietis Valentinas Greičiūnas. Į Klaipėdos vaikų ligoninę siūlomas S. Raugelė, o ne save pasisiūlęs buvęs miesto Tarybos narys, psichologas Vytautas Čepas. Į Klaipėdos sveikatos priežiūros centro stebėtojus siūloma ne KU atstovė Sigutė Norkienės, o KPPAR deleguota Angelė Lileikienė. Į Jūrininkų sveikatos priežiūros centrą, mero nuomone, reikėtų deleguoti ne buvusią Klaipėdos vaikų ligoninės vyr. gydytoją Klaudiją Bobianskienę, o KU atstovę Daivą Mockevičienę. Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro atveju pasirinkta KPA deleguota „Regsedos” vadovė Kristina Zibalienė, o ne KU atstovė Elvyra Acienė. Į Klaipėdos greitosios pagalbos stoties stebėtojus siūlomas KPA atstovas spaustuvininkas Saulius Jokužys, o ne KU atstovė Indrė Brasaitė. Klaipėdos psichikos sveikatos centro atveju miesto vadovas rinkosi Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovę Gražiną Šniepienę vietoje KU infrastruktūros prorektoriaus Benedikto Petrausko. Į Klaipėdos jūrininkų ligoninę norima deleguoti KU atstovę Mariją Truš, o ne patį save pasiūliusį Klaipėdos kultūros ir meno magistrą skulptorių Arūną Sakalauską. Kitais atvejais buvo pasiūlyta tik po vieną visuomenės atstovą.

Iš miesto Tarybos narių į stebėtojų tarybas siūlomi vien valdančiosios daugumos atstovai.

Į Klaipėdos universitetinės ligoninės stebėtojų tarybą norima deleguoti Vaidą Žvikienę;  į Klaipėdos vaikų ligoninę – Audrių Petrošių; į Klaipėdos medicininės slaugos ligoninę – Artūrą Razbadauską, į Klaipėdos sveikatos priežiūros centrą – Arvydą Cesiulį; į Jūrininkų sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą – Andrių Petraitį; į Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centrą – Justiną Kunickaitę; į Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotį – Kazį Bagdoną; į Klaipėdos psichikos sveikatos centrą – Alvidą Šimkų; į Respublikinės Klaipėdos ligoninę – Elidą Mantulovą;  į Klaipėdos jūrininkų ligoninę – Aidą Kaveckį; į Paupių pirminės sveikatos priežiūros centrą – Laimą Juknienę.

Siūlomas draugas, galintis painioti interesus?

Kai kuriems klaipėdiečiams šiame sprendimo projekte labiausiai užkliuvo tai, kad į Klaipėdos vaikų ligoninės ir Respublikinės Klaipėdos ligoninės stebėtojus kaip visuomenės atstovą nuo KU, kuriam vadovauja mero komandos narys Artūras Razbadauskas, siūloma skirti S. Raugelę, dėstantį šios įstaigos Sveikatos mokslų fakultete. Medikui prikišama tai, kad jis yra kitos mero komandos narės Vaidos Žvikienės draugas. Abejojama ir dėl to, ar Klaipėdos jūrininkų ligoninėje kardiochirurgu dirbantis vyras taip neturėtų interesų konflikto.

Pats S. Raugelė „Atvirai Klaipėdai” sakė, kad jį deleguoja universitetas ir jis yra ne vienintelis deleguojamas nuo šios įstaigos į tokias pareigas, esą dėl tokio apsisprendimo reikėtų klausti pačio universiteto. Daktaras sakė nemanantis, kad paskyrus jį į tokias pareigas galėtų kilti koks nors interesų konfliktas. Esą jokių interesų ten neturi, jo specialybė niekaip nesusijusi su tų ligoninių profiliu.

„Su Vaida Žvikiene mus sieja draugiški, normalūs santykiai. Mes žmonės bendraujantys. Nesu politikoje, negaliu įtakoti, neužsiiminėju tokiais dalykais”, – sakė S. Raugelė.

KU rektorius A. Razbadauskas „Atvirai Klaipėdai” sakė, kad sprendimą, ką deleguoti nuo įstaigos, priima speciali komisija, kurios veikloje jis nedalyvauja. Kalbėdamas apie S. Raugelės atvejį jis asmeniškai sakė nemanantis, kad gali kilti koks nors interesų konfliktas.

„Aišku, reikia jo paties klausti, kaip jis tai mato. Gydytojai kartais per penkias įstaigas dirba. Kiekvienas nusprendžia asmeniškai, ar yra interesų konflikte, o vėliau jau vertina įvairios komisijos. Nenorėčiau leistis į kalbas apie asmeninius santykius – esu matęs jį su Vaida socialiniuose tinkluose kartu, bet daugiau nieko nežinau. Kaip Vaida galėjo daryti kokią nors įtaką, kai nedalyvauja universiteto komisijos darbuose? Saulių aš pats pažįstu seniau nei Vaida Žvikienė, jis puikiai dirba universitete, yra gerbiamas”, – sakė rektorius.

Jis pats sakė dar svarstysiantis, kaip elgtis balsavimo metu, ar nusišalinti.

„Ir pats juk aš esu deleguotas nuo Tarybos. Nematau aš interesų konflikto, bet yra tokių veikėjų, kurie galbūt pamatys. Jie gi skundžia ir skundžia. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pernai tris kartus buvau apskųstas, šiemet jau du. Žinant kai kuriuos opozicijos veikėjus, kurie neturi ką veikti, turėjo darbus ir yra smarkiai patys įsimaišę į konfliktus, jie skundžia reikia ar nereikia. Aš visada pirmiausia žiūriu įstatymo raidę. Privatus interesas tai yra asmeninė nauda arba galimas konfliktas. Aš jokios asmeninės naudos neturiu, jei kas nors ir universiteto deleguojamas. Dirba apie tūkstantis žmonių universitete, jei jie kur nors dalyvauja visuomeniniais pagrindais, tai kokia čia mano asmeninė nauda?” – sakė A. Razbadauskas.

V. Žvikienė, komentuodama šią situaciją, sakė jokiuose svarstymuose nedalyvavo ir nežinojusi, kokiame formate priimami sprendimai dėl kandidatų.

„Jei keliamas klausimas apie viešus ir privačius interesus, aš apie nusišalinimą galvočiau tuo atveju, jei mane su Sauliumi sietų partnerystė – turtinė ar ūkinė, gyvenimas kartu ar santuoka. Tokie ryšiai, kuriuos turi deklaruoti pagal įstatymą. Esant tokiais situacijai aš viską deklaruočiau ir nusišalinčiau nuo svarstymo. Tam dabar nėra jokio pagrindo – nei kartu gyvename, nei esame santuokoje. Šioje vietoje yra grynai opozicijos ir, matyt, kitų veikėjų veikimas ir tiek. Aš manau, kad Sauliaus atveju lėmė kompetencijos – biomedicinos mokslų daktaras, universiteto dėstytojas, kardiochirurgas. Man kompetencijų prasme jokių abejonių nelieka”, – sakė V. Žvikienė.

KOMENTARAS 

Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos meras

Sprendžiama buvo visų pirma pagal solidumą, nuveiktus darbus ir kompetenciją atlikti tokią funkciją. Buvo atsižvelgta ir į visas rekomendacijas, veiklą. Tikrai ne tokie parametrai, kad man patinka ar nepatinka, draugas ar nepažįstamas. Jokių asmeninių motyvų nėra. Kita vertus, ne vienas atsisėdęs kabinete nusprendžiau – konsultavausi ir su pavaduotojais, ir su administracija, kad būtų bendra nuostata. Elementarus dalykas, bet kartu ir natūralu, jog ne visi bus patenkinti, ypač tie, kurie neatsidūrė ten, kur planavo.

Dėl Sauliaus Raugelės niekas neturėjo jokios įtakos. Vienas dalykas, nežinau jokių asmeniniu santykių, kas su kuo draugauja ar nedraugauja. O jei klausyti liežuvių, tai man labai patiko prezidento, berods, prieš inauguraciją pasakyti žodžiai „Baikime gyventi šnabždesių valstybėje”. Pradėkime gyventi valstybėje, kurioje viskas, kas turi būti pasakyta, yra sakoma atvirai ir viešai, be jokių šnabždesių. O jų klausymas ar komentavimas man yra visiškai nepriimtina. 

1 Comment

  1. Algirdas Grublys

    Atspėkite kas Klaipėdoje didžiausias šnabždesys ?

    Reply

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Svarbu, Sveikata

Klaipėdoje rasis Paliatyvus vaikų dienos centras

Neilgai trukus sunkūs ligoniai savo namuose turėtų sulaukti didesnės medicininės pagalbos bei geresnės priežiūros. Palengvinimo, rūpinantis sunkiai sergančiais vaikais, gali ...
2024-04-16
Skaityti daugiau

Švietimas

Pradeda veikti universiteto STEAM centras

Klaipėdos universitete (KU) oficialiai atidarytas metodinis STEAM centras. Tai pirmasis iš trijų Lietuvoje numatytų sukurti metodinių centrų. Jo komanda veiklą ...
2024-04-15
Skaityti daugiau

Spyglys

Eksmeras užsigeidė atsivesdinti Sporto skyriaus vedėją*

„Tikiuosi, neateisime iki tokios stadijos, kad reikės prašyti administracijos direktoriaus, kad atvesdintų jus į virtualią komiteto posėdžio erdvę”, – taip ...
2024-04-13
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This