P0

Svarbu, Temos

A. Veryga: KUL vadovo elgesys yra visiškai neadekvatus (33)

Palmira Martinkienė

Palmira Mart
2020-01-29


Nors Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) steigėjas yra Klaipėdos savivaldybė, antradienį po pietų Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) buvo surengta trumpoji spaudos konferencija dėl minėtos ligoninės vadovybės veiksmų bei joje galimai taikomo mobingo.

Ministerija, reaguodama į teisėsaugos prašymą pateikti visą informaciją, susijusią su anoniminiu skundu dėl mobingo KUL, kreipėsi į įvairias šalies institucijas prašydama išaiškinimo, kaip užtikrinti pranešėjų teisę į konfidencialumą, kai žmonės kreipiasi pagalbos.

Tuo metu trečiadienį po pietų prokuratūra dėl šio įvykio išplatino pranešimą spaudai bei savo poziciją dėl situacijos KUL išsakė Klaipėdos miesto tarybos konservatorių frakcija.

Priešistorė remiasi dar praėjusių metų lapkritį ministerijos paviešintu anoniminiu laišku, kuriame neįvardinti KUL darbuotojai skundėsi patirią darbe psichologinį bei kitokį spaudimą. Po to ligoninėje buvo surengtas susirinkimas, kuriame anoniminiai laiško autoriai buvo viešai pasmerkti.

„Tai yra visiškai neadekvatus elgesys vadovo”, – spaudos konferencijoje sakė ministras. SAM nuotr.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga spaudos konferencijoje pranešė, jog ministerija sausio 8 d. sulaukė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato rašto, kuriame prašoma pateikti visą informaciją, kuri galėtų padėti išaiškinti minėtą anoniminį pranešėją – prašoma nuodyti  el. pašto, telefono numerio ar IP adresą (nurodant tikslų laiką). Ministro teigimu, policijoje po pakartotinio KUL vadovo kreipimosi dėl to yra atliekamas ikiteisminis tyrimas.

„Mes atsidūrėme tikrai keblioj situacijoj, tarėmės ir su ekspertais, kurie dirba darbo grupėje, kuri turi pateikti siūlymus dėl mobingo, tai yra labai svarbus klausimas (…) Jeigu  mes negebėtumėm dėl kažkokių priežasčių išsaugoti anonimiškumo, tai nelabai yra logika ir prasmė palikti anoniminę liniją ir prašyti elektroniniu paštu pranešti… “, – kalbėjo ministras. Jis priminė, jog tiek policija, tiek žurnalistai saugo savo anoniminius šaltinius.

Pasak A. Verygos, su teisininkais šiuo metu yra tariamasi, kaip apsaugoti pranešėjus ir kaip elgtis tokiose situacijose. Dėl to ministerija kreipėsi į įvairias tarnybas, susijusias su piliečių apsauga, prašydama išaiškinimo.

„Tokių duomenų, kaip esame prašomi, pateikimas iš esmės reikštų, kad žmonės, kurie anonimiškai prašė pagalbos, būtų identifikuoti. (…) Visas pasitikėjimas būtų sugriautas ir iš tikrųjų mes diskredituotume pačią visą pasitikėjimo liniją”, – sakė A. Veryga. (Ministerijoje anoniminė pasitikėjimo linija buvo įsteigta po to, kai Vilniuje nusižudė jaunas medikas- aut. pst.).

Ministras teigė padarysiąs viską, kad bendruomenės nariai, kurie anonimiškai praneša apie negeroves sveikatos įstaigose, būtų apsaugoti, nors kartu patikino bendradarbiausiąs ir su teisėsauga.

„Aš tikiu, kad sveikas protas nugalės ir tokie tyrimas bus nutraukti “, –  teigė ministras.

KUL –  unikali įstaiga?

Atsakydamas į žurnalistų klausimus, A. Veryga KUL pavadino unikalia įstaiga.

„Nė viena nieko panašaus šitokiam kontekste nedarė (Nesikreipė į teisėsaugą – aut. pst. ).( …) Tai yra unikali įstaiga. Man labai gaila, kad vadovas šitaip elgiasi ir priima tokius sprendimus”, –  sakė ministras, pabrėžęs, jog nusiskundimų dėl atmosferos KUL yra gauta kur kas daugiau, ne tik tas vienas minimas pranešimas. Tą patį tvirtino ir spaudos konferencijoje dalyvavusi medikų profsąjungos atstovė. Jos teigimu, ligoninėje buvo daromas spaudimas į profsąjungą norintiems burtis medikams.

Pasak ministro, skunde buvo nurodyti konkrečių padalinių vadovai su konkrečiomis pavardėmis, tačiau ligoninės vadovybė nesiėmė spręsti minimų problemų.

„Tai yra visiškai neadekvatus elgesys vadovo – vietoj to, kad spręsti problemas, užsiiminėti gąsdinimu”, – situaciją KUL apibūdino A. Veryga.

Ministras žurnalistams priminė, jog KUL nėra pavaldi ministerijai, jos steigėja yra Klaipėdos savivaldybė, todėl tik miesto vadovai, pasak ministro, gali priimti sprendimus ligoninės vadovybės atžvilgiu.

„Atvirai Klaipėdai” nepavyko susisiekti su KUL vyriausiuoju gydytoju Vinsu Janušoniu. Telefonu atsiliepusi sekretorė sakė, jog vadovas užsiėmęs dėl SAM surengtos spaudos konferencijos, tačiau pažadėjo, jog vėliau V. Janušonis esą pats susisieks su žurnaliste. To padaryta nebuvo.

Klaipėdos apygardos prokuratūros atstovė spaudai Ignė Rotautaitė-Pukenė patvirtino, jog pagal KUL vadovybės pareiškimą yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl šmeižimo.

Komentaras

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas:

„Aš tikrai negirdėjau, kur kas ką paminėjo, tik perskaičiau tą informaciją, gulėdamas lovoje (meras turi nedarbingumo pažymėjimą – aut. pst.), kad ministras gins darbuotojų anonimiškumą. Kaip ir suprantu ministerijos poziciją. Kiek aš  atsimenu, kada dar buvau susirinkime su Universitetinės ligoninės bendruomene, tai, kaip supratau, lyg ir bendruomenės ar vyr. gydytojo sprendimu buvo bandoma šitą dalyką išsiaiškinti, dabar jau gerai nebepamenu. Visi gyvename teisinėj valstybėj ir visus santykius, vienus ar kitus, teisinėj valstybėj reglamentuoja įstatymai. Vieni reglamentuoja, kur, kas ir kaip turi būti saugoma, tai taip ir turi būti saugoma. Jeigu kažkas reglamentuojama, kas turi būti pateikiama ar viešinama, tas ir turi būti vykdoma. Aš siūlau gyventi pagal teisinės valstybės tvarką, sąrangą ir vengti kažkokių asmeniškumų”.    

Prokuratūros pranešimas

Reaguodama į Sveikatos apsaugos ministerijos paskelbtą poziciją dėl teisėsaugos pareigūnų veiksmų tiriant pareiškimo pagrindu pradėtą ir šiuo metu atliekamą ikiteisminį tyrimą, prokuratūra užtikrina suprantanti ir palaikanti siekį kovoti su psichologinio smurto bei kitokio nederamo elgesio apraiškomis sveikatos priežiūros įstaigose bei kitur, tačiau pabrėžia, kad to siekiant labai svarbu visuomenei teikti tik tikslią informaciją ir nekurti nepagrįsto įspūdžio, kad teisėsaugos institucijos neva persekioja anoniminius pranešimus pateikusius asmenis.

Siekdami kuo didesnio šios situacijos aiškumo ir pasitikėjimo, pateikiame keletą su paminėtu ikiteisminiu tyrimu susijusių svarbiausių vokų, teisinių procesų išaiškinimų bei kelis komentarus apie piliečių teises į konfidencialumą.

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę anonimiškai kreiptis į institucijas, organizacijas, teisėsaugą ar/ir  žiniasklaidą, pateikdami, jų nuomone, reikšmingus duomenis apie galimai daromas, padarytas, planuojamas nusikalstamas veikas, tarnybinius, etikos, darbo drausmės, kitokius pažeidimus bei kitas visuomenei reikšmingas situacijas. Pats savaime anoniminis kreipimasis nėra neteisėtas ir neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, išskyrus LR BK 236 str. nustatytus atvejus.
 2. Tokį pranešimą gavusi institucija įvertina gautą pranešimo turinį ir priima sprendimą dėl reagavimo į jį savo kompetencijos riboseAnoniminio pranešimo pagrindu gali būti pradėtas nurodytų duomenų patikrinimasvidinis tyrimas, tarnybinis patikrinimas ar ikiteisminis tyrimas.
 3. Anonimiškai pateikta informacija viešinimo aspektu visuomet privalo būti vertinama kaip ypatingai jautri, ypač jei joje yra kaltinančio pobūdžio teiginių apie konkretų fizinį ar juridinį asmenį. Tokio pranešimo turinio viešinimas, nepatikrinus teiginių pagrįstumo ir nenuasmeninus (t. y. paskelbiant duomenis, kurie leidžia identifikuoti anoniminiame pranešime nurodomą fizinį ajuridinį asmenį), gali sukelti teisines pasekmes – pranešime identifikuojamo asmens (-ų)kreipimąsi į teisėsaugą prašant pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižimo. Anoniminio pranešimo paviešinimo atveju asmuo neturi galimybės dėl garbės ir orumo gynimkreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, nes nežino, į ką nukreipti savo procesinį reikalavimą.
 4. Ikiteisminio tyrimo institucija arba prokuratūra, gavusi prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižimo ir nustačiusi, kad tokiame pareiškime nurodyti galimai padarytos nusikalstamos veikos požymiai, privalo pradėti ikiteisminį tyrimą bei surinkti visus ikiteisminiam tyrimui reikšmingus duomenis.
 5. Įvertinus gautų duomenų visumą po tyrimo yra konstatuojama viena iš šių galimų situacijų ir priimami atitinkami procesiniai sprendimai:
 • nusikalstama veika padaryta ir tyrimo metu nustatytas ją įvykdęs asmuo arba asmenys;
 • nusikalstama veika padaryta, tačiau išnaudojus visas turimas galimybes ją įvykdęs asmuo arba asmenys nenustatyti;
 • nusikalstama veika nepadaryta.

2019 m. pabaigoje gauto pareiškimo pagrindu Klaipėdos apygardos prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, nurodytos LR BK 154 str. – Šmeižimas. 

Pareiškime nurodoma, kad lapkričio mėnesį kelis kartus viešai buvo paskelbti melagingi, anoniminio šaltinio pateikti teiginiai, kuriais siekta tyčia pažeminti pareiškėjo garbę bei orumą. Siekiant nustatyti visas ikiteisminiam tyrimui reikšmingas aplinkybes, įskaitant ir tai, ar anonimiškai pateikta bei vėliau žiniasklaidoje bei kitur viešai paskelbta informacija yra pagrįsta ar nebuvo kreiptasi į SAM, prašant pateikti turimus duomenis, susijusius su anoniminiu pranešimu.

Norime pabrėžti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras privalo kreiptis dėl tokių duomenų pateikimo, toks jo kreipimasis yra pagrįstas ir teisėtas. Fizinis ar juridinis asmuo, gavęs teisėtą ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro reikalavimą, privalo jį vykdyti.

Kilus viešai išreikštai abejonei, kad tokiu būdu teisėsauga galimai pažeidžia pranešėjo teises į konfidencialumą, Generalinė prokuratūra kreipėsi į SAM papildomos informacijos ir 2020 m. sausio 22 d. gavo atsakymą, kuris patvirtino, kad šiuo konkrečiu atveju asmuo kreipėsi ne Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Tai reiškia, kad šiam asmeniui šiuo metu nėra galimybės taikyti minėtame įstatyme nustatytų konfidencialumo apsaugų ir garantijų.

Prokuratūra taip pat pabrėžia, kad Pranešėjų apsaugos įstatymo numatytomis galimybėmis asmuo gali pasinaudoti bet kuriuo metu ir primena, kad pranešėjo statusas suteikiamas asmenims, kurie su juridiniu asmeniu yra ar buvo susiję tarnybos, darbo ar sutartiniais santykiaiso jų pateikiama informacija yra apie grėsmę viešajam interesui kelianti arba jį pažeidžianti teisės pažeidimą.

Asmuo, siekiantis įgyti pranešėjo statusą ir atitinkamas Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytas apsaugas bei garantijas, į prokuratūrą ar kitą instituciją negali kreiptis anonimiškai, bet konfidencialumo apsauga jam taikoma nuo pat pranešimo pateikimo ir išlieka nepriklausomai nuo to, ar asmuo bus pripažintas pranešėju, ar ne.

Siekdama, kad Lietuvos žmonės, galimai patiriantys nederamą elgesį jų darbovietėje ar turintys duomenų apie galimai daromą nusikalstamą veiką, jaustųsi saugūs, teikdami tokio pobūdžio informaciją, prokuratūra dar kartą kviečia susipažinti su Pranešėjų apsaugos įstatymu.


  2020-01-29

  33 komentarai “A. Veryga: KUL vadovo elgesys yra visiškai neadekvatus”

  1. AvatarAnonimas (IP: 89.116.7.139)

   Sveikatos ministrui reikia parodyti savo valdžia ir paprasčiausia tiek Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovą pakeisti, tiek Klaipėdos greitosios pagalbos vadovą pakeisti ir paprasčiausia vadovai turėtų būti paskirti nepriklausomi Klaipėdai. Per ilgai sėdi kėdėse. Taip atsiranda tokių kuriems netvarka labai naudinga todėl bijodami įstaigos perversmo, paprasčiausia dangsto vadovus. Girdėjau KUL renkami parašai už vadovą kad labai geras. Ar tai pakeisti gali realybę? Jei yra bardakas tai bardakas ir liks. Ar ne vadovas užsako parašų rinkimą?

  2. AvatarJuozapas (IP: 78.58.49.41)

   Kaip Klaipėdos GRIGEO atliko savo vidinį auditą ir surado kaltininką, taip pasiruošę atlikti vidinį auditą ir Klaipėdos Universitetinė ligoninė. Kuri aišku pateiks labai gražius skaičius savo naudai, nukabintus iš dangaus.
   Nepriklausomą auditą turėtu atlikti Klaipėdos m savivalybės taryba sudaryta iš visų frakcijų. Jeigu bus tik iš Grubliausko frakcijos, tai rezultatas bus toks pat kaip iš KUL vidinio audito. Steigėjas yra savivaldybės taryba ne meras.

  3. AvatarAntanas (IP: 84.15.185.206)

   Žinot ne vieną tokia įstaiga pas mus ,manau po biški įsitrauks ir kitos ligoninės . Manau kažkam reikėjo pradėti. Visų pirma pradėti reikia nuo to,kad kiekvienoje įstaigoje turėtų būti profsąjunga ,ar visose uostamiesčio ligoninėse jos yra????? Jei nėra vadinasi visose vyksta kažkas panašaus kaip ir KUL. Jei vadovai gerbia savo darbuotojus ir nedaro jokio spaudimo darbe ,žmonės eina su noru į darbą žinodami ,kad jų paslaugos yra gerbiamos manau profsąjunga būtina visose ligoninėse . Nuo to reiktų pradėti.

  4. AvatarNepartaukas (IP: 78.62.155.231)

   Virginijau Partaukai, pasirašyk ne tik vardu, bet ir pavarde, o tai žmonėms mažiau žinntiems reikalą ir tavo veikimo būdą neaišku koks čia virginijus. Tas pats ir su Algimantu.

  5. AvatarVirgilijus (IP: 83.137.6.240)

   MATOTE KAD TARASKEVICIAUS, GRUBLIAUSKAS, JANUSONIS–SKILO. VAIKŠTO KELNES PRISYKE, SYKALIAI.

  6. AvatarAlgis (IP: 78.58.49.41)

   Koks buvo pilamas šmeižtas ant tuometinio Klaipėdos TLK direktoriaus A. Bumblio ir perduodant Klaipėdos prokuratūrai labai gerai dar prisimename. Įniciatorius buvo KUL vyr. gyd. V. Janušonis. Prie to prisidėjo ir meras V. Grubliauskas bei tuometinis KUL stebėtojų tarybos pirmininkas R. Taraškevičius. Pagal pareigybes V. Grubliauskas bei R. Taraškevičius privalo kontroliuoti KUL vadovų veiklą, nedaleisti tokių šmeižtų, bet jie prie to dar prisidėjo. Jų raštai žodis žodin sutapo su V. Janušonio raštu. Kadangi teismai A. Bumblį atstatė, nerado jokių šių žmonių raštuose teiktų teisingų faktų- tai buvo grynas šmeižtas.
   KUL gydytojų parašytame rašte- viskas 100% tiesa, nieko nėra išgalvota, tai labai gerai žino gydytojai kurie dirbo šioje ligoninėje. Ir dėl tokių darbo sąlygų daug gydytojų išėjo dirbti į kitas gydymo įstaigas- Jūrininkų ligoninę, Respublikinę ligoninę, Vaikų ligoninę ir į SPC centrus. Kaip aiškina V. Janušonis, kad šioje ligoninėje mažiausia medicinos darbuotojų kaita-tai vėl melas. Šioje ligoninėje didžiausia kaita Klaipėdos gydymo įstaigose. Tai kas užsiiminėja šmeižtu? Ne tik V. Janušonis bet ir V. Grubliauskas su R. Taraškevičiumi.
   Kyla klausimas- kodėl buvęs meras R. Taraškevičius ir dabartinis meras V. Grubliauskas taip gina V. Janušonį? Peršasi vienintelė išvada- finansinė nauda.

  7. Avatarkaimynė (IP: 78.57.199.103)

   tvarka KUL ligoninėje gera, vadovas darbštus ir atsakingas, ligoninė sutvarkyta , aprūpinta įranga ir puikiais specialistais. Smagu kažkam ateiti ir atsisėsti į kito asmens išpuoselėtą įstaigą. Dabar labai daug intrigų Klaipėdoje, nes greitai Seimo rinkimai, tai slankiojantys esamų seimūnų (būsimų kandidatų ) šešėliai labai jaučiami aplink “AB Klaipėdos vandenį”, apie KUL vadovą ir pan. Vilnius puola, laikykitės Jūs ten klaipėdiškiai !

  8. AvatarLAIVAS KURŠIS (IP: 51.158.108.135)

   1. Laivas SŪDUVIS stovės prie Pilies tilto, Dangės kairėje krantinėj.

   2. Laivas „SŪDUVIS” bus „UŽKONSERVUOTAS”, o ne „NURAŠYTAS”.

   Tiems, kas skaito komentarus ir jau žino kur stovi Smiltynėje „NURAŠYTAS” laivas „KOLYMA”,
   rekomenduojame nuvykti dar į Klaipėdos geležinkelio stotį ir apžiūrėti „UŽKONSERVUOTĄ” juodą garvežį… …

  9. AvatarPetras (IP: 78.58.49.41)

   Turėtu gerai pasidomėti STT V. Grubliausko ir V. Janušonio finansiniais ryšiais. Jie tikrai ne angeliukai.

  10. AvatarJonas (IP: 78.58.49.41)

   Kyla daug klausimų, kodėl dabartinis meras V. Grubliauskas bei buvęs meras R. Taraškevičius taip gyna V. Janušonį. Tiesiog gulasi kryžiumi, aiškindami, kad tai šventas žmogus. Kiekvienas diktatorius turi savo klapčiukų komandą, kurie už baltesnį duonos kąsnį parduos net savo motina. Taip buvo sovietiniais laikais, taip buvo pokariu, taip tęsiasi ir dabar. Dar pamename, kai V. Janušonis išėjo dirbti Sveikatos Apsaugos ministru, neišbuvo ir pusės metų, nes žurnalistai pradėjo domėtis V. Janušonio turtų kilme, skubiai grižo į Klaipėdos miesto ligoninę vyr. gydytojumi, nors tuo metu šiose pareigose buvo kitas žmogus. Tuometinio mero R. Taraškevičiaus pagalba jis vėl tapo vyr. gydytojumi. Lietuvoje nieko tokio nėra buvę, bet Klaipėdoje buvo. Dar nesena praeitis, kaip keli gydymo įstaigų vadovai, bei padedant Merui V. Grubliauskui, bei KUL stebėtojų tarybos pirmininkui R. Taraškevičiui, nusprendė nuversti Klaipėdos Teritorinės ligonių kasos direktorių A. Bumblį, nes jis reikalavo iš vadovų ir V. Janušonio dirbti remiantis Lietuvos įstatymais ir SAM nustatytais aktais. Bet V. Janušoniui netiko, jis norėjo dirbti pagal savo sampratą. Todėl parašė tikrovės neatitinkančius raštus ir Klaipėdos prokuratūros padedamas, kaip ir šiuo metu, buvo laikinai nušalintas A. Bumblys. Bet teismas A. Bumblį atstatė į buvusias pareigas. Tokius raštus parašė ir V. Grubliauskas bei R. Taraškevičius kurių turinys, tekstų forma, minčių dėstymas atitiko su V. Janušonio raštu. Todėl kyla klausimas- kodėl taip kryžiumi guldami V. Grublauskas bei R. Taraškevičius gina V. Janušonį. V. Grubliauskas pasistatė namą pasiėmęs banko paskolą ir ją atidavė labai greitai, kai gyventojai banko paskolas gražina kelis dešimtmečius-30-35 metus. Todėl ar nėra V. Grubliauskui iš to finansinės naudos? Čia tokio gynimo priežastis. Nenustebčiau, jeigu šiose kėdėse dar ilgiau pasėdės V. Grubliauskas ir V. Janušonis, Klaipėdos Universitetinė ligoninė nevirs V. Janušonio ir V. Grubliausko UAB.

   • AvatarXxx (IP: 85.232.128.55)

    Oi kaip ten reikia is pagrindu nepriklausomo audito, man atrodo ten toks voratinklis kad velnias kojas nusisuktu, viesi pirkimai konkursai.

  11. AvatarA. V (IP: 62.253.231.66)

   Savo laiku to sovietinio mastymo bebrus vadovus reikėjo nuimti, ir pakeis jaunais kompetatingais žmonėmis. Ir visoje Lietuvoje taip.

  12. AvatarKis (IP: 78.61.191.164)

   Mes viska zinome,viska suprantame,bet nieko nedarome.Yra toks zodis rotacija;vadovu kaita ,ypac tokiose istaigose,kaip ligonines.Koks bebutu geras vadovas,laikui begant jis tampa lyg vieninteliu “As”.Dvi kadencijas ir iseini,neprisirys vadovas,bus geresne aplinka,nes kiekvienam bus sansas tapti vadovu ir pameginti gebejimus,o Janusonis ,vardan tiesos, persedejo viska kas imanoma ir pabuvojo net tuo paciu ministru.Laikas i poilsi,nes mediko is jo nebelike,duokite kelia progresui.Sekmes auklejant anukus -gerais Lietuvaicias.

  13. AvatarPtitariu MIESTIEČIO kom. (IP: 86.100.53.185)

   Siūlau dae sykį paskaityti MIESTIEČIO komentarą, mintis. Jam pritariu 100 pr. Pagalvokim, ką galime padaryti, kad mūsų Klaipėdoje baigtųsi gyvenamiosos aplinkos, gamtos naikinimas. ir kaip pakeisti neatsakingus , savanaudžius vadovus, pradedant meru V.G.

  14. AvatarSimona (IP: 88.118.162.28)

   Garliava dar vis gyva lietuviu galvose. Gaila , kad kritinio mastymo neatsirado. Bukit sveiki ir nepakliusit i mediku rankas. O jeigu pakliusi, melskit, dieva kad jums padetu. O tas dievas, bus daktaras.

   • AvatarSimonai (IP: 78.56.19.8)

    Akivaizdu, mokykloj mokytis nepatiko. Tai ką tuomet protingo gali parašyt…

  15. Avatarmiestietis (IP: 86.100.146.221)

   Būtų juokinga jei nebūtų graudu. Miestas, kuris turi gražiausį, unikaliausį kraštovaizdį visoje Lietuvoje, murdosi smarvėje, purve, dulkėse ir korupcijoje, kol šiam miestui vadovaus liberalai , kuriems miesto žmogus tik rinkimams rekalingas statistinis vienetas, niekas nesikeis.
   Galime tik padėkoti dabartinei šalies valdžiai, kur tik jai vadovaujant buvo pajudinti ilgus metus bujojantys puvėsiai.

   • AvatarAnonimas (IP: 88.118.160.21)

    neginu parsidavėlių, korumpuotų ypač Klaipėdos liberalų, bet dėkoti tai dabartinei valdžiai, kuri prasikišo uosto planą ir tarša mieste didės 4-5 kartus ir teks užbetonuoti visus paplūdimius su visais unikaliais kraštovaizdžiais? Atsiprašau NE.

  16. AvatarTomas (IP: 86.100.133.193)

   Apgailėtinas sovietinio mąstymo vadovas, dangstomas savivaldybės ir nieko nebesugebančio spręsti mero. Deja Klaipėdoj tai jau tampa norma.

   • AvatarAnonimas (IP: 88.118.160.21)

    na Tomai lengviau ant posūkių, mūsų meras viską sugeba ir jau trečią kadenciją, nepaneigsi. Tokio dar miestas neturėjo! Tik va jo ir miestiečių interesai “truputi” skiriasi, bet tai tik skonio reikalas kuriam, beje mes taip pat nuoširdžiai pritariam ir jau trečią kartą. Jis taip moka uostyti ir nieko neužuosti, tartis, diskutuoti ir nieko nematyti, nežinoti . Didis menininkas, kaip ir norėjom.

  17. AvatarDa (IP: 85.232.154.24)

   Gydžiausi KUL ir kiekvieną kartą (per langą matėsi )kaip visi ten esantys gydytojai atsistoja per “penkiaminutę”iėjus V.Janušoniui i salę.
   Klausiu kodėl taip elgiamasi.Atsakymas buvo toks,pagarba vadovui.Carizmas ten dar gyvas.

  18. AvatarJoris (IP: 78.56.19.8)

   Dirbti kone 4 dešimtmečius ligoninės vadovu ir likti adekvačiu!? Neįmanoma! Į vadovų skyrimo tvarką reikia įtraukti punktą, kad pusę balsų renkant vadovą turi kolektyvo balsas, nes kas geriau žino žmogų, jo gebėjimus dirbti, nei su juo kartu dirbantys. Ir tai turėtų būti visose valstybinėse įstaigose- mokyklose, darželiuose, poliklinikose, ligoninėse ir kitur. Nes visur žmonės nori tik gero ir jais nepasitikėti neturime teisės. O čia 40 metų vadovas- apie kokį adekvatumą gali būti kalba- amžinas caras.

  19. AvatarKlaipėdietė (IP: 88.118.164.96)

   Mes gyvename ne policinėje valstybėje ! Ir kai kas turi tai įsimamoninti ! Jau seniai vieša paslaptis , jog klaipėdiečiai bijo pakliūti į KUL , nes ta įtampa , baimės jausmas darbuotojų tarpe persiduoda ligoniams. Ir tai yra jau labai seniai. Kai kas iš vadovų įsivaizduoja , kad yra nepakeičiami. Pamiršta savo pareigas . Gaila. O ką apie tai galvoja stegėjai? Ar ir vėl tik dabar sužinojo ? ( Panašu į “Grigeo” detektyvą ) .

  20. AvatarJanušonis Janušonis - nepatogu turi būti ne jam, o mums :) (IP: 90.140.85.236)

   Janušonis, kaip ir kiekvienas dirbdamas dešimtmečiais, kad ir ne jam priklausiančioje įstaigoje – susitapatina – valdžia tai aš. Žmogiškai galima suprasti, bet – ligoninė VŠĮ – tai viešūjų lėšų išlaikoma ligoninė, pavaldi mūsų miesto žmonėms per išrinktus į miesto tarybą – gal ten jaunimas jau supranta ką tai reiškia?:)

  21. AvatarGintaras (IP: 193.219.187.101)

   Nuo kada ministras turi teisę nesiskaityti su prokuratūros reikalavimais? Ar tik kai turi Valstiečių Pirminyko globą? tada jam nebetaikomi jokie piliečiams privalomi reikalavimai?

   • AvatarAnonimas (IP: 88.118.164.96)

    o kas nesiskaito su prokuratūra? Bet dar ir yra žmogaus teisės! O kad KUL valdo vienas žmogus tai visa Lietuva jau seniai.

  22. AvatarDalia (IP: 84.46.237.54)

   Kodėl niekad neskelbiama kiek dėl netinkamo KUL priėmimo skyriaus medikų elgesio kreipiamasi į ligoninės vadovybę. Dirba begalėje privačių gydymo įstaigų tai į valstybinę ateina pailsėti. Pacientų srautai juos erzina. Vieniems siūlo dar kartą žvilgtelt į gimimo datą, kitiems prisiminti, kad yra neįgalūs ir vykti namo. Netrukdyti.
   Tokie jautruoliai, iškart fiurerio citatas prisimena. O, kad kurie ne kurie diskriminuoja neįgaliuosius kaip daktaras Josef Mengele tai kokiam ministrui parašyti?

  23. AvatarM. W. (IP: 78.60.134.53)

   Taip, dvilypė padėtis. Jei žmonės prašė pagalbos ir jų asmenybių neviešinimo, tai taip ir turi būti padaryta.

  24. AvatarNuomone (IP: 84.15.186.252)

   Iš šalies žiūrint atrodo, jog čia ministerija pučia burbulą.Kažko Universitetinė ligoninė neįtiko Verygai, tai matosi aiškiai.

   • AvatarNuomonei (IP: 78.57.193.166)

    Nenusišnekėk

   • AvatarMano nuomone (IP: 78.57.199.129)

    Įdomi situacija, reiske dabar kažkas nutarė dėl kažko atkeršyti vadovui, parašė skundą, ir va ji gina ministerija. Anonimiškumas turi būti kada gresia pavojus gyvybęi, cia tikrai negresia pavojus gyvybęi, aišku jeigu tu ne skistak…..s, ir pats nepadarysi pavojų savo gyvybęi, o ne kaip žiurkė tyliai kampe parašei ir sėdi lauki kada nubaus ta ant kuo skundas. Tai jeigu nepatinka kažkas, rašyk aiškiai, dėl kuo,kada, kas ne taip,turėk įrodymų, rašyk pareiškimą gal net į tą pačią policija,visur, o dabar apšmeižti gali bet kas, ir nebus nubaustas. Manau tai žema, būti tylią žiurkė. Dabar berods viksta kalbos dėl ligoninių sujungimo,neatmetu kad tai manau tai gali būti ir konkurentų sąmokslas, nes tas jau viksta daug metų, ir jeigu būtų blogai, tai būtų išsiaiškinta, o ne ziurkes gynamos.

  25. Avatarslaugė (IP: 78.61.189.152)

   Tuo viskas ministro ir pasakyta – “KUL nėra pavaldi ministerijai, jos steigėja yra Klaipėdos savivaldybė, todėl tik miesto vadovai, pasak ministro, gali priimti sprendimus ligoninės vadovybės atžvilgiu.” O kokia mero, kuris kol kas atrodo gydosi KUL, pozicija? AK cituoja mero žodžius : “Jeigu kažkas reglamentuojama, kas turi pateikiama ar viešinama, tas ir turi būti vykdoma.” Išeitų tylėkite visi?
   O galbūt priešingai- išklokite visą tiesą apie KUL įsikūrusius privačius sveikatos pagalbos “teikėjus”, apie VIP palatas, VIP eiles, vaistus ir pan.? Bus čia kaip su “GRIGEO”:(

   • AvatarXxx (IP: 85.232.128.55)

    Meras guli vip palatoje ir vaistu neperka ir uz palata nemoka. O mes jei ten pakliutume uz viska moketume, yra isrinktieji ir tie kurie reikalingi kada balsuoja.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt