P0

Svarbu, Temos

Stojimas į prestižinę gimnaziją: neskaidrumo tikrai nėra? (16)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2020-03-09


Pirmadienį Klaipėdoje prasideda priėmimas į 9-tas ir aukštesnes mokyklų klases. Artėjant šiai datai viena klaipėdietė nusprendė su „Atvira Klaipėda” pasidalinti epopėja, kurią jai teko įveikti aiškinantis galimus neskaidrumus pernai priimant mokinius į prestižine laikomą „Ąžuolyno” gimnaziją.

„Gerai mokytis tikrai galima ir kitur, mano tikslas buvo tik išaiškinti, ar iš tiesų atranka vykdoma skaidriai, o jei taip nėra, kad tvarka būtų keičiama. Deja, tai, ką patyriau, rodo, jog sistema daro viską, kad tik apsigintų, o ne pripažintų galimas klaidas ir jas taisytų. Todėl ir dalindamasi savo patirtimi noriu, kad tėvai atidžiai pasistudijuotų visas tvarkas ir aktyviai domėtųsi, aiškintųsi, nes tik taip patys galės atsakyti į vaikams kylančius klausimus ir abejones, kad ir 30-ais nepriklausomos Lietuvos metais kai kuriuos dalykus, ko gero, dar galima sutvarkyti per pažintis ar kitais metodais”, – sakė moteris, kurios vardas ir pavardė „Atvirai Klaipėdai” žinoma.

Tiek Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė, tiek ir „Ažuolyno” gimnazijos direktorė Vilija Prižgintienė tikina, kad minimu atveju viskas vyko skaidriai ir teisėtai. Tačiau šiemet mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas esą bus keičiamas. Jis turėtų būti patvirtintas šią savaitę.

Martyno Vainoriaus nuotr.
Painiojosi datose

Moteris teisybės paieškas pradėjo pernai gegužę, kai sužinojo konkrečius pavyzdžius, jog du pretendentai mokytis „Ąžuolyno” gimnazijoje, turėję prastesnius motyvacijos vertinimo rezultatus, sąraše atsidūrė aukščiau nei jos vaikas.

„Gegužės 2 dieną patekusieji į gimnaziją sulaukė pranešimų apie tai ir natūraliai tėvai pradėjo dalintis informacija. Dar du konkretūs atvejai parodė, kad kažkas visgi gali būti negerai. Mano vaikas kartu su kitais dviem turėjo 8-9 balus pagal mokymo įstaigų pažangumo kriterijų, o motyvacinis jo vertinimas buvo 52 balai. Tačiau į gimnaziją jis nepateko, nors 44 motyvacinio vertinimo balus gavęs vaikas tapo kandidatu, o nė 40 nesurinkęs buvo priimtas mokytis”, – apie pačią istorijos pradžią pasakojo moteris.

Nuo gegužės 10 dienos ji pradėjo raštų rašymo epopėją, kurios metu bandė išsiaiškinti situaciją.

Gegužės 26 d. ji sulaukė Švietimo skyriaus vedėjos L. Prižgintienės pasirašyto rašto, kuriame informuojama, jog priėmimas į gimnaziją buvo vykdomas pagal miesto Tarybos priimtą tvarką bei 2019 m. balandžio 16 d. gimnazijos direktorės įsakymu patvirtintą priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašą ir jokių pažeidimų, išanalizavus vertinimo rezultatus, nebuvo nustatyta.

Tačiau vėliau paaiškėjo, kad minėtąją tvarką gimnazijos direktorė pakeitė jau po informacijos apie priėmimą išsiuntimo  – gegužės 3-ąją – ir tą pačią dieną esą suderino su Švietimo skyriumi, nors pati savo atsakyme rašė, kad mokyklos priėmimo komisija, pasiūliusi pakeitimus, posėdžiavo gegužės 4-ąją. Ji sprendė, ką daryti dėl to, kad iki nustatyto leistino 150 priimamų vaikų skaičiaus trūksta mokinių, nes tiek vaikų vertinimo metu nesurinko reikiamų 70 balų. Buvo nuspręstą į mokykla priimti 151-160 eilėje buvusius pretendentus ir buvusius žemiau 160 numerio, bet gavusius aukštesnius už bendrą vidurkį matematikos užduočių atlikimo įvertinimus.

„Nekalbu jau apie aplinkybę, kad tvarkos pakeitimai buvo vykdomi jau išsiuntus pranešimus patekusiems į mokyklas. Bet kuris teisininkas pasakys, kad prasidėjus bet kokiam procesui jį numatanti tvarka negali būti keičiama”, – kalbėjo moteris.

Galiausiai ji išsiaiškino, kad savivaldybėje net nebuvo jokio įsakymo, kuriuo būtų buvę suderinti pakeitimai – esą šiuo atveju užteko L. Prižgintienės parašo, nors pirminė tvarka buvo tvirtinama jos įsakymu Nr. ŠV1-195.

Kartu iš savivaldybės ji buvo sulaukusi paaiškinimo, kad esą tvarka galėjo būti keičiama, nes priėmimo procesas tebevyko – gegužės 15 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-789 atgaline data buvo nustatyta, kad I etapas vyks gegužės 8-14 dienomis, o II – nuo gegužės 20 d.

Susirašinėjo beveik pusmetį

Bandymai surasti atsakymus moterį nuvedė iki tokiems neeiliniams atvejams nagrinėti sukurtos savivaldybės mokinių priėmimo komisijos, kuriai pirmininkauja Ugdymo ir kultūros departamento (pastarojo pavaldume yra Švietimo skyrius) direktorė Nijolė Laužikienė.

Ši komisija į posėdį rinkosi tik liepos 5 d. Jo protokole matyti, kad L. Prižgintienė jau aiškina, jog mokyklos priėmimo komisija tvarkos pakeitimus direktorei esą siūlė daryti ne gegužės 4 dienos, o balandžio 26 d. posėdyje, nors iki tol atsakymuose toks posėdis ir jo protokolas nebuvo minimas.

Komisija, „atsižvelgdama į teisininko išvadas” pripažino, kad gimnazija galėjo keisti motyvacijos vertinimo tvarką, tačiau laiku pakeitimo nepaviešino (tai buvo padaryta tik birželio pabaigoje). Taip pat buvo nutarta iki gruodžio 31 d. pakoreguoti priėmimo į mokyklas tvarkos aprašą, numatyti „bendrus ir aiškius visoms mokykloms motyvacijos vertinimo kriterijus į akademines klases bei aiškiai apibrėžti priėmimo proceso terminus, priskiriant ir motyvacijos vertinimą”.

Gavusi tik šios komisijos protokolo išrašą, o ne atsakymus į konkrečius klausimus, klaipėdietė juos jau suformulavo konkrečiai uostamiesčio merui ir beveik po mėnesio gavo jį pavadavusio Arvydo Cesiulio, kuris yra ir minėtosios komisijos narys, pasirašytus atsakymus.

Šiame rašte tikinama, kad praktika, kai Švietimo skyriaus vedėjas ne įsakymu, o tik parašu dokumentus tvirtina, yra dažna, o šiuo atveju taip pasielgta, nes buvo „keičiamas ne visas dokumentas, o tik pavienės jo nuostatos”, o „praktikoje neretai dokumentų derinimai ir tvirtinimai vyksta tą pačią dieną”.

Savivaldybė taip pat atsisakė pateikti teisininko konsultacinį raštą, kuriuo remdamasi minėtoji komisija atmetė klaipėdietės skundą. Motyvas – jis esą skirtas tik priėmimo komisijai, yra neoficialus dokumentas.

Raštu taip pat neigiama aplinkybė, kad patekusieji į gimnaziją apie tai sužinojo dar gegužės 2-ąją. Esą to patikrinti negalima, nes „kandidatai galėjo susipažinti su savo motyvacijos vertinimo rezultatais arba būti supažindinti tik asmeniškai”.

Siūlo pakeitimų

„Viskas buvo laiku ir teisingai padaryta – dvi komisijos tyrė, nė viena nepasakė, kad kas nors būtų buvę ne laiku. Tačiau negali uždrausti žmogui kitaip mąstyti”, – teigia „Ąžuolyno” gimnazijos direktorė Vilija Piržgintienė.

Pasak jos, tai buvo pirmas toks ir vienintelis atvejis, kai egzistuoja sistema priimti mokinius į gimnaziją po jų žinių patikrinimo.

Anot direktorės, mokykla jau atidavė šiemetinio Motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo projektą tvirtinti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui ir tikisi, kad tai bus padaryta šią savaitę.

„Iš principo paliekame labai panašiai, kaip buvo ir pernai, tik mūsų projekte stojant į devintą klasę nuimame vieną dalyką – informacines technologijas, nes buvo sudėtinga gauti informaciją: vieni to mokosi aštuntoje, kiti – septintoje klasėje. Ir lyginant su praėjusiais metais, kad tvarka galėtų galioti ne vienus metus, jei keistųsi mokinių ar klasių skaičius nustatytas, mes rikiuotume ne balus skirdami, o procentine išraiška tą patį pasakydami. O iš esmės viskas yra su mažomis korekcijomis. Pernai atrodė, kad nieko nereikia keisti, bet pasirodė, kai kurie dalykai buvo nuo komisijų nusiėmę, o pas mus buvo likę, tuos dalykus taip pat pasitaisėme. Taip pat kandidatams, kurie lieka pirmieji už brūkšnio, atsižvelgiant iš pernai metų patirtį ir iš analizės, kurią pasidarėme po pusmečio, mes nusistatėme tik vieną prioritetą – matematikos motyvacijos patikrinimas, nes mums labai aiškiai pasirodė, kad tie vaikai, kurie su matematika tvarkosi geriau, jiems ir sekasi gerokai geriau mokytis”, – pasakojo direktorė.

Pasak jos, ir šiemet gimnazijai savivaldybė patvirtino tiek pat – 150 – naujų mokinių.

„Norinčių yra daug, dėl to turime priimti maksimalų skaičių, nors po 30 mokinių klasėje nėra labai geras dalykas”, – teigė V. Prižgintienė.

KOMENTARAS

Laima Prižgintienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Aiškumų motyvacijos apraše tada gal ir trūko, tačiau skundas buvo tikrai nepagrįstas. Visgi aiškumas turi būti visiems. Motyvacijos vertinimų aprašus mes dabar deriname, peržiūrime ir kitų mokyklų, kad balų skaičiavimo sistema būtų aiškesnė ir panašiai. Su mokyklomis taip pat kalbėta, kad negali skelbti apie priėmimo rezultatus, kol nepatvirtinta sistemoje. Pernai buvo toks prasilenkimas Vytauto Didžiojo gimnazijoje, o „Ąžuolyne” to nebuvo, nebent vienas kitas gal ir nugirdo ką.

INFORMACIJA

Pagrindinis priėmimas į Klaipėdos mokyklas bus vykdomas gegužės 6-31 d. ir elektroninė priėmimo sistema tuo metu bus „užrakinta”.

Apie priėmimą asmenys per sistemą bus informuoti iki birželio 1 d.


  2020-03-09

  16 komentarai “Stojimas į prestižinę gimnaziją: neskaidrumo tikrai nėra?”

  1. Avatarkong...lomeratas.. (IP: 78.57.248.146)

   LAIMUTĖ NUKNIAUKĖ VILIJOS VYRĄ, tai puikus pavyzdys ,koks švietimas amoralus…..reikalai sprendžiasi per lovą,per pažintis….per pinigus…..ir įrodinėja melą….. ir kada nuims tas visas tarybinių laikų šviestimietes ….merijoje…..Tokiam Kongui palanku turėti padlaižūnus….

  2. AvatarCha (IP: 78.57.214.60)

   Berods Dacho progimnazijoje yra stavkės už patekimą?

  3. AvatarJonas (IP: 85.232.128.52)

   Lauk tą šv.skyr.vedėją ,žinom dar iš senų laikų , gera paukštytė……

  4. Avatartiesiog statistika (IP: 86.100.161.157)

   Pagal keletos metų statistiką ir rezultatus, matosi, kad Ąžuolyno gimnazistai realiai lyderiauja ir tai normalu, nes akademinė gimnazija. Jei moteris turi pastebėjimų, kad buvo sukčiaujama turėtų kreiptis į STT, o ne kalbėti apie savo tyrimą, kurio legalumas niekinis.

   • AvatarAnonimas (IP: 212.59.5.194)

    vertingas požiūris: nuveikei ką nors gero = gali nuveikti ką nors ir nelabai 🙂 … nors ryšio tarp priėmimo “su dėmėmis” ir akademinio ugdymo kokybės lyg ir nėra.

   • AvatarGerhard (IP: 88.118.166.87)

    Lyderiauja ten tie kurie mokosi, taip pat yra ir tokiu kurie nuolat nusirasineja ir nieko rimto nedaro. Negalvokite, jog jei jusu vaikai ten eis tai jos priims i Harvardus ir Kembridzus. Priima uz mastyma, intelekta ir zinias, o ten yra nemazai ir tokiu kurie tryna kelnes.

  5. AvatarSaulius (IP: 90.143.106.44)

   Vydūno tikrai ne geriausia. Mano vaikas ten mokėsi. Atsakau už savo žodžius.

   • AvatarVietinis (IP: 84.15.182.255)

    Jūs labai klystate. Geriausia – Baltijos, Vydūno – prestižinė, o Ąžuolyno – nei penki, nei devyni 🤣

   • AvatarVietinis (IP: 84.15.182.255)

    Čia Dd buvo parašyta

  6. AvatarDd (IP: 86.100.119.75)

   Vydūno gimnazija geriausia, o Ąžuolyno-dar nuo senų laikų kaizerinė taip ir liko…

   • AvatarVietinis (IP: 84.15.182.255)

    Nuo senų laikų ten buvo 14 vidurinę. Jūs kažką suvelet 🤣

  7. AvatarVietinis (IP: 84.15.182.255)

   Taigi Vydūno gimnazija prestižinė, ne Ąžuolyno… Apsispręskit jau vieną kartą.

  8. AvatarAlio.. (IP: 79.133.254.0)

   Kiek tai švietimo sk. vedėja gali dirbti? Stagnacija.. ir jau ne vienerius metus.

  9. AvatarPILIETIS (IP: 90.131.46.121)

   Siekiant teisingumo , į Ąžuolyno gimnaziją prioritetas turėtų būti taikomas pagal gyvenamą teritoriją, o paskui iš kitų teritorijų. Tokie principai galioja visoms kitoms miesto ugdymo įstaigoms .

   • AvatarJurgita (IP: 195.182.76.3)

    Į akademines klases visur yra konkursai.

  10. AvatarPilietė (IP: 212.59.5.194)

   Ypatingai ydinga, kai skundus nagrinėja tie patys asmenys, kurių veiksmai skundžiami – būtų keista, jei tokiu atveju “net dvi komisijos” būtų priėmusios kitokį nei sau teigiamą spendimą 🙂

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3C, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt