P0

Politikų tribūna

Dėl situacijos Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (33)

Aidas Kaveckis, TS-LKD frakcijos pirmininkas
2020-04-08


Atsižvelgdami į š.m. sausio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) vyr. gydytojo Vinso Janušonio teiginius, kad jo vadovaujama ligoninė yra pasirengusi priimti užsikrėtusius Covid-19 asmenis, taip pat į tai, kad iki šiol visų spaudos konferencijų ir pranešimų metu buvo tvirtinama, kad ligoninėje netrūksta asmeninių apsaugos priemonių, tokiu būdu sudarant įspūdį apie visišką KUL pasirengimą ir saugių darbo sąlygų darbuotojams bei gydymo paslaugų pacientams užtikrinimą; reaguodami į susidariusią situaciją Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžioje KUL, kuomet po dešimčių gaunamų skundų ir liudijimų pastarieji pasitvirtino ir buvo uždarytas visas pagrindinis ligoninės korpusas, preziumuojame, kad KUL nebuvo tinkamai pasirengusi Covid-19 infekcijai.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Jau viruso plitimo pradžioje nebuvo užkirstas kelias tolesniam infekcijos plitimui tarp ligoninės darbuotojų ir pacientų, vadinasi, nebuvo užtikrintos saugios sąlygos nei čia dirbantiems medikams, nei besigydantiems pacientams.

Neturime pagrindo abejoti nei LR prezidento išsakyta pozicija, kad susipažinus su darbo grupės, atlikusios tyrimą KUL, išvadomis, kuomet valstybės vadovas situaciją įvardijo kaip rimtą, o priekaištus ir kritiką įtikinamą, problemos dydį apibrėždamas kaip tokį, kurio atžvilgiu pašnekesiais apie tai, ką būtų galima pagerinti, apsiriboti nebegalima. Aiškiai išsakyta rekomendacija savivaldai įvertinti organizacinių priemonių taikymo poreikį. Neturime pagrindo abejoti ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei Vyriausybės vadovo spaudos konferencijų metu išsakytomis pozicijomis.

Privalome atkreipti dėmesį ir į tai, kad skyrėsi visuomenei ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centrui teikiamos informacijos turinys.

Uždarius didžiąją dalį ligoninės, pacientai yra priversti ieškoti pagalbos kituose miestuose.

Mūsų žiniomis, dėl uždaryto Reumatologijos skyriaus sunkiomis autoimuninėmis ligomis sergantys regiono gyventojai siunčiami konsultacijų ir gyvybiškai svarbių biologinių vaistų į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas.

Akivaizdu, kad dėl KUL vadovybės aplaidumo ir negebėjimo valdyti krizės šiandien apie 40 Klaipėdos universitetinės ligoninės medikų serga, dar daugiau negali dirbti dėl saviizoliacijos.

Nepateisinama ir netoleruotina yra tai, kad ligoninės vadovybės kare už savo tiesą naudojamasi savo kaip stipresniosios pusės galiomis: skaldomas darbuotojų kolektyvas, pasitelkiamos profsąjungos, kurių, kaip paaiškėjo, yra net kelios – vienos palankios vadovybei, kitos atstovauja viešai apie padėtį ligoninėje prabilusiems medikams.

Rimtai vertiname faktą, kad viešai prabilus ligoninės darbuotojams, vienai jų turinčios atstovauti profesinės sąjungos vadovas teikė palankią ligoninės vadovybei poziciją, dėl kurios vien per šiandien buvo gauti bent penki pareiškimai apie atsiribojimą, tuo pačiu atkreipiant dėmesį, kad prieš pateikiant poziciją, nebuvo gilinamasi į profsąjungai priklausančių narių nuomonę, tuo pat metu patvirtinant, kad viešai išsakytos medikų abejonės dėl darbo organizavimo trūkumų yra pagrįstos ir nepaneigtos.

Negalime ignoruoti ir galimo interesų konflikto, kuomet Vytautas Grykšas, būdamas vienos iš profesinių sąjungų vadovu, pasirašo dokumentus VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės jungtinės profesinių sąjungų atstovybės vardu, nuo kurios pozicijų atsiribojo aukščiau minėti asmenys, pats tuo pat metu yra KUL stebėtojų tarybos narys, t.y. gali daryti įtaką KUL svarbiausiems sprendimams, turi stebėti įstaigos veiklą bei apie ją informuoti steigėją, tuo pat metu yra Neurochirurginio skyriaus vedėjas, t.y. turi pavaldumo santykį su įstaigos vadovu bei jam atstovauja.

Analogiškai ir kiti gaunami raštai kelia abejonių, kuomet skyriaus vadovo inicijuotą raštą pasirašo skyriuje dirbantys jam pavaldūs asmenys, kas, vertinant šią jautrią situaciją ir galimybę daryti įtaką silpnesnei šaliai, mūsų nuomone, negali būti vertinama kaip objektyvus įrodymas.

Iki šiol nė karto viešai nebuvo pripažinta, kad ligoninė, siekdama suvaldyti infekcijos plitimą, padarė klaidų – laiku neatskyrė infekcijos paliestų padalinių, neužtikrino deramos apsaugos darbuotojams ir pacientams, atsisakė priimti labdara dovanojamas apsaugos priemones, o tos, kurias darbuotojai gavo į rankas, buvo nusavintos ligoninės administracijos.

Nuo pirmojo į ligoninę paguldyto Covid-19 infekuoto žmogaus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai, o taip pat ir visuomenė negavo išsamios informacijos apie situaciją ligoninėje, apie tai, kokie sprendimai priimami. Vienintelis informacijos šaltinis buvo Klaipėdos miesto mero pranešimai asmeninėje jo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ir spaudos konferencijų metu. Tad natūraliai kyla klausimas, ar merui buvo teikiama tikrąją situaciją ligoninėje atspindinti informacija, ar ligoninės vadovybė klaidino merą teikdama tik jai pačiai naudingą, filtruotą ir dozuotą informaciją.

Įvertinę visus argumentus ir pasitikėdami Lietuvos Respublikos prezidento bei ministro pirmininko išsakyta pozicija, manome, kad už visumą šių veiksmų ir padarinių atsakomybę turi prisiimti įstaigos vadovas, todėl raginame V. Janušonį iki š.m. balandžio 15 d. atsistatydinti kaip praradusį pasitikėjimą ir neužtikrinusį tinkamos personalo ir visuomenės sveikatos apsaugos.

Neatsižvelgus į mūsų raginimą, pasiliekame teisę ir pareigą inicijuoti atstatydinimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka.


  2020-04-08

  33 komentarai “Dėl situacijos Klaipėdos universitetinėje ligoninėje”

  1. AvatarPranasas (IP: 78.57.218.19)

   Visiems janusoniukams,vaitkiukams ir merininkams ir jų pakalikams ,norėčiau priminti kiek pažeidimų rado KUL .Iš viso 66 pažeidimus tai yra daugsia ,negu paėmus visas Lietuvos ligoninės. Štai kaip puikią dirba KUL vadovas Janušonis.Geda.

  2. AvatarPetras (IP: 78.58.49.41)

   Kad Klaipėdos savivaldybės taryboje būtu daugiau tokių narių kaip Kaveckas, Puteikienė, sovietinis mentalitetas iš Klaipėdos greičiau pasitrauktu. Klaipėdos Universitetinėje ligoninėje profsąjungos griežtai kontroliuojamos V. Janušonio. V. Gykšas-tai tikras V. Janušonio klapčiukas, jis neatstovauja gydytojų, negina jų interesų, jis gina tik V. Janušonio interesus. Į LGS šios ligoninės skyriaus pirmininko pareigas, jo niekas nerinko, šiose pareigose atsirado V. Janušonio nurodymu, nes kiti bijo prieštarauti V. Janušoniui. Nepritariantys V. Janušoniui- balsuoja kojomis. Taip pat šioje ligoninėje buvo sukurta vietinė profsąjunga V. Janušonio nurodymu. Į ją buvo varomi darbuotojai, slaugytojos per prievartą, nes kitaip nedirbsi. Pirmininku taip pat paskirta V. Janušonio nurodymu.
   Taigi tokia “demokratija” šioje ligoninėje. Sunku suprasti, kaip P. Burdulio profsąjunga sugeba atsilaikyti šioje ligoninėje tokiomis sąlygomis, kur V. Janušonio klapčiukų apstu. Didelė pagarba P. Burduliui, linkime sėkmės, ištvermės, nes jau matosi V. Janušonio galas.

  3. Avatarekspertas (IP: 78.63.37.213)

   taiigi eilinis tarybos nareli {Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąrašo lyderis, pirmuoju numeriu įrašytas Aidas Kaveckis VRK kandidato anketoje nurodo, jog 1997 m. buvo teistas “Klaipėdos miesto apylinkės teisme pagal LR Baudžiamojo kodekso (1961 m. redakcija) 214 str. 2 dalį (savavaldžiavimas). Remiantis galiojančiais LR teisės aktais, šiuo metu esu neteistas}
   paaiskink o kam n attsipasant reikalinga KUL stebetoju taryba virsesne uz vyr gydytoja, viska nurodanti, bet uz nieka neatsakinga? koki meslamalat del janusionio, ar tik ne saviaka pastatyt norit?

  4. AvatarAnonimas (IP: 188.69.223.140)

   Nesivarginkit,Jūsų žmonės tikrai neišrinko.Matom Jūsų tikruosius veidus

  5. AvatarTadas (IP: 90.131.39.76)

   Pagaliau zmones sukilo. Toks janusonio ilgalaikis bordakas,betvarke, spaudimas medikams netoleruotinas. Priemimo sk. Darbas bjauriausias. Visi nukenteje duokit i teisma delnetnkamai teikiamu paslaugu. Bjauriausia lietuvoj ligonine.

   • Avatarto tadas (IP: 83.176.244.15)

    Aš taip pat duosiu į teismą priėmimo skyriaus gydytojus, kai pralaikė mus dvi valandas be jokių tyrimų ir ignoravo visus prašymus apžiūrėti ligonį. Ligoninės direktorius turi problemų, bet dalis personalo žemiau žemo lygio, nesistebiu, kad žmonės nori aplenkti tą ligoninę.

  6. AvatarKlaipėdietis (IP: 90.131.38.232)

   Straipsnio autorius absoliučiai teisus. Ligoninės vadyboje daug trūkumų ir direktorius turi trauktis
   Nepakeičiamų nėra

  7. Avatardarbuotoja (IP: 83.176.206.1)

   Pagaliau užaugo jauna karta, kuriai sovietinis vadovavimas atgrasus ir gali drąsiai pasakyti apie ligoninės melus ir neteisybes. Nuoširdžiai gaila tik senųjų darbuotojų kurie nebeužuodžia… bijo … bando apsimesti jog KUL’e viskas gerai… o Lietuva, jau senai kitokia!

   • Avatarto darbuotoja (IP: 83.176.244.15)

    Taip užaugo nauja teistų ir nesiskaitančių karta, galėsite į juos kreiptis gydymo klausimais 🙂

  8. AvatarElena (IP: 90.138.61.99)

   Nesu nei konservatorių nei liberalių gerbėja , tačiau šiai pono Kavecko nuomonei pritariu . O bukenoms , noriu pasakyti – taip , žino , nes yra tarybos narys ir atsakingai dirba skaito dokumentus . NEGYDO . Man tas pats kokia tarybos dauguma pagal partiškumą jei jie dirba miestui ir miestiečiams , bet nesuprantu konservatorių atrastų bendrų vertybių su Grubliausko komitetu . Gal po mero ir KUL vadovo ” istorijos” reikėtų grįžti į opoziciją ? Man meras dabar yra ” dėmė negebėjimo “valdyti miesto.

  9. AvatarWow (IP: 85.203.44.152)

   Barmenas viskæ žino, barmenas čia karalius!

   • AvatarVirginija (IP: 85.232.128.60)

    Nusišnekate arba pavydite tam barmenui ,kad jis protingas ir turtingas negražu,

   • Avatarvirginijai (IP: 83.176.244.15)

    o taip tokių gražių ir protingų pilnas seimas, čia gražuolių rinkimų konkurso dalyvė 🙂

  10. AvatarBetgi (IP: 188.69.192.215)

   Kiek čia Vinso gerbėjų.. Ar jūsų pavardės kartais ne Janušonis ir Grubliauskas???
   Apie merą išvis patyliu.. Ko jis nežinojo?? Jam taip patiko dėti postus į Facebook, tai galėjo pasiskaityti ir ką kiti rašė-visas FB ūžė apie situaciją KUL
   Betgi du draugeliai.. Kaip sakė meras, koks mobi gas, cia gydytojų įsigaliojimas.. Mest tuos du būdus lauk iš Klaipėdos, nes tuoj miestą bisai sužlugdys

   • AvatarTo: Betgi (IP: 85.203.44.152)

    O tavo pavardė kartais ne Vaitkus, o vardas kartais ne Arvydas?

  11. AvatarKlaipėdos Žmonės (IP: 86.100.30.228)

   O nina ir mera galima pašalinti iš miesto ir visur kad nesivaidentu savo blevyzgom ir tuščiais žodžiais … tik sėdi ir ant visų putojasi o patys nieko nedaro tik dėmesio ieško kad nulupti pinigų!

  12. AvatarGydytojas (IP: 85.203.44.128)

   Barmenas žino už visus geriau ar ne? Geriau už medicinos profesorius ir šiaip už visus kitus. Man tik labai įdomu, kaip galima tapti iš “zero” į “hero”. Perfrazuosiu: iš profkės barmeno į uostamiesčio turtuolį, o dabar dar ir savivldos lygio politikos pažibą. Nesuprantu niekaip, nors ir nesu durnas, mediciną baigiau, gydytoju tapau, bet vis tiek nesuprantu ir tiek. Gal geriau rūpinkis savo už limoną litų nusipirktu pasažu ar dar kokiu velniu ir nelysk ten kur nieko nesupranti.
   /visas tekstas yra mano asmeninė nuomonė/

   • AvatarJo... (IP: 78.61.50.37)

    Toks tu ir gydytojas, jei argumentai tik ad hominem. Labiau primeni šundaktarį, nors ir jo vardo taip besielgdamas nesi vertas. Vargšai tavo pacientai…

   • AvatarGydytojas to Jo (IP: 45.86.202.5)

    Matosi, kad kažkas kiek įsižeidė, net lotynų kalbą iš kažkur ištraukei. Nešok berneli aukščiau bambos, nes lietuviškai apsišiksi, o gal jau apsišikai. Kurioje vietoje neteisybę parašiau? O, tujink tai savo motiną ir bobą, o manęs netujink!

   • Avatarto jo... (IP: 83.176.244.15)

    …matyt būsi irgi iš šundaktarių, sveikas kolega 🙂

   • AvatarVirginija (IP: 85.232.128.60)

    Vien pavydo gaidelės

  13. AvatarAntanas (IP: 86.100.89.111)

   MANAU, KAD SVEIKAS PROTAS NUGALĖS. JANUŠONIS NIEKAM NENUSIKALTO, PADARĖ DAUGIAU, NEI REALIAI BUVO GALIMA PADARYTI. KONSERVATORIAI NAUDOJASI SITUACIJA SUMENKINTI MERO AUTORITETĄ. Įspūdinga šito rašinio pabaiga, ji nedaro garbės nei frakcijai , nei autoriui. Spręs Taryba, manau, kad ten sveikai mąstančių pakaks, o grūmoti už tai, kas bus jei aistros nebus patenkintos, tikrai nereikėtų. BUS TAIP, KAIP NUSPRĘS TARYBA.

  14. Avatar...impulso pagautas gerokai sudaviau... (IP: 83.176.244.15)

   Ar čia rašo tas, kuriam įprasta savivaldžiauti ir teistumas dėl to.
   Ar nepakvips vėl savivaldžiavimu: atėjau, pasakiau bus kaip aš sugalvojau.
   Ech kregždutės kregždutės, pašikau ir nuskridau

  15. AvatarMočiutė (IP: 90.137.6.152)

   Vyrai, darykit tvarką reikia miešti tą sovietmečio mėšlą lauk. Ir ligoninėms ir miestui turi vadovauti jauni protingi ir demokratijoje užaugę ir subrendę liaudies atstovai. Negi tarp tiek partijų ir frakcijų jų neatsiranda, kad vis tie senukai pirmose gretose per rinkimus eina?

   • AvatarDiedukas mociutei (IP: 84.15.186.122)

    Apsaugok Viespatie nuo tokiu jaunu ir protingu kaip konservatoriai

   • AvatarNuomonė (IP: 86.100.89.111)

    Močiutei reikia liaudies atstovo, močiutei dar sovietmetis. Noriu priminti močiutei, kad liaudies atstovai pataria viską gydyti šlapimu ir auksiniu ūsu. Mums reikia ne norinčių, o norinčių ir galinčių. Teisingumą vykdo teismai, todėl partinukams nuo grasinimų siūlau susilaikyti. Situaciją lėmė nekompetetinga SAM veikla ir trukdymas dirbti.

  16. Avatar??? (IP: 86.100.89.111)

   Kas gali paneigti, kad tai mobingas, kurį organizuoja ministerija. Ministerija neleido daryti tyrimų, netgi nedalyvavo pirmame europiniame apsaugos priemonių pirkime. Manau, kad prokuratūra atras tikruosius kaLTININKUS. mANAU, KAD TAI SĄSKAITŲ SUVEDINĖJIMAS. JEI MIESTO TARYBA YRA BLAIVIAI MĄSTANTI, APGINS jANUŠONĮ NUO ŠMEIŽTO , O PROKURORAI ATRAS TIKRUOSIUS KALTININKUS.

  17. AvatarNeapsigaukit su dudorium jis hytras (IP: 83.179.76.226)

   Meras šitą klausimą teiks paskutinį, kaip nelabai svarbų, 🙂 Muilins ir pezės savo pezalus, kad tik kuo mažiau laiko liktų. Na Koncervatoriai ir Nina kaip bebūtų keista juos tapatunt, pirmyn, jūs galit. Antras jūsų bendras darbas bus, netikėlis ir miesto parazitas – meras.

  18. AvatarJons (IP: 81.7.100.222)

   Pagaliau! Tikiuosi tai bus lūžio taškas Kim Vins Jan’o epopėjoje.

  19. Avatarklaipėdietė (IP: 78.57.230.119)

   Kai visi žmonės jau rėkte rėkia ,kad ligoninėje padėtis yra tragiška ,visko trūksta ,tai miesto MERAS KUL vis ginčijasi ir kaltina Sveikatos apsaugos ministrą p.A.Verygą ir visus ten- Vilniuje . Ligoninė yra Savivaldybės pavaldume ir yra jos DARBDAVYS ,kuris ir yra atsakingas už darbuotojų darbo saugumą . Meras taip pat galėtų garbingai atsistatydinti , pasibaigus pandemijai .

  20. AvatarTikrai reikia ir merą, gal atsigaus Klaipėda. (IP: 83.179.76.226)

   O merą kas nors gali atstatydint? Kaip vyksta meti atstatydinimas? Nes tas žmogus visiškai prarado miesiečių pasitikėjimą tiek dėl Janušonio, tiek dėl Grigeo, tiek dėl nepotizmo, tiek dėl nuolatinių asmeninių ir privačių interesų painiojimo!

  21. AvatarJulijana (IP: 83.179.122.164)

   Palaikau! Baisu kas vyko ir vyksta.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3C, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt