P0

Mums rašo

Miesto bendrasis planas: kaip dvylika tampa vienu (10)

Edmundas Benetis, architektas
2020-04-13


Kovo 16 d. gavau Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio raštą „Dėl privalomojo nurodymo vykdymo”. Pagal šiame rašte nurodytus rekvizitus, direktoriui jį dar padėjo parengti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautoja Aušra Šimkuvienė.

Išsyk noriu perspėti, kad kai kuriuos šiame rašinyje minimus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pareigūnus ir valstybės tarnautojus (G. Neniškis, Mantė Černiūtė-Amšiejienė) pažįstu, bendraujam, sveikinamės, kitų – ne. Bet kuriuo atveju – šiame tekste neieškokit kažkokių asmeniškumų. Nieko asmeniško, kaip sakoma, tai tik biznis, tai tik Klaipėdos savivaldybės administracijos komandinio (?) darbo paviešinimas. Koks jis yra – spręskite patys.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Kodėl aš čia taip stropiai nurodau visus (galimai visus) to rašto rengėjus? Ogi todėl, kad raštas yra ganėtinai didelis (beveik 5 puslapiai) ir… neįtikėtinai linksmas, tad nesinorėtų praleisti visų šitų linksmybių autorių, kad neliktų kas nepastebėtas, nepaminėtas ir kad, neduokdie, dar kas iš autorių neįsižeistų dėl to.

Kadangi raštą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vardu pasirašė pats direktorius, tad laikysime, kad tikrasis šio linksmo teksto turinio autorius jisai ir yra.

Pradžioje planavau šį direktoriaus atsirašinėjimo šedevrą paviešinti ir pakomentuoti balandžio 1-osios minėjimo proga, bet gyvenimas su koronaviruso karantinu gerokai pakoregavo visus gerus norus ir tų norų realizacijos terminus.

Kad direktoriaus raštas bus linksmas – pasimatė jau jo jo preambulėje.

Kad būtų aiškiau, pacituosiu ją paraidžiui: „Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – KMSA) 2020 m. sausio 21 d. raštu Nr.(31.1)-RS2-38 „Dėl žodžiu pateikto pasiūlymo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas) viešo svarstymo susirinkimo metu žodžiu pateiktą pasiūlymą: „Bendrasis planas yra blogas, jo priimti negalima, tokie sprendiniai miesto ateičiai netinkami“, kuris užfiksuotas 2019 m. gruodžio 19 d. Bendrojo plano sprendinių viešo svarstymo susirinkimo protokole Nr. ADM1-489. Į kitą Jūsų viešo svarstymo susirinkimo metu išsakytą nuomonę mes atkreipėme dėmesį, atlikdami esmės nekeičiančius patikslinimus (žemiau rašte detalizuota). Dėkojame už pagalbą tobulinant Bendrojo plano sprendinius“.

Kas čia blogo, kas čia ne taip ir kas čia taip juokinga? Pradėkime iš pat pradžių ir truputį iš toliau.

2019 m. gruodžio 19 d. įvyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo viešo svarstymo susirinkimas, kuriame dalyvavo ar ne virš šimto žmonių. Dalyvavau jame ir aš. Pasisakiau jame bent keturis kartus ir žodžiu pateikiau keliolika pasiūlymų. Ne vieną, ne du ir net ne tris, o keliolika. Nesistengiau jų skaičiuoti, kadangi buvo daromas oficialus susirinkimo vaizdo įrašas, tad visi pasisakymai ir pasiūlymai žodžiu yra užfiksuoti jame, o susirinkimo eigą su pasisakymais dar fiksavo ir susirinkimo sekretorius.

Savo, kaip piliečio, misiją atlikau, susirinkime sudalyvavau, pasiūlymus planavimo organizatoriui dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pateikiau, tad ramiai sėdžiu ir laukiu planavimo organizatoriaus atsakymo. Taip, kaip tai numatyta LR teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje, kur juodu ant balto parašyta, jog „pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu“ ir kad „planavimo organizatoriams atsakyme nurodoma, kad planavimo organizatorius pritaria visuomenės pasiūlymams arba atmeta pasiūlymus, išsamiai nurodydamas pasiūlymų nepriimtinumą (nepagrįstumą)“.

Viskas paprasta, aišku ir net įstatymu reglamentuota. Liko tik per tas nustatytas 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo sulaukti planavimo organizatoriaus (direktoriaus) atsakymo pasiūlymus teikusiems asmenims.

Per tas nustatytas 10 darbo dienų aš, žinoma, nieko – jokio atsakymo iš direktoriaus nesulaukiau. Net paprasto laiškelio, kad atsiprašome, nepyk, daug atsakymų, nespėjame, vėluosim, pakentėk.

Viešojo administravimo įstatymas numato ir tokią atsakymo pateikimo procedūros eigą. Bet čia gi Klaipėda, šalis, kur nei teritorijų planavimo įstatymas, nei kitokie įstatymai bei tvarkos nelabai, o dažnai net visai kažkodėl ima ir negalioja.

Atsakymas į vieną pasiūlymą

Laukiu toliau.

Praėjus daugiau nei mėnesiui (vietoj nustatytų 10 darbo dienų…) nuo pasiūlymo pateikimo (2019-12-19), pagaliau (2020-01-21) gaunu direktoriaus atsakymą į vieną (1) vienintelį iš mano pateiktų keliolikos pasiūlymų, nes, pasirodo,… taip parašyta susirinkimo protokole. Protokole, atseit, užfiksuotas vienas mano pasiūlymas, tad direktorius į jį ir atsako. Protokole, kurį nesunku susirasti savivaldybės svetainėje, yra fiksuoti keli mano pasisakymai ir didžioji dalis pateiktų pasiūlymų. Ne vienas, žinoma.

Nesilaikymas atsakymo pateikimo terminų, žinoma, yra įspūdingas, bet labiausiai mane pralinksmino (negi dabar verksi?) atsakymo turinys ir santykis tarp mano pateiktų pasiūlymų bei atsakymų į juos skaičiaus santykio.

Oficialiai pateikus viešo susirinkimo metu keliolika pasiūlymų (po to suskaičiavom kartu su statybos inspekcija – jų buvo dvylika: vienuolika įrašytų į protokolą ir dar vienas – į jį neįrašytas), atsakymą gauni tik į vieną iš jų, nes, kaip nerausdamas ir nebaldamas atsirašo direktorius, taip yra parašyta, anot direktoriaus, susirinkimo protokole…

Bet kad protokole yra ne taip parašyta, direktoriau. Protokole yra vienuolika pasiūlymų. Skaitykit, žiūrėkit ir bent jau nemeluokit.

Kaip čia taip? Kodėl taip? Kaip taip galima? Vidury baltos dienos vietoj dvylikos – vienas?.. Ir šitaip… toks nesąryšis, tokia… klastotė? Negali būti. Ai-ai-ai…

Juk Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo viešam susirinkimui pirmininkavusi planavimo organizatoriaus – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliota Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė, rengdama šio susirinkimo protokolą, laikėsi įstatymo raidės, darė viešo susirinkimo garso ir vaizdo įrašus, suprotokolavo tą susirinkimą, vyko tiesioginė to susirinkimo transliacija.

Kaip jai sekėsi pravesti tą susirinkimą – tai jau kita kalba, bet viešo susirinkimo protokolas yra pakankamai informatyvus ir objektyvus. Jame užfiksuota net vienuolika iš dvylikos mano teiktų pasiūlymų.

Tai kaip dvylika (12) pasiūlymų susirinkime ir vienuolika (11) susirinkimo protokole virto vienu (1) atsakymu į vieną (1) pasiūlymą direktoriaus 2020-01-21 rašte Nr.(31.1)-RS2-38?

Kas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje galėtų nustatyti paties direktoriaus pasirašyto 2020-01-21 rašto Nr.(31.1)-RS2-38 teisėtumą bei pateiktų jame duomenų atitikimą galiojantiems įstatymams, kai skaičius dvylika jame tampa vienetu? Klausimas gana retorinis ir gana naivus.

Direktorius motyvuoto atsakymo nepateikė

Taigi, gavau direktoriaus 2020-01-21 raštą Nr.(31.1)-RS2-38, kuriame direktorius G. Neniškis kažkuo „vadovaudamasis“ atsakė, kad tam vienam vieninteliui mano atseit protokole užrašytam pasiūlymui pritarti negali, nes „jis yra nepagrįstas“.

Kur dingo kiti protokole užfiksuoti mano pateikti pasiūlymai ir kodėl nėra atsakymų į juos – neaišku. Apie juos atsakyme nėra nė žodžio.

Nebeliko ko daugiau laukti, tad tokį įdomų planavimo organizatoriaus – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus – atsakymą apskundžiau Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI), kuri, išnagrinėjusi mano skundą, pateikė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 2020-02-27 privalomąjį nurodymą Nr. PN-243-(6.3).

O šiame privalomajame nurodyme be kitų dalykų VTPSI jau konstatavo, jog tos mano, švelniai tariant, abejonės dėl „nustatyta tvarka“ ir dar „vadovaujantis“ parengto ir pateikto planavimo organizatoriaus – direktoriaus atsakymo į mano pateiktus pasiūlymus (tai yra – tik į vieną iš dvylikos) yra pagrįstos, nes „motyvuoto, teisės aktų nuostatomis ir faktiniais argumentais pagrįsto atsakymo į pasiūlymus planavimo organizatorius nepateikė“ (valio!) ir nurodė be kitų pateiktų privalomųjų nurodymų planavimo organizatoriui – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui „iš naujo motyvuotai bei pagrįstai (pagrindžiant konkrečiomis teisės aktų nuostatomis ir faktiniais argumentais, kitais objektyviais duomenimis) atsakyti į visus pareiškėjo žodžiu pateiktus ir protokole užfiksuotus pasiūlymus…“ Dar kartą valio!

Na, štai. Pagaliau. Yra, pasirodo, dar šviesa tunelio gale. Išsiaiškinom.

Juk negali teisinėje valstybėje vienuolika ar net dvylika tapti vienetu, o juoda – baltu. Teisybė nors šiek tiek nugalėjo.

Nugalėjo?.. Hm… Pasižiūrėkim į tolesnius įvykius, į kitus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, kaip planavimo organizatoriaus, žingsnius, į kitą „juokingą“ direktoriaus raštą (2020-03-16 raštas Nr.(4.23) – R2 – 739 „Dėl privalomojo nurodymo vykdymo”) su jo „juokinga“ šiame tekste jau pacituota preambule.

Taigi, dabar ir žiūrim, ir skaitom, kaip planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas gautus VTPSI privalomuosius nurodymus, „iš naujo motyvuotai bei pagrįstai“ atsakinėja į tuos mano pateiktus pasiūlymus.

O VTPSI tų pasiūlymų protokole suskaičiavo dešimt (10). Neskaičiuojant to vieno, į kurį direktorius „taip tyčia“ jau atsakė pirmame, mano apskųstame atsakyme (2020-01-21 raštas Nr.(31.1)- RS2-38).

Dešimt nėra dvylika

VTPSI nurodė „atsakyti į visus pareiškėjo žodžiu pateiktus… pasiūlymus…“.

Beje, į tą nelemtą susirinkimo protokolą taip pat kažkokiu mistiniu būdu nepateko ir dar vienas mano pasiūlymas dėl neteisingai nurodytos svarstomo „Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, keitimas“ rengimo etapo, nes nurodytas rengimo etapas „sprendiniai“ – (a. rašto 2 psl.) neatitinka LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 1 d. 3 p. reikalavimų. Tokio rengimo etapo iš viso nėra.

Šio pasiūlymo viešo susirinkimo metu nespėjau užbaigti – mano pasisakymą nutraukė susirinkimui pirmininkavusi M. Černiūtė-Amšiejienė. Tad iš viso pasiūlymų viešo susirinkimo metu buvo pateikta dvylika (12).

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius tikrai sureagavo į gautus VTPSI privalomuosius nurodymus ir tikrai operatyviai man atsakė. Gavau direktoriaus 2020-03-16 raštą su naujais atsakymais. Labai ačiū.

Bet išsyk nuraminsime skaitytojus, kad pernelyg nekrykštautų: suskaičiuoti iki dvylikos Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriui nepavyko – naujame direktoriaus atsakyme atsakoma tik į dešimt iš mano pateiktų dvylikos pasiūlymų.

Na, nemoka direktorius suskaičiuoti iki dvylikos. Nemoka. Iki dešimt – gavosi, bet iki dvylikos – dar ne.

Kita išsakyta nuomonė

Ir vėl grįžtam prie juokingo 2020-03-16 direktoriaus rašto pacituotos preambulės. Iš jos paaiškėja, kaip originaliai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius (su visa jam talkinusia gausia Kastyčio Macijausko Urbanistinės plėtros departamento bei juridinio skyriaus komanda) traktuoja viešo susirinkimo metu pateiktus (gautus) pasiūlymus dėl bendrojo plano sprendinių.

Taigi, toje 2020-03-16 rašto Nr.(4.23) – R2 – 739 „Dėl privalomojo nurodymo vykdymo” preambulėje direktorius rašo, jog į žodžiu pateiktą pasiūlymą sureaguota, atsakyta, o „į kitą Jūsų viešo svarstymo susirinkimo metu išsakytą nuomonę“…

Ė-ė-ė!… Stop, stop, stop.

Kokios čia dar „kitos išsakytos nuomonės“? Kas jas išsakė ir iš kur jas tokias ištraukėt? VTPSI juk aiškiai parašė direktoriui privalomuosiuose nurodymuose „atsakyti į visus pareiškėjo žodžiu pateiktus“ pasiūlymus, o direktorius, matyt, dėl gero savo būdo atsakinėja ne tik į „žodžiu pateiktus pasiūlymus“, bet dar ir į niekur, ir niekaip nereglamentuotą bei niekur nefiksuotą „kitą… išsakytą nuomonę“?

Bet čia yra atvirkščiai: direktorius visai neatsakinėja į viešo susirinkimo metu žodžiu pateiktus pasiūlymus, o atsakinėja į kažkokią „kitą“ viešo susirinkimo metu „išsakytą nuomonę“?

Viešo svarstymo susirinkimo protokole nėra nė žodžio apie susirinkime mano „išsakytą nuomonę“. Du kartus protokole yra paminėta apie E. Benečio pateiktus pasiūlymus. Jie net yra protokole išvardinti. Tik jokios E. Benečio „kitos išsakytos nuomonės“ tarp jų nėra. Tai į ką tada atsakinėja direktorius?

Sunku tuo patikėti, bet teks: akivaizdu, kad direktorius su savo profesionalia savivaldybės urbanistų komanda antrą kartą „pjauna grybą“, pakartotinai atsakinėdamas apie nebūtus dalykus ir, deja, atsakinėja nesivadovaudamas LR teritorijų planavimo įstatymu.

Pasirodo, jog Teritorijų planavimo įstatymu reglamentuotos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir procedūrų sąvokos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nei galioja, nei yra taikomos, nes šiame įstatyme reglamentuota sąvoka „pasiūlymai“ planavimo organizatoriaus – direktoriaus atsakymuose virsta kažkokia neapibrėžta „kita išsakyta nuomone“, kurios, beje, niekas ir neteikė.

Ir jei „pasiūlymų“ ir atsakymų į juos teikimo tvarką bei terminus nustato ir reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnis, tai, kas reglamentuoja „kitą išsakytą nuomonę“, težino tik mūsų direktorius su jam talkinusia A. Šimkuviene.

Atlikdami esmės nekeičiančius pasiūlymus

O toliau – dar gražiau. Iš tos pačios preambulės paaiškėja, jog viešo svarstymo metu aš, anot direktoriaus, pateikiau tik vieną pasiūlymą, kuriam direktorius nepritarė. Tačiau toliau direktorius rašo, jog „į kitą Jūsų viešo svarstymo susirinkimo metu išsakytą nuomonę mes atkreipėme dėmesį, atlikdami esmės nekeičiančius patikslinimus“.

Kad planavimo organizatorius – direktorius save vadina daugiskaita „mes“, tiek to, valdovai taip nuo seno yra įpratę.

Bet, pasirodo, kad į „kitą“ mano „išsakytą nuomonę“ direktorius tai sureagavo ir sureagavo labai rimtai. Ir ne tik, kad sureagavo, ne kaip nors šiaip tarp kitko „atkreipė dėmesį“ į „kitą…išsakytą nuomonę“, bet pagal tą „nuomonę“ dar ėmė ir atliko „esmės nekeičiančius patikslinimus“.

Teritorijų planavimo įstatyme nėra tokių direktoriaus atsakyme vartojamų sąvokų apie „išsakytas nuomones“, „dėmesio atkreipimus“, „atliktus patikslinimus“. Ir „esmės nekeičiančių“ patikslinimų jame taip pat nėra. Net apie paprastus „patikslinimus“ nėra nė žodžio.

Trumpai tariant – tos direktoriaus atsakyme pavartotos sąvokos, tvarkos ir procedūros yra akivaizdžiai neįstatyminės.

Tai reiškia, kad direktoriaus atsakymas (2020-03-16 raštas Nr.(4.23) – R2 – 739 “Dėl privalomojo nurodymo vykdymo”) neatitinka teritorijų planavimo įstatymo reikalavimų. Nebejuokinga.

P.S. Kitoje šio rašinio dalyje apžvelgsime dešimt direktoriaus atsakymų „į kitą… viešo svarstymo susirinkimo metu išsakytą nuomonę” ir į ką direktorius atkreipė dėmesį, atlikdamas „esmės nekeičiančius patikslinimus“.


  2020-04-13

  10 komentarai “Miesto bendrasis planas: kaip dvylika tampa vienu”

  1. Avatarartiomas (IP: 86.100.115.25)

   Kai architektas teisybę rašo, tai tiek purvo pila. Ačiū, kad turime specialistų, kurie nebijo parašyti tiesos, kurios bijojo Šilutė, o apie Klaipėdos valdininkus, jų apsimelavimą neverta net rašyti.

  2. AvatarCovid (IP: 86.100.162.203)

   Matyt buvo 13 diena, pilnatis, corona ir šiaip neturėjimas ką veikti, kai jis savo sapaliones čia liejo… Šilutės savivaldybė kelių mėnesių nebeiskente iki jo pensijos, geriau sumokėjo, kad tik atsikratyti… Deja, taip blogai toj Klaipėdoj, bet ne emigruoja didysai architektor

  3. Avatarpasiūlymų teikėja (IP: 88.119.32.152)

   Klaipėdos savivaldybei nepatinka, kai ją kas nors kritikuoja, o dar taip sarkastiškai, kaip E. Benetis. Bet jai nepatinka ir tai, kai klaipėdiečiai duoda jai savo pasiūlymus, remdamiesi geraja praktika. Jie tai vadina kopiojavimu. O ką ji pati daro, planuodama įrenginėti sakūrų parką baloje? Ir tai įgyvendinti planuoja už vieną milijonų eur? Gyvename iš ties absurdo šalyje. Ne tik Klaipėdos uosto direkcijos atstovai gražia forma išsityčiojo iš pasiūlymus teikiančių uosto bendrajam planui, neatsižvelgdami nei į vieną iš jų, bet tai daro ir kita pusė – Klaipėdos savivaldybė, kuri turėtų atstovauti klaipėdiečių interesą. O dabar, iš gautų atsakymų pasimatė kam ji atstovauja. Teigiu tai, nes pati teikiau siūlymus abiejiems atstovams ir gavau jųjų absurdiškus atsakymus. Tad darau išvadą – Klaipėdos savivaldybė, meras, kaip ir Klaipėdos uosto direkcija deda nematomų bombų, ant kurių sodina visą miestą. Ar padėkoti tokiems? Ir ką apie juos pasakys mūsų vaikai? Jų čia greičiausiai nebus…

  4. Avatarskaičių Magas (IP: 88.118.160.21)

   autorius užsižaidė susirašinėjimuose ir net kaifą gaudo tame. Bėda, kad abi raštų rašytojų pusės pamiršo apie ką rašoma ir kas tame įdiotiškame miesto plane planuojama. Černiūtė stropiai ukazus vykdo ir segasi antpečiuose tarnystės žvaigždutes, Neniškis lopo savo pirmtako budinočiaus kūrybą ir dar stengiasi įtikti generaliniam paramų gavėjui Grublevičiui. Tai jau niekam nebeįdomu ir to niekaip nepamatuosi, tad labai svarbu tampa 11 ar 12 ir kodėl tik 1? Neperseniausiai pats autorius, dirbdamas tuo “tarnautoju”, tokius pat kliedesius atrašinėjo ir tokią pat dūrą stumdė, augino “pamainą” dabar turi vaisius sau. Tokiais mičiurinais pabuvojo ir mūsų rinkti merai ir B.Petrauskas ir E. Gentvilas – baisiai “rūpinosi” miestu, bet tik neteko tos kėdės ir įžengė pro uosto vartus vadovauti, pradėjo visokias smarves ant miesto varyti. Ir R.Taraškevičius su savo monolitais klusniai betonuoja ir visada stengėsi, kad to būtų daugiau ir jau S.Gentviliukas net iš aplinkos komiteto, per atstumą liberališkai pareguliuoja taršos atidėjimo terminus ir uosto praplėtimus. Dėkui likimo apvaizdai, nepavyko, tik dabar jau ir A.Vaitkus-tiesiog miesto geradaris dar meru netapo, visą šitą uosto krovų plėtros absurdą puoselėjančio ir naujai užsukusiam, bet labai intelektualios uostininkų hebros į miesto tarybą privilko. Dabar nors savo klusnų partietį į viso uosto generolo kėdę įkišo. Visi tiesiog rūpinasi kaip čia ką išplėsti tam uostui, o mums ir mūsų vaikams razinkos – rūdos dulkės, smarvė, triukšmas, gyvsidabris, chromas. Taip kad avinai, ko verti tą ir turime.

  5. AvatarPulsuojanti pilnatis (IP: 188.69.199.174)

   Oi štai dėdulė Benetis išėjo į pensiją ir rado laiką ir erdvę raiškai – pastabos pastaboms dėl pastabų 😉

  6. Avatarartiomas (IP: 86.100.115.25)

   Bendrasis miesto planas yra vienas svarbiausių dokumentų numatantis Klaipėdos miesto vystymąsi. Jei savivaldybės atsakymus galima prilyginti mazgotei, tai kokia liūdna uostamiesčio ateitis

   • AvatarAnonimas (IP: 88.118.160.21)

    kokia šeimininkė tokios ir pašluostės. Nepastebėjai?

  7. Avatarįdomu (IP: 78.57.217.118)

   kokius diplomus ar atestatus turi tie savivaldybės “specialistai”? Gal kas galėtų paviešinti?

   • AvatarAnonimas (IP: 88.118.160.21)

    ir ką darysi, peragzaminuosi? Atimsi? Ar klausi kodėl davė? Tada viskas pasikeis?

   • Avatar>anonimui (IP: 78.57.217.118)

    kai paviešins, tada ir žiūrėsim ką daryti

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3C, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt