Pamąstymai pandemijos metu (41)

Fotoreportažai, Mums rašo
Pilietiškas klaipėdietis
2020-04-25

Netikėtu velykiniu „siurprizu“ klaipėdiečiaims tapo gyvenamuosiuose kvartaluose masiškai kertami medžiai. Prieš pat Šventas Velykas, specialiai pasinaudojus karantinu, kai miesto gyventojai priverstinai sėdėjo namuose, daugiabučių namų kiemuose Taikos prospekto pradžioje ir Rumpiškės gatvėje mūsų gimtojo uostamiesčio savivaldybės sprendimu buvo skubiai iškapoti dideli ir sveiki 30-ies, 40-ies, 50-ies ir 60-ies metų amžiaus medžiai.

Iškirsta ir ažuolų giraitė už Adomo Brako vardo dailės mokyklos. Iškapota tiek, kiek akys užmato – šimtai medžių. Kam tai buvo padaryta? Ogi – kiemų tvarkymo projektas! 80 procentų finansuojamas ES lėšomis, 20 procentų – valstybės. Va čia tai dovana miesto gyventojams iš savivaldybės prieš Velykas!

Niekada šios „dovanėlės“ nepamiršim, ypač – kai į rinkimus eisim…

Maža to, kad žmonėms per karantiną stresas, nedarbas, sustoję verslai – prieš akis mūsų kiemuose nukapoti sveiki medžiai, kurie gamina deguonį ir apsaugo miestą nuo išmetamųjų dujų taršos. Kad medis galėtų sėkmingai savo funkciją vykdyti – jis turi būti didelis. Tik medžiai su vešlia laja sėkmingai susidoroja su šia užduotimi. Įdomu, kaip tiems žmonėms, kurie namuose turi vaikus, reikėjo šitą vandalizmą paaiškinti?

Pandemijos metu grynas oras būtinas, nes gyventojams uždrausta be ypatingo svarbos reikalų apskritai išeit iš namų, nekalbant apie išvykas į gamtą. Barbariškai nuteriotas rajonas statytas sovietmečiu, Nikitos Sergejevičiaus Chruščiovo laikais. Dabartinė jauna karta tokio greičiausiai net neatsimena, todėl priminsiu – vadinamosios „chruščiovkės“ Klaipėdoje pastatytos nuo šešiasdešimtųjų iki septyniasdešimtųjų pradžios, Kauno gatvėje, paskutiniai tokie namų statybos metai 1974-ieji. Visa aplinkinė infrastruktūra sovietmečiu buvo suformuota iškart, tik pastačius šiuos namus, tai paprastai galime paskaičiuoti, kokio amžiaus buvo nukapoti medžiai. Netgi atsodinus naujus, jie, kad pasiektų būtiną oro valymo efektyvumą, turėtų augti iki panašiai 2070/80-ųjų metų.

Čia dar – ne viskas. „Chruščiovkės“ vargiai ar paskaičiuotos eksploatacijai virš šimtmečio, daugumoje jos jau senesnės, nei penkiasdešimties metų. Po pusės amžiaus reikėtų jas pačias griaut ir jų vietoje statyt naujus namus. Reiškia – vėl medžių kirtimas, nes naujų kvartalų statybų metu vargiai ar pavyktų tose pačiose vietose išsaugoti visus medžius.

Tai kam juos apskritai dabar kapot, jeigu bet kurios rūšies geras medis gyvena virš šimto metų?

Truputis info: mažalapė liepa vidutiniškai gyvena 500/600 metų, maksimalus amžius – iki 1000 metų. Didžiausias iškirstų medžių tarpe būtent liepų skaičius. Beržo vidutinis amžius – apie pusantro šimto metų. Kaštonai, klevai – taip pat ilgaamžiai. Ar nebūtų logiška, kad medžiai būtų savo funkciją atlikę bent jau tol, kol stovės šitie kvartalai? Juk chruščioviniai namai ir aplink augantys medžiai – bendraamžiai, tad ir pakeisti galėjo būti už pusės šimtmečio palaipsniui, su naujais namais – ir nauji medžiai, o dalį didelių ir sveikų ilgaamžių medžių greičiausiai įmanoma išsaugoti ir perstatinėjant kvartalą.

Kas tai – neūkiškumo pavyzdžiai, tiesiog – elementarus kvailumas, ar – kažkieno merkantiliniai kėslai?

Ar dabartinė miesto valdžia apskritai pajėgi pasodint normalius medžius? Ne tik dekoratyvinę funkciją atliekančias mažų genetiškai modifikuotas rūšis, o normalius lietuviškus medžius?

Atsiminkime, kas įvyko Liepų gatvėje, kur prieš keletą metų beprasmiškai iškirtus senas dideles liepas buvo prisodinta apgailėtinų mažų medelių veislių sodinukų, kurių nemenka dalis apskritai netrukus nusprogo ir atsodinti nebebuvo. Juk maži medeliai niekada nepagamins tiek deguonies, kiek dideli. O jeigu sodint didelių medžių rūšis, reikės laukti pusę šimtmečio, kol jie užaugs tinkamo dydžio, kad kompensuotų padarytą miestui žalą. Tai kyla natūralus klausimas – kam tai apskritai buvo padaryta?

Vargiai ar tam, kad tokiais mastais plėsti automobilių stovėjimo aikšteles, nes vadinamam projekte jos beveik nepersidengė su buvusiais medžiais. Ir ne tam, kad jų vietoje statyti vaikų žaidimų aikšteles. Tu aikštelių projekte nemažai suplanuota, bet – kas jose žaistų? Gal – suvaikėję pensininkai? Šiame kvartale pagrindinė gyventojų dauguma – garbaus amžiaus.

Sovietmečiu smėlio dėžėse būriais žaisdavo vaikai, o dabar ten sėdi tik rajono alkoholikai. Mažų vaikų (ačiū laisvai Lietuvai, žmonės nuo tokio „gero“ gyvenimo net daugintis nustojo) šiais laikais – labai mažai, ir tų pačių keleto vaikučių žaidimų vietas seinai okupavo „demokratijos“ laikotarpiu žymiai skaitlingesnėmis tapusios vietinių girtuoklių gaujos.

Bet „projekto“ lėšos turi būti „įsisavintos“. Ar tik neprilygsta panašiais atvejais šis terminas sąvokai pasisavintos?

Kyla natūralus ir teisėtas klausimas – kieno vardu ir kieno naudai tai buvo padaryta?

Projektas neva pristatytas visuomenei 2018 metais. Kaip vyksta tokie „pristatymai”?

Internete, savivaldybės tinklapyje, parašoma, kad tokią tai datą visuomenė galės susipažinti su projektu Nr. tokiu tai, per daug neaiškinant, kas tai iš tiesų yra. Spėkite, kiek ten susirenka žmonių? Teisingai, dažniausiai praktiškai nieko. Tiesa, šiuo atveju tai nebuvo visai nieko.

Savivaldybėje pristatymo metu – 2018-12-18 d., buvo susirinkę pora dešimčių miestelėnų, jeigu tiksliau – 26 asmenys, kuriems vargiai ar buvo apskritai išaiškintai tai, kas realiai ruošiamasi padaryt.

Cituoju posėdžio protokolą:

„2. 1. Klausimas – mažinti žaliuosius plotus, jų vietoje įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles.

Atsakymas: žaliųjų plotų mažinti nėra galimybės, kadangi jų ploto dalis (procentine išraiška) yra nustatyta Gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr. , Rumpiškės g. , Sausio 15 g. , kitų detaliai suplanuotų teritorijų, Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komūnos g. , Klaipėdoje detaliojo plano srendiniais. Automobilių stovėjimo aikštelės yra numatytos techniškai maksimalaus įmanomo dydžio, kuris nepažeistų teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto reikalavimo”.

Iš šio dokumento teksto darytina prielaida, kad susirinkę projekto pristatyme miestiečiai buvo elementariai apgauti. Visame posėdžio protokole nėra užsiminta apie medžių kirtimą, tuo labiau – apie masinį.

Dabar tokiam projektui bandoma „įsisavinti“, nei daug nei mažai, ar tik ne apie pusšešto milijono eurų (!). Kurių dvidešimt procentų apmokėsime mes su jumis – tai Lietuvos valstybei tenkanti dalis. Juk kažkam reikės susimokėti už tai, kad mūsų kiemuose gerus medžius iškirto. O likusius šio projekto pinigus, 80 procentų – ES apmokės.

Ir šitokie dalykai mūsų šalyje vyksta pasaulinės pandemijos metu, kuomet kiekvienas centas valstybėje brangus, nes dėl ilgalaikio karantino, sustojus ekonomikai, tuoj nebus iš ko gyventojams pensijų ir algų mokėti.

Vyriausybė, bandydama gelbėti situacija šalyje, skolinasi milijardines sumas. Tai kur jau ten kažkokie niekingi penki milijonai, neaišku už ką ir kam mokami?

2018-12-18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Liepų g. 11 vykusio „Projektinių pasiūlymų viešo pristatymo susirinkimo protokolą“ atsiuntė gyventojų Rumpiškės, Paryžiaus Komūnos ir Taikos pr. iniciatyvinės grupės nariai, pasipiktinę misto savivaldybės savivale. Gyventojus ėmėsi atstovauti VIGF (viešojo intereso gynimo fondas) teisininkas Ponas Saulius Dambrauskas.

Tikrai geras organizacijos pavadinimas – viešasis interesas. Tai – labai svarbi teisiškai sąvoka. Štai kas LR prokuratūros tinklapyje rašoma apie viešojo intereso gynimą, cituoju:

„Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje nustatyta, kad prokuroras įstatymo numatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityje buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra”. 

Citatos pabaiga. Kadangi viešojo intereso gynimo išaiškinimas užima ne vieną A4 puslapį, pridedu nuorodą į pilną tekstą LR prokuratūros tinklapyje.

Akivaizdu, kad esamoje situacijoje viešąjį interesą ginti būtina, o teisinis mechanizmas, leidžiantis tai padaryti, egzistuoja.

Advokatas Saulius Dambrauskas kreipėsi į LR Aplinkos ministeriją ir eilę kitų inatancijų, kad sustabdytų medžių kirtimą Klaipėdoje. Rašte minimas būtent Rumpiškės g. rajonas, bet perspektyvoje tikėtina, kad Klaipėdos savivaldybės valdžiažmogiai galimai iškirs daugumą uostamiesčio medžių, nes analogiškų projekto dalių prikurta visai miesto teritorijai.

Per daug nenustebintų, jeigu panašūs niekam nereikalingi ir labai kenksmingi žmonėms bei gamtai „projektai“, kuriuose pažeidžiamas mūsų šalies visuomenės interesas, o projektų lėšų „įsisavinimu“ suinteresuoti yra tik merkantilinių tikslų turintys valdininkai, būtų vykdomi ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Schema paprasta – jeigu žmonėms sakoma viena, o daroma visai kas kita. Ar neslypi po tokiais dalykėliais ES fondų ir mūsų valstybės lėšų grobstymas itin stambiu mastu? Ar ne dėl panašių priežasčių, gaunant iš ES milijardines sumas projektams, žiūrint paprasto piliečio akimis, mūsų šalyje nesimato akivaizdžiai pozityvių rezultato?

Jeigu labiausiai krentantys į akis rezultatai – didmiestyje šimtais iškirsti geri medžiai, mums apskritai nereikia tokių projektų, tuo labiau – jų iniciatorių ar vykdytojų, nes tai akivaizdus kenkimas mūsų visuomenei – tautai ir tėvynei.

Esamą situaciją būtina skubiai nagrinėt ir stabdyt tolesnį medžių naikinimą, nes jų sunaikinimas miestuose gyventojams atneš tik nelaimes – lems padidėjusį sergamumą plaučių ligomis, bronchine astma, TBC, sunkiomis alergijomis, padažnėjusius vėžinius susirgimus.

Žaliuojantys medžiai miestuose – vienintelis barjeras, apsaugantis žmones nuo išmetamųjų transporto dujų, kenksmingų mikrodalelių ir nuo pramoninės taršos. Išnaikinę medžius, miestuose turėsim smogą ir respiratorius teks kasdien dėvėti ir ne pandemijos metu.

Taip pat tai kenkia gyvajai gamtai, nes Klaipėdoje padarytas medžių kirtimas po kovo mėnesio vidurio pažeidžia teisės aktus ir žudo ir niekuo nekaltus paukščius, kurie šiuo metu gausiai peri lizduose.

Pasižiūrėkim į kaimynus – Skandinavijos kraštuose miestai žaliuoja, pvz: Helsinkyje plyti ne tik parkai, bet ir ištisi miškeliai su gausiais gyventojais – fazanais, povais, lakštingalomis, aibe kitų paukštelių ir voverėmis. Išsivysčiusiose šalyse žmonės aktyviai puoselėja gamtą, medžius ne tik saugo ir prižiūri, bet ir pastoviai didina žaliuosius plotus, todėl ir jų šalių gyventojų gyvenimo kokybė ir trukmė – visai kitokie.

O pas mus – vieni barbarai pakeitė kitus. Praėjus sovietiniam periodui, vietoje homo sovietikus, Lietuvoje mes turime naujai atsiradusią hominidų rūšį – valdžiažmogius. Tai sudurtinis žodis, pirmas žodis – valdžia, antras – žmogus. Tik visa bėda, kad, įvertinus jų daromus darbus, tiksliau – žalą, nuo žodžio žmogus ten nieko nerasime. Tai tiesiog pavojingi parazitai, pampstantys kaip erkės ant visuomenės kūno mūsų krašto sąskaita.

Pabaigai – vyšnaitė ant torto. 2018-12-20 metų Klaipėdos miesto savivaldybėje projekto pristatymo visuomenei pirmininkė – UAB „Kelprojektas“. Savivaldybėje posėdžiams pirmininkauja uždarosios akcinės bendrovės. Įdomu? Ar nebus tai ydinga praktika?

Gavusi VIGF atstovaujančio teisininko užklausas, Klaipėdos miesto savivaldybė ėmė atsirašinėti, motyvuodama, kad gyventojai su projektu supažindinti tinkamai. Tačiau tai neatitinka tiesios. Tiesa yra ta, kad valdininkai, kurie turėtų tarnauti tautai, savo tarnais verčia žmones – įstatymai pačių valdininkų sukurti tokie, kurie iš anksto suformuoja galimybes manipuliuoti gyventojų interesais.

Klausimai apie gyvenamųjų kvartalų aplinkos tvarkymą sprendžiami greičiau imituojant šių klausimų suderinimą su gyventojais, nei realiai. Dabar tvirtinama, kad projektas visuomenei pristatytas. Bet kad ar atitinka tas pristatymas netgi jų pačių sukurtus reikalavimus? Susikuriant sau palankius įstatymus, kurie sudaro puikią terpę savavaldžiavimui, ES fondų ir valstybės lėšų grobstymui.

Savivaldybės tinklapyje paskelbiamas eilinio projekto pristatymas, apie kurį iš internetinės erdvės vargiai sužino bent vienas procentas gyventojų. Į projektų pristatymus savivaldybėje iš kvartalų, kuriuose gyvena po keletą tūkstančių žmonių, susirenka paskiri vienetai. Kaip jie gali spręsti už visus gyventojus?

Reikia suvokti, kad didelė gyventojų dalis pagyvenusi ir neturi kompiuterinio raštingumo. Informuoti apie bet kokius numatomus projektus gyventojus teisinga būtų raštu – per namų ūkio valdybas. Pasiūlymus aplinkos tvarkymui galima pateikinėti kartu su komunalinių paslaugų sąskaitomis. Turėtų būti pateikiami labai konkretūs siūlomų projektų variantai – tiek popieriuje, tie skaitmeniniame formate internetinėje erdvėje, tiek – TV pagalba.

Gyventojai daugumos principu – daugiau nei pusės balsavusių skaičiumi galėtų pasirinkti jiems priimtiną projekto variantą, turėtų galimybes pateikti savo pasiūlymus ir projekto dalių korekcijas. Tokius sprendimus su savivaldybe savo teritorijose galėtų derinti ir namų bendrijos, seniūnaičiai.

Pasižiūrėkim, ar tiesa tai, ką tvirtina savivaldybė? Tvirtinama, kad projektas pristatytas tinkamai, tačiau vietoje virš penkių tūkstančių šių kvartalų gyventojų su juo savivaldybės posėdyje supažindinti buvo dvidešimt šeši asmenys. Projekto pristatymo visuomenei metu posėdžio protokole nepaminėtas masinis medžių kirtimas, o dabar de fakto didelė gražių didelių ir sveikų medžių dalis jau iškirsta. Ar atitinka šis punktas savivaldybės teiginius?

Savivaldybė tvirtina, kad ji atsižvelgia į gyventojų pageidavimus. Vėl grįžtame prie to paties – kokiai gyventojų daliai buvo pristatytas projektas? 26 asmenims iš virš penkių tūkstančių gyvenančių šiuose kvartaluose žmonių?

Gyventojų pageidavimai buvo išsaugoti kiemuose augančius medžius, plečiant automobilių parkavimo vietas, gyventojai nepageidavo savivaldybės primestų brangių dviračių saugojimo stotelių, tai dokumentaliai užfiksuota.

2020 kovo mėnesio pradžioje, prieš pat karantino dėl pandemijos paskelbimą, pažymėjus numatytus kirsti medžius dažais, vyko rajono gyventojų susirinkimai, kurių metu buvo surinkta šimtai reikalaujančių neliesti medžių parašų. Šie faktai liudija, kad visuomenė nesutinka su jai savivaldybės primetamu projektu, kad jis netinkamas ir visiškai neatitinkantis minėtų rajonų
gyventojų lūkesčių.

Ar ne laikas būtų valstybės kontrolieriams pasidomėti panašių projektų skaidrumu? Ir Seime įstatyminių lygmeniu keisti panašių projektų pristatymo visuomenei ir tvirtinimo tvarką? Ne imituojant pristatymą, o realiai informuojant gyventojų daugumą? Tuomet žmonės išsakytų, ko jiems iš tiesų reikia.

Tokiu būdu nuo savivaldybių „prakišinėjamų“ visuomenei nereikalingų ir žalingų projektų, kurių tikrasis tikslas – bet kokiais būdais „įsisąvinti“ ES fondų lėšas, būtų apsaugoti:

1. Mūsų valstybės iždas.

2. ES fondų lėšos

Tačiau svarbiausia – taptų įmanoma įgyvendinti tikrus gyventojų lūkesčius atitinkančius ir visuomenei naudingus projektus.

Tokių principų taikymas padėtų mūsų šalyje ženkliai sumažinti valstybinio turto grobstymą – atsirastų realus, o ne imituojamas ūkiškumas.

Tai turi būti svarstoma ir priimta įstatyminiu lygmeniu, ir kuo skubiau – tuo geriau, nes dėka ydingos įstatyminės bazės trūkstamos valstybei lėšos kasdien byra kaip iš kiauro maišo.

Dabartinė susiklosčiusi situacija ydinga, tai tiesa. Bet yra ir dorų politikų, norinčių savo rinkėjams gero. Klaipėdos savivaldybės tarybos narė ponia Nina Puteikienė pati aktyviai kovoja su mieste medžius naikinančiais projektais. Medžius mūsų rajonuose gynė ir seniūnaitė, ir visuomenės interesus ginantys aktyvistai, daugiabučių gyventojai ir visi geros valios žmonės.

Rangovui kovo pradžioje pradėjus kirsti medžius ir gyventojams iškvietus policiją bei žurnalistus, kirtėjai tąkart atsitraukė. Deja, po dienos kitos sugrįžo ir, sugriežtėjus karantino sąlygoms, gyventojai fiziškai nebeturėjo galimybės apginti savo interesų. Didelė jų dalis – garbaus amžiaus, žmonės pandemijos akivaizdoje nerizikavo savo sveikata – su ašaromis akyse sėdėjo namie, kol vandalai niokojo aplinką.

Vykstant neteisybei ir nesiimant priemonių jai sustabdyt, bet kurio žmogaus gyvenamojoje vietoje gali atsitikti tas pats. Mes – visi Lietuvos gyventojai, dėl pandemijos sėdime uždaryti karantine, o tuo tarpu su mūsų aplinka ir mūsų gyvenimais daroma, kas tik nori.

Jeigu visą laiką, kaip išsigandusioms avims, sėdėti ir toliau pro langus bejėgiškai stebėti aplink vykstančią valdininkų savivalę, ar tokio pasyvumo pasekoje nesulauksime vieną gražią dieną beldimo į nuosavas duris? Jeigu leisimės daryt su mumis viską, kas kam į galvą šaus, ar pasibeldę kaukėti spec. tarnybų atstovai nepareikalaus naujai valdininkijos sugalvoto, bet staiga visiems piliečiams privalomu tapusio, tarkim – tepinėlio iš intymios vietos?

Ar galime būti garantuoti, kad niekas greitu metu nesiims gyventojams prievarta matuoti temperatūros pro anusą, ko pasekoje sulauktume iš valdžios už šias primestas abejotino reikalingumo procedūras nemenkų sąskaitų?

Nelogiškiems, per prievarta Lietuvos gyventojams brukamiems ir tik jų autoriams reikalingiems projektams – griežtas NE. Nepamatuotai didelių lėšų švaistymas pandemijos metu – absoliučiai beprasmis – juo turėtų domėtis valstybės kontrolieriai ir prokuratūra, kuri įstatymiškai privalo ginti pažeistą visuomenės interesą.

Nuo ko priklauso vienokie ar kitokie sprendimai brangiuose projektuose savivaldybėse? Ar jie vyksta be miesto vadovų žinios? Ar nepanašu tai į situaciją, kuomet „Grigeo”, norėdama sutaupyti valstybės (ir klaipėdiečių sveikatos sąskaita), nusukinėjo mokesčius, ištisą dešimtmetį smardindama uostamiesčio pietinius rajonus, o meras negalėjo rasti smarvės šaltinio?

O skandalingai pagarsėjusi visai nesena istorija su baseino statybos Klaipėdoje pažeidimais? Ar tik neteks už pridarytas statybos metu klaidas mokesčių mokėtojams dengti milijoninių sumų?

Bet atleiskite – prie ko čia paprasti mokesčių mokėtojai? Tegul už savo pridarytas klaidas asmeniškai moka tie, kurie jas ir padarė…

Žymos: | | | |

Komentarai (41):

Atsakymas į “Pamąstymai pandemijos metu”: 41

 1. Kis parašė:

  Beje ,po tiek metu,galbut yra ir papuvusiu medziu,bet kad kirsti visus lyg paskutinio tikrai nera butino.Miesto savivaldybe ar tik perdaug nesavivaliauja,juk mtdzius sodino ne Grubliauskas mo gyventojai,tad vertetu pasitartyti su aplinkiniais zmonemis.Cia kazkoks bandyrizmas,as valdzia ka noriu ta ir darau.Va jums vietoje Vaitkaus dudorius,tiek apsikti ne kiekvienas sugebetu.Bambukas.

 2. Čia Antanui parašė:

  Sakai Antanai saulės nori, …o gryno oro tau kaip suprantu nereikia, ..tai žinok kad greit ir saulės tau jau nebereikės!!!!

 3. To gestapui parašė:

  Gestapas suppranta kad budamas pats galimai dibilojidu jam geriau vasara per karsčius uostyti CO2. TIK JAM patinka garuojantis asfaltas. Nereikio O2.jam nieko nereikio sveiko. Jis troško išplauti pinigus už 1 medi nukirsta jog 600 gali į kišeni idėti. Nu kam dibilojidams medžiai?ny jog gestapo dibilojidas plaunantis ES pinigus a ne?

 4. Gestapo viršininkas parašė:

  Tik tegul neapsišika tas „pilietiškas klaipėdietis”. Nuotraukose matomi intelekto nepaliesti veidai yra nuostabus paveiksliukas, kokie priedurniai kovoja už tuos supuvusius, sukrypusius ir žmones užmušti grasinančius medžius, ir kad jie neverti nė piršto pajudinimo.

  • Elena parašė:

   Neapsišik stovedamas vidury plyno lauko besmegeni. Matyt gimei ant asfalto ir žolė tau alergija kėlė. Kažin ar ne parazituojantis šiūkšlintojas esi tokių jokios išmetamos dujos neima, o intelekto nepaliesta smegeninė tikriausiai parduota už keletą eurų eksperimentinei laboratorijai? Tfiu kad tokius parazitus skradžiai žemėn ! Nes žemei per sunku tokius nešioti nes jie net medžiui krentant nepasislenka. Tfiu bjaurybe kad tave kur!

  • O gestapo viršininkas tai Švedas?ar Javaitienė? parašė:

   O gal Grubliausko aplinka?labai stylius toks liberališkas

  • Išsikviesk 112, ligoni, parašė:

   Nuotraukose tiesiog seni žmonės, besmegeni. Ir šiaip susirinko ne fotosesijeai jeigu ka. Visi kurie nesupranta kad medžius reikia saugoti kaip taisyklė yra primityvi biomasė. Jiems neduota suprasti nei kad valdžia juos dulkina nei kad be medžių nebūtų kuo kvėpuoti nes biologijos mokykloj nesimokė kaip ir kitu dalyku. Ir atrodo tokie daunai dažniausiai baisiai. Nes vidus visas supuves kas matosi iš rašymo stiliuko. Tad manau jei tavo foto butu idėtas ir tie supuve sukrype medžiai ir tie senukai rūkytu čia visi

  • Lietuvis parašė:

   Gestapo viršininkui – tik gestape ir dirbti… Sakai, nuotraukose intelekto nepaliesti veidai? Ten senukas 90-ies metų amžiaus, visuomenei žinomas klaipėdietis, nusipelnęs kultūros srityje. Įdomu, naci tu nedamuštas, kiek pačiam metų? Iš kokio istorinio šiūkšlyno pakampės išlindęs? Koks imbecilas už tavo fašistinio pseudonimo slepiasi? Prasigėręs liumpenproletaras? Skustagalvis spuoguotas snarglys? Ar kažkas iš apsivogusių Klaipėdos savivaldybės niekšelių? Tai jeigu fašistuojantis snarglys, dar tikėtina, kad išaugus su amžiumi kažkiek protelio atsiras. Liumpenproletarui vietoje pragertų smegenų naujų jau niekas nebeįdės – homo sovietikus mentalitetas prie jokios santvarkos nepakeistinas… O jeigu čia savivaldybės kerkai ar statytiniai, va kaip tik jūs, tvarynos, šiksit ir nejusit – lakstysit, pamiršę, kur paskutinę trydą palikot. Užteks ant svetimo … į rojų joti, mokęsčių mokėtojų pinigus grobstyti! Nors sovietinė ideologija mums ir svetima, bet buvo tokie puikūs ano laikmečio poeto žodžiai:
   „Jieš ananasy, riabčikov žui, čas tvoj poslednyj prichodyt, buržui!” 🙂

 5. Susirūpinęs pilietis parašė:

  Medžių gydomosios savybės mums visiems gerai pažįstamos. Dvasinės praktikos meistrai pastebėjo, kad medžiai yra nepaprastai galingi augalai. Jie ne tik gali absorbuoti anglies dioksidą ir paversti jį deguonimi, bet ir sugerti neigiamas jėgas bei paversti juos gera energija. Medžiai tvirtai įsišaknija žemėje ir kuo gilesnė šaknis, tuo aukščiau medis gali driektis į dangų. Medžiai stovi labai ramiai, sugerdami Žemės energiją ir Visuotinę jėgą iš dangaus.

  Medžiai ir visi augalai turi savybę sugerti energiją ir paversdami ją maistu; iš tikrųjų jie didžiąja dalimi priklauso nuo šviesos, o vandens ir žemės mineralai sudaro ape 30% jų suvartojamo maisto kiekio. Medžiai sugeba nugyventi labai ilgą gyvenimą dalindamiesi savo galinga dieviškąja energija su mumis…

  Be jokios abejonės, medžio nukirtimas tolygus bet kurio gyvo sutvėrimo, taip pat ir žmogaus, nužudymui… Ar ne taip?..

 6. Nebemiegokite, kas miegate, nes parašė:

  jų artimiausiuose tiksluose iškirsti visą miško plotą nuo Melnragės iki Girulių ir parduoti tuos plotus prabangių namų statybai. Rumpiškės kvartalas ir kiti čia tik apšilimas. Jei ir toliau miegosite liksite be nieko.

 7. Faktas parašė:

  Pilnas gamtos ir žmonių genocidas, kurį inicijavo ir palaimino Klaipėdos m savivaldybės atžmogiai! Jie pasprings kada nors tais praplautais eurais, ….deja medžių nebeprikelsi, todėl vienytis reikia ir kovoti su ta šutve, nes panašu kad Klaipėdą baigia užbetonuoti, paminklą jau ankščiau pastatė( kartuvės šalia muzikinio teatro)…. Veryga nusprendė ką valgyt , gert ar kokius vaistus naudot!!! O mūsų Klaipėdos valdžiaantžmogiai nurodynės kokiu oru kvėpuot,ir ką per savo langą matyt turėsim!!! … Prieš keletą metų patekimą į smiltynę buvo sumanę apmokestinti!! Ir visą tai jie vadina proveržiais, !… tik ne į tą pusę.!!!

 8. Aleksandras parašė:

  Jų kėslų dalis buvo paskelbta savivaldybės tinklalapyje, yra nuoroda feisbuko grupėje „Klaipėdos medis” (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/04/d2_000_2020-leidimai_internetuii.docx?fbclid=IwAR3r3qb3i6uyQ1p1N1O1EZCYXvI8UKXBKPN6uFQsPWuxQ9JxF8-Y2SaypEA). Įspūdingi Klaipėdos želdinių naikinimo planai – 61 leidimas. Kai kurie – keliems medžiams, kiti – dešimtims. Tiek iki rugpjūčio, paskui bus dar. Visi leidimai anoniminiai, nei kas prašė, nei kas pasirašė tuos leidimus. Suprantama, vagys pirštų atspaudų nepalieka.

 9. Rumpiškės kvartalo gyventojas parašė:

  Dabartinė Rumpiškės kvartale iškirsta medžių situacija man primena 1990 m. balandžio mėn. pab., kai teko būti Rusijoje Krasnojarsko krašte Kansko mieste (važiavau pas savo močiūtę, kuri buvo ištremta pokario metais iš Lietuvos). Kansko mieste daug pastatų, kurie primena ir Rumpiškės kvartalo vadinamus chrusčiovinius namus. Tuo metu skirtumas buvo toks, kad eini Kansko gatvėmis ir matai sutrūkinėjusią žemę, žolės nėra, medis vienas kitas, niūrūs gyvenamieji namai. Ir darosi taip nyku, nyku… Po 10 dienų grįžau į Lietuvą. Prisimenu tą jausmą, kai leidžiantis lėktuvui, tarsi papuoli visai į kitą pasaulį. Visur žalia, medžiai sprogsta, paukščiai čiulba. Dabar žiūriu pro langą ir matau iškirstus sveikus medžius, atsivėrusias kvartale dykynes. Taigi, nebereikia žmonių tremti į Sibirą, nes matau Sibiro miestą savo rajone.

 10. Sieksim parašė:

  Kad butu atleista Javaitienė ,kuri išdavė leidi.a nuokuoti Kvartala kirsti medžius. Sieksi. Iš savivaldos išmesti Šveda ir Grubliauska. Jus nereikalingi Klaipėdai.

  • Babos teorija parašė:

   tai štai kaip yra, kaip anksčiau nedaėjo: švedai kerta medžius ir veža anapus jūros…javaitienė užsės javus kiemuose…oho koks sąmokslas…vai vai…

 11. ž parašė:

  Medžiai slopina 5g bangas,viskas tuo pasakyta

 12. Mindaugas parašė:

  Susitare naikina Lietuvos grozi, daugiau nieko. Kur nuvaziuoji Vokietijoj, Sveicarijoj, Italijoj, visur puikiausiai zaliuoja gatves, pas mus viska tik naikina, pjauna, trinkeliu priperka .. Jei ne zmones net tokia kaip Laisves aleja, Kaune butu „atnaujines” verslo dievukas… Jau visi piliakalniai griuva.. Kol supuva saknys tol laikosi o paskui jau valdzia pasikeitus galima vel tvarkyti kasti pilti.. Vietoj paprasciausiu kokiu kalnu puseliu kad pasodintu….

 13. Dar gyvas klaipėdietis parašė:

  Čia jau rašymai ir jokie komentarai nepadės, čia reikia ir labai reikia visų klaipėdiečių, neabejingų gyventojų, kas kitas jei ne mes turime sustabdyti šį medžių genocidą. P. mere, ar tamsta esate adekvatus vadovauti miestui, žiūrint iš šono atrodo keistai, argi normaliai mąstantis žmogus galėtų šitaip elgtis. Nejau trečią kadenciją paskyrėte miesto su visais gyventojais galutiniam sunaikinimui. Ar jau supratote klaipėdiečiai, ką išrinkote vadovauti miestui? Tai tragedija.

 14. Lietuvos gyventojas parašė:

  Ačiū autoriui už straipsnį. Ačiū https://www.atviraklaipeda.lt/ už sąžiningą publikaciją. Pilnai pritariu autoriui. Jis apnuogino korupcijos ir Lietuvos valdžios neefektyvumo problemas. Šiuolaikiniai valdininkai elgiasi kaip nomenklatūrininkai iš sovietinės okupacijos laikų. Žmonės su tokia pasaulėžiūra gali kitų žmonių gyvenimus daryti tik blogesnius. o ne kurti kažką gero. Jie nemoka ir nenori. Kas šiuolaikinėje Lietuvoje yra prioritetas: valstybė žmogui ar žmogus -valstybei? Kaip mes galime gyventi kaip Vakarų Europoje, jei valdininkai dirba autoritarinės valstybės metodais ir nesiskaito su žmonių nuomone. Negaliu teisiškai įvertinti šio projekto, tai turi atlikti kompetetingos Lietuvos respublikos teisinės institucijos. Jei už tokią veiklą nėra numatyta teisinė atsakomybė, Seimas turi priimti atitinkamą įstatymą, kad už tokį savavaliavimą būtų baudžiama. Bet visi, dalyvavę šiame projekte, turi būti nubausti ir atsistatydinti, kadangi ėjo prieš žmonių valią. Lietuvos piliečiai turi reaguoti į panašų valdžios siautėjimą, kitaip pas mus visuomet vidutinis darbo užmokestis bus 700 eurų, o ne 2000-3000 kaip Vakarų Europoje ir aplink mūsų namus bus dykynės.

 15. Astra parašė:

  Europos pinigai yra Lietuvos zmoniu pinigai. Kol to patys zmones nesuvoks, taip ir bus. Abejoju ar kas savo valia atiduotu vagims masina ar staliaus irankius jei ateitu pasiimti. Cia lygiai tas pats tik milijonus kartu didesnes sumos. Paprasti zmones tokiu skaiciu savo saskaitose nemate todel jiems suvokti kas vyksta sudetinga.

 16. SAvivaldybės vėdeja Rada Javaitienė parašė:

  Išdavė neteisėtus leidimus kitsti I kvartale apie 500 medžiu ir krūmų
  Tu Javaitienė mumis apvogiai.Mano nuomonė Tu vagilka ir pinigu povėja.

 17. Ar jie idjotai to ?,pastabas" rasančiam parašė:

  Ar čia to ,,pastabas”rašo Javaitienė ar Švedas. Ar grupė plaunanti ES pinigus?
  JŪSŲ PRIMITIVI MASTISĖNA VIESIEMS AIŠKI. PAVOGTI MEDIENA. PO LANGAIS PALIKTI ŽMONĖMS ASFALTA IR KAD ŽMONĖS NUDVESTU NUO DULKIU IR CO2.

 18. Mindaugas parašė:

  Niekada turbūt neįsivaizdavom, kad mes paprasti piliečiai turime ginti miestą nuo valdininkų medžių kirtimo. Institucijos kurios turi ginti, saugoti gamtą ciniškai ją naikina pamindami savo pareigą kurią mes rinkėjai jiems suteikėme. Tie kurie komentuojate, kad kas būtų jeigu kiekviena bobutė spręstu ką daryti, atminkite, kad tokiu požiūriu gyvenant ne už kalnų diena, kai į jūsų namus pasibeldę žmogvaldžiai pasakys, kad yra toks potvarkis nugriauti jūsų tvorą nes maišo rajono plėtrai, o jums išstatys solidžią sąskaitą už jos pašalininimą. Atsibuskime piliečiai, truputi pasigendama nūdienų aktualijose jūsų aktyvumo, aštresnės nuomonės, pozicijos, nes tuoj būsite sučipuoti, paskiepyti uždaryti savo namų arešte aplink kuriuos ir beržo nupiepusio nesimatys. Nružtenka, kad turim Klaipėdoje politine prasme neįgalų dūdorių, kuris yra miesto tragedija bei gėda, todėl neužsikrėskime tokiu požiūriu ir mes.

 19. Pastabos parašė:

  O man labai patinka, kad tvarko, atsivers erdvės, bus šviesiau! Straipsnis nesąmoningas nes: 1) jei dėl projekto įgyvendinimo reikėtų atsiklausti kiekvienos bobutės – mieste visa infrastruktūra sukiužtų; 2) minimi Skandinavijos pavyzdžiai, taip, ten daug žalumos, bet žaluma koncentruota – parkeliai, miškeliai, o ne sovietmečiu po balkonais susodinti miestui netinkantys, per dideli medžiai užgožiantys šviesą, ypač pirmuose aukštuose, ir iškilnojantys šaknimis takus, kur bobutės užkliūva ir dažnai susilaužo ką nors; 3) mieste daugiabučių kvartaluose turi būti sodinami dekoratyviniai mažaūgiai medžiai; 4) apie kokius tyrimus čia svaigstama, tie savivaldybės projektai yra teisėti su leidimais.

  • Atsakymas parašė:

   1. Neatsiklausė ne tik bobučių bet ir visų kitų gyventojų. O bobutės savivaldybei kas- jau ne žmonės? Kol kas miesto infrastuktūrą kiužina pati savivaldybė daugybe nelogiškų sprendimų.
   2. Skandinavijoje žalia, nes valdininkas nelenda į žmogaus kiemą su pjūklu. Tokie veiksmai net neįsivaizduojami civilizuotose Europos šalyse
   3. Kiemų gyventojai patys turi teisę pasirinkti kokius medžius norės pasisodinti kieme. Pradėkime nuo to.
   4. Kol tokius leidimus išdavinėja savivaldybėje vieni kitiems iš greta esančio kabineto, o paskui visi draugiškai pasidalina pinigus, tol gaudama dideles ES lėšas Klaipėda ir toliau atrodys nususus kaip našlaitė podukra

  • Jonas parašė:

   Pritariu vienos tiesos negali buti. kazkam nostalgija del nevietoj pasodinto medzio kitam del vaiku aisketles ir automobilio. as dziaugiuosi kad pagaliau kiemu problema pajudejo. ir cia rekiantys nebutinai dauguma o sneka visu vardu. esu rumpiskenas ir gyventi tamsoje su pelijanciu namu visikai jokio noro. dabar kambariai sviesus. sutaupysiu elektros. o mieste medziu paskirtis visai ne tokia taip kad ramiai. o savivaldybe turi pilna teise su savo zeme daryti ka nori
   nes tai ne namo nuosavybe. o isbeges pasisodines obeli palei langus ir saukti kad tai mano medis gali visi. visiskas medziu chaosas rumpiskynas. pasikartosiu labai dziaugiuosi kad tvarko kiemus. ir dar pasikartosiu nebutinai esat dauguma kad uz visus kalbet.

  • Broniukas S. Klaipėda parašė:

   Važiuok i amerika ten tau patiks . Nebus jokiu medžiu o tik infrastruktūra . Apsidairyk ir atsitokėk jeigu dar neturi vaikų tai gersi pamąstyk kokią ateitį jiems planuoji su savo suš…. infrastruktūra ! gali dar negimusius pratintint kvėpuoti užterštu oru ir tikėtis kad tavo vaikas dar vaikų turės . Bendrai tai kad jus per zmogystos ir kokia jūsų kultūra ar jus turit praeiti ?istorija ?ar esat ateiviai is kosmoso ? ka is vis davei žemei kuri tave nešioja?

 20. Rena parašė:

  Juk negali linkėti tiems, kurių sprendimai nulemia medžių kirtimą, kad liktų sveikos jų rankos (kaip kad medžių šakos) ir jų kojos (kaip kad medžių šaknys) ir jų stuburas (kaip kad medžio kamienas). Užtat nuoširdžiai palinkėsiu tiems, kurie iš šito „verslo” kraunasi sau turtus, kad jų pinigų sąskaitos ištuštėtų taip staiga, kaip staiga ir greit griūva nukirstieji medžiai! Ir, esu tikra, Dievas už tokį palinkėjimą manęs nenubaus!

 21. Klaipėdietė parašė:

  Manome Meras ir grupė asmenų kaip Švedas,Javaitienė plauna ES pinigus. Pjauti o po to sodinti medžius. Nupjovė apie 280 medžiu ir 300 krūmų. Už nupjovimą išplove apie 26 tūk . Eurų. O dabar sodins nabagelius kurie išdžius per karsčius. Ir ju neliks.

 22. Kaimynas parašė:

  Geras straipsnis. Ne ofise sėdintiems biurokratams pręsti ką daryti mūsų kieme. Jei nori medžius ir krūmus po mano langais kirsti būk mielas ir pasiklausk ar bent pranešk. Kažkoks savivaliavimas

 23. Bloga jau parašė:

  Tai jus pažiurekit projektuose nuo 2018-2023 savivaldybe gaus 60 mln euru eurosajungos lešu. Ir taip nuolat kasmet miestas po koki 10-15 mln gauna. Tai Klaipeda turetu būti auksine jau. Kiek ideta eurosajungos pinigu i ją. Užtat gatvese tik nuliovu mašinų daugėja ir namai už miesto dygsta.

 24. Piliečiui parašė:

  Visi atsakymai veda į Miesto tvarkymo skyrių, kuriems nusispjauti į jūsų nuomonę. Šunys loja, o karavanas eina. Tiesa, anksčiau kelis vadovus buvo su antrankiais išvežę. Gana jau seniai …

 25. Mantas parašė:

  Super straipsnis! Drąsus ir tiesus. Klaipėdos savivaldybės administracija vėl eilinį kartą apgavo „mažus žmones”, eilinius miestiečius, nuspręsdami, ko šiems reikia…o iš tikrųjų tų milijonų eilinį kartą vėl reikia jiems patiems! Gėda savivaldybei, paskutiniu metu jų korupcijos skandalai vienas ant kito. Kiek dar europrojektų reikės, kad užsikimštų jų nepasotinamos gerklės? Įdomu – turbūt prie valdžiažmogių namukų kur nors pajūry ar nuosavame kvartale tai medeliai auga…jiems tai reikalingas grynas oras ir žaluma. O Rumpiškės kvartalo gyventojai tegu pasėdės tarp betono, juk jie pensininkai, paverks, padejuos, ką jie gali? O ir jaunos šeimos pažais su vaikučiais dulkėtose, betonuotose aikštelėse, be medžių ir žalumos. Gyventojai paburbuliuos, padejuos ir nutils, o ES pinigėliai ramiai nusės į savivaldybės klerkų ir rangovų kišenes. Aūūū….ar yra savivaldybėje dar dorų tarybos narių ir tikrų piliečių, galinčių sustabdyti šitą savivalę?

 26. Klaipėdos pilietis parašė:

  Klaipėdiečiai, vieną kartą atsibuskite iš letargo miego ir aktyviai protestuokite prieš savivaldybės valdžiažmogių siautėjimą ir mūsų visų pinigų taškymą bei grobstymą! Juk Klaipėda nebeišbrenda iš įvairiausių skandalų apie žmonių nuodijimą ir lėšų iš įvairių valdininkų susigalvotų projektų grobstymo! Kiek gali tie parazitai kenkti miesto gyventojams? Valdžiažmogiai per tuos 12 viešpatavimo Klaipėdoje metų savo godžiais čiuptuvais apraizgė ir suaugo su įv. miesto įmonių vadovais, teisėsauga. Klaipėdoje veikia tikras mafijozinis itališkas klanas, siurbiantis miestiečių gerovei skirtus pinigus.

 27. Prokurorai ayyy. Ar kaip Danielius dirbat? parašė:

  Visuomenės vardu prašom pradėti ikit. t.
  Suiimti R. Javaitienė išdavusi leidyma kirsti mūsų medžius . Švedui UAB Kelprojektas.
  Ir kitiems kurie plauna Europos pinigus vogdami sveikus medžius iš gyventoju

 28. Turi atsistatydinti kš pareigu parašė:

  1.GRUUUBILIAUSKAS.
  2.Švedas Projekto vadovas .,,Kelprojektas”
  Peska Rasa Javaitienė
  Savivaldybes skyriaus vedėja. Ji išdavė leidima medžiu kirtimui.
  Eikite lauk . Jus vykdote nusikalstoma veika. Lauk…laukk.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Regionas

Kretingoje pasodinta beveik 800 medžių ir krūmų 

Kretinga pratęsė pernai užgimusią tradiciją ir pakvietė miestiečius 771-ojo miesto gimtadienio proga pasodinti 771 naują medį ir žydintį krūmą. „Džiaugiuosi, ...
2024-05-20
Skaityti daugiau

Fotoreportažai, Miestas, Svarbu

Baltijos žiedo rekonstrukcija per minutę

Praėjusią savaitę Klaipėdos savivaldybė pranešė, kad buvo baigti Baltijos prospekto, Šilutės ir Vilniaus plentų žiedinės sankryžos rekonstrukcijos darbai ir jau ...
2024-04-28
Skaityti daugiau

Aplinkosauga, Svarbu

Leido iškirsti 45 medžius

„Želdiniai trukdys saulės elektrinės modulių pastatymui, taip pat mes šešėlį saulės elektrinės moduliams, kas ženkliai sumažins elektros gamybos pajėgumus, – ...
2024-04-12
Skaityti daugiauPin It on Pinterest

Share This