P0

Miestas, Svarbu

Dėl Girulių miško – dar vienas piketas, miesto Taryboje – aistros, Seime – rezoliucija (46)

Atvira Klaipėda

Virginija Spurytė, Martynas Vainorius
2020-06-25


Prieš ketvirtadienio rytą prasidėsiantį Klaipėdos miesto tarybos posėdį priešais savivaldybę susirinko keliolika klaipėdiečių, kad dar kartą išreikštų savo pasipriešinimą galimai geležinkelio plėtrai Girulių miške.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Jų parengtoje rezoliucijoje reikalaujama įsteigti savivaldybės saugomą teritoriją — Melnragės-Girulių kompleksinį kraštovaizdžio draustinį, nustatyti jo apsaugos reikalavimus rengiamame Klaipėdos miesto bendrajame plane.

Taip pat prašoma panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus raštą, kuriuo pritarta tokio planavimo pradžiai, bet kartu ir prašyta nagrinėti ir kitas galimas geležinkelio plėtros teritorijas.

Rezoliucijoje reikalaujama nepritarti atitinkamam Vyriausybės nutarimui, taip pat neformuoti naujų geležinkelio mazgų Klaipėdos mieste.

Miesto Tarybos narė, opozicijos atstovė Nina Puteikienė savo ruožtu parengė sprendimo projektą, kuriuo Taryba naikintų minėtąjį Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą.

Internetinę rezoliuciją prieš geležinkelio plėtrą Girulių miške ketvirtadienio rytą jau buvo pasirašę daugiau nei 11 600 žmonių.

Tuo metu Klaipėdos savivaldybė prie pat posėdį išplatino pranešimą, kuriame rašoma, jog meras Vytautas Grubliauskas kviečia miesto Tarybos narius išreikšti nepritarimą „jokiems geležinkelio plėtros projektams, kurie paliestų Girulių miško kirtimą”.

Anot pranešimo, posėdžio metu Tarybos nariai bus kviečiami pasirašyti prezidentui, ministrui pirmininkui, Seimo pirmininkui ir susisiekimo ministrui adresuotą raštą dėl Klaipėdos geležinkelio mazgo infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios.

Rašte pažymima, kad birželio 22 d. Vyriausybės posėdyje priimtas nutarimas „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ neatitinka Klaipėdos miesto bendruomenės bei Savivaldybės lūkesčių ir yra iš esmės nepriimtinas.

„Savivaldybė visada laikėsi pozicijos, kad IX B transporto koridoriaus klausimą reikia spręsti ne beatodairiškai kertant miškus, o kompleksiškai įvertinant infrastruktūros įrengimo bei plėtros sistemą. Kopūstų kaimas kaip galima vieta geležinkelio plėtrai nurodoma ir šiuo metu galiojančiame miesto bendrajame plane. Kviečiu tarybos narius išreikšti principinę poziciją ir reikalauti, kad planuojamos teritorijos ribos būtų patikslintos, įtraukiant ir Kopūstų kaimą, o geležinkelio mazgo plėtros apimtis būtų įvertinta kompleksiškai. Nepritarsime jokiems planams, kuriuose numatomas Girulių miško kirtimas“, – pranešime cituojamas Klaipėdos meras.

Dokumentu būtų pažymima, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nepritars jokiems plėtros projektams, kurie paliestų Girulių miško kirtimą.

Po tokiu raštu savo parašus padėjo visi posėdyje dalyvavę miesto Tarybos nariai.

N. Puteikienė susikibo su meru 

Klaipėdos meras V. Grubliauskas, miesto Tarybos narius pakvietęs pasirašyti memorandumą dėl nepritarimo Vyriausybės nutarimui, susijusiam su Girulių miško kirtimu, net nepasiūlė į posėdžio darbotvarkę įtraukti dviejų sprendimo projektų, kuriuos pateikė N. Puteikienė.

Be minėtojo, kuriuo būtų atšaukiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, ji siūlė ir dar vieną, kuriuo būtų nepritarta pirmadieniniam Vyriausybės nutarimui.

„Po abiem sprendimo projektais surinkta daugiau nei po 11 miesto tarybos narių parašų, kaip to reikalauja reglamentas, todėl prašau juos įtraukti į miesto Tarybos posėdžio darbotvarkę“, – kreipėsi N. Puteikienė.

Tačiau V. Grubliauskas akcentavo, jog šie sprendimo projektai nėra tinkamai įregistruoti, jie fiziškai nepateikti, tad nėra ir ką įtraukti.

„11 miesto Tarybos narių gali teikti siūlymą šaukti neeilinį miesto Tarybos posėdį, kurį reikia sušaukti per dvi savaites. Jei miesto Tarybos sprendimo projektas bus tinkamai parengtas ir įregistruotas, tai jis ir bus svarstomas“ – teigė V. Grubliauskas.

N. Puteikienė pabrėžė, jog ir šis miesto Tarybos posėdis suplanuotas vykti dvi dienas, tad pateiktus sprendimo projektus būtų galima svarstyti penktadienį.

„Visi juk stengiamės dėl to paties. Jūs, mere, pateikėte memorandumą, kuris yra moralinis dokumentas, o mano parengti dokumentai yra susiję su aiškiais teisiniais miesto Tarybos narių įsipareigojimais. Aš jums išsiunčiau sprendimo projektą, netrukus bus Vyriausybės posėdis, todėl atsižvelgiant į tai, siūlau rytoj miesto Tarybos posėdyje svarstyti mano pateiktus projektus“, – prašė N. Puteikienė.

Tačiau V. Grubliauskas buvo neperkalbamas: „Dokumentus reikia registruoti nustatyta tvarka. Šis posėdis yra vienas, potvarkis dėl jo yra vienas. Kito posėdžio sušaukimas galima nustatyta tvarka“.

N. Puteikienė dar apeliavo į V. Grubliauską, vadindama jį Klaipėdos bendruomenės vadovu, o bendruomenė prieš miesto Tarybos posėdį buvo surengusi ir piketą. Tačiau Klaipėdos meras teigė, jog tvirtai laikosi įstatymų.

„Pirmiausia turiu rodyti pavyzdį, kaip laikytis tvarkos ir įstatymų“, – pabrėžė V. Grubliauskas.

Ši diskusija baigėsi tuo, jog V. Grubliauskas net nepasiūlė N. Puteikienės parengtų miesto Tarybos sprendimo projektų įtraukti į darbotvarkę, tad jie šiame posėdyje tikrai nebus svarstomi.

Iniciatyva ir Seime

Tuo metu klaipėdietis parlamentaras liberalas Simonas Gentvilas inicijavo rezoliucijos projektą.

„Atkreipdami dėmesį, kad 2007 m. patvirtintame Klaipėdos miesto Bendrajame Plane ir rengiamo naujo Bendrojo Plano redakcijoje geležinkelio mazgo dalies geležinkelio kelyno plėtra Melnragės-Girulių miško teritorijoje nebuvo numatyta. Atvirkščiai, tokios teritorijos rezervuotos 2017 m. Klaipėdos rajono Bendrajame Plane ir 2016 m. Klaipėdos apskrities Bendrajame plane Kopūstų kaimo prieigose, Klaipėdos rajono teritorijoje. Pažymėdamas, kad LR Vyriausybė priėmė šį sprendimą ignoruodama LR Seimo narių, Klaipėdos miesto bendruomenių asociacijos, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos prašymus. Reikalauja, koreguoti 2020 m. birželio 22 d. LR Vyriausybės sprendimą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios (TAP-20-910(2) (20-8856)” ir numatyti jame šiuos planuojamos teritorijos pakeitimus:

1. Išbraukti Melnragės Girulių miško teritorijoje Pauosčio kelyno plėtrą

2. Numatyti pagrindinę Klaipėdos centrinės stoties iškraustymo vietą- Kopūstų kaimą”, – rašoma rezoliucijos projekte.

Ji be S. Gentvilo savo parašais dar palaikė Seimo nariai Gintaras Vaičekauskas, Linas Balsys, Aistė Gedvilienė, Eugenijus Gentvilas, Irena Šiaulienė, Viktorija Čmilytė- Nielsen, Algirdas Butkevičius, Viktorijas Pranckietis, Algimantas Salamakinas, Gintaras Steponavičius, Remigijus Žemaitaitis, Dovilė Šakalienė, Naglis Puteikis, Algimantas Kirkutis, Agnė Bilotaitė ir Rasa Petrauskienė.

Rezoliucija turėtų būti svarstoma penktadienį. Visgi balsuojant ji į penktadienio darbotvarkė nebuvo įtraukta.


  2020-06-25

  46 komentarai “Dėl Girulių miško – dar vienas piketas, miesto Taryboje – aistros, Seime – rezoliucija”

  1. AvatarBuvęs Klaipėdos m. Tarybos narys (IP: 78.57.199.170)

   …Jau anksčiau buvau ne kartą pastebėjęs, kad kuomet daroma kokia nors šunybė arba ruošiama didelė kiaulystė – visada pasitelkiami nepriklausomybės ir laisvės argumentai. Išgirdai tuos žodžius – būk budrus! (Vytautas Čepas. Kitokių žmonių miestas. “Eglės” leidykla. 2015 m, psl. 182 – 183).
   Nesunku įsivaizduoti, kaip dabar atrodytų Klaipėdos pajūris, jei miesto Taryba nebūtų parodžiusi turinti stiprų stuburą. Tačiau tas maratonas su “girios kirtėjais” buvo pamoka ir visoms kitoms miesto valdžioms. Ar galima tikėti ekspertų, pasamdytų suinteresuotos pusės, išvadoms? Ar aukšti valstybės pareigūnai visada sąžiningai tarnauja savo valstybei? Pagaliau, ar visada reikia klausytis patriotinių organizacijų spaudimo priimant svarbius miestui sprendimus, ar jausmingi verkšlenimai dėl valstybės nepriklausomybės visada nuoširdūs? (ten pat psl. 192).

   • AvatarVytautas (IP: 78.57.199.170)

    Prisimenu tuos laikus, jei neapgauna atmintis tai tada Klaipėdos konservatoriai skatinami vilniškių reikalavo iškirsti Melnragės – Girulių girią Naftos terminalui statyti. Buvo daug patriotinių kalbų, net muštynių, Lietuvos valdžia šniūrais į Klaipėdą važiavo, kad įtikintu Čepą ir Taryba nusileisti. NENUSILEIDOM, nepasidavėm alepatriotų verkimui, kad nepriklausomybei neriam kilpą ant kaklo, kad esame tautos išdavikai. Dar ir dabar didžiuojusi, kad buvau tos Tarybos narys.

  2. AvatarRINKIMAI 2020 (IP: 212.7.211.54)

   1. Laivas SŪDUVIS stovės prie Pilies tilto, Dangės kairėje krantinėj. REGATOS vietoj.

   2. Laivas „SŪDUVIS” bus „UŽKONSERVUOTAS”, o ne „NURAŠYTAS”.

   Tiems, kas skaito komentarus tinklaraštyje ir jau žino kur stovi Smiltynėje „NURAŠYTAS” laivas „KOLYMA”,
   rekomenduojame nuvykti dar į Klaipėdos geležinkelio stotį ir apžiūrėti „UŽKONSERVUOTĄ” juodą garvežį….

  3. AvatarKamara (IP: 86.100.115.25)

   Kokie blogi tie puteikistai, kovojo prieš Fortum ir jo neįveikė. Elena, gal pamokyk, kaip įveikti verslą, kuris milijardus susikrauna Rusijoje, kurį sveikino prezidentė D. Grybauskaitė ir kuris šiuo metu finansuoja Nord stream dujotiekio tiesimą Baltijos jūros dugnu. N. Puteikistai kiekvieną kartą pasako kokį esame įsileidę verslą ir kokios jėgos tai padarė. Kova su Fortum yra ilga ir sunki. Tik trideliotojai Elenai atrodo viskas lengvai įveikiama. Ar tikrai ateities kartos džiaugsis DEPO, o ne žalia zona, tvenkiniu, gulbėmis ir kt. vandens paukščiais. Kiek teko atvesti specialistų prie Trinyčių prūdo, rodyti retus, miestuose nesidauginančius paukščius ir siekti, kad nebūtų urbanizuotas prūdas. Purvais apipilti lengviausia. tiesa, visuose darbuose šalia N. Puteikio dirbo įvairios visuomeninės organizacijos.

  4. AvatarElena (IP: 90.138.104.137)

   Prisiminkime ką “sukūrė kovodami “Puteikistai , dabar centristai ? Kiek aš pamenu kovojo prieš Fortumą ? Aš buvau tarp jų ….Fortumas stovi ….Ačiū ” valstiečiams ” , šis seimas nors atliekas iš užsienio įvežti uždraudė 🙂 O ponas Puteikis ką pasiūlė , būdamas seimo nariu ? Depas stovi ? Kokia vyko kova už pelkę ? Kas dar ? Trinyčių prūdas , mes taip vadinome ir jo sutvarkymas ? Vėl kova už ” paukštelius ” ir tralia lia …Sutvarkė , buvau , žmonės vaikšto , džiaugiasi . Dabar Giruliai ? 🙂 Oi dar uosto iš miesto iškėlimas ? 🙂 Na amžinas reikalas ” kovoti ” be rezultato 🙂 KĄ SUKŪRĖ MIESTUI ? 🙂
   Aš matyt kažko nesuprantu ….Apie liberalius ” kovotojus ” turiu atskirą nuomonę : tokie politikai man neegzistuoja… Gentvilai .

  5. AvatarPritariu tikiu palaikau (IP: 90.131.40.241)

   Tikroji ir graudžioji Girulių miško istorija:
   1. Grubliausko ir konservatorių koalicija meluoja: jie sako, kad yra prieš Girulių miško atidavimą transporto koridoriui, o iš tiesų jie per Neniškį pritarė vyriausybės nutarimui. Memorandumas yra tik dūmų uždanga, nuo kurios vyriausybės sprendimai nesikeičia!
   2. Norint panaikinti vyriausybės sprendimą, reikia atšaukti Neniškio pritarimą vyriausybės nutarimui.
   3. Pateikiau tarybai du sprendimo projektus: atšaukti Neniškio pritarimą vyriausybės nutarimui ir antrą – nepritarti vyriausybės nutarimui dėl dėl geležinkelio mazgo perkėlimo į Girulių mišką. 4.Grubliauskas neleido įtraukti pasiūlymų į šios dienos posėdį, motyvuodamas tuo, kad projektai nederinti savivaldybėje.
   5. Liepos 1 d. vyks Vyriausybės posėdis, kuriame bus taisomas nutarimo projektas dėl geležinkelio mazgo (IX transporto koridoriaus).
   6. Prašiau Grubliausko, kad savivaldybė derinimą atliktų per šiandien, kad sprendimo projektai rytoj jau būtų įregistruoti ir Grubliauskas per keturias galėtų sušaukti tarybos posėdį, kuriame patvirtintume minėtus sprendimus. Tai būtų liepos 1 d. rytas – iki vyriausybės posėdžio. Be savivaldybės pritarimo vyriausybės sprendimas tampa niekiniu.
   7. Nesustabdžius vyriausybės nutarimo nebus jokių draustinių. Bus transporto koridorius.
   8. Tad prašau kolegų politikų nekvailinti nei savęs, nei miestiečių ir padaryti viską, kad liepos 1 d. ryte priimtumėme svarbiausius sprendimus. Visa kita – tik pigi politikų vaidyba, Lietuvai kainuosianti Girulių mišką.

   • Avatar.... (IP: 90.138.104.137)

    Gal galite paaiškinti kuo Lietuvai svarbus Klaipėdos uostas , jei jam ,atgavus Nepriklausomybę, 1992 m suteiktas valstybinio statusas ? Kas Jums Lietuva ? Jos laisvė ir klestėjimas ? Nebesuprantu aš tų ” kovotojų ” …..Aš dėl Lietuvos visus medžius atiduočiau …ir sodinčiau naujus , o jūs ? Pasivaikščioti nebus kur !!!!! Man tas būrelis ” gretų ” vis labiau panašėja į būrelį savanaudžių , kuriems mūsų valstybė visai dzin ….

   • Avatarto (IP: 81.7.91.14)

    Valstybė – tai jos žmonės. Ir fanatiškas patriotizmas nieko nekuria.

   • Avatar..... (IP: 90.138.104.137)

    Ir aš taip manau – valstybė tai VISI žmonės ,kurie turėtų jei reikia aukotis , o ne GRUPELĖ nieko nekuriančių fanatikų patriotų 🙂 Nuolatinė ” kova ” už kates , medžius ir t.t. … nėra kūryba 🙂

   • AvatarArtiomas (IP: 86.100.115.25)

    Lietuvoje valdžia atiteko godiems, savanaudžiams kvailiams. Estų pragyvenimo lygis žymiai aukštesnis, todėl reikalaujame, kad valdžia priimdama sprendimus pasižiūrėtų, kaip tai daro kaimynai. Iš Talino uostai iškelti 15- 30 kilometrų. Estų net 7 procentus biudžeto papildo turizmas, kai mūsų tik 3/ Estų valdžia yra sudariusi sąlygas vystyti įvairius verslus ir tai jiems atneša sėkmę. Mums aiškina, kad vienintelis kelias yra krovą padidinti iki 160 milijonų tonų. Nemeluokite, godūs savanaudžiai verslininkams dirbantys, kad aukojatės Lietuvai. Jus ją naikinate dėl kelių šlamančių popierėlių.

  6. AvatarOps (IP: 86.100.19.54)

   Gal dudorius planavo buti sauso uosto ir šaudykliniu traukiniu sastatu direktorium o jus politikos autsaideriai ir šunauja gadinote žmogui karjera, ko finansisis jo partija? Vien kažkokiu buteliu dežužiu gali buti mažai tokiam dideliam žmogui ir tokiai didelej partijai

  7. Avatar....... (IP: 86.38.23.117)

   Si situacija gera visokio plauko politikos autsaideriams pasirodyti, kurie moka tik kritikuoti ir rekauti, kokie jie saunus.

   • AvatarElena (IP: 90.138.104.137)

    Labai tikslu , gaila , kad aš buvau kvailė ir taip ilgai nemačiau ir negirdėjau . Viskas tik šou , be jokios realios naudos , bet jos ir nereikia kaip suprantu . Liūdna žiūrint į ponią Puteikienę .

   • AvatarNezabitauskas (IP: 78.61.173.9)

    O man, Elyte, liūdna skaityti kai kuriuos komentarus. Miškas, taip sunkiai miestiečių sodintas, per visokias okupacijas išsaugotas, kiekvienam teikiantis džiaugsmą, ramybę ir sveikatą, turėtų būti visiems reikalingas ir brangus, pasirodo – ne. Sunku, bet tenka pripažinti gyvenimo realybę – yra visokių žmonių. Kai kurie – ne motinų pagimdyti, bet išauginti verslo inkubatoriuose.

   • AvatarNezabitauskui - Elena (IP: 90.138.104.137)

    Liūdnai galvą palinguoti ir filosofuoti ” koks blogas pasaulis ir žmonės žiaurūs ” galiu ir aš 🙂 Auginu ir medį ir gėlę , nors užaugau kaip sakoma ” ant asfalto ” . Medis visada padėjo žmogui išgyventi : ir stogas ir baldas ir šiluma iš laužo ir …. Medį gali atsodinti ir užauginti . O kas sako , kad iškirs Girulių mišką ? Kiek domėjausi kirstų šabakštyną šalia geležinkelio ? Ir ? Kam tie priepuoliai ? Kodėl Puteikienė nesijaudino dėl Smiltynės ? Kodėl nesijaudino Gentvilas ar giruliškiai ? Politinė ” kova ” dėl rinkėjų ? Manęs nežavi nenuoširdūs žmonės . O jūsų , pone Nezabitauskai , komentarus visada paskaitau su malonumu . Daugeliui pritariu ir todėl atsakiau į šį Jūsų komentarą . Su pagarba Elena 🙂

   • AvatarElenai (IP: 78.57.205.236)

    Kokios Jūsų žinios apie mišką? įgyvendinus multimodalinio terminalo , centrinės stoties, Girulių geležinkelio aplinkkelio, kelio iš II Melnragės į Medelyno kv. projektus- iš kurių 2 paskutiniai jau yra miesto bendrajame plane, miško neliks, liks tik pavienės medžių grupės išbetonuotuose plotuose. Pasikalbėkite su girininkais ar tais kurie supranta apie miškus, jie Jums papasakos ir apie ” šabakštynus” ir apie miško gyvenimą. Miškas neužauga per dieną, jei ruošiatės atsodinti- sodinkite jau šiandien.

   • AvatarElena anonimui (IP: 90.138.104.137)

    Praplėsti savo žinias apie mišką galiu kartu su Jumis . Pakvieskite pasivaikščioti į tas vietas , kur Jūs kvėpuojate , palei geležinkelį . Tuo pačiu papasakosite koks / ia esate Lietuvos patriotas , pademonstruosite žinias kaip Lietuva kariavo ” dėl uosto “. Dar papasakosite kodėl Klaipėdos kraštas buvo toks vertingas Didžiąją Lietuvai . Gal neužšąlantis Klaipėdos uostas buvo didžiausia turtas ir leido Lietuvai klestėti ? Mielai pasiklausyčiau 🙂 Medžius aš auginu , o ką padarėtė Jūs ?

  8. AvatarN.Puteikienė (IP: 78.57.199.179)

   1. Grubliausko ir konservatorių koalicija meluoja: jie sako, kad yra prieš Girulių miško atidavimą transporto koridoriui, o iš tiesų jie per Neniškį pritarė vyriausybės nutarimui. Memorandumas yra tik dūmų uždanga, nuo kurios vyriausybės sprendimai nesikeičia!
   2. Norint panaikinti vyriausybės sprendimą, reikia atšaukti Neniškio pritarimą vyriausybės nutarimui.
   3. Pateikiau tarybai du sprendimo projektus: atšaukti Neniškio pritarimą vyriausybės nutarimui ir antrą – nepritarti vyriausybės nutarimui dėl dėl geležinkelio mazgo perkėlimo į Girulių mišką. 4.Grubliauskas neleido įtraukti pasiūlymų į šios dienos posėdį, motyvuodamas tuo, kad projektai nederinti savivaldybėje.
   5. Liepos 1 d. vyks Vyriausybės posėdis, kuriame bus taisomas nutarimo projektas dėl geležinkelio mazgo (IX transporto koridoriaus).
   6. Prašiau Grubliausko, kad savivaldybė derinimą atliktų per šiandien, kad sprendimo projektai rytoj jau būtų įregistruoti ir Grubliauskas per keturias galėtų sušaukti tarybos posėdį, kuriame patvirtintume minėtus sprendimus. Tai būtų liepos 1 d. rytas – iki vyriausybės posėdžio. Be savivaldybės pritarimo vyriausybės sprendimas tampa niekiniu.
   7. Nesustabdžius vyriausybės nutarimo nebus jokių draustinių. Bus transporto koridorius.
   8. Tad prašau kolegų politikų nekvailinti nei savęs, nei miestiečių ir padaryti viską, kad liepos 1 d. ryte priimtumėme svarbiausius sprendimus. Visa kita – tik pigi politikų vaidyba, Lietuvai kainuosianti Girulių mišką.

   • Avatar.... (IP: 90.131.38.152)

    Atrodo lyg ir neblogai , o kada įsigilini supranti eiliniai ponios Puteikienės purslai …kurie niekur neveda ….ir naudos lygiai 00000 ….rinkimų šou Centro partijai ?

   • AvatarAčiū (IP: 78.57.217.118)

    už tai, kad kovojate už mus ir mūsų vaikų ateitį.

  9. AvatarIs Klaipedos rajono (IP: 84.15.187.209)

   P. Gentvilai, ar jus nors ziurejote plane kiek vietos yra salia Kopustu kaimo? Pagal seniau priimta projekta Klaipedos raj. Yra duota tik nedidele dalis gelezinkelio pletrai, tarp Kopustu ir Stonciu kaimo, apie ka jus kalbat? Aisku reikia sneketi ka busimi rinkejai nori isgirsti, bent viena kart pats padarykit namu darbus. Didesnio ploto naujiems projektams rajono bendruomenes tikrai neleis daryti.

  10. AvatarKetvirta alternatyva (IP: 78.57.214.60)

   O kodėl į pietinę negalima iškelti? Juk ten medžių nėra? Tiesa Žardės piliakalnis, bet koks skirtumas…

  11. Avatarna ką pasakyti (IP: 83.171.17.102)

   stebėjau posėdį tai toks Kaveckis ir Grubliauskas balsavo PRIEŠ ir daugybė kitų susilaikė prieš Girulių parko steigimą. Klaipėdieičiai artėja rinkimai, vertinkite savo didvyrius.

  12. AvatarLauk dudoriui (IP: 90.138.83.197)

   Oj matėm mes Grubliausko pavyzdžių – vienas jų džezo festivaliui nuolat plešiami miesto pinigai, tu dudoriau nevaidink čia teisuolio, miestas tave labsi ilgai atsimins kaip tikrą nevykėlį.

   • Avatardudorius (IP: 88.118.166.87)

    neizeidinek zmoniu savo neisprusimu

   • AvatarDudorius (IP: 90.138.83.197)

    Oj, kad tik jau neįžeist tokio mero už kurį yra gėda! Gal pavardint kaip atrodo miestas? K raidės logotipas, Grigeo + kiti smardintojai, jo Volvo istorija? Skaidru? Apie tą nevykusį už labai brangiai festivalį kuris jau kainavo šimtus tūkstančių į jo kišenę! Jūros šventė giminių rojus, galima vardint ir vardint. Tos metų metus išknistos gatvės, pažadai pažadai pažadai. Dudorius – miesto gėda.

   • AvatarKitaip tariant (IP: 85.232.134.106)

    1. DUDORIUS BLOGAI
    2. DUDORIUS BLOGAI
    3. DUDORIUS BLOGAI
    4. DUDORIUS BLOGAI
    5. DUDORIUS BLOGAI
    6. DUDORIUS BLOGAI

    15. oi, dar miskas kazkoks

  13. AvatarFaktas (IP: 90.140.87.66)

   Gražu pažiūrėti, kaip klaipėdiečiai vieni kitus purve murkdo. O Vyriausybė padarys taip, kaip ji norės. Klaipėdos Taryba gali šiauštis, priiminėti sprendimus, žmonės protestuoti, bet faktiškai viską valdo Vilnius. Juridiškai valstybė gali nuspręsti be vietinės valdžios sutikimo, kur kokie strateginiai objektai atsiranda. Taip jau buvo Klaipėdoje su terminalu dujų laivui “Nepriklausomybei”. Taip gali būti ir su giliavandeniu uostu, ir su Girulių mišku. Jei tikimąsi ką nors pakeisti, protestai, piketai turi vykti ne prie savivaldybės, o Vilniuje prie Vyriausybės. Ir atakuoti reikia ne vietinius politikus, o Skvernelį, gal net Prezidentą.

   • Avatarpesimistui (IP: 81.7.91.14)

    Tai ką siūlote? Tylėt ir susitaikyti su viskuo, kaip priklauso vergams? Kai kažką darai, kažkas ir pavyksta. Valdininkai ras, kaip savo parašus pateisint. Čia kalba apie miesto poziciją. Iki šiol Grubliausko ir Neniškio pozicija buvo “mes pastovėsim nuošalyje “.
    Dabar pragydo ir bando liberalų iniciatyvą perimt.

  14. AvatarRomas (IP: 212.59.18.47)

   Grubliausko komitetas ir konservai nepalaikė liberalų siūlymo nagrinėti Girulių regioninio parko steigimo galimybę. Vat, čia tai geras :D. Ir Ninos pasiūlymams turėjo pritarti. Meras vietoje to, kad vienytų, skaldo miestiečius. Nors paskutinę kadenciją nusimestų savo ambicijas ir kerštavimą. Gėda!

   • Avatarmanau (IP: 78.57.217.118)

    kad liberalų siūlymas dėl parko steigimo tik “pakazūxa” prieš rinkimus, nes, kaip Černiūtė – Amšiejienė posėdyje paaiškino, parko įsteigimas neužkirs galimybės dėl geležinkelio kirsti miško.

  15. AvatarRuta (IP: 77.90.69.244)

   Žmonės,būkite budrūs! Gerai,kad meras stojo m7ūdų pusėn,bet maitvanagiai aplinkui sukasi!

   • Avatarnebejuokink (IP: 195.182.76.3)

    basavo PRIEŠ

   • AvatarRutai (IP: 81.7.91.14)

    Kur meras stojo? Kurion pusėn? Jis neįgalus, bet jei kas eina į priekį, sugeba atsigult ant kelio.

  16. AvatarNu vieną kart (IP: 90.138.83.197)

   Reiktų ir plakatų grubliauskai – LAUK!!!! Užkniso tas nevykėlis.

  17. AvatarDĖMESIO (IP: 195.182.76.3)

   GRUBLIAUSKAS IR KONSERVATORIŲ LYDERIS KAVECKIS balsavo PRIEŠ Girulių regioninio parko galimybę. Prisiminkime didvyrius….

   • AvatarAnonimas (IP: 88.119.156.187)

    kaveckis ne lyderis, o Vilniaus statytinis

  18. AvatarJons (IP: 195.182.76.3)

   Puteikienės cirkas, pakėlė triukšmą dėl triukšmo, nors ir žinojo, kad pagal tvarką klausimas niekaip neatsidurs tarybos darbotvarkėje. Nieko naujo, rinkimai ant nosies.

   • AvatarN.Puteikienė (IP: 195.182.76.3)

    Netiesą rašote: meras arba 11 tarybos narių gali ir privalo! sušaukti neeilinį posėdį iki vyriausybės posėdžio, kuriame ji vėl svarstys/taisys nutarimą dėl geležinkelio mazgo perkėlimo. Iki vyriausybės posėdžio panaikinus administracijos direktoriaus pritarimą vyriausybės nutarimo projektui, vyriausybės jau priimtas nutarimas tampa niekiniu. Viskas mero rankose.

   • AvatarTaigi (IP: 188.69.199.238)

    Ne taip.Puteikiene i Seima neina,. O kad meras neleidi svarbiausio klausimo svarstyti it pries realius teisiniu giruliu misko issaugojimo ( atsaukimas neniskio potvarkio; giruliai- miesto parko zona – budino siulymas) zingsnius tapo aisku.Memorandumas…nejuokinkite. kokia teisine galia valstiecius vyriausybei tures? Pridirbo neniskis.

   • AvatarNezabitauskas (IP: 78.61.173.9)

    Taigi taigi, kaipgis! Galėtum bent kiek gerbti komentarų skaitytojus, jei gimtojo savo rašto negerbi, juk ne sau pačiam rašai. Paskaityk savo jovalą – ar ką nors besuprasi? Pavyzdžiui, kas ir ką ten budina?

  19. AvatarRytas (IP: 90.131.32.100)

   Koks tas mūsų meras gudrus, tylėjo kaip vandens prigeręs ir laukė kas čia bus. Staiga prabilo ta tema…

   • AvatarTylenis (IP: 81.7.91.14)

    Galėtų ta puikia proga proga ir atsistatydint.

   • AvatarMiestietis (IP: 78.57.193.166)

    Vis tiek žmonės privertė jį ir kitus politikus prabilti. O kur Neniškis su savo sprendimais? Jam turėtu būti didžiulė gėda pardavus pajūrio mišką. Tyli. Tik piliečių iniciatyva ir protestai yra didelė jėga. politikai visi parsidavę.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt