Dėl Dangės skvero rekonstrukcijos – architektų skundas

Miestas, Svarbu

Dangės skvero rekonstrukcijos pagrindinę idėją, kurios akcentas yra „Laiko juosta“, sukūrę architektai draudžia naudoti šį kūrinį, nes esą Klaipėdos savivaldybė nėra tinkamai įsigijusi autorinių teisių. Tačiau Klaipėdos savivaldybės atstovai atkerta, kad tokie draudimai ir reikalavimai stabdyti projektą neturi jokio teisinio pagrindo.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Teisme – pergalė

Pirmadienį Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Neniškiui buvo išsiųstas skundas dėl intelektinės nuosavybės naudojimo Dangės upės skvero ir krantinių rekonstrukcijos projekte.

Skundo autorius – bendrovės „TAU projektai“ direktorius architektas Mindaugas Savickas. Ši bendrovė parengė Dangės skvero teritorijos sutvarkymo koncepciją (architektūrinį sprendimą – idėją). Šią koncepciją Klaipėdos savivaldybė dar 2016 metais pripažino geriausia, todėl dėl Dangės skvero rekonstrukcijos techninio projekto parengimo sudarė sutartį su bendrove „Hidrostatybos projektai“, o ši – paslaugų teikimo sutartį su įmone „TAU projektai“.

Laimėtos koncepcijos ir sudarytos paslaugų sutarties pagrindu bendrovės „TAU projektai“ architektai M. Savickas ir Romualdas Gailius parengė Dangės skvero architektūrinės ir sklypo sutvarkymo dalių projektinius pasiūlymus bei projekto dalis. Šie atlikti darbai buvo perduoti bendrovei „Hidrostatybos projektai“, ši juos perdavė Klaipėdos savivaldybei, už juos gavo pinigų, tačiau su bendrove „TAU projektai“ taip ir neatsiskaitė.

UAB „Hidrostatybos projektai“ l. e. p. direktorius Saulius Aužbikavičius nurodė esą fiktyvius darbo trūkumus ir sutartį su UAB „TAU projektai“ nutraukė, su įmone taip ir neatsiskaičius.

Bendrovei „TAU projektai“ teisme pavyko įrodyti savo tiesą. Šių metų gegužės 25 dieną Klaipėdos apygardos teismas savo nutartimi konstatavo, jog bendrovė „TAU projektai“ sutartyje numatytus darbus atliko tinkamai, nes „Hidrostatybos projektai“ iš esmės nekoreguotą projektą perdavė Klaipėdos miesto savivaldybei, kuris buvo priimtas.

„Tokios aplinkybės leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad projektas buvo parengtas tinkamai, tačiau su ieškove atsiskaityta nebuvo“, – teigiama teismo nutartyje.

Todėl teismas nusprendė, jog bendrovė „TAU projektai“ turi būti įtraukta į bankrutuojančios bendrovės „Hidrostatybos projektai“ kreditorių sąrašą, nes ši nesumokėjo daugiau nei 40 tūkst. eurų.

Atlygio negavo

„Kadangi Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad UAB „TAU projektai“ darbus atliko tinkamai, bet už darbus atsiskaityta nebuvo, pagrįstai manome, kad toks konkursą laimėjusių autorių pašalinimas iš projekto buvo neteisėtas, o kadangi įmonė UAB „TAU projektai“ ir tuo pačiu autoriai teisėto atlygio negavo, todėl išimtinės turtinės autorių teisės nebuvo perduotos niekam, tuo pačiu ir KMSA“, – aiškinama Klaipėdos savivaldybei bendrovės „TAU projektai“ direktoriaus surašytame skunde.

Jame pabrėžiame, jog išskirtinis laimėjusios koncepcijos bruožas buvo Šimtmečio paminėjimo idėjai sukurtas „Laiko juostos“ kūrinys, kuriuo siekiama įamžinti svarbiausius Klaipėdos miesto įvykius, pasiekimus, žymius žmones. Tačiau Dangės skvero projekto įgyvendinimo eigą Klaipėdos savivaldybės iniciatyva pristatant visuomenei nenurodoma, kas yra „Laiko juostos“ autoriai.

„Kadangi Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad UAB „TAU projektai“ darbus atliko tinkamai, tačiau atsiskaitymo negavo – intelektinė nuosavybė bei turtinės ir neturtinės teisės priklauso kūrinį sukūrusiems autoriams. Šiuo metu skelbimuose naudojamas kūrinys yra nusavinta intelektinė nuosavybė. <…> draudžiame bet kokia forma naudoti ir disponuoti, visomis priemonėmis viešinti su Objektu susijusius UAB „TAU projektai“ autorių architektų Romualdo Gailiaus ir Mindaugo Savicko sukurtus kūrinius, t. y. nusavintą intelektinę nuosavybę, įskaitant konkrečiai „Laiko juostos“ kūrinį, negavus autorių raštiško sutikimo. Jeigu norite toliau naudoti šį kūrinį „Laiko juosta“, siūlome turtines autorių teises perimti teisės aktų nustatyta tvarka. <…> Draudimai galioja iki kol bus teisėtu būdu išspręstas autorinių teisių klausimas“, – dėstoma Klaipėdos savivaldybės direktoriui adresuotame skunde.

M. Savickas skundą parašė ir Centrinei projektų valdymo agentūrai. Jos prašoma išnagrinėti viešojo pirkimo teisėtumą atsižvelgiant į tai, kad laimėjusi koncepcija buvo pakeista neatlikus naujo viešojo pirkimo procedūrų.

Šantažuoja savivaldybę?

Tačiau Klaipėdos savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas tvirtino, jog tokias pretenzijas, skundus girdi jau ne pirmą kartą ir jie esą neturi jokio teisinio pagrindo.

Jis priminė, jog dėl Dangės skvero rekonstrukcijos techninio projekto parengimo Klaipėdos savivaldybė sutartį buvo pasirašiusi su bendrove „Hidrostatybos projektai“, o ne su įmone „TAU projektai“.

„Ir sutartis buvo vykdoma, kol prasidėjo vykdymo sutrikimai. „Hidrostatybos projektai“ sudarė subrangos sutartį su bendrovė „TAU projektai“, tai ne savivaldybės veiksmas ir mes negalime kontroliuoti tokių sutarčių nutraukimo“, – tvirtino A. Kačalinas.

Jis pabrėžė, jog tarp Klaipėdos savivaldybės ir bendrovės „Hidrostatybos projektai“ pasirašytoje paslaugų teikimo sutartyje aptartos ir autorių teisės.

„Sutartyje buvo nurodyta, kad visos autorinės teisės – ir turtinės, ir neturtinės, kurios gali būti perduodamos, pereina Klaipėdos savivaldybei nuo jų sukūrimo momento. Be to, sutartyje nurodyta, kad kūrinius galima modifikuoti, keisti, autorių sutikimo nereikia, mes tik privalome nurodyti autorius ir viskas. Tokia buvo sutartis, jos sąlygos buvo viešos. Bendrovė „TAU projektai“ tokias sąlygas žinojo ir su jomis sutiko, nes kitaip nebūtų pasirašiusi sutarties su „Hidrostatybos projektais“. Mes, savivaldybė, su „TAU projektais“ neturime jokių sutarčių, sutartį turėjome su „Hidrostatybos projektais“, todėl ji ir turi atsakyti už bet kokius teisių pažeidimus“, – dėstė A. Kačalinas.

Jis aiškino, jog teismo nutartis, kuria išaiškinama, kad „Hidrostatybos projektai“ su bendrove „TAU projektai“ sutartį nutraukė neteisėtai, yra tik šių dviejų bendrovių reikalas.

„Mes jau prieš metus esame gavę panašaus pobūdžio raštų, juos nagrinėjome ir pamatėme, kad nėra jokio pagrindo reikalauti stabdyti projektą. Tai yra tik deklaratyvus pareiškimas be teisinio pagrindo. Kiek aš gilinausi į šį klausimą, galiu pasakyti, kad visos pretenzijos ir bandymai stabdyti projektą yra nepagrįsti. Dabar, panašu, bandoma teisme pasiektą pergalę panaudoti prieš savivaldybę ir ją pašantažuoti, kad ji dar kartą nupirktų tą patį daiktą. Mes vieną kartą projektą (koncepciją) jau nusipirkome iš „Hidrostatybos projektų“ ir antrą kartą už tą patį biudžeto lėšomis tikrai nemokėsime“, – teigė Klaipėdos savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas.

INFORMACIJA

Savivaldybės su „Hidrostatybos projektais“ pasirašytos projektavimo sutarties vertė siekė 137 940 Eur. 

Rangos sutartį Klaipėdos savivaldybė pasirašė su konkursą laimėjusia bendrove „Plungės lagūna“. Sutarties vertė – 10,7 mln. eurų. Iš jų 3,5 mln. eurų atsieis krantinių rekonstrukcija. 

Darbai turi būti atlikti per 18 mėnesių nuo statybvietės perdavimo. Jie prasidėjo šių metų sausio pabaigoje. Terminas gal būti pratęstas pusmečiui, jei keistųsi esminiai savivaldybės reikalavimai, dėl išskirtinių gamtinių sąlygų.

21 Comments

 1. TRAUKŪNAS

  1. Laivas SŪDUVIS stovės prie Pilies tilto, Dangės kairėje krantinėj. REGATOS vietoj.

  2. Laivas „SŪDUVIS” bus „UŽKONSERVUOTAS”, o ne „NURAŠYTAS”.

  Tiems, kas skaito komentarus tinklaraštyje ir jau žino kur Smiltynėje stovi „NURAŠYTAS” laivas „KOLYMA”,
  rekomenduojame nuvykti dar į Klaipėdos geležinkelio stotį ir apžiūrėti „UŽKONSERVUOTĄ” juodą garvežį… …

  Reply
 2. Matas Drukteinis

  Architekrūros ir statybų srityje galbūt yra niuansų, bet žvelgiant bendrai iš autorių teisių, kurių teisinis reglamentavimas yra įtvirtintas tiek Lietuvos, tiek Europos lygiu, prspektyvos, aš matyčiau teisinį pagrindą, kurio nenori matyti Savivaldybės teisininkai. Tai jų sutartis su Hodros statyba dėl autorių teisių yra negaliojanti, nes Hidros statyba šių teisių neturi ir negali perleisti. Įsivaizduokit, aš sakau: „parduodu mašiną”, jūs ją nuperkate, o paskui paaiškėja, kad aš jos taip ir nepargabenau iš, pavyzdžiui, Vokietijos. Sakau: „Žinot, nuvažiavau, bet man nepardavė”.
  Net neabejoju, kad Teisme dėl autorių teisių naudojimo galimai laimėtų architektūrinės idėjos autoriai. Jei ne Lietuvos, tai Europos teismuose (kur į autorių teisių pažeidimus žiūrima daug daug kartų rimčiau ir griežčiau, nei mūsų šalyje). O prie viso to dar pridėkime paprastą pagarbą Lietuvos kūrėjams.

  Reply
 3. Principas

  Ot tai tau ir viešųjų pirkimų konkursas – skaidrumo ir nediskriminavimo principas! Tai jeigu projekto koncepcija keičiama (pašalinami laimėtojai), tai turi būti organizuojamas naujas viešas pirkimas. Kur žiūri Viešųjų pirkimų tarnyba!? Ar čia lietuviška tradicija, kuria didžiuojamės – laimi geriausi, o padarysim beleką?

  Reply
  • iš patirties

   jau įprasta, kad viešųjų pirkimų konkursuose laimi ne geriausi – o pigiausi; ir aplamai, jei laimi ne tie, tai laimėtojais atsikratoma surašant tokią sutartį, kurios neįmanoma įvykdyti, o apie nediskriminavimo principą tokios sutarties rašytojai tarsi nėra girdėję. Kodėl VPT netikrina sutarčių, pridedamų prie konkurso sąlygų? Ten tokių „perliukų” galima rasti…

 4. Teismas

  TEISMAS ( čia komentatoriaus vardas)
  kaip suprantu, Lietuvoje ir tik jis dar vykdo teisingumą. Jau senokai įsiteisėjusią Teismo nutartimi uždraudė bet kam, o tame skaičiuje ir savivaldybei, naudotis bet kokia forma ir atliktais archeologiniais žvalgomaisiais tyrimais. Kiek žinau, kad su juos atlikusiais taip pat neatsiskaitė. Tai gal p. Kačalinai ir Teismas šantažuoja Klaipėdos savivaldybę? Ar apie tai Jūs pirmą kartą girdite? Ar jau „susitarėte paprašę” dar kažką patyrinėti ir be paliovos taip pūsti objektų sąskaitas? Bet įdomiausia ir kaip tada buvo aplamai suderintas tas „projektas”, kaip buvo atlikta valstybinė projekto ekspertizė be privalomų archeologinių žvalgomųjų tyrimų? Gal čia paaiškins Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija?

  Reply
 5. neringa

  ne į temč, bet kaip gaila, kad eilinį kartą ir vėl siaurina Dangės krantines. Tuoj bus nebe upė, o kanaliukštis 🙁

  Reply
  • RomasG

   Jūs visiškai teisi ir kalbat apie esmę. Upės siaurinimas ( nes taip bus kažkam pelningiau) buvo pagrindinė nesutarimų priežastis ir tam kategoriškai mes prieštaravome – nesutikome to daryti. Hidrostatyba tai padarė jau visur kitur ir čia Dangėje. Todėl S.Budinui buvo naudingiau mus nutildyti „teisėtai” pašalinant (dėl netaisomų pastabų) iš šio projekto.

 6. juk projektus mieste

  kuruoja vicemeras Barbšys, o ką jis gali pakomentuoti…ir konservatoriai, kurių nei kvapo…

  Reply
  • Anonimas

   Barbšys savo kvapą paskleis po miestą prieš Seimo rinkimus, anksčiau žinojo, bet kukliai stenėjo, tylėjo ir nieko niekaip neišgalėjo. Dabar bandys Seime. O Klaipėdos konservatoriai buvo ir yra didžiausi Dumašiaus hidrų „draugai” ir paramų visais pavidalais ėmėjai. Kvapų netrukus bus visokių, nespėsim uostyti.

 7. Klaipėdietė

  Užtenka savivaldybei plaut pinigus ir vogt idėjas, net plaudami pinigus nesugeba visų milijonų įsisavinti….Nusiplauna nuo atsakomybės ir tiek. Žmonės dirbo metus, o gal ir daugiau prie projekto, praspyrė, pavogė idėjas (geras, blogas, ne mums spręsti, savivaldybė buvo nusprendusi, kad geros), o dabar miesto valdžia nei prie ko???? Imkitės atsakomybės bent kartą.

  Reply
 8. Info

  šiandien 13.30 val. Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis ir direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis dalyvaus Danės skvero laiko juostos maketo apžiūroje (Klaipėdos dizaino centras, Žiedų skg. 4A).

  Reply
  • Pinigų Pompa

   Panašu, kad savivaldybė nusipirkusi projektą už 137 tūkst. + 55 tūkst. nelabai ką turi ir dar kartą perka tą „Laiko juostą”. Įdomu už kiek?

 9. RomasG

  Dėkoju už geranoriškus patarimus man asmeniškai. Siūliusiam „toliau bylinėtis“ su hidrom, paaiškinu – būtent tai ir padarėme Teisme. Duotu atveju net ne piniguose reikalas. Ryžomės bylinėtis ir laimėjome bylą ir todėl, kad savivaldybės vadams būtų oficialus Teismo popierius ir kad jie galiausiai suvoktų – jie elgiasi netinkamai ir ypač su kūrėjais dirbančiais už subrangovinius grąšius savo miestui. Tuo pačiu tai ir mūsų palaikymas anksčiau apgautiems miesto ženklo kūrėjams, žinia visiems miesto kūrėjams. Manau, kad jei toks elgesys nebūtų toleruojamas ir skatinamas savivaldybės vadų, tai tokios Hidros niekada neišdrįstų ir taip nesielgtų. Prie kitų miesto merų toks poelgis butų nesuvokiamas. Apie tai ne kartą asmeniškai informavome ir žodžiu ir raštu buvusį direktorių S. Budiną, bet jis ir toliau labai mylėjo Hidras. Kaip elgsis jau po įsigaliojusio teismo sprendimo miesto meras ir G. Neniškis tai jau jų asmeninis reikalas. Popierius įteiktas oficialiai ir viešai.

  Reply
 10. Nuomonė

  Architektai būdami silpnoji pusė elgiasi moraliai ir teisėtai, Savivaldybė būdama stiprioji pusė elgiasi amoraliai bet teisėtai, rangovas būdamas stiprioji pusė elgiasi amoraliai ir neteisėtai. Ką gi, pasiruoškime amžiaus statyboms. O jei tiesiai šviesiai, tai ta Laiko juosta ne pati geriausia idėja laisvalaikio skverui. Laikas – nuolat kintantis reiškinys, ir jei pažvelgsim iš ateities perspektyvos tarkim jau praėjo 20-30 metų, tai susidarys įspūdis, kad istorija baigėsi ir tas naujas laikotarpis neužfiksuotas granite. Tai čia viena. Kitą – kodėl tik 100 metų? Gal pradėkim nuo 1252? Tad yra puiki proga atsisakyti tos Laiko juostos idėjos, kad darbai nesistotų.

  Reply
  • RomasG

   Laiko juostos įdėja juosia visą senamiestį ( daugiau apie tai https://tauprojektai.lt/danges-skveras/ ). Taip vadinamas senamiesčio/miesto „pažintinis žiedas” ir tai tęsinys kolegos arch. Manto Daukšio ankstesnių siūlymų miestui. Tik šiek tiek transformuota, patikslinta vietai ir tik sutapimas su Dangės skvero rekonstrukcija ir buvusio Lietuvos nepriklausomybės 100 mečio proga. Todėl Dangės skvere tik paskutinių 100 metų miesto istorijos. Šis takas aišku turėtų prasidėti nuo miesto pilies, apjuosti visą senamiestį ir toje juostoje turėtų būti patys svarbiausi miestui įvykiai. Gal ir Memelio miesto kūrėjai prisimins. Toks užmanimas/siūlymas/įdėja ateičiai ir buvo – miestiečiams, turistams- eik juo ir pažink Memelis/Klaipėda miesto istoriją.

 11. Gailiui

  Romai, labai gaila, bet Tu šioje vietoje neteisus. Taip, Tave apgavo Hidra, tai su ja ir bylinėkis toliau…

  Reply
 12. Tai

  panašu ir yra mūsų savivaldybės ir didžiausio jos teisininko Kačialino -Mėlynasis miesto proveržis. Jau ne pirmas kartas kai viešai ir „teisėtai” taip vagiamą, o autoriams teismuose tenka įrodinėti tiesą. O kiek jų dar tyli? Padorumo sąvoka savo miesto piliečiams nesuvokiama. Pats sukuria neteisėtus sutarties punktus, o po to pats jais vadovaujasi ir postringauja – mus šantažuoja.

  Reply
  • Pritariu

   Ar ponas Kačalinas iš savivaldybės žino įstatymą, kuriame teigiama, kad „… Autorių asmeninės neturtinės teisės kitiems asmenims neperduodamos. Jos nepriklauso nuo autorių turtinių teisių, lieka jiems ir tais atvejais, kai turtinės teisės perduodamos kitiems asmenims…”? Ar nežino tik tada, kai rašo sutartis su architektais?

 13. ezys

  Zmogus parduoda taburete prekybininkui su mokejimo atidejimu, prekybinikas parduoda taburete bobutei, tada pinigus prageria, zmogui nesumoka ir pasikaria. Zmogus reikalauja, kad bobute grazintu taburete uz kuria ji sumokejo ir net ceki turi. Suprantu aisku apmauda, bet nemanau, kad cia ka nors galima pasiekti.

  Reply
  • Anonimas

   tai galima ir paprašyti pavogti iš Ežio automobilį, kažkiek vagiui sumokėti, persidažyti jo duris ir ežiui rodyti trijų pirštų kombinaciją šaukiant – Ežys šantažuoja, aš sumokėjau? 🙂

  • ezys

   Bandykit 😉 Ezys paduos jumis i teisma ir skirtingai nei aprasomu atveju (mano manymu, kaip bus is tiesu laikas parodys) laimes be problemu 😉

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Miestas, Svarbu

Skautų gatvė: laukiama lemiamo savivaldybės sprendimo 

Beveik metus su Nacionaline žemės tarnyba (NŽT) ir naująja Klaipėdos valdžia dėl užtvertosios Giruliuose esančios Skautų gatvės likimo Gyvenamųjų namų ...
2024-04-03
Skaityti daugiau

Miestas, Svarbu

Dangės skvero granitas: teismas palaikė savivaldybę

Pasirodo, kad dar 2020-ųjų pavasarį kilusios peripetijos dėl tuo metu rekonstruojamame Dangės skvere numatyto kloti granito pasiekė ir teismą. Klaipėdos savivaldybė ...
2024-03-13
Skaityti daugiau

Miestas

Dingo Sąjūdžio laikus menantis simbolis

Klaipėdoje, Ąžuolyno giraitėje, pasigesta tautinio simbolio – priverpstės, lietuviškos trispalvės juosta pritvirtintos prie ąžuolo.  Apie šį įvykį pranešė „Atviros Klaipėdos” ...
2024-03-03
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This