P0

Svarbu, Verslas

Koks verslo centras iškils „Memelio mieste”? (34)

Atvira Klaipėda

Atvira Klaipėda
2020-09-23


Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija paskelbė atviro UAB „Memelio miestas” užsakymu organizuojamo verslo centro, kuris iškils buvusioje „Laivitės” teritorijoje, projekto konkursui pateiktus darbus.

Į  kvietimą pateikti vieno pirmųjų šios teritorijos pastatų, turinčio tapti „vizitine kvartalo kortele, užduodančia kokybinius parametrus ir akcentuojančia teritorijos svarbą miesto atžvilgiu”, atsiliepę 13 autorių ar jų komandų.

TAT111

„Administracinis pastatas yra savotiški vartai į „Memelio miestą“, tad turi tapti kviečiančiu kvartalo akcentu ir tuo pačiu atrasti dialogą su Danės upe bei Klaipėdos senamiesčiu už jos. Istoriškai upės erdvinį kanalą formavo krantinės, aikštės ir lygiagrečiai arba statmenai statomi pastatai. Manome, kad stambus tūris istorinių gretimybių atžvilgiu neturi dominuoti, todėl jis skaidomas interpretuojant archetipinę Danės išklotinę. 3 suglausti žemėjantys tūriai orientuojami statmenai upei ir lygiagrečiai N. Uosto gatvei. Vidurinysis tūris – ažūro kevalu dengtas kiemelis, suteikiantis pastatui lengvumo ir gylio. Jis tarnauja kaip šviesos šulinys gretimiems korpusams ir pagrindinio įėjimo simbolis. Simetriški dvišlaičiai stogai su frontonais tęsia kvartalo ir senamiesčio tūrinę stilistiką. Funkciškai lankstus pasagos formos planas palankus atgręžti didžiąją dalį patalpų į upę ir senamiestį. Vilnijanti vertikali fasadų grafika suteikia pastatui šiuolaikiškumo ir grakštumo, o apdailos medžiagos asocijuojasi su industrine kvartalo praeitimi”, – taip šį projektą apibudina jo autoriai.

DRAMBLÖ

Aplinkinis kontekstas ir detaliojo plano reikalavimai lėmė tūrinius sprendimus. Norint išlaikyti pastato vientisumą, pasirinktas vieno tūrio įvaizdis, kuris plastišku įlinkiu sukuria trauką į naujai vystomą „Memelio miesto“ teritoriją. Žemėjančiu pastato aukštingumu išlaikomas pagarbus santykis su senamiesčiu.

Tūris iš Naujosios Uosto gatvės pusės skaidomas dviem įpjovomis, formuojant atviras terasas antrame aukšte. Smulkesnių proporcijų tūriai įsikomponuoja istoriškai susiklosčiusioje gatvės išklotinėje su saugomais pastatais: šalia esantis statinys N. Uosto g. 5 ir priešingoje gatvės pusėje Teismo rūmų ir kalėjimo pastatas.

Pastato siluetas, tai Klaipėdos miesto istorinės vertybės interpretacija. Dramblio namas – 1818 m. pastatytas fachverkinis sandėlis dar vokiečių buvo įtrauktas į saugotinų pastatų Klaipėdoje sąrašą, o antrojo pasaulinio karo metu jis buvo nugriautas. Fasado pasirinktas raštas yra aliuzija į interpretuojamą fachverko motyvą.

DANGĖS TERASOS

Pastato koncepcija supina kraštovaizdžio, šiuolaikinės architektūros ir funkcionalių erdvių idėjas. Dviejų lakoniškos formos tūrių, sujungtų terasuota holo erdve kompozicija reaguoja į vietos mastelį, panoramas, natūralią šviesą, srautų ir funkcijų cirkuliaciją. Tūrių laiptavimas kuria pagarbų santykį su aplinkinių pastatų masteliu. Laiptuotuose zonose sukurtos terasos leidžia pastatui atverti unikalias Dangės krantinės, istorinio centro, marių ir uosto panoramas. Pastato tūriai formuoja Naujojo uosto gatvės ir aikštės perimetrą, sukurdami vertikalios dominantės įspūdį iš pagrindinių apžvalgos taškų. Pastatas tampa traukos objektu, akcentuojančiu patekimą į ,,Mėmelio miestą“ viename svarbiausių krantinės mazgų. Projektuojama promenada stiprina erdvės pralaidumą ir gyvybingumą. Vertikalaus skaidymo, reaguojančio į saulės kontrolę, vario fasado tūriai įsilieja kovertuojamos industrinės teritorijos bei senamiesčio sandūroje, raudonų plytų, fachverkų konstrukcijos pastatų kontekste.

KAMPU

Pastato idėja – trys pastatai šlaitiniais stogai apsijungia į vieną tūrį. Pastatų galiniai fasadai atsukti į Danės upę formuoja trikampių stogų siluetą. Pastatų siluetas būdingas senųjų Europos Hanzos miestų – uostų architektūrai ir Klaipėdos senamiesčio pastatams. Vienas ilgesnis iš sujungtų tūrių, einantis palei Naujojo uosto gatve, formuoja gatvės perimetrą.

Pastato viduje formuojamas įstiklintas vidaus kiemas atriumas, kuriame planuojama uždara viešoji erdvė pastato klientams ir svečiams.

Pirmo aukšto fasadai įtraukti nuo fasado kontūro pagal užduotus rengiamo detalaus plano projekto sprendinius, taip išplečiant viešąsias erdves prie pagrindinių žmonių srautų.

Architektūrinė idėja – pastatui suteikti senamiesčio siluetą panaudojant šiuolaikiškus fasadus. Vieningas tūris „sujungtas“ iš trijų pastatų, kurie kiekvienas turi savo šlaitinio stogo siluetą.

AD | HOC

Projektuojamas verslo centras yra vienas pirmųjų konvertuojamos teritorijos pastatų ir pradedantis formuoti teritorijos užstatymo parametrus. Vienas pagrindinių urbanistinės idėjos uždavinių buvo rasti bendrą morfologinį vardiklį tarp kieto esamo perimetrinio užstatymo Rytų pusėje ir naujai formuojamo „Mėmelio“ kvartalo su gyvesniu šlaitinių stogų ir humaniškesnių tūrių charakteriu Vakaruose. Reaguojant į aplinkinių pastatų architektūrą, objektas perima kietą sankryžos perimetrą Rytų dalyje ir dantytą šlaitinių stogų charakterį Vakariniame fasade. Tokiu būdu naujai projektuojamas pastatas išlaiko vietos identitetą ir sklandžiai įsilieja tiek į Senamiesčio, tiek į naujamiesčio panoramas. Pastato kontūras formuoja praėjimus ir funkcinius bei vizualinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Sukuriamos atraktyvios viešosios erdvės priešais pastatą. Teritorijos sprendiniai pratęsiami ir integruojami į Danės upės krantinės atkarpos regeneravimo viziją.

FACHVERKAS

Projekto idėja grįsta 2 konceptualiais tūrio ir fasadinės išraiškos formavimo metodais:

1 – formos kontekstualumas. Analizuojant vietinį kontekstą išryškėja sklembtos formos tūriai, įstrižos/zigzaginės linijos. Šie motyvai sutinkami Danės krantinių aplinkoje: Hanza tipo senamiesčio šlaitiniai stogai, laivų korpusai, burės, vandens paviršiaus atspindžiuose ir bangavime, pilies kazematuose. Kūrybiškai interpretuojant šiuos Klaipėdos identitetą atspindinčius elementus ir derinantis prie jų tūrinės erdvinės kompozicijos sumodeliuojama nauja, išraiškinga, šiuolaikiška pastato forma.

2 – fasado kontekstualumas. Klaipėdos miestovaizdis ryškiai išsiskiria iš kitų Lietuvos miestų miesto-uosto charakteriu, būdingu Hanza miestams, kurį formuoja ažūrinės/santvarinės konstrukcijos: fachverkinių pastatų fasadai, uosto kranai, tiltai, laivų statyklos. Šis motyvas inspiruoja fasadų architektūrą.

Suprojektuotas pastatas yra akcentinis, tačiau darniame santykyje su aplinka. Architektūrinė išraiška pagrįsta kontekstualaus integralumo principais, tačiau aiškiai atpažįstamo administracinės tipologijos charakterio.

HANZA

​Remiantis istoriniais šaltiniais, dėl įvairių geopolitinių priežasčių Klaipėda niekada nepriklausė Hanzos sąjungai, nors nuo 1257m miestas buvo gavęs Liubeko teises (o Liubeko teises turėję miestai sudarė Hanzos lygą), tačiau savo archetipine miesto tapatybe, kuri pasireiškia per urbanistinį audinį, gatvių tinklą, istorinio – senojo miesto erdvių mastelį bei istorinį miestovaizdį, Klaipėda labai artima hanzos miestų analogams. Ir nors šis tikslas – tapsmas niekada nebuvo įgyvendintas, savo esmine savastimi Klaipėda gali būti laikoma hanziškuoju miestu. Ši tapatybinė prieštara ir yra projekto koncepcine ašimi, išreikšta pavadinimu „Hanza“, kurią lemia lukesčiai pastato išskirtinumui, simboliškumui ir jo santykio su Klaipėdos miesto istorine – kultūrine plotme aktualumas. Nagrinėjama teritorija yra savita ir kultūriškai daugiasluoksnė tiek gretimybių (Pilies ir bokšto), tiek ir vystomos teritorijos istorinės raidos prasme. Todėl ankstyvojo (viduramžiškojo) kultūrinio – istorinio miesto klodo aktualizavimas naujomis priemonėmis grindžiama projekto koncepcija. Tuo siekiama kultūrinio pastato integralumo ir glaudaus santykio su kontekstu.

Vienas iš svarbių istorinių nagrinėjamos teritorijos savitumų pastebimas 1839 m. Klaipėdos (Memel) miesto plano ištraukoje, kur matyti projektuojamo pastato vietoje bei gretimybėse buvę keli sodai bei gatvės trasa – alėja. Siekiant tvarios nagrinėjamos teritorijos formavimo ir minėto istorinės jos praeities aktualizavimo šiuolaikinėmis priemonėmis, projektuojamo pastato aplinkoje siūloma plėtoti sodų temą, ją įgyvendinant viešose erdvėse želdiniais ir derinant juos su pagrindinėmis viešųjų erdvių funkcijomis aplink verslo centrą.

DEBESYJE

Pastato architektūros koncepcija – šių sudėtinių dalių kompozicinė jungtis. Senamiesčio pastatų archetipams būdingi tūriai su dvišlaičiais stogais, apjuosti „debesies“ vainiku, kuris kartoja ir formuoja sklypo perimetrą. Šį „debesį“ laiko Klaipėdai būdingo tradicinio fachverko moderni interpretacija. Sprendimas traktuojamas laisvai, vadovaujantis ne tik konstruktyvo logika, bet ir menine intuicija.

Du pagrindiniai tūriai, tarpusavyje artimi savo siluetu yra skirtingo aukščio. Tokiu būdu kompozicija reaguoja į gatvės silueto charakterį, įtvirtintą detaliojo plano reglamentuose. Link įspūdingų aplinkos vaizdų atvertos dvi viršutiniuose aukštuose esančios terasos. Virš pirmojo aukšto esantis tūris, suprojektuotas kaip konsolė, formuoja būdingus Klaipėdai dengtus pasažus, saugančius praeivių srautus nuo vyraujančių atšiauraus pajūrio klimato kritulių.

PASTATAS-NU3

Tūris sudalintas į dvi dalis, pagal Klaipėdos senamiesčiui būdingą išdėstymą statmenai Dangės upei, laikantis Naujojo uosto gatvės užstatymo, mėginant įsiterpti į urbanistiką jos nesudarkant, tačiau išlaikant vientisumą esamo konteksto. Ieškoma modernios išraiškos pagal senus pastatų kanonus. Fasadai suskirstyti į tris juostas, apatinę, vidurinę ir šlaitinio stogo. Apatinį aukšta sudaro kolonada (kur reikalaujama atsitraukti padidinant įtraukimą į „Memelio miestą“), kaip būdinga kai kuriems Klaipėdos miesto pastatams. Ieškant kelio kitaip perteikti pusiau arkas virš kolonų, jos įgilinamos stačio kampu į pastatą – o ne į aukštį, kaip įprasta.

TAI YRA TAI

Siūloma verslo centro idėja yra pagrįsta noru išlaikyti vystomos „Memelio miesto“ teritorijos vientisumą. Stiprinamas perimetrinio užstatymo principas. Projektuojamas akcentinis pastatas tapsiantis „vartais“ į konvertuojamą teritoriją. Ypatingas dėmesys skiriamas komplekso siluetui nuo Danės upės pusės. Tūris skaidomas į atskirus korpusus vertikalios akcento proporcijos išlaikymui. Stačiakampiai korpusai dengiami ne tipiniais šlaitiniais stogais, taip virsdami modernia tradicinio senamiesčio pastato interpretacija su Klaipėdai būdinga architektūrine išraiška. Įgilintos jungtys tarp formuojamų korpusų bei įtrauktos pirmo aukšto galerijos suteikia fasadams erdviškumo bei gylio. Pastato monumentalumą pabrėžia masyvios arkinės kolonos. Visi šie sprendimai suteikia kompleksui išskirtinumo, kuris neabejotinai taps viso „Memelio miesto“ teritorijos vizitine kortele.

KAMPUOTAS KAMPAS

Pastato architektūrinė idėja remiasi keliais pagrindiniais principais. Vienas jų – sukuriama tvirta, ekspresyvi ir skulptūriška forma, kuri pabrėžia vietos svarbą Klaipėdos centrinės dalies ir kuriamo Memelio miesto kontekste. Pastatą sudarančių elementų mastelis artimas greta planuojamai gyvenamajai architektūrai, todėl skirtingos apdailos ir formų tūris natūraliai įsilieja į formuojamą Danės upės išklotinę. Kitas architektūrinės idėjos principas – atvirumas. Skirtingo pobūdžio ir funkcijų viešųjų erdvių išdėstymas pastate ir aplink jį neatsiejamai sujungia kompleksą su jį supančia aplinka ir sukuria stiprų traukos tašką. Pakėlus ir atvėrus formą ties įėjimais, kuriamos jaukios dengtos erdvės restorano terasai, konferencijų centro svečiams, praeiviams ir lankytojams. Pasirinkta cortan apdailos medžiaga šiuolaikišku būdu sustiprina uostamiesčio įvaizdį, o laiptuota viršutinė pastato dalis formuoja išraiškingą pastato siluetą ir sukuria galimybes įrengti net keletą terasų.

MEMEL CITY DOK

Prisitaikantis ir lankstus dizainas. Užtikrintas holistinis požiūris į tai, kaip architektūrą veikia ir formuoja mūsų visuomenę – vienas svarbiausių vyraujančių aspektų.

INDIA

Projektuodami pastatą orientuojamės į vietos charakterio išsaugojimą, pagarbų santykį su kontekstu. Daug dėmesio skiriame upės ir viešųjų erdvių aktyvavymui, pastato įtraukimui į aktyvų miesto gyvenimą.

​Tikimės, kad čia kursis perspektyvūs verslai, bursis įdomūs žmonės, kurie išnaudos pastato funkcinį potencialą savo sėkmingai ir prasmingai veiklai.

Savo pasiūlyme siekiame atliepti tarptautines, sėkmingų požiūrių tendnecijas, kurios būtų aktualios ne tik šiandien, bet ir žvelgiant į ateitį.

Projekto vertybiniai kriterijai: kontekstualumas, inovacija, viešoji vertė, tvarumas.

INFORMACIJA

Vieša konkurso darbų ekspozicija veikia nuo šio trečiadienio iki spalio 15 d. darbo dienomis 8.30  – 17 val., Naujojoje Uosto g. 3, įėjimas A, 209 kab., 2 aukštas.

Viešas darbų aptarimas numatomas spalio 15 d. 17:30 val. Naujojo Uosto g. 3, Klaipėda, 209 kab.

Konkurso prizinis fondas – 26 000 eurų. I vietos laimėtojui teks 10 000, II – 7 000, III – 5 000, IV ir V – po 2 000 eurų.

Projektus vertins komisija, kurią sudarys „Stemma group” prezidentas Martinas Gusiatinas, bendrovės vadovas Nerijus Tilindis, Savivaldybės administracijos atstovas Kastytis Macijauskas ir Mantė Černiutė-Amšiejienė, Vilniaus miesto vyr. architektas Mindaugas Pakalnis, architektai Gintautas Blažiūnas ir Gražina Janulytė-Bernotienė bei Almantas Mureika, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vedėjas.


  2020-09-23

  34 komentarai “Koks verslo centras iškils „Memelio mieste”?”

  1. AvatarVilnietis (IP: 81.7.103.125)

   https://www.memeliomiestokonkursas.lt/konkursas

   Labiausiai patiko:
   Karūna ir grybukai.

   Mano nuomonė:
   TAT111 – vilnietiskas;
   DRAMBLO – vienas sau;
   DANGĖS TERASOS – tortas;
   KAMPU – neišbaigta stilių sankirta;
   AD HOC – karūna;
   FACHVERKAS- antrasis Vilniaus MO;
   HANZA – nesuvaldyta forma;
   DEBESYJE – netvarkingas balkonas;
   PASTATAS-NU3 – pergrotuotas;
   TAI YRA TAI – skulptūriškas grybukas;
   KAMPUOTAS KAMPAS – antrasis Vilniaus SEB;
   MEMEL CITY DOK – butai;
   INDIA – tie patys butai.

  2. AvatarArmani (IP: 78.62.147.142)
  3. AvatarRenaldas (IP: 78.60.134.112)
  4. AvatarAstuole (IP: 90.131.45.79)

   Man tik DEBESYJE kažkaip gerai žiurėtūsi, šiek tiek vokiško stiliaus turinti, nors ir modernaus..
   O visi kiti projektai – visiškai nieko bendro su Klaipėda neturintys stikloidai…

  5. Avatardesrius (IP: 62.30.152.10)

   desra desruota

  6. AvatarGenė (IP: 88.119.48.134)

   Yra įdomių projektų, gerų idėjų. Išskirčiau “Hanza” ir “Debesyje”

  7. AvatarStikloidai (IP: 78.62.84.124)

   Būtų keista, jei Memelio miestas projektuotų ką nors vertingo. Stikloidai ir tiek. Taip garsiai kalbėta apie senamiestį ir še tau…Ką nors išrinks…

  8. AvatarKLP (IP: 84.15.190.67)

   Dramblo kiek isskirtinesnis, kiti nekazka.

   • Avatarnuomonė (IP: 78.57.217.118)

    DRAMBLO, Fachverkas, AD/HOC ir kiti vienatūriai pastatai (vizualiai) – visai nedera aplinkoje, nes aplink – daug smulkesnio mastelio, smulkesnio skaidymo užstatymas.

  9. AvatarRaimondas (IP: 188.69.192.139)

   Hanza, AD HOC, DRAMBLO 🙂

  10. AvatarNa (IP: 78.62.163.87)

   Man atrodo, kad geriausias sprendimas būtų atstatyti senąjį muitinės pastatą, o ir senieji sandėliai pagal Dangę, kuriuose įsikurtų barai, restoranai ir t.t.

  11. AvatarNa (IP: 78.62.163.87)

   Vieni monstrai ar stiklainiai, nieko bendro su Memeliu. Tai gal šalia K ir D kokį G ar B.

  12. AvatarJei būtų miestiečių valia (IP: 90.131.33.164)

   Balsuočiau už Hansa.

  13. AvatarDiana (IP: 88.119.134.9)
  14. AvatarDalia (IP: 78.63.173.20)

   Baikite statyti stiklainius.Jei neturite ka veikti.tai nosi krapstykite.Salin rankas nuo klaipedos…tiek jos tera.Prigrus stiklainou.tada eis i juos ar aplink juos ir ka matysite???nieko

  15. Avatarsenis (IP: 85.206.8.44)

   seni varom parukyt

  16. AvatarPetrasCvirka (IP: 85.206.8.44)

   Vienas iš ju tikrai laimės

  17. AvatarJancius (IP: 85.206.8.44)

   kuri tu Erni darei?

  18. Avatarpixelis (IP: 85.206.8.44)

   man tai labiausiai Hanza patinka

  19. AvatarHanza (IP: 78.57.214.182)

   Klaipėda – vokiečių įkurtas ne tik pirmasis Lietuvos miestas, tačiau ir pirmasis gavęs Liubeko teisę, kurią gaudavo Hanzos sąjungos miestai. Dėl nuolatinių neramumų (prūsų sukilimai, kuršių ir žemaičių antpuoliai, karas su Lietuva) Mėmelis oficialiai (de jure) Sąjungai nepriklausė, tačiau iš esmės (de facto) buvo jos miestas.

   Šiaip VISI čia esantus projektai visiškai nedera su vokiškos tvarkos ir disciplinos sukurtu šiandieniniu istoriniu kultūros paveldu, tačiau iš esamų tinka ir į Vokietijos miesto statinį panašiausia yra HANZA.

  20. Avatarjanina (IP: 82.135.247.249)

   + taip sakau: fachverkui, dramblo, debesyje
   – visiškai ne: dangės terasoms, ad hoc
   tat111 labai gražus, bet ne klaipėdos senamiesčiui
   kampu dailus, trūksta išbaigtumo
   hanza niūri spalva, per daug jos
   visgi pirma vieta fachverkui 🙂

   • Avatarjanina (IP: 82.135.247.249)

    tęsinys:

    – visiškai ne: nu3, kampuotas kampas, memel city dok, india
    tai yra tai asociuojasi su trobelėm vištos kojelėm

  21. Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

   Danges terasos ir Indija… bet skonio reikalas aisku

  22. AvatarGeriausias Dramblys (IP: 88.119.136.56)

   Aš balsuoju už DRAMBLĮ, jis geriausias tarp geriausių !

  23. AvatarEKSPERTAS-ARCHITEKTAS (IP: 78.58.47.6)

   DRAMBLO IR DANGES TERASOS, DAUGELIS KITU BEVILTISKI…

  24. Avatar (IP: 188.69.242.66)

   Kolūkiečių kraštas kur nesupranta kad turi vienintelį uostą tai vieninteliai jūros prekybos vartai į pasaulį ir tą patį užstatys namais…liūdesys

   • Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

    tai, kad uostas tik pleciasi ir vis daugiau ir daugiau kasmet perkrauna, apie ka jus cia?

  25. AvatarKomentaras (IP: 78.61.191.55)

   HANZA, TAI YRA TAI, INDIA arba TAT111. O jei atvirai, tai nematyti kažko SUPER ir WOW, labai originalaus ir tinkamo Klaipėdai… :/ Kai kurie projektai tai eiliniai Vilniaus ar Kauno ofisai, tik kad pas mus tokie būtų pastatyti pačiame miesto centre. Kažkur toliau nuo centro atrodytų kietai, bet tik ne centriniai miesto daliai. 😉

  26. AvatarAnonimas (IP: 78.57.226.149)

   Yra neblogų variantų, bet yra ir labai jau tokių niūrių. Tikiuosi bus pasirinktas teisingas variantas ir šis pastatas tikrai gražiai atrodys šioje vietoje, vistik matoma vieta, norėtųsi, kad pravažiuojant ar praeinant pro šią vietą būtų kažkas wow.

  27. Avatarnuomonė (IP: 78.57.217.118)

   HANZA nuo upės pusės neblogai, tačiau nuo N.Uosto gatvės – nelabai.

  28. AvatarA. V (IP: 86.10.246.205)
  29. AvatarRatuotas ratas (IP: 78.57.211.224)

   Labiausiai man patiko Hansa projektas

  30. AvatarTomas (IP: 188.69.197.14)

   Dramblo ar India, o šiaip tai su fantazija ryškios problemos.

   • AvatarTomai (IP: 188.69.193.188)

    Ko snaudi? Kur tavo fantazijos? Tai va, geriau nerašinėk.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3C, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt