P0

Miestas, Svarbu

Savivaldybė Senąjį turgų tiesiog padovanos valdančiosios koalicijos nario šeimai? (atnaujinta) (80)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2020-09-24


„Atvira Klaipėda” gavo sutarties projektą, pagal kurį Klaipėdos savivaldybė parduotų 49 proc. jau priklausančios bendrovės „Senasis turgus” akcijų bendrovei „Tilžės turgus”, priklausančiai valdančiosios daugumos atstovo konservatoriaus Andriaus Petraičio broliui ir tėvui.

Pasirodo, kad iš tiesų miesto valdžia iš pradžių planuoja atsisakyti bendrovės valdymo kontrolės, o vėliau ir visų likusių akcijų. Tačiau įdomiausiai kai kuriems specialistams atrodo punktas, kuris leidžia Tilžės turgui akcijas gauti ne investuojant, o imant paskolą, kuri būtų dengiama turgaus mokamais dividendais.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Dar praėjusios kadencijos Klaipėdos politikai buvo nusprendę, jog reikia parduoti iki 49 proc. UAB „Senasis turgus” akcijų, kad  gautas lėšas būtų galima panaudoti prekybinės halės rekonstrukcijai. Paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus atsiliepė tik Tilžės turgus, kuris paskutiniais Registrų centrui pateiktais duomenimis yra kontroliuojamas A. Petraičio brolio Ramūno. Mažasis akcininkas yra ir A. Petraičio tėvas Romas.

Senojo turgaus akcijų pardavimo klausimas viešumoje nefigūravo nuo pat pernai vasaros, kol pagaliau buvo parengtas sutarties projektas, kurį gavo ir „Atvira Klaipėda”.

Jame rašoma, kad nors po sandorio savivaldybei liktų 51 proc. akcijų, du iš trijų valdybos narių ketverių metų kadencijai turėtų būti renkami iš Tilžės turgaus pasiūlytų kandidatų. Įmonės direktorių rinktų valdyba.

Bene įdomiausia siūlomos sutarties dalis yra punktas, numatantis, kad Tilžės turgus „įsigytų akcijų apmokėjimui paims kreditą, kurio grąžinimas laiku priklauso nuo Bendrovės mokamų dividendų”.

„Tai reiškia, kad nuosavų lėšų investuotojas neinvestuoja, o ima paskolą, kurią dengia dividendais. O juos mokėti yra įsipareigojama. Tai reiškia, kad akcijos gaunamos nemokamai. Bet kuris bankas finansuotų tokių akcijų įsigijimą. Pasirašai sutartį, gauni pinigus iš banko ir juos grąžini iš dividendų. Akcijos – nemokamai”, – taip šį punktą „Atvirai Klaipėdai” pakomentavo vienas ekspertas.

Toliau sutarties projekte numatoma, jog atlikus pirmo etapo investicijas (visą planą galima atsiųsti čia) savivaldybė atsisakys pirmumo teisės į naują akcijų emisiją ir dėl to beturės 49 proc. Senojo turgaus akcijų.

Sutarties galiojimo laikotarpiu akcininkai įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti nė vienos savo akcijos kitiems subjektams. O praėjus trejiems metams Tilžės turgus įgytų teisę pateikti ir likusių akcijų išpirkimo pasiūlymą. Jei toks sandoris įvyktų, Tilžės turgus įsipareigotų užtikrinti turgaus veiklos tęstinumą halėje skiriant tam ne mažiau kaip ne mažiau kaip 500 kv. m pagrindinio ploto dar dešimt metų.

Galiausiai, nors kalba eina apie miesto turtą, priklausantį kiekvienam klaipėdiečiui, projekte numatoma, jog „kiekviena Šalis įsipareigoja užtikrinti visišką šios Sutarties, jos priedų ir jai sudarant ir (ar) vykdant Sutartį jai perduotos arba bet kokiu kitu būdu tapusios žinoma informacijos, susijusios su Sutarties sudarymu ir (ar) vykdymu, Bendrove, Veikla, Investiciniu projektu ir (ar) Akcininkais (toliau – Konfidenciali informacija), taip pat bet kurios tokios informacijos dalies saugumą, slaptumą ir neprieinamumą, saugoti ją nuo neteisėto ir (ar) atsitiktinio praradimo ir (ar) atskleidimo, jokiu būdu ir (ar) jokia forma Konfidencialios informacijos tiesiogiai ar per Susijusius asmenis neatskleisti ir (ar) neperduoti tretiesiems asmenims, viešai neskelbti, nepadaryti viešai prieinama ir (ar) su ja neatlikti jokių kitų veiksmų, sudarančių sąlygas su Konfidencialia informacija ar bet kuria jos dalimi susipažinti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Šalių pareigą atskleisti Konfidencialią informaciją numato įstatymai arba ši Sutartis”.

Taip pat sutartyje būtų punktas, numatantis, kad jos metu ir dar trejus po to, kai ji nustos galioti, abi šalys „įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokio viešo asmeninės nuomonės apie Sutartį, Bendrovę ir (ar) Akcininkus, taip pat jų Veiklą ir Investicinį projektą reiškimo tretiesiems asmenims, įskaitant, visuomenės informavimo priemones. Visuomenės informavimo priemonėms bet kokia informacija apie Sutartį, Bendrovę ir (ar) Akcininkus, jų Veiklą ir Investicinį projektą teikiama tik bendro iš anksto Šalių suderinto pranešimo forma”.

Beje, miesto įmonių ir infrastruktūrą politiniu lygmeniu kontroliuoja konservatorius vicemeras Arūnas Barbšys, o administraciniu – taip pat konservatorius savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis.

Galutinį sprendimą dėl to, ar pasirašyti tokią sutartį, turės priimti miesto Taryba.

ATNAUJINTA. Apie šios sutarties projektą gruodžio 22-osios Seimo posėdyje iš parlamento tribūnos savo nuomonę dėstė klaipėdietė parlamentarė Ligita Girskienė. 


  2020-09-24

  80 komentarai “Savivaldybė Senąjį turgų tiesiog padovanos valdančiosios koalicijos nario šeimai? (atnaujinta)”

  1. AvatarKodeksas (IP: 86.100.21.85)

   Šiuo straipsneliu AtviraKlaipeda, o konkrečiai ir pats Vainorius, sulaužė savo paties pasirašytą etikos kodeksą. Konkrečiai punktą Nr.2 – kad yra nepriklausomas, teikia išsamią bei nešališką informaciją. Straipsnyje informacija neišsami, ir šališka. Punktą Nr. 4 – kad asmenys negali daryti įtakos turiniui. Straipsnyje minimas anoniminis “ekspertas” kurio nuomonė padarė įtaką turiniui. Punktą Nr. 9 – žurnalistai visada turi bandyti gauti visų su naujiena susijusių šalių komentarus. Straipsnyje nėra tokių. Punktą Nr. 10 – paaiškėjus klaidai ją ištaisyti. Vainoriau, juk žinai kad, pridirbai klaidų, neviešai pats pripažinai. Kodėl jų neištaisius? Pasinaudok savo kodekso 11 punktu – pasiteisink. Iš vienuolikos punktų penki neveikia.

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 78.61.50.37)

    Gerbiamas Anonime, reaguoju papunkčiui:

    Nr. 2 – taip, esu nepriklausomas, teikiau visą informaciją, kurią tuo metu turėjau, pakalbinau ekspertą, kuris sutiko pakomentuoti punktą, juo pasitikiu. Niekas man dėl nedarė dėl publikacijos įtakos, niekam neatstovavau.

    Punktas Nr. 4. Pakartoju, kad niekas nedarė įtakos šio straipsnio atsiradimui. Pats sprendžiau, ar rašyti, ir ką rašyti, pats peržiūrėjau sutartį, išsirinkau punktus, kurie pasirodė išskirtinai. Ekspertu pasitikiu, todėl jo nuomonę ir citavau. Turite geresnį – laukiu kontaktų, būtinai pakalbinsiu ir pridėsiu ką jis mano. O gal pats galite autoritetingai paaiškinti tą punktą? Atsiųskite komentarą prisistatymas, kas toks esate (šaltinio paslaptį saugau), papildysiu.

    Punktas Nr. 9. Sutinku, kad skubėjau kuo greičiau skelbti žinią apie sutarties projektą, Ramūno Petraičio kontaktų tuo metu neturėjau. Tačiau vėliau buvau susitikęs su juo, pokalbio metu teiravausi, ar norėtų ką pridėti prie publikacijos. Tokio noro neišreiškė. Konservatorių nekalbinau, nes ne jie vieni spręstų dėl tokio sutarties projekto, o visų 31 Tarybos nario apklausinėti tikrai neketinau ir nesiruošiu.

    Punktas Nr. 10. Kur faktinė klaida? Būtinai ištaisysiu.

   • AvatarKodeksas (IP: 86.100.21.85)

    Nereikia būti ypatingu ekspertu, kad suprasti, jog imti paskolą ir dengti ją dividendais tai joks nedovanojimas. Pirma, kad gauti paskolą, reikia turėti garantiją (dažniausiai tai didesnės vertės nei pati paskola turtas), ją užstatyti bankui. Kai tik gaunama paskola, be pačių pasiskolintų lėšų dar reikia bankui mokėti palūkanas. Ir pagal banko paskolos sutartį pirmus 5-7 metus mokamos tik palūkanos, o paskola lieka nemokėta nei cento. Antra, kiekvienas investuotojas prieš imdamas paskolą galvoja apie grąžą ir pelną, o pelnas tarp akcininkų paskirstomas dividendų forma. Tai reiškia, kad investuotojas (vienas iš akcininkų) su savo dividendais gali daryti ką nori. Bet kad nebūtų pretenzijų iš pagrindinio akcininko kuris valdo 51% ir gali priimti lemiamus sprendimus dėl pelno skirstymo, sutartyje iš karto įrašoma, kaip bus naudojami dividendai. Tai akcininkų susitarimas. Trečia, tuos ateities dividendus, investuotojui dar reikės uždirbti kažkokiu neįsivaizduojamu būdu, nes Senasis turgus jau dešimt metų negeneruoja jokio pelno, o tik krenta į nuostolius (informacija patikrinta) ir suprantama nėra nė karto(!) per 30 metų išmokėjęs dividendų miestui. Tuo tarpu investuotojas tikisi juos ne tik uždirbti, bet ir mokėti miestui. Tai toks tas miestiečiams priklausantis Senasis turgus. O nuo tokio Jūsų “eksperto” patarčiau bėgti kuo toliau. Faktinė klaida – pasitikėjimas “ekspertu”. Savo pasiteisinimu atrodote apgailėtinai, nes meluojate toliau.

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 78.61.50.37)

    Pirma, nors ir pasitikiu ekspertu, tačiau gal pastebėjote, kad pavadinime yra klaustukas. Tai reiškia, kad tai – ne teiginys. Jei pats išmanyčiau įmonių valdymo reikalus ir žinočiau, kad jis 100 proc. teisus, tą klaustuką būčiau nuėmęs.

    Antra, kaip paprastas miestietis, nesuprantantis įmonių valdymo subtilybių, noriu paklausti, kodėl savo pasisakymuose sėkmingai ignoruojate faktą, jog savivaldybė tokia sutartimi atsisakytų įmonės valdymo (valdybos narių skaičius), nors parduoda tik 49 proc. akcijų, o ilgai netrukus ir įmonės kontrolės (atsisakydama pirmumo teisės į naują akcijų emisiją).

    Gal galite paminėti ir tai, kiek šiai įmonei priklauso NT išskirtinėje miesto vietoje? Ar labai sunku pasidarytų pradėti po 30 metų pradėti mokėti dividendus ėmus jį pardavinėti? Gal čia tas neįsivaizduojamas būdas pradėti gauti pelno ir mokėti dividendus?

    Ar nekyla klausimas, kodėl iškart nebuvo formuluojamos sąlygos parduoti 51 proc. akcijų? Gal tada nebūtų reikėję “rinktis” iš vieno pasiūlymo?

    Galbūt ir atrodau apgailėtinai, nes nesu joks įmonių valdymo specialistas, tiesiog cituoju žmones, bet gal galėtumėte pasakyti, kur pamelavau komentare? Ačiū.

  2. AvatarZizas (IP: 188.69.223.103)

   Šlykštūs liberalų žaidimai.Vainoriau,nepasirašyk provokacijoms.Vis dar gerbiam tave.Simonavičiūtė su Budinu išdūrė tave.Rinkimai!

  3. AvatarJonas (IP: 90.131.41.148)

   Liberalai nerimsta…

   • AvatarAndrius (IP: 130.149.80.199)

    Susaudyti ir pakarti vagis liberastus.

  4. AvatarSigitas (IP: 78.60.155.112)

   Ko toliau Klaipėdos miesto ekonomikos-socialinės ir ūkinės sritims atstovaus-vadovaus dabartinė Klaipėdos miesto gyventojų išrinktoji koalicija ir pagrindiniai tarnaautojai to Klaipėdos miestas tik dar gyliau smuks į betvarkės liūną.

  5. AvatarKlaipėdietis (IP: 90.131.41.148)

   Rinkiminiai triukai. Niekas nepriimta ir neaišku, o jau kaltina.

  6. AvatarGražina (IP: 188.69.209.248)

   Apie kokias dovanas čia kalbama.Beveik 2mln už 49 procentus.Už bomžų numyžtą vietą ,nemokėčiau nė cento.Kam skleisti tokia nesamonę rinkimų laikotarpiu.Matyt kažkam labai naudinga.Juodosios technologijos veikia.Buvau geresnės nuomonės apie portalą. RINKIMAI 2020

  7. AvatarN. Puteikienė (IP: 78.57.199.179)

   STT KLAIPĖDOS VALDYBAI Prašau pradėti tyrimą dėl portalo “Atvira Klaipėda” paviešintoje informacijoje pateiktų faktų apie Klaipėdos miesto savivaldybės parengtą sutarties projektą dėl 49 proc. Senojo turgaus akcijų pardavimo Klaipėdos savivaldybės tarybos nario konservatoriaus A. Petraičio broliui ir tėvui. Parengtas sutarties projektas, kurį pristato portalas, –  akivaizdi, klasikinė politinės korupcijos schema, kai valstybės turtas atiduodamas valdantiesiems politikams. Prašau ištirtii ir paviešinti, kas parengė tokio sutarties projektą ir imtis įstatymu numatytų priemonių šio projekto ir jo rengėjų užkardymui.

  8. AvatarGrazvydas (IP: 188.69.198.194)

   Pakišo Martyną.Libai su Simonkr priešakį sufanrikuotą popierėlį įbruko Marčiui.Rinkimai,rinkimai!Keršija liberalai už jų pajudintus skaudulius.Martynai ,nepasiduok provokacijom.Jie tavim pasinaudojo,žino tu patiklus žmogus.Ir komentarus patys pičkina.Gėda liberastams,lauk vyti juos iš Klaipėdos.Ir tegul savo Simonavičiūtę pasiima.Bjaurus laikas rinkimai.

   • AvatarSufabrikuota! Provokacija! (IP: 90.131.43.211)

    taip saukia gryni tikri konservatoriai. Toki pati popiereli STT ras ir savivaldybes kompiuteriukuose. Kaziukai nurimk. Arbatytes raminancios isgerk.

   • AvatarNesakysiu, paskui meras pyks (IP: 90.131.35.77)

    Nepakišo. Esu tarybos narys ir pats esu gavęs tą sutartį iš administracijos. Tragikomedija

  9. AvatarGintarui R . (IP: 213.103.63.191)

   Gal Jūs nežinote ? KBA vienas iš steigėjų yra Klaipėdos senamiesčio gyventojų bendruomenės pirmininkas A.Petraitis 🙂 Tas pats konservatorius kurio šeimai savivaldybė gali padovanoti senojo turgaus akcijas ? 🙂 Žinoma ko gali siekti ar kontroliuoti KBA ? 2018 -05 – 04 . Atviroje Klaipėdoje tas pats M. Vainorius rašo ….padėti pagrindai Klaipėdos bendruomenių asociacijai …Pačią organizaciją prieš porą savaičių ĮSTEIGĖ R.Kulikauskas , Molo ( Melnragės ) seniūnaitė Marija Kalendė ir Klaipėdos senamiesčio bendruomenės pirmininkas Andrius PETRAITIS . ….

   • AvatarGintarasR (IP: 90.131.44.153)

    Taip ir buvo – 2018m. ir Petraitis tuo metu vadovavo bendruomenės veiklai, o KBA strigėjais ir tegalėjo būti tik bendruomenės, nes tai yra skėtinė organizacija. Vėliau Petraitis dėl savo politinių veiklų traukėsi iš KBA veiklos ir vietoje savęs kaip Senamiesčio atstovą mums pristatė Justą Liubinską. Mus Justo darbas KBA ir dalyvavimas KBA klausimuose labai tenkina. Aktyvus, pilietiškas jaunas žmogus – kad tik daugiau tokių. Jei dar kažkokių rakščių ir nuoskaudų turite – dalinkitės, bet garbingai ir ne anonimiškai 🙂 O konservatorių paaiškinimo dėl turgsus situacijos laukiame taip pat kaip ir jūs.

   • AvatarGintarui R . (IP: 213.103.63.191)

    Mano vardas jums jokios reikšmės neturi , aš nei politikas nei visuomenininkas . Esu eilinė miestietė galiu būti Rasa ar Rūta ar Gintarė 🙂 . Jokių nuoskaudų ar rakščių neturiu , bet mane domina kas ” kalba ” bendruomenėje ir mano vardu . Man ,toks KBA steigėjas kaip Petraitis, kelia abejonių dėl panašu vyraujančių asmeninių
    interesų ?

  10. AvatarPaprastai... (IP: 90.138.38.123)

   Parduokit jūs tą turgų, normaliomis rinkos sąlygomis – paskirkit laiką 12 mėn – sudarykit sąlygas investuoti EU verslui – ir baigsis pigi diskusija – kaip kokie valkatos tie tarybos nariai pinigaujasi – 2020 metai šį rudenį !

  11. AvatarMiestiečiai - netylėkit (IP: 90.138.38.123)

   Na tokios stagnacijos dar senai nematėm, nuo Lubio ir Brazausko prichvatizacijos kai KLASKO panašiai pirko su atidėtais mokėjimais, ir mokėjo iš apyvartinių lėšų – kaveckas nenorėjo rodytis, surado panašų beraštį, kaip ir pats grūdininkas, miltininkas – sekasi žmonėms, kai kiti tyli…Ar tikrai taip buvo ir bus? Čia nėra tų “sėkmės” “verslininkų”, čia jaunos valstybės problema :). Petraičiukas ir am nusipirko neblogą, Poršė buvo užsisakęs…

   • AvatarMiestietis (IP: 78.57.193.166)

    Nematėt, nes niekas neviešino. Viskas buvo daroma slapta. Kiek stovyklų, kitų turtų prihvatizuota. Ačiū Martynui . Tik vargšas nukenčia, patampo jį po teismus visokie…

  12. AvatarPastebėjimas (IP: 90.138.38.123)

   Tilžės turgus, uab – tai pilnai stagnacinis projektas – su tokiais , kaip Petraičiai tik turguje daryti verslą, pilni beraščiai jau 20 metų – pažiūrėkit kaip atrodo jų pilni “kinietiški prekybos pavilijonai” – muziejus. Viskas ten nupirkta, kaip iš 1991 metų, kai valdė savivaldybė su p. direktore ir jos ‘stogais”. Ar miestas nori, kad ir centre taip būtų – galimi akcininkai be fantazijos – neraštingi. Beje ir jų nauji pavilijonai tušti ir neaišku kas valdys ateityje, jie ar bankas. Jaunimas taryboje – neleiskit stagnacijai užvaldyti Klaipėdos erdvių.

  13. AvatarGintarasR (IP: 78.57.233.217)

   Arba skubiai atsiras viešumoje Klaipėdos konservatorių paaiškinimas kodėl tyliai stumiamas toks įdomus sandoris, arba jie savo vieningu nutylėjimu solidariai kaip Titanikas į aisbergą išsikerta iš rinkimų Klaipėdoje. Įdomu, koks bus sprendimas. Gali būti, kad dabar ir yra laikas iki šiol nematomu buvusiam Klaipėdos konservatorių vadui Arvydui Pociui žengti žingsnį į priekį ir suvaldyti šitą krizę jos užuomazgoje. Vėliau laiko gali ir pritrūkti. Mero kalbėjimas bliuzo kvadratu čia nebepadės, o ir kodėl jis turėtų mestis gelbėti mielus koalicijos partnerius nuo jų pačių galvos skausmo?

   • Avatar:) (IP: 213.103.63.191)

    Sutinku , Gintarai . O koks būtų bendruomenių asociacijos atsakas į narių ” šeimos ” viražus ? 🙂 Senamiesčio gyventojų bendruomenė priklauso asociacijai ?

   • AvatarGintarasR (IP: 78.57.233.217)

    Senamiesčio bendruomenei vadovauja Justinas Liubinskas.

   • AvatarGintarui R . (IP: 213.103.63.191)

    Klaidina Rekvizitai ? Rašoma Klaipėdos senamiesčio gyventojų bendruomenė . Vadovas A.Petraitis . Turgaus g. 8-19 . Įregistruota 2015 -06 . Jokios kitos pavardės nėra .

   • AvatarGintarasR (IP: 78.57.233.217)

    KBA veikloje ir susirinkimuose Senamiestį atstovauja Justinas Liubinskas. Visa kita yra vidinis visiškai savarankiškos bendruomenės reikalai, kurių KBA kontroliuoti neprivalo ir nesiekia. Tuo tarpu miesto taryboje jūs, miela anonime, su visais nariais išiaiškinkite pati ir miestiečius informuosite apie pačius geriausius miestui sprendimus 🙂

   • Avatarnepagasdinsi (IP: 88.118.160.21)

    aklų ir kurčių mankurtų pilną. Ateis pensinykai ir savo brangias kregždutes kaip visada išrinks. Manai Šimonytė juos žavi – jų saulė lieaaandzbergis. Nežino jie nei tos kompo, nei A.K. nei jokio Martyno ant jų sienų – lieeeaanzbergis ir gal abu.

   • AvatarMK (IP: 78.61.189.152)

    Ačiū Gintarai, gražiai mintis dėstote. “Mero kalbėjimas bliuzo kvadratu”…:) O šiaip istorja įdomi – senai Klaipėdoje tokios nebuvo. Taip liberalai valdė iigai – nuo 2004 iki 2018 metų, bet per tą laiką tokio pobūdžio savivaldybės turto pardavimų nebuvo. Parduotos namų valdos už realius ir tada gerus pinigus konkurso keliu, nekilnojamas turas miste – taip pat, Šakalienės namelis išimtis, bet ten nedidelis sandoris palyginus. Dar buvo atgautos bandytos nugyventi vaistinės ir adicione parduotos. Naujasis turgus prikeltas, o su Senuoju visada buvo problemos. Su valdymu ar nevaldymu. Bet šis sandoris – tikrai įdomus, o sandorių esu matęs daug, kad turėčiau įvairių minčių…

  14. Avatar? (IP: 213.103.63.191)

   Čia to tarybos nario konservatoriaus A. Petraičio šeima , kuris yra Senamiesčio gyventojų bendruomenės pirmininkas ? Jooooo… konservatoriai bando užsėsti Klaipėdos senamiestį ? 🙂 Kelintą kartą skiriami pinigai senamiesčio gatvėms remontuoti ? O pietinė miesto dalis pamiršta ? Mokytis ir mokytis iš Kauno . Pradžioje ” išsivalė ” nuo konservatorių , dabar miestas klesti , suklestės ir daugiabučių kiemai …Kaip supratau konservatoriai turi sėdėti ant atsarginių suolelio ir miesto , ir valstybės valdyme .

   • Avatarbazaras (IP: 88.118.160.21)

    taip taip, to paties – tas pats kuris ir skundus rašė ir reikalavo, kad greičiau išsinešdintų ledo čiuožykla iš teatro aikštės žiemą nes jo šeimynėlei tiukšmą kelią. Tačiau pats su sava šeima vis pačiaužyti eidavo ir nemokėjo niekada. Meras bijojo organizatoriams padėti, pritarti – baisiai reikalingas mygtuko paspaudimas balsuojant taryboje už mero intrigas. O jeigu nepritars ar bus dauguma? Baisu merui, o tie verslo, žmonių, vaikučių prašymai leisti, pratęsti-palauks. Ten jie kiekvieną vienas kito pirst suskaičiuoja, o skaičiuot yra ką. Tai kada tuo miestu užsiimt? Parduot ir basta. Tik reikia paskubėt daugiau nugręžti biudžetą ir Petraičiai kam poršiuką, kam namuką, vėliau atsegs nei Brisius nesulos ar kokį pusmetį, metus kaip suderėta pabalsuos. Viskas turi savo kainą – Seime paspaudei -kišenėj gali atsidurt ir 4000, mieste – kaip sutarsi, turgaus kaina (rinka) 🙂

  15. AvatarYla (IP: 88.119.156.187)

   išlindo iš maišo. Dėkui Martynai. Dabar aišku kodėl slepiamos užduotys projektavimo konkursams, kodėl dėl jų nesitariama su miesto bendruomene ir nuolat kišama kažkokia nesuprantama pornografija. Bijoma viešumo ir sunkumų susireguliuoti reikalaus taip kaip reikia. Tegyvuoja Grubliauskas ir konservatoriai. Petrošiau visada už jo sprendimus balsuok.

  16. AvatarElena (IP: 213.103.63.191)

   Mane vis labiau stebina viešumo baimė . Bijo ir konservatoriai ir savivaldybės klerkai , jei drįsta sutarties projekte ĮRAŠYTI KONFIDENCIALUMO SĄLYGAS . Ponai , gal pamiršome kieno turtą ” dalinate ” – MIESTIEČIŲ !!!!! Mano nuomone , viskas kas iškeliauja iš miesto biudžeto į privačias kišenes , turėtų būti VIEŠINAMA IKI CENTO ir sutarčių sąlygų . Nesupratau dar tada , kada miesto menuomenė , gautas lėšas iš miesto biudžeto ir paprašius atsiskaityti už jas , paslėpė po konfidencialumu sąlyga . Ačiū , Vainoriui , kuris atkreipė dėmesį į sutarties sąlygas . Pradėkime būti savo miesto šeimininkais ir skaičiuoti bei skaityti sutartis . Labai gerai , kad info tapo vieša , gal ” dovanojimas” bus sustabdytas . O konservatorių šeimos, verslai …turėtų būti gėda …

  17. AvatarNesvarbu (IP: 90.131.34.14)

   Palaukit, čia dabar tiek kalbų tik dėl sutarties projekto, kuris nėra nei patvirtintas, nei tuo labiau teikiamas tvirtinti. Kiap suprantu vyksta derybos, galutinės sutarties sąlygos dar nėra suderėtos, gali būti, kad tokios sutarties visai nebus arba galutinės jos sąlygos bus visai kitokios. Ar buvo kreiptasi į savivaldybės administraciją, kad pateiktų paaiškinimą, kaip matau ne. O dabar “tipo” viešinamas sutarties projektas, kuriam niekas nėra pritaręs ir bandoma parodyti, kad kitaip ir būti negali. Na labai jau keistai atrodo…

  18. AvatarNuomonė (IP: 86.100.21.85)

   Na, ką Martynai, pradėkit rinkti ne po eurą, o po dešimt. Jei derybos nutrūks ir sandoris neįvyks, pats gali būti paduotas į teismą dėl komercinės paslapties atskleidimo ir išplatinimo, kaip trečioji šalis. Nuostolis, kurį gali patirti ne viešas ūkio subjektas, pagal sutartį gali būti milijoninis. Čia ponaiti Jums ne tarp durų stumdytis.

   • AvatarAnonimas (IP: 90.131.41.159)

    Joooo…rimtai Martynas interesus uzkabino!!!

   • AvatarAčiū! (IP: 86.100.64.70)

    Martynai, ačiū už galimos aferos paviešinimą. Sumesim bylinėjimuisi tik viešinkite panašius atvejus, prašau!

   • AvatarSe (IP: 78.63.37.48)

    Ir susimesime. Ir ką ?

   • AvatarUž Atvirą Klaipėdą (IP: 90.131.46.166)

    Šaunuolis Martynai. Palaikome tave.

  19. Avatar- (IP: 195.182.76.3)

   O kaip jūs manote , jei iš karto su tokiomis sąlygomis būtų paskelbtas privatizavimo konkursas , gal savivaldybė būtų gavusi ir daugiau konkurencingų pasiūlymų ?

  20. AvatarBaisu (IP: 90.131.41.159)

   Konservatorius Dobranskis savivaldybeje sprendzia?Barbsys merijoje? O tokiu projekteliu laukia tie patys konservatoriai suolo draugai Kaveckis su Petraiciu?? Kas apskritai tokius planus sudeliojo?

  21. AvatarMulkių šalis (IP: 88.119.156.187)

   ir kas čia tokio? Jei valstiečiams ir vyr policajui Skverneliui galima pasiimti sau Uostą ir už valdiškus jį “labai nereikalingą” pasistatyti tai kodėl merui ir Co negalima sumauto turgelio? Viskas sutarta, naivuoliai. Prabalsuos visi už tą sutartį kaip angelėliai. Na gal viena N. Puteikienė tik patriukšmaus

   • Avatar.... (IP: 213.103.63.191)

    Labiau nusikalbėti sudėtinga būtų . Jokio kritinio mąstymo JOKIO . Apgailėtinai siauraprotiška .

  22. AvatarOpozicijai (IP: 88.119.156.187)

   miesto tarybos (jei tokia aplamai dar yra). Be Mero žinios ir susitarimų tokios sutartys net nepradedamos rengti. Ne už sutartį miesto taryba turėtų balsuoti, o vien už tokios sutarties PROJEKTĄ (ketinimą) opozicija turėtų skelbti interpeliaciją merui ir jo šutvei bei miesto konservatoriams. Kiek meras gavo iš Petrošiaus į kišenę? Ar tai jau bus bendras UAB?

   • Avataropozicija (IP: 86.100.161.157)

    Barbšiu – konservatoriui skelbė apkaltą, bet kaip matėte jį visom išgalėm saugojo, o dabar aišku dėl ko.

  23. AvatarŽurnalistas (IP: 77.79.44.53)

   Manau Vainorius puikiai žino, kas yra objektyvi žurnalistika, bet kažkodėl nepasiteiravo savivaldybės, kitų įvardintų asmenų? Kvepia rinkimais ir kažkieno interesai apjuodinti žmones dalyvaujančiuose rinkimuose. Žemas žurnalistikos lygis.

   • AvatarNieko sau .... (IP: 213.103.63.191)

    Nesijaudinkite dėl objektyvios žurnalistikos 🙂 Viskas gerai su A/K ir Vainoriumi 🙂 Ką matote neobjektyvaus ? Petraitis koalicijoje su Grubliausko komitetu ? TAIP . Jo šeimos nariai ” gaus ” senąjį turgų ? TAIP . Sutartis ruošiama ? TAIP ? Prie ko rinkimai ar objektyvumas ? O , kad konservatoriai nori praturtėti iš miestiečių turto , aišku net man . Visai praradote gėdą ir baimės jausmą ? Neliečiamieji …

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 84.15.185.121)

    Gal galite parašyti, ko man reikėjo paklausti Andriaus Petraičio, Arūno Barbšio ir Andriaus Dobranskio? Kodėl būtent toks sutarties projektas? Ką jie atsakys? Tokį savivaldybės administracija susiderėjo. Andrius Petraitis pasakys, kad aš nesikišu į tuos reikalus. Ką tai pakeis? Pasikartosiu – šios publikacijos tikslas paviešinti sutarties projektą ir faktus, liudijančius galimus interesų konfliktus. Beje, ne aš tą sutarties projektą sukūriau prieš pat rinkimus. Man – jokios skirtumo ar rinkimai ar ne, kai tik gaunu informaciją, tada ir viešinu. O išvadas laisvas darytis kiekvienas.

   • Avataržurnalistui (IP: 88.119.156.187)

    įrašyk pavardes ir pakelk lygį. M.V. manau neprieštaraus. Beje, straipsnyje esminės Veikėjų pavardės jau yra, nepervagsi

   • Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

    As tikrai nemanau, kad cia objektyvumo ar rinkimu klausimas. Priekaistu tureciau tik del antrastes ir dar noretusi, kad tokiame straipsnyje butu teisininko komentaras.

  24. Avatarkas miesto vagys ? (IP: 213.197.154.2)

   grubliauskas vagia miesto miedžius iškirto. Konsevams leido vogti turgus????

  25. Avataro dar toks sutapimas (IP: 86.100.161.157)

   kad šalia versliuką (Fridricho pasažą) vienaip ar kitaip prižiūri Kaveckis. Sutapimas? baikit nemanau…

   • AvatarAnonimas (IP: 88.119.156.187)

    Ramybės. Rengiamame turgaus sutvarkymo projekte numatomas ir gretimų gatvelių sutvarkymas, tad trupinių nuo šio pyrago klius ir Kaveckiui. Kitas Klausimas – konservatoių vadas, kaip teigiama “šokdina” merą ir nežino apie tokias sutartis, tokius projektus ir tokia jo ta naujoji Tvarka? Dar vienas Vaisius norėjęs ir tebeplanuojantis tapti miesto Meru 🙂

   • Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

    o dar turguje daznai lankosi bomzai ir netoli yra Humana – sutapimas? Nemanau 😀 Kaveckio interesas sioje vietoje yra tapatus VISU normaliu miestieciu interesui – kad aplinka butu tvarkinga, saugi ir gyva.
    Ar jus siulote netvarkyti turgavietes, ar pries tai isnaikinti aplink visa versla ir gyventojus iskeldinti? 🙂

  26. Avatartik atėjo į valdžia (IP: 86.100.161.157)

   konservatoriai ir darbeliai pajudėjo…žiauru

   • AvatarTomas (IP: 185.144.119.119)

    Gal apie savo darbus miesto labui plačiau galėtumėte parašyti, būtų įdomu? Tikrai. o A. Kaveckio darbus matau ir džiaugiuosi kiekvieną dieną praeidamas senamiesčiu.

   • Avatarnulis tas tavo vardinamas (IP: 86.100.161.157)

    ir garbinamas profkės absolventas o dar su teistumu 🙂 džiaukis toliau

   • AvatarTomas anonimui (IP: 185.144.119.119)

    Niekiniai argumentai. Aš apie vieną, o jūs apie kažkokius Kaveckio jaunystės teistumus… Profkės absolventas, sakote? Pavydas užgraužė? Pasikartosiu – įvardinkite savo darbus miesto labui, būtų įdomu sužinoti labiau, vietoj pavydo trydos.

   • Avatar:)))) (IP: 213.103.63.191)

    Jūs rimtai ? Verslininkas Kaveckis TIK MIESTO labui dirba ? O ne asmeninę naudą iš ” pasažo ” turi ? Remontavo savo privatų turtą ar šalia esančių gyventojų namus . Baikit , juokinti , jau nepadoru skaityti …Daugiabučių gyventojai, kurie renovavo savo namus , manau lygiai tiek pat prisidėjo prie miesto grožio . Todėl aš jokio ypatingo indėlio iš pono konservatoriaus Kaveckio nematau ir net girtis nereikėtų
    apie VERSLO nuopelnus . Miestiečiai , kurių dauguma ne verslininkai , taip pat tvarko ir namus ir aplinką .

   • AvatarTomas anonimui :) (IP: 185.144.119.119)

    Ir? Rūpinasi savo turtu normalus verslininkas, nepavogtu gi. Ir ar tai kartu neprisideda prie miesto grožio ir įvaizdžio apie jį kūrimo? O Meridianas? Jį pamiršot? Klaipėdos miesto savivaldybė 30 metų net to nesugeba su valdomu Senuoju turgumi ir savo apleistais pastatais padaryti. Pinigų tikrai netrūkdavo, bet… Aidas Kaveckis ilgus metus nebuvo politiku, užteko antrus metus pabūti ir susilaukia tokios paniekos? Man toks verslininkų puolimas primena kaimynus rytuose.

   • AvatarTomui , (IP: 213.103.63.191)

    Meridianas ? Ir ką ? Ar tai ne privatus restoranas ? 🙂 Ko nepadarė savivaldybė aš puikiai žinau , todėl visiškai nesureikšminu pono Kaveckio nuopelnų, manau pirmoje eilėje darė sau 🙂 Tik tiek . Nusibodote konservatoriai su savo ” šventumu ” , man asmeniškai jūs darotės panašesni į rytų kaimyną – visi aplinkui blogi 🙂 Gal galite paminėti ką TIKRAI MIESTUI nuveikė verslininkas konservatorius Kaveckis ? Ką jis padarė privačiai sau jau žinau . 🙂

   • Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

    Jus kalbat taip tarsi Meridiane veikiantis restoranas kada nors atpirks i laiva idetas investicijas 🙂 Ir taip zmones savo namus renovuojantys nusipelno lygiai tokios pat pagarbos kaip ir p. Kaveckis, tik va, kad kazkodel jus jo negerbiat 😉

  27. AvatarTomas (IP: 185.144.119.119)

   Šiaip žurnalistika šis straipsnelis net nekvepia. O antraštė, kad “SAVIVALDYBĖ SENĄJĮ TURGŲ TIESIOG PADOVANOS VALDANČIOSIOS KOALICIJOS NARIO ŠEIMAI” primena gerąsias šlapimu dvokiančias Vakaro žinių tradicijas. Well done Atvira Klaipėda, neverti jūs nei vieno paramos euro.

   • Avatargeda konservatoriams (IP: 90.138.25.129)

    ACIU Atvirai Klaipedai, kad viesina neskelbiamus, o jau sudeliotus konservatoriu planus ir interesus!

   • Avataro koservatoriai Klaipėdoje (IP: 86.100.161.157)

    kvepia būtent kuom kvepia…kraupu

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 84.15.185.121)

    Ačiū už įvertinimą, Tomai. Ką, Jūsų nuomone, reikėjo padaryti, kad būtų žurnalistiška? Paklausti savivaldybės, kaip pavyko susiderėti tokias nuostabias sąlygas? Publikacijos tikslas – paviešinti sutarties projektą ir aplinkybes, kurios byla apie galimą interesų konfliktą, jei ne rimtesnius variantus. Išvadas kiekvienas laisvas daryti savas, kad ir tokias kaip jūsiškės.

   • AvatarTomas Martynui Vainoriui (IP: 185.144.119.119)

    Kad ir išklausyti kitą pusę būtų labiau žurnalistiška, o ne mėtytis tokiomis geltonosiomis antraštėmis. Apie interesų konfliktą aiškiai pasako įstatymas, kol kas tokio pažeidimo nėra, ar jūs turite įrodymų, kad yra kitaip ir amžinai slėpsitės už tuo “galimai”? Žinokite, taip, pasidaro žmonės atitinkamas išvadas rinkimų šviesoje.

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 84.15.185.121)

    Gerbiamas Tomai, yra tokia nemirtinga Volando frazė: “Faktas – labiausiai nepaneigiamas dalykas pasaulyje”. Sutarties projektas – faktas. Tilžės turgaus akcininkai – faktas. Valdančiosios koalicijos nariai – faktas. Konservatorių užimamos pareigos – faktas. Faktai gali nepatikti, bet jie yra ir, deja, nepaneigiami. Mano tikslas buvo paviešinti tik šiuos faktus. Laukti kol baigsis rinkimai? Ką tada šaltiniai galvotų apie mane? Tikriausiai, kad aš konservatorių nupirktas. Aišku, kad šaltiniai gali turėti interesų ir galbūt smagu jiems, kad tokia informacija pasirodė prieš rinkimus, bet manęs tai visiškai nejaudina. Ne jie ar aš sukūrėme tokį sutarties projektą, o valdančiajai daugumai pavaldi savivaldybės administracija. Vienintelis mano tikslas, kad AK skaitytojai žinotų kiek įmanoma daugiau ir kuo greičiau. Ir patys darytųsi išvadas.

   • AvatarTomui (IP: 88.119.156.187)

    tomuk, aiškiai neskiri kas yra fizinis asmuo A. Kaveckis su savo žmonos nuosavybe ir kas yra miesto tarybos narys A. Kaveckis ir jau nekalbant apie konservatorių Klaipėdos skyriaus vadą, valdančiosios koalicijos partijos vadą. Visos daržovės tau – ananasai ir Kavecko saulė.

   • Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

    >>>Martynai, faktai yra gerai, bet ar tikrai antrasteje figuruojantis “Padovanos” yra faktas? Gal as kazko nesuprantu, bet jei as is banko imu paskola, perku buta ir paskola atidavineju nuomuodamas ta buta, ar tai reiskia, kad savininkas is kurio as ta buta pirkau man ta buta “Padovanojo”? Drisciau teigti, kad as ta buta nusipirkau, savininkas uz ji gavo pinigus, kurioje vietoje cia jus matote dovana?

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 84.15.185.121)

    Ežy, ar tokiu atveju bankui irgi nunešite sutartį, kuria tamstai bus garantuoti dividendai (nuoma)? Išvadą, kad tai pratiškai padovanojimas padariau ne aš, o kvalifikaciją turintis žmogus, kurio paprašiau komentaro. Galbūt jis suklydo. Tai gal turit kitą ekspertą, kuris gali paaiškinti šį punktą kitaip? Pasidalinki kontaktais – anonimiškumą garantuoju.

   • Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

    Kaip ir rasiau – gal as kazko nesuprantu ir jei konsultavotes su teisininku, tai matyt, pagrindo tokiai antrastei daugiau, nei maniau perskaites straipsni.

  28. Avatarponai konservatoriai (IP: 86.100.161.157)

   Ką gali pasakyti teisuolis kaveckis? perbėgėlis petrošius? arba vicemeras barbšys? Vyrai čia krachas ir bomba. Jei buvau pamanęs už jus balsuoti tai pamirškit, viskas.

  29. AvatarNieko sau .... (IP: 213.103.63.191)

   O tie konservatoriai mero pavaduotojai ? Nieko neįžvelgia ? Reikėjo vietrinti poną pavaduotoją konservatorių Barbšį , gaila taryboje ” savų ” balsais išlaikė . Fui….

  30. AvatarAnonimas (IP: 90.138.25.129)

   tai vysnios ant konservatoriu torto truksta, kad Kaveckis isigytu. Molodec konservatoriai, vienas kita pagloboja.

  31. AvatarNieko sau .... (IP: 213.103.63.191)

   ” šventieji ” konservatorių turtai !!!! Dabar suprantu kodėl konservatoriai koalicijos seime norėjo tik kartu su liberalais , pinigai kvapo neturi . Dvokia , pone Petraiti , man dvokia taip , kad net grigėją užgožė . Ką darote su Klaipėda , miesto tarybos koalicininkai ? Fui….

   • AvatarTomas (IP: 185.144.119.119)

    O jūs Nieko sau.. sutiktumėte, kad Klaipėdos miestiečių pinigais (tarkim mln eurų) savivaldybė sutvarkytų senąjį turgų, kuriuo naudojasi tik keli tūkstančiai žmonių iš 150 tūkst.? Jei taip, tai ok, tada konservatorių pinigai jums, pavyduoliams neturėtų rūpėti. O jei nesutinkat, tai ramiai žiūrėkit, kaip privatus verslas pagaliau sutvarkys tą stalinistinę pabaisą, kuri kažkodėl vadinama senuoju turgumi.

   • AvatarTo Tomas (IP: 90.138.25.129)

    cia yra virsune…ne, tiksliau atviras konservatoriskas poziuris. Kas jus tokie, kad manote, jog turite teise elgtis sitaip! Geda konservatoriu sutvei.

   • AvatarTomas (IP: 185.144.119.119)

    Argumentų bus ar ir toliau šūdų malūnais ant verslo drabstysitės?

   • Avataroho (IP: 88.118.160.21)

    į jį dar kažkas kreipiasi pone 🙂

  32. AvatarTomas (IP: 86.100.133.193)

   Sukasi pinigų malūnai.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt