Girulių miško korta politiniuose žaidimuose

Politikų tribūna

Andrius Petraitis, Klaipėdos miesto tarybos narys
2020-12-01

Komentarų: 8

Praėjusią savaitę karščiausia tema klaipėdiečių socialinių tinklų paskyrose vienareikšmiškai buvo Girulių miškas. Diskusijos iš esmės sukosi apie dvi skirtingas iniciatyvas: viena jų yra klaipėdiečių apklausa dėl pritarimo/nepritarimo Pauosčio geležinkelio kelyno plėtrai Giruliuose, kita iniciatyva siekta klausimą dėl savivaldybės draustinio steigimo įtraukti į pagrindinę tarybos darbotvarkę.

Kadangi netrūko dramos, aistrų ir netgi vadinamų „fake news”, norėtųsi peržvelgti vykusius procesus ir pasidalinti savo žiniomis ir mintimis.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Taigi, paeiliui.

#1 Apklausa. Daugelis bičiulių klaipėdiečių aktyviai dalinosi raginimais sudalyvauti tiesioginėje apklausoje, kurios tikslas – apklausti 15% klaipėdiečių, kad klausimas dėl Girulių keliautų svarstymui į miesto tarybą. Tiesą sakant, iš viso nematau problemos 11-ai tarybos narių sudėti savo parašus po šiuo dokumentu ir tokiu būdu privalomai įtraukti šį klausimą į tarybos darbotvarkę, tačiau tai nebūtų teisingas kelias ir sprendimas, kurio reikia miestui Girulių miško dalies išsaugojimo strategijoje.

Tarybos sprendimas esminės juridinės galios neturės prieš valstybinio lygio planavimo dokumentus, bet jei jis bus paremtas daugiau nei 20 000 miestiečių išreikšta nuomone, jis turės pakankamai galingą moralinį užtaisą ateityje derinant pozicijas dėl geležinkelio plėtros vietos parinkimo su tikraisiais sprendimų priėmėjais.

Būta ir abejojančių savivaldybės geranoriškumu, kad ši apklausa įvyktų ir pavyktų, tad galbūt verta priminti, jog savo parašais šią iniciatyvą PALAIKĖ miesto meras ir abu vicemerai. (Dalinuosi dokumento nuotrauka)


Kaip daugeliui, taip ir man pačiam nepavyko iš pirmo karto sudalyvauti apklausoje – nepavyko prisijungti iš mobilaus įrenginio per valdžios vartus. Kadangi atsiradusios techninės kliūtys trukdė miestiečių balsavimui, mano žiniomis, balsavimo apklausos procedūra bus pratęsta iki gruodžio pabaigos.

Klaipėdiečiai, dalyvaukite apklausoje ir duokite miestui galios ginti tai, kas svarbu visiems mums!

#2 Balsavimas. Klaipėdiečiams aktyviai reiškiant susirūpinimą dėl apklausos reikalų, ketvirtadienį socialinėje erdvėje imta aktyviai dalintis dramatiška žinia, kad štai – dalis miesto tarybos narių kažkokiame balsavime nubalsavo PRIEŠ kažkokį sprendimą dėl Girulių miško! Populiariausias tarp besidalinamų buvo daktaro Sauliaus Raugelės (tarybos narės Vaidos Raugelės vyro) kupinas dramatizmo tekstas (foto žemiau), kuriame įvardijami ir esą darantys miestui gėdą, ir tariami didvyriai.

Į pirmųjų gretas papuolė miesto meras, abu vicemerai, KU rektorius, keli universiteto profesoriai, kiti trijų didžiausių tarybos frakcijų nariai (įskaitant ir opozicinės LVŽS (-1) bei šių eilučių autorius. Didvyriais buvo tituluoti „Už ateities Klaipėdą”, kuriai priklauso S. Raugelės sutuoktinė, nagrinėta klausimą teikę LRLS frakcijos nariai bei keli kiti – visi jie buvo įvardinti kaip „herojiškasis dešimtukas”.

Iš pasidalinto teksto susidaro įspūdis, jog daktaro Raugelės sielvartas reiškiamas ne dėl to, kad praėjusio tarybos posėdžio metu nebuvo priimtas palankus sprendimas dėl savivaldybės draustinio statuso Girulių miškui, o dėl to, kad nutarta sprendimo priėmimą atidėti. Panašu, kad autorius pasigedo papildomos maždaug pusvalandžio diskusijos, įtraukus klausimą į pagrindinę darbotvarkę, kurios metu pakartotinai būtume išklausę tą patį savivaldybės administracijos prašymą neskubėti ir greičiausiai tuos pačius tarybos narių argumentus. Ir finale būtume sulaukę tokio pat sprendimo.

Dar kartą gerai įsiskaitę į dramatiškąjį tekstą, pastebėsite priekaištus tik dėl neįtraukimo į pagrindinę darbotvarkę.

Likus dienai iki šio klausimo nagrinėjimo miesto taryboje, frakcijos „Už ateities Klaipėdą” (tos, kuriai priklauso daktaro žmona) pirmininkė informavo koalicijos kolegas ir administracijos direktorių, kad frakcija balsuos UŽ pateiktojo klausimo įtraukimą į pagrindinę darbotvarkę (foto pridedama), bei apsvarsčiusi situaciją „siūlys KLAUSIMĄ ATIDĖTI iki bus patvirtintas Bendrasis planas (BP)”.

Taigi, remiantis šia deklaruota pozicija, būtų buvęs lygiai toks pat rezultatas dėl klausimo atidėjimo – tik po papildomos diskusijos papildytas trejais balsais iš „didvyriškojo dešimtuko” (ketvirtoji frakcijos narė Judita Simonavičiūtė balsavimą praleido). Va ir visas „didvyriškumas”.

Tarybos narių dauguma nepasidavė populizmui ir balsavo už miesto interesus atitinkančių sprendimų priėmimo tvarką. Pirma pasitvirtiname Bendrąjį planą (BP), o vėliau grįšime prie savivaldybės draustinio statuso Girulių miškui.

Reikalą išmanantys žmonės jums patvirtins, kad nėra didelės skubos su draustinio statusu, turime pakankamą laiko rezervą šį klausimą svarstyti kiek vėliau. Tuo labiau, kad draustinio statusas prieštarautų naujojo BP sprendiniams, kuriame Giruliams suteikiamas rekreacinės teritorijos statusas (dėl šio statuso Lietuvos geležinkeliai (LG) išties ilgai vykdė BP derinimo procedūrą ir buvo bene paskutinė suderinusi organizacija).

Abu statusai (tiek rekreacinis, tiek draustinio) turi panašų svorį siekiant Girulių mišką apsaugoti nuo LG plėtros planų.

Vykdant Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūrą, tai būtų nepalankūs kriterijai pasirenkant Girulius geležinkelio plėtrai.

Neteko girdėti, kad kurie nors tarybos nariai būtų nusistatę prieš draustinio statuso suteikimą Girulių miškui. Tiesiog Klaipėdos savivaldybės administracija įžvelgia, kad nesavalaikis šio klausimo svarstymas gali turėti neigiamų pasekmių paskutinėje tikrinimo stadijoje esančiam naujajam BP.

Pasitarime, kuris vyko iškart po tarybos posėdžio, tokias grėsmes akcentavo Statybos inspekcijos specialistė. Kiek žinau, visiems trims jame dalyvavusiems savivaldybės atstovams – Kastyčiui Macijauskui, Mantei Černiutei-Amšiejienei ir Gintarui Neniškiui specialistės išsakyti argumentai pasirodė įtikinantys.

Keisčiausia, kad vienas Girulių draustinio steigimo iniciatorių ir šio pasitarimo organizatorius Simonas Gentvilas savo FB paskyroje išplatino visiškai priešingą susitikimo vertinimą ir paskelbė: „Gavome patikinimą – draustinio steigimas Klaipėdos BP patvirtinimui netrukdys” (foto žemiau).


Kyla pagrįstas klausimas, tai kas gi skleidžia „fake news”?

Esant tokiam pasitarimo vertinimo neatitikimui, savivaldybės administracija net nusprendė iš naujo institucijos perklausti, tik šį kartą jau raštu.

Kur skuba LRLS frakcija? Veiksmų steigti savivaldybės draustinį prieš 2020 m. Seimo rinkimus aktyviai ėmėsi Klaipėdos LRLS skyrius. Tai buvo viena jų pagrindinių rinkiminių žinučių miestiečiams. Mano nuomone, ši iniciatyva būtent dabar Klaipėdos liberalų gretose įgijo antrą kvėpavimą dėl itin svarbaus aplinkos ministro posto, į kurį yra siūlomas S. Gentvilas.

Viešoje erdvėje pasirodžius abejonėms, ar siūlomas kandidatas turi pakankamą aplinkosaugininkų bendruomenės palaikymą bei skriejant
kritikos strėlėms dėl ankstesnių pasisakymų (galbūt ir iš konteksto ištrauktų) apie „per lėtai Lietuvoje kertamą mišką”. Draustinio iniciatyvos patvirtinimas miesto taryboje būtų buvusi reikšminga komunikacinė žinutė, sustiprinanti kandidato į ministrus pozicijas prieš pereinant šalies prezidento „filtrą”.

Visi tarybos nariai sulaukėme el. pašto dėžutėse ir asmeninio Simono prašymo nebedelsti ir uždegti žalią šviesą draustinio iniciatyvai.
Tokia beprotiška gyvenimo skuba, kai realios skubos net nėra.

Galbūt dėl šių aplinkybių LRLS Klaipėdos m. tarybos frakcija ignoruoja rimtas rizikas dėl itin svarbaus miesto raidos planavimo dokumento (BP) bei visiškai kitaip nei kiti aukščiau minėto susitikimo dalyviai suvokia tai, ką sako Statybos inspekcijos specialistai.

Vyšnelę ant torto dar uždeda sklandantys gandai, kad LRLS frakcijos pirmininkui Sauliui Budinui S. Gentvilo Aplinkos ministerijoje yra numatytas viceministro postas.

Kiek kurioziška, kad prieš kelerius metus būtent dėl per aktyvaus BP (koncepcijos) klausimo stūmimo pirmyn S. Budinas buvo išprašytas iš savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Tuomet komentaruose paties S.Budino buvo akcentuojama milžiniška dokumento svarba miestui ir nuogąstavimai dėl stringančio BP tvirtinimo.

Siekiant apsaugoti Girulių mišką, visos priemonės yra geros, jei jos padeda pasiekti tikslą nepadarant žalos miesto interesams.

Visgi esminė iniciatyva atsiranda tiek TS-LKD, tiek LRLS, tiek Laisvės partijos (V. Raugelė šios partijos narė) klaipėdiečių narių pastangose užtikrinti, kad naujoji šalies Vyriausybė Girulių miško atžvilgiu laikysis kitokios pozicijos nei ankstesnioji valdžia.

8 Comments

 1. Jonas

  Komentartoriai matyt neskaito teksto viskas kaip ant delno. Matyti, kaip veidmainiauja „atskilėliai” nuo Mero komandos. Melo kojos trampas. Viska išlindo į viešumą. Aš matau, kad tie atsikilėliai, tai ne kas kita, bet tikrų tikriausia opozicija, pučią su liberalais į vieną dūdą. Gal reiktų pavadinti ją „šešėlinė opozija”. Vieną sako, kitą daro -politiniai intrigantai.

  Reply
 2. prasideda

  pirma prisidirbo konservai, dabar bando kažkaip „atsiprausti”…juokingi tie rašinėliai, balsavimas parodė viską.

  Reply
 3. Klp

  ar mums eiliniams pilieciams idomu kas ka kur pasake…ar manote mes esame tokie durni ir nezinome , kad sprendimai priimami miesto tarybos nariu balsavimais , o ne snekomis ir litanijomis. Mums jusu peripetijos neidomios, idomus jusu balsavimai

  Reply
 4. Jonas

  Turėtų degti padai buvusiai valdžiai liberalams. PALIKTAS SUNKUS PALIKIMAS. IR VISOS NESĄMONĖS PRASIDĖJO BŪTENT JŲ VALDYMO LAIKOTARPIU.

  Reply
  • konservatoriai

   jungia gynybą 🙂 gudru ar kvaila ateitis parodys, bet šiuo klausimu konservatoriai kaip reikalas susimovė

 5. Anonimas

  Nu konservai deda dziazo 😀 Pasirodo visame grazume. Juk jus uz maksimalia uosto pletra ir paraset atvirai, kad draustinio nereikia. Tai toks ir buvo jusu balsavimas, kad Giruliu draustinio klausimas net nebutu svarstomas. Vajevaje…

  Reply
 6. oi oi

  akivaizdžiai konservatoriams „dega padai” 🙂 Žmonės nepamirš nei jūsų balsavimų nei jūsų valdžios ir čia ne gerąja prasme.

  Reply
 7. .

  Teatras

  Reply

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Spyglys

Pasirodė pirmosios naujos Klaipėdos kultūros apraiškos*

Žinia, dabartinė uostamiesčio valdžia siekia, kad menas nebūtų ale frace de scheiko, o būtų suprantamas paprastai liaudžiai, lenininio etalono. Ir ...
2024-04-22
Skaityti daugiau

Spyglys

Celofanas irgi dalyvavo Muzikinio teatro atidaryme*

Aišku, kad Spyglio nebuvo tarp tų ponų, kurie šeštadienio vakarą su pakvietimais dalyvavo po 150 eurų personai įvertintame rekonstruoto Klaipėdos ...
2024-04-21
Skaityti daugiau

ELTA

Nacionalinio miškasodžio metu šalyje pasodinta daugiau nei 100 girių

Šeštadienį Lietuvoje vyko Nacionalinis miškasodis „Kad giria žaliuotų“, kurio metu visoje šalyje pasodinta daugiau kaip 100 girių. „Lietingas lietuviškas oras ...
2024-04-20
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This