Kas iškraipo istoriją ir bijo tiesai pažiūrėti į akis, kai kalbama apie holokaustą?

Mums rašo

Virginija Jurgilevičienė
2021-01-28

Komentarų: 5

Klaipėdietis Feliksas Puzemskis Europos žydų naikinimo dienos minėjimo išvakarėse, t.y. sausio 26 d. aplankė Gargžduose vietą, kurioje 1941 m. birželio 24 d. buvo sušaudyti žydai. Jis nusifotografavo šalia paminklo. Prie nuotraukos, kurią patalpino facebooke, parašė tekstą, kad čia, Gargžduose, šaudė vokiečiai, Klaipėdos policininkai.

Visada atsiranda norinčių perskaityti parašytą tekstą kitaip ir sugalvoti savo versiją. Kartais pakraipai pečius, nusistebi ir tuo baigiasi. Šį kartą nesinori taip daryti. Kodėl? Mano nuomonė, kad žurnalistas Denis Paraskevich-Kishinevsky komentare pateikė neadekvačią versiją. Jis rašo, kad pasak Hamburgo universiteto profesoriaus Joachim Tauber, studijuojančio Holokausto aspektus regione – daugelis aukų pažinojo savo žudikus, o vietos policininkai pridėjo savo ranką. Denis, ar tikrai taip kalbėjo profesorius?

Paminklas Gargždų žydų žudynių vietoje Vėžaitinės miške. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus nuotr.

Apie Gargždus ir profesorių J. Tauber skaitome vietiniame laikraštyje „Banga“. Straipsnis vadinasi „Holokaustas prasidėjo Gargžduose“. Laikraštyje rašoma, kad „Po mūšio birželio 22 d. apie 15 val. sovietų pasipriešinimas buvo palaužtas. Kitą dieną prieš pietus Klaipėdos pasienio policijos komisariato vadas Frohwann‘as su policininkais atvyko į Gargždus. … Vadas įsakė surinkti žydų vyrus ir ieškoti miestelyje įtariamų komunistų. Apie 200 vyrų nuvarė sienos link į pievą. Prieš egzekuciją aukoms paskelbtas gestapo nuosprendis: „Įvykdę nusikaltimus prieš vermachtą, jūs sušaudomi Hitlerio įsakymu“. Mažiausiai vienu atveju žudikas ir auka pažinojo vienas kitą: klaipėdiškius žydus čia šaudė uostamiesčio nacių policininkai.“

Denis, mielasis, neklastokite istorijos. Gargžduose nešaudė, nepridėjo savo rankos vietos policininkai, nes tada ten nebuvo lietuviškos policijos, kadangi iki 1941 m. birželio 22 d. Gargžduose buvo milicija, sovietai. Šaudė policininkai, atvykę iš Klaipėdos.

Dar 1939 m. kovo mėn. Lietuvos policija iš Klaipėdos krašto pasitraukė. Tarp tų, kurie turėjo išvažiuoti iš Klaipėdos miesto, buvo ir mano mama. Jos pirmasis vyras sakė, kad vyksta svarbūs istoriniai įvykiai, juos reikia būtinai patiems pamatyti. Jie nuėjo prie kelio, kuris vedė į Kretingos pusę, ir matė kaip vežimais, dviračiais, pėsčiomis traukė virtinė lietuvių iš Klaipėdos. Vėliau nuėjo į geležinkelio stotį – ten verkė vaikai, krūvos daiktų, praeiti neįmanoma, žmonės sėdėjo ir laukė, kada galės išvažiuoti. Valstybinė siena, kurią vokiečių okupantai atstatė, laikinai buvo nesaugoma. Vėliau sieną ėmė kontroliuoti vokiečių pasienio policija ir nebeleido lietuviams palikti nacių okupuotos Klaipėdos.

Mama ir jos vyras išvyko po gero pusmečio pagal pasikeitimo programą. Iš Klaipėdos traukėsi ne tik lietuviai, bet ir žydai, galimai ir kitų
tautybių gyventojai. Žmonės, palikę Klaipėdos kraštą, pasklido po Lietuvą. Sunku pasakyti kiek, bet dešimt, dvidešimt, o gal ir daugiau lietuvių ir žydų apsigyveno Gargžduose. Mano mama išvyko į Kauną.

Kuo remiantis profesorius iš Vokietijos teigė apie nurodymą šaudyti tiesiai į veidą ir vienas tai tikrai, o gal ir daugiau žudikų, atpažino auką? Manau, todėl, kad nacių policininkas ir žydas turėjo gyventi Klaipėdoje, galimai buvo net kaimynai. Matyt, po karo jau Vokietijoje buvusiam policininkui teko pasakoti apie vokiečių policijos vado Frohvano siautėjimą Gargžduose.

Lietuvoje holokaustą pirmiausia vykdė nacių karinės struktūros. Birželio 23 d. jie atvyko iš Klaipėdos.

Nežinau, gal Denis paaiškins, kodėl jis panoro iškraipyti tiesą? Ar tik ne tam, kad vėliau tame pačiame komentare parašytų, kad dėl žydų žudynių kalti ne tik hitlerininkai? Denis, būkite geras, neplaukite hitlerininkų mundurų, nes dėl Gargždų žydų mirčių kalti tik naciai.

Kai kalbame apie Gargždus, tai 1941 m. birželio 24 d. nei vienas lietuvis, nei vienas Lietuvos policininkas nenušovė nei vieno žydo. Tai darė
nacistinės Vokietijos atstovai iš užgrobtos Lietuvos teritorijos, iš Klaipėdos krašto. Jau tada, kai naciai įžengė į sovietų okupuotą Lietuvą, kai siautėjo Gargžduose, jie buvo išžudę ir šaltuose grioviuose suguldę milijonus Europoje gyvenusių žydų.

Žydų bendrijos pirmininkas stovi šalia paminklo, skirto sušaudytiems Gargžduose ir prašo prisiminti Europos žydų kančią. Denis prašo „prisiminti ne tik Holokaustą, kaip istorinį faktą, bet ir žinoti, kad žudynėse dalyvavo „mūsiškiai”, kad organizavo tas žudynes ne kažkokie mistiniai blogiečiai, o konkretūs žmonės.“ Iš mano komentaro Denis suprato, kad vengiu šios temos ir neturiu drąsos kalbėti apie atsakomybę. Jis paprašo nebijoti žiūrėti tiesai į akis.

Man pasidarė įdomu, kas bijo tiesos: ar Virginija, ar Denis? Manau, kad kilusiam ginčui išspręsti labai svarbu atsakyti, kas kaltas dėl protu nesuvokiamo nusikaltimo. Aišku, kad užsakovai, karo organizatoriai – Ribentropo-Molotovo pakto dalyvės: Sovietų Sąjunga ir Vokietija. Jei Sovietų sąjunga nebūtų pasirašiusi sutarties ir slaptųjų protokolų su nacistine Vokietija, tai tų mirčių galimai ir nebūtų buvę. Vokietija viena,
be sąjungininko nebūtų pradėjusi 1939 metais karo, nebūtų užpuolusi Lenkijos, įžygiavusi į Europą, o vėliau įsiveržusi į savo sąjungininkės, Sovietų sąjungos teritoriją.

Jei nacistinė Vokietija vis tik būtų išdrįsusi pulti, tai būtų sulaukusi iš Sovietų sąjungos ne Lenkijos karininkų žudynių Katynėje, bet jų išgelbėjimo ir greito pradėto karo kracho.

Hitleris ir Stalinas, jų slaptieji dokumentai ir atnešė mirtį į Europos žydų namus.

Žmonės, kurie gyveno Vokietijoje ir Sovietų Sąjungoje, neturėjo prileisti prie valdžios vairo tų, kurie po to žudė nekaltus žmones. Vokietija už nacių siautėjimą atsiprašė, Lietuva taip pat A. M. Brazausko lūpomis. Kada atsiprašys Sovietų Sąjungos istorijos perėmėja – Rusija Putino lūpomis?

Po Klaipėdos žydų bendrijos pirmininko facebooke pasidalintu postu buvo nemažai komentarų. Man atrodo, kad išmintingiausiai pakomentavo Aleksandr Sergejev. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad jis sukritikavo D. Paraskevich-Kishinevsky pacituotus Hamburgo universiteto profesoriaus J. Tauber žodžius. Nežinau, gal Aleksandr skaitė kitus šaltinius, gal žino Klaipėdos krašto istoriją, gal dėl kitų priežasčių suprato, kad Denis nesusigaudo ir paprašė, jog nustotų, nes atsibodo.

Jei žinai istoriją, jei nepritari D. Paraskevich-Kishinevsky nuomonei, tai būsi komentatorių išvadintas baltaraiščiu, Vlasovo ar policininko palikuonimi, niekšu ir t.t.

Mielieji, kai tokią dieną įjungiate melo mašiną, tai ne A. Sergejev yra blogietis, bet jūs, istorijos klastotojai ir jos „švarintojai”.

Kodėl šį tekstą reikia užbaigti F. Kukliansky išsakyta mintimi: „Žydų gatvėse nemuša ir svastikos ant nugaros nepiešia, bet neapykantos vis dar daug”? Todėl, kad kai paprašai neklastoti istorijos, tai girdi, jog, atseit, skleidi neapykantą žydams.

Labai norėčiau, kad šio mano rašinio „teisuoliai” neskubėtų priskirti prie neapykantos platinimo.

Šis tekstas – asmeninė autorės nuomonė. Rubrikoje „Mums rašo“ publikuojamos nuomonės, už kurias redakcija neatsako.

5 Comments

 1. virginija

  Dar iki Klaipėdos krašto okupacijos, o tai 1938 m. Klaipėdos krašte žydams buvo neįmanoma gyventi, paskaitykite. Štai kaip aprašo Martynas Vainorius 2020-11-28 str. ‘”Žydai apleidžia Klaipėdą” Jis cituoja to meto laikraštį „Vakarai””Šiomis dienomis grasinimai prieš žydus nesiliauja. Daug žydu rado laiškų, dėžutėse lapelius, kuriuose rašoma, kad nepirktų pas žydus. Pagėgiuose iškabinama įvairių priešžydiškų plakatų, daugiausia karikatūros iš antisemitinio Vokietijos laikraščio „Stūrmer“. Žydai įvairiai išjuokiami, vadinami komunistais ir kviečiama su jais kovoti. Šilutėje jau trečią kartą išdaužė žydo Šero košemos valgyklos langus”, ‘” 1939 m. kovo mėnesį Lietuva Kraštą perduoda Vokietijai. Štai kokia politinė situacija Europoje, štai kaip naciai Vokietijoje elgiasi su žydais ir tai puikiai žino Sovietų Rusija. Ir kaip ji nusprendžia? 1939 m. rugpjūčio mėnesį pasirašyti Molotovo-Ribentropo paktą. Ši sutartis sustiprino nacistinės Vokietijos galias. Tačiau šių dienų Rusijos politikai nenori prisiimti atsakomybės.

  Reply
 2. Klaipiedėtis

  Šiandien sausio 28, kodėl jokio minėjimo?1944 sausio 28 dieną rusų kariuomenė užėmė Mėmelį,mūsų dabartinį miestą Klaipėdą.Atėmė iš Hitlerinės,Vokietijos ir atidavė Lietuvai.Ura tovarišči,tiesa ir Lietuviška 16 Divizija dalyvavo,o Jūs Virginija rašot,kad istoriją iškraipo.Nežino! ir neturi žinot.

  Reply
  • Tukas

   Ne Lietuvai atidavė,o savo „Sąjungai”.

  • Vytautas

   16 divizija i Klaipėdą atėjo sausio 29 dieną.

  • Anonimas

   1945

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Svarbu, Veidai

Maja Tarachovskaja: „Mėgėjų teatrai turi savo sielą"

60-metė Maja Tarachovskaja – Klaipėdos žydų teatro „Šatil” įkūrėja, dramaturgė ir aktorė. Išvertus iš ivrito „Šatil” reiškia „Daigas, ūglys”. Tai ...
2024-04-06
Skaityti daugiau

Spyglys

Klaipėdos prioritetas - smarvė*

Spyglys negali nepritarti visų sričių žinovės, aktyvistės, visuomenės veikėjos ir žymios politologės Virginijos Jurgilevičienės mintims, išsakytoms iš Klaipėdiečių tribūnos ketvirtadienį ...
2024-02-29
Skaityti daugiau

Spyglys

Puteikienės ir Velykienės vakuumą bando užpildyti visuomenininkės*

Pajutę, kad Klaipėdos savivaldybės taryboje, ją palikus saldžiabalsėms ilgakasėms rimtų niekų kalbėtojoms Ninai Puteikienei ir Alinai Velykienei, susidarė tam tikras vakuumas, ...
2023-07-27
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This