P0

Mums rašo

Dėl NŽT Klaipėdos skyriaus veiksmų (9)

Atvira Klaipėda

Andrius Dumbauskas, Marija Kalendė
2021-02-09


Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui Žydrūnui Bartkui

LR ŽŪ ministrui Kęstučiui Navickui

LR Seimo nariui Arvydui Pociui

2019-10-07 raštu apie UAB Klaipėdos mažasis licėjus adresu Nėgių g. 5 vykdomą veiklą nelegaliai tvora aptvertoje valstybei priklausančios žemės teritorijoje į Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių kreipėsi Klaipėdos savivaldybės Melnragės seniūnaitė M. Kalendė. Nustatytais terminais nesulaukus jokio atsakymo iš skyriaus, buvo kreiptasi į LR Seimo kontrolierių, kuris nurodė NŽT įpareigoti Klaipėdos skyrių veikti nepažeidinėjant teisės aktų.

Martyno Vainoriaus nuotr.

NŽT savo 2019-12-03 rašte Nr.1SS-2332-19.14 nurodė, kad Klaipėdos „skyriaus vedėjas bus supažindintas su nagrinėtoje situacijoje nustatytais Jūsų 2019-10-07 kreipimosi nagrinėjimo trūkumais” ir atkreipė dėmesį Klaipėdos skyriui „laikytis taisyklių ir nuostatų”.

Nėgių g. 10 namo gyventojai V. B. ir A. B. atstovaudami Pirmosios Melnragės bendruomenei 2019-11 mėn. buvo atvykę į NŽT Klaipėdos skyrių pasiteirauti apie proceso ginant valstybės interesą dėl Nėgių g. 5 namo savininkų galimai užgrobtos valstybinės žemės eigą. Pokalbio metu buvo jaučiamas aiškus vedėjos Saulenės Narkuvienės ir specialisto Rimvydo Gaudėšiaus susierzinimas dėl anksčiau rašyto skundo, vartojant leksiką, nederamą valstybės tarnautojams, demonstruojant didelį nepasitenkinimą dėl kreipimosi į LR Seimo kontrolierių.

Dėl šio įvykio Pirmosios Melnragės bendruomenė pakartotinai kreipėsi į NŽT raštu Reg. Nr.1GP-4152 su prašymu, kad patikrinimą atliktų ne NŽT Klaipėdos skyrius, bet kitas kompetetingas NŽT tarnautojas, kurio veiksmai atitiktų visus viešojo administravimo principus, bei įvertinti NŽT Klaipėdos skyriaus tarnautojų S. Narkuvienės ir R. Gaudėšiaus veiksmus (neveikimą) neginant viešojo intereso ir tarnybinę etiką.

Toliau seka labai skubūs ir nepaaiškinami veiksmai iš NŽT Klaipėdos skyriaus pusės, patvirtinantys skyriaus vadovės piktnaudžiavimą tarnyba.

Suėjus paskutinei atsakymo į V. B. 2019.11.17 skundo termino dienai – 2019-12-18 – skyrius atsiuntė laišką, kuriame visiškai nebuvo įvertintas pagrindinis skundo objektas (savavališkai valstybinėje žemėje suformuotas įvažiavimas ir automobilių aikštelė ties Nėgių 5 namu). Maža to, itin operatyviai, jau kitą dieną – 2019-12-18 – NŽT Klaipėdos skyrius raštu „Dėl galimo miesto tvarkos taisyklių pažeidimo”, pasirašytu tame pokalbyje su gyventojais dalyvavusių skyriaus vedėjos S. Narkuvienės ir specialisto R. Gaudėšiaus, kreipėsi į Klaipėdos savivaldybę.

Šis laiškas papildomas ne skunde nurodytos nelegalios aikštelės, o, kaip pasityčiojant, pačios visuomenės interesą ginančios V. B. gyvenamojo namo Nėgių g. 10 palei tvorą sutvarkytos ir prižiūrimos vejos nuotraukomis.

2019-12 -19, jau kitą dieną, V. B. aplanko net trys savivaldybės pareigūnai, reikalaudami nupjauti dekoratyvines pušeles ir nuo patvorio, nesančio važiuojamoje dalyje, nusiimti dekoratyvinius akmenis. Visa tai argumentuodami skyriaus atliktu 2019 -12 -17 faktiniu duomenų patikrinimu.

Šiame skyriaus „duomenų patikrinime” nei žodžiu neužsimenama apie V. B. skundo pagrindą – ties Nėgių g. 5 namu, 400 kv. m dydžio valstybinėje žemėje savavališkai suformuotą automobilių parkavimo aikštelę. NŽT pareigūnas R. Gaudėšius tikrindamas jos nepastebi – pastebi niekam nekliudantį dekoratyvinį akmenį, 19 metų stovintį Nėgių g. 10 namo patvoryje – įžūliai klaidindamas, kad jis stovi važiuojamoje kelio dalyje, nors taip nėra.

Tuo V. B. puolimas neapsiriboja.

2020-02-06 NŽT Klaipėdos skyriaus vedėja raštu informuoja V. B. apie žemės naudojimo valstybinės kontrolės planinį patikrinimą, kuris vyks 2020-02-25.

„Planiniam patikrinimui“ iš visos Melnragės gyvenvietės kažkodėl yra pasirenkamas jos gyvenamasis namas Nėgių g. 10 ir, kad atrodytų įtikinamiau, su juo besiribojantys Nėgių g. 8 ir 12 namai.

Visais trimis atvejais atmestino, nekvalifikuoto, tik 15 min. trukusio „matavimo” metu skyrius nustatė, kad Nėgių g. 8, 10 ir 12 namų sklypai yra 0,15-0,5 m. pasislinkę į valstybinę žemę.

Nėgių g. 8 namo savininkui skyrius nepelnytai skyrė baudą, o 10 ir 12 namų savininkai iš karto, be jokių išlygų buvo paduoti į teismą.

Į gyventojų rašte išsakytus argumentus apie tai, kad tokie viso rajono tvorų perkėlinėjimai dėl koordinačių neatitikimo sukels niekuo nenusikaltusiems gyventojams ne tik materialinius nuostolius, bet gali būti ir techniškai neįgyvendinami (prie namų tvorų stovi seniai įrengtos elektros pastotės bei dujų skaitliukai, sklypus riboja pačių gyventojų lėšomis išgrįstos Nėgių ir Žiobrių gatvės), skyriaus vadovė atsako, kad tai pačių namų savininkų problema.

Visi Nėgių g. 8, 10, 12 ir kituose sklypuose pastatyti namai, statiniai, tvoros yra įrengti maždaug prieš 20 metų pagal geodezininkų ir matininkų nustatytas bei atžymėtas koordinates ir visi šie statiniai buvo įregistruoti Registrų centre, nes jie atitiko nustatytas koordinates. Savavališkų ar neteisėtų statybų nustatyta nebuvo, todėl skyriaus reikalavimai nusigriauti tvoras, kurios prieš 20 metų tinkamai įregistruotos Registrų centre, yra neteisėti, o tie reikalavimai grindžiami tik koordinačių neatitikimais, kurie atsirado dėl pačios valstybės keistų matavimo sistemų (iš vietinės į valstybinę).

Tokiais šantažo veiksmais skyriaus vadovei pavyko laikinai nukreipti dėmesį nuo esminės problemos – neteisėto sklypo užvaldymo Nėgių g. 5, nes teisybės ieškoję asmenys buvo įtraukti į skyriaus atliekamus patikrinimus, į teisminius ginčus, buvo ir yra kiršinami bei vienas prieš kitą nuteikinėjami kaimynai.

Mes, Lietuvos piliečiai, būdami pilietiški, aktyvūs, teisingi, netoleruojantys galimos netiesos, esame baudžiami skyriaus vadovės (valstybės tarnautojos), o pažeidėjai toliau neteisėtai naudojasi valstybine žeme.

Kyla pagrįstas klausimas, ar valstybės valdininkės už savo blogai vykdomas pareigas iš aukštesnės valdžios gauti įspėjimai ir užgautos ambicijos gali būti pagrindas naudojantis tarnybine padėtimi kerštauti pilietiškai, su neteisybe kovojančiai gyventojai – taškyti valstybinius pinigus beprasmiams teismams, kas atlygins teisiamų žmonių materialinius ir moralinius nuostolius? Kokiu pagrindu dėl valstybės tarnautojos nepaaiškinamų asmeninių įsižeidimų ir užgaidų turi kentėti 20 metų santarvėje, puoselėjanti gyvenamąją aplinką, gražioje kaiminystėje gyvenanti bendruomenė?

Tokie NŽT Klaipėdos skyriaus veiksmai sukelia pagrįstą pagrindą abejoti valstybinėmis institucijomis, užtikrinančiomis visiems lygias piliečių konstitucines teises, bei stipriai kerta per Lietuvos, kaip teisinės valstybės, prestižą.

Prašome kuo skubiau ištirti galimus skyriaus vedėjos S. Narkuvienės galimai neteisėtus veiksmus, kol nenukentėjo daugiau Nėgių ir Žiobrių gatvės gyventojų, kurie gyvena įtampoje, pasipiktinime tokiais valstybės tarnautojų veiksmais.

Šis tekstas – asmeninė autorių nuomonė. Rubrikoje „Mums rašo“ publikuojamos nuomonės, už kurias redakcija neatsako.


  2021-02-09

  9 komentarai “Dėl NŽT Klaipėdos skyriaus veiksmų”

  1. AvatarTeisybė (IP: 78.61.215.162)

   Lietuvoje eilinis žmogus yra kliutis valdžiažmogiams imti kyšius ir dirbti kaip išeina , bei didinti sau atlyginimus .Apie Klaipėdos savivaldos , NŽT ,ar kitų struktūrų blogą darbą galima rašyti kiekvieną dieną po dešimt straipsnių , bet jiems nemotais . Taigi gal išvis nereikia rašyti apie šį blogį , o rašyti tik gerus straisnius , kurie gerins Klaipėdiečiams nuotaiką .Juk tiek yra daroma gero .

  2. AvatarGyventoja (IP: 212.3.194.203)

   Gyvename arti Nėgių g. dažnai praeiname šia gatve. Nepastebėjome klykiančių gyventojų, tik pastebėjome smarkiai padidėjusią oro taršą tuo metu, kai važiuoja licėjaus klientai ir tai, kad dalis jų tai daro labai agresyviai ir pavojingai, sukeldami didelę grėsmę tuo metu einantiems gatve vaikams. Nei ši gatvė, nei gyvenamas namas, kuriame įsikūrusi ši įstaiga nėra pritaikyta tokiai veiklai. Todėl tai laiko klausimas kada ir kaip tai baigsis. Nes kenčia dėl tokios veiklos ne vienos gatvės gyventojai, o ir aplinkiniai, svečiai.

  3. AvatarKlaipėdietis (IP: 78.60.152.204)

   Apie NŽT Klaipėdos skyrių ir jo vadovę viešoje erdvėje jau senokai sklando informacija ir deja, ne pačiame geriausiame amplua. Peršasi nuomonė, kad tame skyriuje tikrai ne viskas skaidru.

  4. AvatarKaimynai (IP: 212.3.194.203)

   Mažojo Klaipėdos Licėjaus tėvai – tai mūsų tautos išskirtinis “elitas”, kuris leidžia sau ne tik kad nusižengti KET ženklams, bet ir savo ir kitų mažamečių akivaizdoje parodyti vidurinį pirštą pridedant visa arsenalą keiksmų, grasinti kaimynams išlaužyti rankas, kojas, fiksuojančius pažeidėjus vadinti teroristais, o juos atstovaujantiems asmenims grasinti teismais. O licėjaus atstovai neatsižvelgė nei į vueną bendruomenės siūlymą, visais klausimais raštu patarė kreiptis į policiją. Ką bendruomenė ir daro. Matyt už viską turėtume dėkoti poniai Lansbergienei už tokius LR įstatymus, pažeidžiančius LR konstituciją ir mūsų teises. Juk tokioms įstaigoms atsidaryti nereikia nei kaimynų sutikimo, nei priešgaisrinių reikalavimų kaip švietimo įstaigoms. Jie taikomi kaip gyvenamam namui, kas saugumo atžvilgiu yra labai blogai ne tik Licejaus klientams, bet ir kaimynams. Įstaigos nuomojamas namas yra gana arti kaimynų sklypų bei pajūrio zonoje, kur dažnai vyrauja vėjai. Įsiplieskus ugniai didelė tikimybė paplisti gaisrui. Kas tokiu atveju atsakytų už padarinius? Sklypo savininkas, įstaigos savininkė, departamentas, išdavęs higienos pasą, miesto savivaldybė ar p. Lansbergienė? Manyčiau visu kartu. Tame tarpe ir dar kai kas gyvenantis toje pačioje Nėgių g- je.

  5. AvatarPilietis (IP: 78.60.152.204)

   Malačiai, kad kovoja, nepasiduoda valdžiažmogiams!

  6. AvatarRaimondas (IP: 78.60.152.204)

   Kiek žinau ten visur eismą ribojantys ženklai stovi, visoj Melnragėj.esu pats baudą gavęs. Bet jei teisybė apie žemėtvarką, tai tada jau betvarkė.

   • AvatarGyventojas (IP: 84.15.183.86)

    Labai gaila kai tėvelių bendruomenė save laikanti elitu turinčiu būti pavyzdžiu tautiečiams, absoliučiai nesitaiksto nei su bendruomene, nei su įstatymais, o mokymo įstaiga jau matyt seniai pamiršo savo vertybes: “pagarba, draugiškumas, atsakomybė, pasitikėjimas, bendradarbiavimas, iniciatyvumas, atkaklumas, savarankiškumas, darbštumas, pilietiškumas, tolerancija, dėkingumas.”
    http://www.klaipedoslicejus.lt/index.php?page=ugdymas-1-12-klases

  7. AvatarTaigi (IP: 85.206.11.129)

   Taigi, turtuoliai iš Nėgių garvės elgiasi kaip visiški durniai: sustoja mašina, bėga skambinti policijai, grąsina, šaukia. Mat gatvė nors ir valstybės, jų nuosavybė yra tik namas, bet jiems atrodo, jog ir gatvė, vedanti prie jūros irgi jų.. Jie kaip Giruliuose šlagbaumo užsidėt negali, tai klykia ant visų, kurie tik pasirodo toje gatvėje. O Licėjus tapo jų keršto objektas….

   • AvatarAnonimas (IP: 78.60.152.204)

    Gyvenu Melnragėje jau labai daug metų, einu prie jūros Nėgių gatve tiek vasarą, tiek žiemą ir nei vieną kartą niekas iš čia gyvenančių neklykė nei ant manęs, nei ant mano pažįstamų. Matyt ” Taigi” čia savo kažkokį košmarišką sapną papasakojo :))))))))

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt