P0

Miestas, Svarbu

Teismas nutraukė vieną iš „Klasco” bylų dėl „Memelio miesto” (8)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2021-06-30


Dvi bylas dėl „Memelio miesto” detaliojo plano inicijavusi šios teritorijos kaimynė AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija („Klasco”) vienoje iš jų trečiadienį išgirdo, kad tokia byla yra nutrauktina.

„Klasco” vertinimu, savivaldybė ir „Memelio miestas” siekia nutraukti jos vykdomą veiklą. Martyno Vainoriaus nuotr.

„Atvira Klaipėda” jau rašė, kad „Klasco” Regionų apygardos teismo Klaipėdos rūmams apskundė Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio įsakymą, kuriuo jis patvirtino teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto, būsimo Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalųjį planą. Pastarasis tapo pagrindu vystyti „Memelio miesto“ projektą. Tačiau šios bylos nagrinėjimas balandį buvo sustabdytas, kol bus galutinai baigta kompanijos Vilniaus apygardos administraciniame teisme pradėta kita byla.

Pastarojoje „Klasco” prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTSPI) atlikto minėtojo detaliojo plano patikrinimo aktą ir su šiomis procedūroms susijusį Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamento sprendimą.

„Klasco” teisme tvirtino, kad detaliojo plano sprendiniai, numatantys urbanizaciją minėtoje teritorijoje, ją paverčiant gyvenamąja su visuomenine paskirtimi, „absoliučiai neatitinka ilgalaikės uosto plėtros strategijos ir tikslų”.

„Tokiu būdu bus užkirstas kelias valstybei svarbaus projekto įgyvendinimui, tai turės neigiamos įtakos pareiškėjos veiklai, dėl ko galimai pareiškėja bus priversta sustabdyti ar net nutraukti savo veiklą. Pareiškėja valstybės biudžetui sumoka daugiau kaip 7 mln. Eur mokesčių per metus, todėl neigiamas efektas būtų jaučiamas ne tik pareiškėjai, bet ir pačiai valstybei bei kitų asmenų interesams”, – dėstė „Klasco”.

Jos vertinimu, savivaldybė ir „Memelio miestas” taip siekia nutraukti jau jos vykdomą veiklą.

„Klasco” priminė, kad 2005 m. rengiant Vitės kvartalo detalųjį planą gyvenamosios paskirties objektų statybos galimybė ir tikslingumas uosto gretimybėje buvo vertinti ir atmesti.

Krovos kompanija taip pat priminė ir nuo kovo 1 d. įsigaliojusius reikalavimus dulkėtumui mažinti, pagal kuriuos naujai veiklai taikomas 100 m minimalaus atstumo nuo gyvenamosios ir visuomeninės paskirties statinių reikalavimas.

„Pareiškėjos teritorija nuo planuojamos teritorijos, kurioje galima tokių statinių statyba, yra mažesniu atstumu nei nustatytas minimalus atstumas. Taigi detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas užkirs kelią pareiškėjai vykdyti veiklos plėtrą, pakeis pareiškėjos verslo vykdymo sąlygas, panaikins galimybes vystyti ilgą laiką vykdytą uostinę (krovos) veiklą, į kurią buvo investuotos milijoninės sumos. Be to, ateityje nebebus galima koreguoti veiklos pobūdžio, plėsti uosto veiklą. Nepagrįsti ilgalaikio požiūrio į uosto plėtrą neužtikrinantys sprendiniai ne tik neatsižvelgia į faktinę situaciją, tačiau ir pažeidžia teisėtus pareiškėjos lūkesčius dėl investicijų atsipirkimo ir veiklos tęstinumo”, – dėstė „Klasco”, pabrėžusi, kad toks detalusis planas esą prieštarauja ir vis dar galiojančio Klaipėdos miesto bendrojo plano tekstiniams sprendiniams –  6.4.3. punkte nurodyta, kad gyvenamosios paskirties teritorijos negali net ribotis su krovos sanitarinės apsaugos zona (SAZ).

„Klasco” teigimu, detaliojo plano rengėjai neįvertino visų triukšmo šaltinių planuojamoje teritorijoje – vertino tik transporto priemonių sukeliamą triukšmą ir ignoravo geležinkelį, laivybą, krovą.

Miesto straipsnių vidus

„Vien fakto, kad jau dabar yra viršijamos ribinės gyvenamajai aplinkai taikomos triukšmo vertės, nustatymas yra pakankamas pagrindas tam, kad planuojamoje teritorijoje būtų atsisakyta gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų planavimo”, – mano krovos kompanija, kurios įsitikinimu planuojamoje teritorijoje esanti aplinka gyventi yra netinkama.

Straipsnio vidus 10 pastraipa kompas

Jos nuomone, detaliojo plano sprendiniai prieštarauja ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrajam planui, neatitinka ilgalaikės jo plėtros strategijos ir tikslų.

Tuo metu VTPSI laikėsi pozicijos, kad detalusis planas atitinka ir Klaipėdos miesto bendrojo plano ir Uosto bendrojo plano bei Klaipėdos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendinius. Ji bei NVSC akcentavo ir aplinkybę, kad iki šiol nėra nėra įregistruota „Klasco” SAZ.

„Pareiškėja, prieštaraudama detaliojo plano sprendinių suderinimui, suponuoja nuomonę, kad galimai teršia/numato teršti ar kitaip neigiamai įtakoja gretimas teritorijas ir gyventojų sveikatą ir dėl to neigiamai vertina gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų ir pastatų atsiradimui uosto kaimynystėje”, – savo atsiliepime rašė NVSC.

Bylą išnagrinėjusi kolegija, kurią sudarė teisėjai Beata Martišienė, Asta Adamonytė-Šipkauskienė ir Tomas Blinstrubis, konstatavo, kad tokia byla turi būti  nutraukiama kaip nenagrinėtina.

Pabrėžta, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktika, skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų. O būtent tokie, anot teismo, ir yra tie, kuriuos apskundė „Klasco”.

Tokia nutartis dar gali būti skundžiama LVAT.

„Atvira Klaipėda” jau rašė, kad pernai spalį „Memelio miesto“ verslo centro architektūrinį konkursą laimėję architektai jau paskelbė projektinius pasiūlymus. Pasak „Memelio miesto” projektą vykdančios bendrovės „Stemma group” atstovo Nerijaus Tilindžio, statybų pradžios planai išlieka tokie patys – pirma kitų metų pusė.


  2021-06-30

  8 komentarai “Teismas nutraukė vieną iš „Klasco” bylų dėl „Memelio miesto””

  1. AvatarSimas (IP: 158.169.40.14)

   Saunu matyti teisinga sprendima ir krantine atiduoti miesto gyventojams. Tersejus ir apleistas teritorijas daro geda miestui, taigi KLASCO laikas apsitvarkyti ir uzleisti vieta miestieciams.

  2. AvatarMiestietė (IP: 78.57.193.166)

   Klaipėdos išskirtinumas ir turi būti visuomenės gyvenimas prie vandens. Jau dabar matome, kad traukos centrai išsidėstę pakrantėje. Tikėkimės, kad teršėja Klasco nebestabdys ir nebeįtakos Klaipėdos miesto plėtros gražiausiose vietose. Lauk iš Klaipėdos. Atsiras norinčių dirbti švariau.

  3. AvatarDarker (IP: 185.245.84.194)

   Teisingas teismo sprendimas. Reikia suprasti, kad apskritai tokiai krovai kaip Klasco, miesto centre ne vieta. Tiek metų dulkina miestiečius ir jie dar savo sąlygas dėsto, na čia jau viršūnė.. Dar žinant, kad krovos apimtys mažėja, tuo labiau nėra jiems ko čia drąskytis.

  4. AvatarRenaldas (IP: 78.60.134.112)

   Vienas ilgametis KLASCO darbuotojas, gerai žinąs vidinę virtuvę taip pakomentavo galimą šio Klaipėdos verslo chuligano „pasitaisymo“ perspektyvą: „Lubienė, nors ir kalba apie tai, kad reikia gyventi švariai, neteršti, kai tik kalba pakrypsta link taršos prevencijos priemonių kaštų, iškarto uždaro investicijų, lemsiančių mažesnius pelnus pagrindinei akcininkei, temą. Jei tik KLASCO galės imitaciniais planų rengimais išvengti realių investicijų į aplinkos taršos mažinimo priemones, ji tą ir darys.“

   Lyda Lubienė su dukra valdo kontrolinį (virš 50 proc.) Achemos grupės, kuriai priklauso KLASCO, akcijų paketą. Dukra studijuoja vakaruose ir jai klaipėdiečių reikalai nerūpi. 16 pagrindinių Achemos grupės akcininkų valdo ~1,2 mlrd. EUR turtą, kuris dydžiu nusileidžia tik VP (Vilniaus prekybos) šiuo metu pabyrėjusio buvusio 10-uko turtui. Jų amžiaus vidurkis per 70 metų, jų mokymų programoje Darnaus vystymosi programos nebuvo:) Ir šitie žmonės samdo advokatus, kad trolinti Klaipėdos miesto siekį švariau gyventi ir plėsti prieigas prie vandens, realizuojant Mėmelio miesto projektą, kurio pridėtinė vertė (visos investicijos ir pajamos, virtusios nauda gyventojams per vartojimą ir sumokėtus mokesčius) per 10 metų laikotarpį bus 6 kartus didesnė nei KLASCO!

   KLASCO nėra net 500-uke Lietuvos daugiausiai mokesčių mokančių įmonių saraše.

   Jie Bronislovas Lubys būtų gyvas, drįstu spėti tokių problemų neturėtume. Vis dėlto buvo ne tik gabus verslininkas, sukūręs antrą pagal dydį verslo imperiją Lietuvoje, bet ir mokslininkas. O dabar esame priklausomi nuo sprendimų tetos, net negyvenančios Lietuvoje.

   Na ir kaip mums tą spręsti? Teta per atskiras Achemos grupės įmones valdo pusę Klaipėdos uosto teritoriją iki 2066 metų išsinuomojusias įmones.

  5. AvatarAntanas (IP: 195.14.176.166)

   Baltarusiškų krovinių sumažės. Pats laikas pusę Klasco atiduoti miestui ir pastatyti prestižinį rajoną. Tikrai duos daugiau vertės negu keli pakrauti trąšų maišai.

   • AvatarMiesto centras (IP: 86.100.169.240)

    100% pritariu lauk KLASCO iš miesto centro. Ir dar tegul išsiardo savo šlykščiai atrodančias palapinės kurios pajuodusios kaip ir pati KLASCO

  6. AvatarVitės gyventoja (IP: 86.100.169.240)

   Valio KLASCO pralaimėjo! Teismas dar galėjo įpareigoti išgrūsti lauk iš miesto centro KLASCO su savo dulkėta taršia geležies rūdos krova, kuri dabar yra arčiau nei 100 m gyvenamųjų namų ir vaikų ugdymo įstaigų.

   • Avatarxy (IP: 195.182.76.3)

    Valio valio. Tegu išgrūda tuos niekingus teršėjus ir nuodytojus.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt