P0

Miestas, Svarbu

Po kontrolierių išvados dėl J. Zauerveino gatvės remonto – dar daugiau klaustukų (5)

Virginija Spurytė

Virginija Spurytė
2021-10-29


J. Zauerveino ir dar kelių gatvių remontas ne tik buvo pradėtas pažeidžiant procedūras, bet neaišku, kodėl jas pasirinkta remontuoti, nes mieste yra ir daugiau dar prastesnės būklės gatvių – taip konstatavo tyrimą atlikusi Klaipėdos savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

Nuo rugsėjo 17-osios J. Zauerveino gatvėje sustabdyti darbai šią savaitę buvo atnaujinti. Martyno Vainoriaus nuotr.
Direktorius nusišalino

Jai atlikti tyrimą dėl J. Zauerveino, Karklų, Kalvos ir Parko gatvių remonto darbų inicijavimo, teisėtumo ir vykdymo rugsėjo 30 dieną pavedė Klaipėdos miesto taryba, nes kai kuriems politikams abejonių sukėlė tai, kad remonto darbai pradėti, nors miesto taryba jiems dar nebuvo pritarusi. Įtarimų dėl J. Zauerveino gatvės remonto politikams kilo ir dėl to, kad šioje gatvėje gyvena Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Kontrolieriai šią savaitę pateikė savo išvadas, kuriose konstatuota ir jau žinomų aplinkybių, bet nustatyta ir naujų.

Tarnybos išvadoje konstatuojama, kad šių metų birželio 22 dieną Seimas priėmė 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių pakeitimo įstatymą, kuriuo Klaipėdos miesto savivaldybei biudžeto pajamos padidintos 8,232 mln. eurų.

Todėl Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus birželio 22 dienos pavedimu savivaldybės padalinių vadovai ir vyriausieji patarėjai iki birželio 29 dienos Strateginio planavimo skyriui turėjo pateikti informaciją apie esamų arba naujai siūlomų įtraukti 2021-2023 metų Savivaldybės strateginio veiklos plano (SVP) programų priemonių papildomą lėšų poreikį, kurį galima būtų panaudoti iki šių metų metų pabaigos.

Strateginio planavimo grupės (SPG) posėdžiuose buvo pritarta padalinių pateiktiems siūlymams dėl atrinktų naujų ir esamų programų priemonių papildomo finansavimo 2021 m., tarp jų – ir Miesto tvarkymo skyriaus pateiktiems siūlymams ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimui J. Zauerveino g., Kalvos g., Karklų g., Parko g., kurioms įgyvendinti suplanuota 245 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų.

Pažymėtina, kad liepos 7 ir 23 dienomis vykusiuose SPG posėdžiuose G. Neniškis nusišalino svarstant klausimą dėl „Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas J. Zauerveino g.“ papildomo finansavimo skyrimo. Tai užfiksuota posėdžio protokoluose.

Už darbus dar nesumokėjo

Rugsėjo 2 dieną Miesto tvarkymo skyriaus organizuotame posėdyje, kuriame dalyvavo ir Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis, svarstyta galimybė darbus pradėti anksčiau dėl rudens sezono oro sąlygų, kurios riboja galimybes vykdyti asfaltavimo darbus, bei nutarta vykdyti ištisinio asfalto dangos remonto darbus J. Zauerveino, Kalvos, Karklų ir Parko gatvėse.

Rugsėjo 7 dieną Miesto tvarkymo skyriaus darbuotoja elektroniniu laišku išsiuntė nurodymą rangovui pradėti vykdyti šių gatvių dangų remontą. „Kada faktiškai buvo pradėti J. Zauerveino, Karklų, Kalvos gatvių remonto darbai Miesto tvarkymo skyriaus atsakingi darbuotojai informacijos nepateikė, darbai buvo sustabdyti rugsėjo 17 dieną žodiniu nurodymu“, – teigiama išvadoje.  

Miesto tvarkymo skyrius rangovui pradėti darbus Parko gatvėje nurodė spalio 7 dieną, kai miesto taryba rugsėjo 30-ąją sprendimu patvirtino 2021-2023 m. Strateginio veiklos plano pakeitimus.

Miesto straipsnių vidus

„Rangovas už J. Zauerveino, Kalvos, Karklų gatvių remonto darbus iki 2021-09-30 sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų KMSA neteikė ir už juos apmokėta nebuvo. 2021-10-20 rangovas pateikė 116 028,11 Eur (su PVM) sąskaitą faktūrą už atliktus remonto darbus Karklų ir Parko gatvėse, atliktų darbų akte nurodyti įkainiai atitinka sutartyje numatytus įkainius, išvados pateikimo dieną sąskaita dar nebuvo apmokėta“, – teigiama išvadoje.

Kontrolieriai konstatavo, jog Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkoje numatyta, kad savivaldybės Strateginio veiklos plano  įgyvendinimas pradedamas, jį ir savivaldybės biudžetą patvirtintus miesto tarybai.

„Analogiškai ir pakeitimai turi būti pradedami įgyvendinti tik KMS tarybai juos patvirtinus. Tyrimo metu nustatyta, kad KMSA Miesto tvarkymo skyrius inicijavo J. Zauerveino, Kalvos, Karklų ir Parko gatvių remonto darbus (pradėti vykdyti J. Zauerveino, Kalvos, Karklų g. remonto darbai) KMS tarybai dar nepriėmus 2021-2023 m. SVP ir savivaldybės biudžeto pakeitimų, tuo pažeidžiant Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo 33 p. nuostatas bei Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintą savivaldybės vykdomųjų institucijų atskaitingumo savivaldybės tarybai principą, reiškiantį, kad Savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimai turi būti grindžiami įstatymais, Vyriausybės ir (arba) savivaldybės tarybos sprendimais“, – rašoma išvadoje.

Kontrolieriai nerado atsakymų, kodėl nuspręsta remontuoti J. Zauerveino, Kalvos, Karklų. Parko gatves, jei jos nėra nei magistralinės, jomis nevažinėja viešasis transportas, o mieste yra ir prastesnės būklės gatvių. Martyno Vainoriaus nuotr.
Galėjo pasirinkti ir kitas gatves

Be to, tyrimą atlikusi Klaipėdos savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad priimtiems sprendimams (J. Zauerveino, Kalvos Karklų ir Parko gatvių remonto įtraukimas į Strateginį veiklos planą – V. S.) trūksta skaidrumo, kadangi nėra reglamentuotos ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimo gatvių atrankos procedūros, nesudaromas ir neviešinamas gatvių ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimo darbų eiliškumo sąrašas.

J. Zauerveino g. remontas buvo įtrauktas į 2018-2020 m. SVP, pagal kurį buvo numatyta darbus atlikti 2019 m., tačiau tvirtinat vėlesnių laikotarpių SVP (2019-2021 m., 2020-2022 m. ir 2021-2023 m.) šios gatvės ištisinio asfaltbetonio dangos remontas nebuvo įtrauktas. J. Zauerveino gatvės remontas pakartotinai buvo įtrauktas į 2021-2023 m. patikslintą SVP nuo 2021 m. rugsėjo 30 dienos.

„Nėra aišku, kokiais kriterijais remiantis buvo įtrauktas būtent šios gatvės asfaltbetonio dangos ištisinis remontas tikslinant 2021-2023 m. SVP. Pastebėtina, kad 2018-2020 m. SVP 2019 m. buvo numatyta atlikti ir Paryžiaus Komunos g. ištisinio asfaltbetonio dangos remontą, kuris į vėlesnius SVP taip pat nebuvo perkeltas, tačiau jo nebuvo pasiūlyta įtraukti į 2021-2023 m. SVP. Karklų g., Kalvos g. ištisinio asfaltbetonio remonto darbai buvo įtraukti į 2021-2023 SVP, kuriame darbus numatyta atlikti 2022 m. Šių gatvių remonto darbus numatyta paankstinti ir atlikti 2021 metais, patikslinus 2021-2023 m. SVP, Parko g. ištisinio asfaltbetonio remonto darbai įtraukti į 2021-2023 SVP tik nuo 2021 m. rugsėjo 30 d., ankstesniuose SVP šios gatvės nebuvo“, – dėstoma išvadoje.

Joje nurodoma, kad į 2019-2021 m. SVP kaip 2020 m. planuojami atlikti darbai buvo įtraukti Malūnininkų, Šturmanų ir S. Daukanto g. ištisinio asfaltbetonio dangos remonto darbai, tačiau tvirtinant 2020-2022 m. ir 2021-2023 m. SVP šių gatvių ištisinio asfaltbetonio dangos remonto darbai nebebuvo įtraukti, ir šios gatvės nebuvo siūlomos tikslinant 2021-2023 m. SVP.

„Tyrimo metu atsakingi Miesto tvarkymo skyriaus darbuotojai nurodė, kad siūlant gatves paprastojo remonto darbams vadovaujamasi gatvių apžiūrų rezultatais, atsižvelgiama į seniūnaičių ir gyventojų gautus siūlymus. Šiuo pagrindu keliai (gatvės) įtraukiamos į SVP. Pirmenybė teikiama ypatingai blogos būklės miesto gatvėms, atsižvelgiama į eismo intensyvumą, pirmumo tvarka remontuojamos blogos būklės magistralinės gatvės ir gatvės, kuriomis vyksta viešojo keleivinio transporto judėjimas. <…> Pažymėtina, kad J. Zauerveino, Kalvos, Karklų, Parko gatvės nėra magistralinės ir jomis nevyksta viešojo keleivinio transporto judėjimas. <…> Miesto tvarkymo skyriaus pildomame apžiūrų žurnale nuo 2019 m. įrašų dėl J. Zauerveino g., Kalvos g., Karklų g., Parko g. apžiūros ir jų būklės neužfiksuota (paskutinis įrašas žurnale – 2020-11-16, vėliau dėl karantino nepildytas). Atskirų šių gatvių apžiūros aktų ar kitų dokumentų, kuriuose būtų užfiksuota kaupiama susisteminta informacija apie Klaipėdos miesto kelių, gatvių būklę, jų defektus Miesto tvarkymo skyrius nepateikė“, – savo surinktus faktus išvadoje išdėstė kontrolieriai.

Todėl anot jų, negalima konstatuoti, kad į 2021-2023 m. SVP priemonę „Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas“ įtrauktos J. Zauerveino, Kalvos, Karklų ir Parko gatvės nagrinėjamu laikotarpiu Klaipėdos mieste buvo prasčiausios būklės ir joms pagrįstai buvo suteiktas prioritetas.

„Rekomendacijos po šio tyrimo neteikiame, nes tyrimo rezultatus planuojame panaudoti Tarnybos 2022 metų veiklos plane numatyto veiklos audito „Gatvių remonto organizavimas“ metu, kurį atlikus būtų sistemiškai įvertintas gatvių remonto darbų organizavimas ir pateiktos bendros rekomendacijos, susijusios ne tik su ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimu“, – „Atvirai Klaipėdai“ teigė Kontrolės ir audito tarnybos vadovė Daiva Čeporiūtė.


  2021-10-29

  5 komentarai “Po kontrolierių išvados dėl J. Zauerveino gatvės remonto – dar daugiau klaustukų”

  1. Avatarbaisu (IP: 86.100.161.157)

   kokia dabar valdančioji dauguma, baisiau nei sapne nesusapnuosi

   • AvatarTam baisu (IP: 90.131.42.59)

    Baisesnės valdžios nebuvo, kuri valdė miestą ne vieną kadenciją – ir nuo tada prasidėjo sąstingis . Ši valdžia- šaunuoliai! Miestas atgimsta. Rinkėjai tai įvertins!

  2. Avatartęsiame darbus (IP: 83.171.17.102)

   sako konservatoriai 🙂

   • AvatarLiūdna (IP: 90.131.42.59)

    Geriau jau dirbti darbus, o ne tuščiai liežuviais malti ir vėl svajoti sugrįžti į valdžią. Matėme , kaip valdėte miestą ir į ką jis buvo paverstas ..

  3. AvatarTyrėja (IP: 86.100.88.135)

   Neniškis buvo posėdyje, jis tik žodžiu pasakė, kad nusišalina. Aišku to niekas nepatikrins, bet jei būtų rimtas tyrimas, tai pakviestų dalyvius ir paaiškėtų visa tiesa. Nereikia čia mulkinti žmonių, kad jis nedalyvavo.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt