P0

Bibliotekos istorija, Svarbu

Ką liudija bibliotekos autografuotų leidinių kolekcija III

Juozas Šikšnelis
2021-11-28


Kokius įrašus dažniausiai savo knygose palieka jų autoriai, dalindami autografus?

Juozo Šikšnelio asmeninėje bibliotekoje – 849 egz. iš jų autografuotų – per ketvirtadalis, fiksuota 139 įdomesni įrašai. Įprasti kreipiniai: mielas, gerbiamas, ponas, draugas, rašytojau, kolega, bičiuli, direktoriau, todėl juos praleidžiame.

Juozo Šikšnelio nuotr.

Jurgis Kunčinas „Kasdien į karą“: …, gyvenimo kareiviui, sutiktam Vilniuje, o šįkart pamatytam Švendubrėje! Nuoširdžiai, Vilnius – Švendubrė, 2000, rugpjūčio 5;

Donaldas Kajokas „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“: … – šiek tiek donaldų ir juos lydinčių ežerų, 2012, lapkritis;

Kornelijus Platelis „Prakalbos upei“: …, maloniam susitikimui Vingio parke atminti, 1996, V, 11;

Jurgis Gimberis – Juozui Šikšneliui: Mėginkim pasijuokti, 2005, 10, 13;

Juozas Aputis „Smėlynuose negalima sustoti“: …, dėkingas už pastogę, šilumą, gražaus žmogiškumo pamokas, 1998, rugpjūčio 6;

Sigitas Poškus: …, linkėdamas naujų ir gerų knygų, 2000, II, 03;

Romas Sadauskas „Bambeklio užrašai“: …, pasiskaityti apie savo tėviškę, 1994, vasaris;

Juozas Kinderis „Šaltoji žemė Vorkuta“: …, susitikimo vakaro šeimininkui, Klaipėdos žemės žmogui, 93,1,2

Antanas Ramonas „Lapkričio saulė“: …, prisiminimui vakarų Klaipėdoje, kuri yra prie jūros, pirmiausia blokados metais, kai dar buvo spirito ir cigarečių, 1990, IV, 25;

Povilas Sigitas Krivickas „Trys įžambinės“: … uoliam Evės Simonaitytės aukuro žyniui, 2017, 05,29;

Gerda Jankevičiūtė „Pasiskolinau laiko iš žemės“ : Aš esu panaši į vėtrą, į laukinės obels žydėjimą, nusilenksiu, jei norit, gėdai, tik nemesiu žmogum tikėjimo, Gerb. Juozui, autorė;

Algimantas Liekis „Prezidentas Antanas Smetona. Raštai, kalbos, darbai“: …, tvirtybės vardan Lietuvos linkėdamas, 2017, 10, 28;

Romas Daugirdas „Rūke įšalusios dulkės“: … Klaipėdos patriotui nuo Klaipėdos patrioto, 2016, 11, 16;

Elena Skaudvilaitė „Žodžių dūzgesys“: …, už tą „dūzgesį“ labiausiai ačiū Jums…-, 2017, 6, 14, Gargždai;

Stefan Wierzbicki „Nie Przedawnione“: Visų Juozų Juozui, bibliotekos direktoriui, knygų belaisviui, su gilia pagarba, 16 kwietnia, 2010, Warszawa;

Edmundas Janušaitis „Fronto angelas“: … su Žaliakalnio fronto angelo kuždesiais ir amžino kelio viltimi link jūros, nuoširdžiai Edmundas, 2015, 10, 13, Žaliakalnis;

Vytautas Stulpinas „Pavėsiai“: … – Žemaičių žemės keliauninkui, Vytauts iš Telšių, 2017, gegužė

Vytautas Stulpinas „Tolymės“: …, visos pėdos, nueitos per gyvenimą, pasiveja belieka žvilgsnių ir keletas žingsnių į tolymes ir septintąją kalvą, kuri panaši į neįmanomą, 2011, gegužė;

Rita Latvėnaitė Kairienė „Nesuvalgytos atostogos Šveicarijoje“: …, ne prastesnės atostogos ir Lietuvoje, ar ne? Ačiū, kad esi šalia, 2016, 09,07;

Edvardas Malinauskas „Gyvenimo pėdos prie Baltijos“: …, saugok ateičiai turtą, kurį tu valdai, 2017;

Žydrūnas Naujokas, A. Žičkuvienė „Laiškai iš jūros“: … – Ž. Naujoko bičiuliui, žodinės kapitono laiškų versijos ir jo prisiminimų apie žūklę, Gediminas Pilaitis, Marinus klubas, 2013, 07, 11;

Stasys Vaitiekūnas „Klaipėdos universitetas“: …, dėkingas už malonų bendradarbiavimą. Puoselėdami Pažinimo medį negalim tikėtis, kad jo vaisius mes valgysim. Bet puoselėti reikia…2016, 03,09;

Sigitas Krivickas „Antroji ranka“: … turinčiam pirmą ranką ant Evės Simonaitytės knyginyčios, Prielankiai, 2012 07,16;

Vytautas Čepas „Kitokių žmonių miestas“: …, veikėjui, rašytojui ir šiaip geram žmogui, deja, negerenčiam, bet tiek to, 2015, 04, 03;

Martyno Vainoriaus nuotr.

Kazimieras Mackevičius „Tarpukario bajorai“: …, mūsų senelių, prosenelių, garbingų žmonių atminimui, 2008, gruodis, Vilnius;

Donaldas Kajokas, Romualdas Rakauskas „Sąskambiai“: … pluoštelis tekstukų ir vaizdelių Klaipėdon iš Kauno, D.Kajokas, 2009, lapkritis; Gerb. Juozai, tegul gyvenime viskas, visur, visada ir visaip suskamba, R. Rakauskas;

Danas Andriulionis „Tapyba“: …, mano senam bičiuliui, praėjusiam su manimi fronto liniją, pasidalinusiam su manimi pergalių džiaugsmu ir pralaimėjimų karteliu, 2011, 08, 25;

Bronė Liniauskienė „Kregždės praauga dangų“: …, dėkodama už gerumą ir rūpestį, linkiu šviesios pavasariškos nuotaikos, gausaus kūrybinio derliaus, 2008, 05, 08;

Rita Latvėnaitė Kairienė „Šauksmas“: …, detektyvų meistre, medžio meistre ir įkvepėjau, renginių meistre (dar ilgai galėčiau vardinti) ačiū visų jaunų žmonių vardu ir gražaus šios knygos skaitymo, 2007, 07, 25;

Laimonas Inis „Paslaptis žino tik moterys“: …, linkėdamas pažinti visas moterų paslaptis, 2007, IX, 17;

Sigitas Krivickas „ Per metrą nuo mėnulio“: …, dosniam tautos dvasinių turtų dalintojui ir saugotojui, 2009, vasario 26;

Gediminas Griškevičius „Būrai ir Strasbūrai“: Atsibudęs pusę keturių, klausiu savo vyturių: gal parodytumėt kelią į kavinę kur Šikšnelis Juozas rodo savo galią, Atsakykit! Galvą skelia! Todėl kad juokiamės ir susitinkam retai…2003, 03, 31, Palanga; Ir tebeaugančiam ir gerą žodį gražiai dzūkiškai auginančiam Juozui Šikšneliui, šeimai, mažiesiems, 2008, 12, 16;

Antanas Stanevičius „Taravos Anikės mįslė‘: …, toji Anikė tik iš pirmo žvilgsnio miela, o iš tikrųjų ji nugyveno tris (!) vyrus, 2010, sausis;

Ernestas Žvaigždinas „25 metų kūrybos retrospektyva“: …, seniai, seniai mes gerdavome vyną, sena pažintis kaip geras vynas, 2006;

Sigita Kondratienė „… bandymai skaityti“: … – dzūkui, bet gal ne…zdukui, 2002, 09, 07;

Vytautas Pučinskas „Juozas Kamaitis – muzikas pedagogas“: … – rašytojui, skulptoriui, gimtojo krašto Dzūkijos godotojui, 2003, XI, 7;

Kostas Kaukas „Vai, vai, bam“: …, užjausdamas Tave ir Tavo bendradarbius, vai, vai, bam (man gaila pasaulio išminties niekinamo neišmintingųjų elito…, 2009, XI, 18;

Povilas Sigitas Krivickas „Šviesorasčio takais“: …, „geležine ranka“ valdančiam gražiausią Klaipėdos dvasinę buveinę, 2010, 09, 19;

Kostas Kaukas „Dievui, bažnyčiai, žmonėms“: …, atvirų durų Pasaulio išminties direktoriui, laimingas autorius, 20085, lapkritis;

Romualdas Skunčikas „Vaikų literatūros etiudai“ : … – didžiam rašytojui, kuris, viliuosi, atsigręš ir į vaikų literatūrą, 2007, 12, 06;

Kostas Kaukas „Šviesos link“: … – geriausiam bibliotekininkui, geriausia šio pavasario knyga, paskaityk, pasidžiauk, pagirk, 2010, gegužės 6 d.;

Albertas Stašinskas „Kol Dievas pakvies“: …, jei yra viršelis knygai, paieškokime turinio, 2013, 09, 12;

Romas Sadauskas „Sudzievuliu“: …, gal kokį savo žodelį suras, 2015, žiema;

Jonas Kantautas „Kranto randai“: …, miesto milijonieriui, – didžiausių žmonijos lobių – knygų valdytojui, 1984, 10,20 (knyga išleista 1994, o autografe įrašyta 1984);

Vladas Braziūnas „Fontes Amoris“: …, gaivių gilių versmių, 2013, IV, 5;

Aleksandras Žalys „Iš retų ir išblukusių tekstų“: … – pasakojimo meistrui, nusikaltėlių gaudymo specui ir tiesos ieškotojui, 2005, 05, 05;

Eimutis Astikas „Mačiau žaliąjį spindulį: … – nuoširdžiam marinistinės literatūros rėmėjui ir puoselėtojui… Klubas ‚Marinus“, autorius, sudarytojai V. Matutis, G. Pilaitis, 2015, 08, 25;

Gražina Juodytė „Klaipėdos akvarelės“: …, net nesitiki kaip kryžiuojasi mudviejų keliai: nuo universiteto iki Gerlacho palėpės. Kol kas jos neapčiupinėjau, bet tikiuosi…Ačiū, 2011, 11,03;

Vytautas Čepas „Vienišų moterų meilė“: …, gerai žinančiam kokia vienišų moterų meilė, 2012, 11, 28;

Gasparas Aleksa „Fabricijus sprogdina arklius“: … atminčiai linkėdamas vyriškos tvirtybės! 2006, 12, 8;

Vytautas Čepas „Plepalai“: …, nuoširdžiai linkėdamas retkarčiais nuoširdžiai paplepėti, 2014, 04, 17;

Jonas Kantautas „Vandenyno žemė“: Įdomiam rašytojui, smalsiam skaitytojui, mąsliam vertintojui ir mielam kolegai Juozui, 1997, 06, 09;

Liaudies gynėjų žodis: Tikriems ir seniems draugams Teresei ir Juozui prisiminimui nuo vieno šios knygos autorių/ Vilius Baltinas/1988, vasario 11;

Rimantas Marčėnas „Įbristi jaunystės upėn“: … dėkingas už pačiu laiku ištiestą geranorišką ranką, 1996, 12, 22;

Rapolas Mackonis „Senoji vilniečių karta“: … – ir toliau sėkmės Mūzų tarnyboje, Birutė Mackonytė taip pat dzūkė (kraujo sudėtimi), 2000, pavasaris;

Krasnoznamiony pribaltiskiji pograničny…: …, studijuok ir pažink savo artimiausius „draugus“, gyvenančius už spygliuotos vielos. I smotri sukin syn! Rimantas (Černiauskas), Tavo gimtadieniui, 1983 m.;

Bronius Gražys „Kada saulė vakarop“: Gerb. rašytojui ir medžio poetui Juozui Šikšneliui autorius, riedantis vakarop, 2004, 05, 20;

Domas Kaunas „Klaipėdiškė“: … už sėkmingą ir bičiulišką šios knygelės išlydėjimą į svietą nuoširdžiai ranką spaudžia autorius, 1998, I, 23;

Kostas Kaukas „Paklausk ąžuolą: Ąžuolui iš Švendubrės Juozui, jo liepai Teresei, jų atžalai Petrui bei kitoms ir kitiems (atžaloms), 1984;

Zita Tallat Kelpšaitė „Jūra, motule“: … – konkurentui jūroje, štilyje, literatūroje, 1991, 07, 19;

Gintaras Grajauskas „Katalogas“: …, linkėdamas tuo pačiu, to paties ko ir sau: sėkmės ir kantrybės, 98, 02, 26;

Birutė Jonuškaitė „Užsagstyk mane“: Mieliems bičiuliams Teresei ir Juozui, kad vienas kitą sagstytų ir sagstytų, 2013, 11, 15;

Violeta Šoblinskaitė „Obuoliai iš meilužių sodo“: … iš „dūšios“, 2007, 02, 22, Vilniaus knygų mugė;

Antanas A. Jonynas „Lapkričio atkrytis“: Mielam žmogui iš senų universiteto laikų Juozui Š., 2004, kovo 26;

Ramunė Pelekaitė „Esu“: …, esam plunksnos broliai… Būkim! Ačiū už pasivaikščiojimą po šią knygelę, 2001, 11, 16, Laukėsa;

Liudvikas Jakimavičius „Kitoj miško pusėj“: … iš visos širdies, prisimindamas susitikimus Vilniuje sykiu su tais, kurių nebėra, 95, 04, 27;

Jonas Kalinauskas „Ar Spangis ateis“: …, žinodamas, kad mus sieja ne tik kūryba, 2015, 04, 12;

Ekologičeski slovar: Ponui Detektyvui dar daug rimonų, Rimantas(Černiauskas), 1985, 03 13;

Marijus Jonaitis Disertacijos autoreferatas (anglų k.): …, Klaipėdos bibliotekininkų ir prozininkų riteriui, 92, 04,24;

Rimantas Černiauskas „Vaikai ir vaiduokliai“: Dzėduliui Juozui, kuris anei plinka, anei žyla, tokia priemonė anūkams gąsdinti, 2010, 02, 09;

Rūta Girdzijauskienė, Saulius Šiaučiulis, Danas Andriulionis „Ant muzikos sparnų“: … senam bičiuliui ir draugui brendančiam per kūrybos pelkes, 2008, 02, 19 (Parašai visų trijų autorių);

Vytautas Čepas „Po saule keičiasi tik laikas“: …, su geriausiais linkėjimais nesustoti pusiaukelyje, 2008, 09, 18, Klaipėda;

Nugrimzdusi Klaipėda: Knygos krikštatėviui, mielam ir gerbiamam Juozui, palaiminusiam knygos kelią į skaitytoją, J. Saulėnienė, 2009, 11, 09, Klaipėda;

Vytautas Karaciejus „Klaipėda. Laiko ženklai“: …, ypatingų rūmų, ypatingo žodžio šeimininkui, 2011, 12, 07;

Paparčio šventi ženklai: …, skaitykite Gyvenimą paparčio šventais ženklais ir ryto rasotom akim, vertėjas iš japonų kalbos Vyt. Dumčius;

Birutė Mackonytė „Uždengta korta“: Raidui Dubrei, gerų kūrybinių metų ir atkaklumo mūšiuose su leidyklomis, lietuviškoji Agata Kr.;

Edita Barauskienė „Vyžeikių karalienė“: …, kad lydėtų Tave sėkmė, su meile ir pagarba, 1999, 01, 22;

Jonas Domarkas „XX a. užsienio muzika“: Mokančiam skaityti Juozui nuo autoriaus, 1988, 12, 8;

Rimantas Černiauskas „Nuoširdumo klubas“: …, įgudusiam pjesių drožėjui – nuolankus pameistrys Rimantas, 1992, 10, 28;

Leonas Stepanauskas „Tomas Manas ir Nida“: …, gera, kad susitikome šiame kelyje, 1988, VIII, 6;

Alfredas Guščius „Ieškau konstantos“: …, šaunuoliui iš pajūrio ir man brangaus, nes Klaipėdoje gyvenau, mokiausi „amatuškėje“; čia gyvena mano giminės…linkiu Tau lakios plunksnos ir, aišku, dar didesni o pasisekimo, nuoširdžiai, 2002, XII, 13;

Birutė Jonuškaitė ‚Maranta“: …, dzūkeliui, iškeitusiam Raigardo slėnį į Baltijos jūrą, širdingai, 2015, 12, 04;

Venantas Butkus „Burėse Baltijos vėjas“: …, jūra be burės kaip žmogus be sielos. Biblioteka be marinistinės literatūros – vektorius į tą pusę. Dėkojame už paramą ir bendradarbiavimą garsinant jūrų Lietuvą, Gediminas Pilaitis ir klubas ‚Marinus“, 2016, 01, 12;

Ignas Pikturna „Jūrų vėjai“: …, tegul visi geri vėjai išpučia Tavo ir Tavo šeimynos bures, 75, 16, 10;

Ignas Pikturna „Jūros veidrodžiuose“: Teresei ir Juozui – šauniems žmonėms, kurie atsirado šiame krante ir tapo mano veidrodžių liudininkais. Visuomet ištikimas šiai draugystei, 74, IV, 14, P.S. 20,00 Dar blaivus;

Rimantas Černiauskas „Šiapus debesų“: Teresei, kuri pirmoji skaitė man o eilėraščius ir Juozui, kuris buvo pirmasis šių apsakymų kritikas, geram prisiminimui, 1980, XII, 10;

Alfonso Žalio bibliotekoje – 68 egz. ir keletas vertų dėmesio autografų. Kreipiamasi įvairiausiai: nuo oficialių pareigų – Pirmininke iki draugo, kolegos, prieteliaus, didžiai gerbiamo ir t.t.

Romualdas Lankauskas „Apsilankymas arba tiltas į jūrą“: LTSR valst. Delegacija į Kubą su H. Jackevičiumi – valst. Plano komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju, maršrutas Vilnius – Maskva – Šenonas – Havana ir atgal, 1988, lapkritis, Kitoje pusėje: Knyga perskaityta ir pasirašyta skrendant lėktuvu per Atlantą;

Stasys Kašauskas „Gyvenimo paveikslai“: …- geriausius palinkėjimus ir pagarbą reiškia autorius, 2004, 03, 11;

Gerbiamam LKP Klaipėdos MK sekretoriui drg. Žaliui nuo K.Donelaičio vid. Mokyklos mokinių, 1967, II, 25;

Nibelungų giesmė: …, su geriausiais linkėjimais Vladas Nausėda (Vertėjas), 1981, III, 4;

Juozas Baltušis „Su kuo valgyta druska“: … su dėkingumu už jautrų dėmesį mano darbams iš širdies palinkėdamas daug gero gyvenime ir…truputį druskos, be kurios sunku pajusti tikrą gyvenimo skonį, Klaipėda, 1981, VII, 4;

Juozas Baltušis „Sakmė apie Juzą“: … – iš visos širdies skiriu šitą savo knygelę prisiminimui mūsų ilgametės geros ir visuomet šviesios mūsų pažinties, prisiminimui draugiško bendravimo ir to džiaugsmo, kurį Jūs suteikėte mums savo pasišventusiu ir išmintingu darbu Klaipėdos padangėje, Ačiū;

Romualdas Ozolas „Atkurtosios nepriklausomybės metai“: …, kartu ne tik pirmuosius atkurtuosius dirbusiam, 1992, 06, 25;

Antanas Stanevičius „Namai“: …, labai, labai dėkingas, 2000-ųjų rugsėjo 22;Klaipėda;

Vytautas Barauskas „Meilės vardas“: … – tūkstančiui žavių akimirkų, telpančių žodyje Jaunystė, prisiminti, nuoširdžiai, 1998, 02, 25, Vilnius;

Rimantas Černiauskas „Gusto istorijos“: …, iš dalies ir Jūsų dėka gimė ši knygelė. Ačiū Jums, su pagarba, 1983, X, 20;

Saulius Šaltenis „Kalės vaikai“: …, kartu irkluojančiam parlamento galeroje, 1991, sausio 8, Vyriausybės kritimo diena;

Martyno Vainoriaus nuotr.

Justinas Marcinkevičius „Dienoraštis be datų“: …, nuoširdžiai džiaugdamasis ir didžiuodamasis Jūsų miestu, sveikatos, jėgų, ištvermės ir džiaugsmo linkėdamas, 1982, IV, 12;

Saulius Šaltenis „Pokalbiai prieš aušrą“: Skrydis per Atlanto vandenyną Klaipėda – Vilnius – Vilnius – Amsterdamas – Amsterdamas – Vašingtonas ir atgal, 1996, kovo 19 – bal. 16;

Benedikto Gaižausko bibliotekoje – 265 egz; Dažniausiai kreipiamasi gerb. pone, mielas mokytojau, bičiuli ir kit.

Vytautas Čepas „Ružavo vilko ilgesys“: …, mokytojui iš didžiosios raidės;

Kazimiera Prunskienė „Išsivadavimo kaina“: … kazimierinių proga, 1997, 03 01;

Vytautas Vincas Dambauskas „Spalvos“: … iš rankų į rankas, iš širdies į širdį, pagarbiai autorius ir mokinys, 2008;

Bernardas Aleknavičius „Kai laisvės rytas aušo“: …, gerbiamam Benediktui, kelionių ir atradimų bendražygiui, Klaipėda, 2003, 11, 17;

Genovaitės ir Algirdo Venckūnų biblioteka – 58 egz. Daugiausia įrašų skirta Algirdui.

Henrikas Čigriejus „Dangus, rytas ir vakaras“: … – Melpomenės prielankumo linkėdamas, 84,VII, 24;

Doloresa Kazragytė „Gyvenimas prieš gyvenimą“: …, prisimenu Tavo laišką po „Tilto be turėklų“, atmeni? Taigi mano gyvenimo lukštas jau ne kartą skilo…bet gal tas skilimas ir yra svarbiausia…Ištvermės, ištvermės ir ramybės linkiu, mielas bičiuli, Doloresa, Kaunas, 1993, XI, 7;

Alfonsas Maldonis „Vandens ženklai“: Mieliems poezijos bičiuliams Genutei ir Algiui Venckūnams su visais poetiniais ženklais, 1979, VII, 8;

Eduardas Selelionis „Kelias pro mirtį“: …, džiaugiuosi Tavo talentu, nuoširdžiai visada noriu būti šalia Tavęs, 79, IV, 2;

Jonas Mačiukevičius „Sielos vibracija“: …, mano siela taip ilgai vibravo, kad tik dabar siunčiu Tau savo knygą. .. Geriau vėliau, ar ne?, 1988, XII, 20;

Pauliaus Drevinio bibliotekoje 53 egz. keletas įdomesnių autorinių įrašų: įprasti: gerb. didžiai gerb yra praleisti.

Juozo Šikšnelio nuotr.

Aleksandras Žalys „Lietuvių baladė“: …, gero klaipėdietiško vėjo Jūsų poetinio gyvenimo laivui linkėdamas, 1983, II, 07, Klaipėda;

Konstantinas Snarskis Žvaigždulis ‚Akmenys“: Atminimui jaunystės tolumų, Biržų laikų bičiuliui, poetui Pauliui Dreviniui. Šioje knygoje mes susitinkam su biržiečiu rašytoju Kostu Snarskiu, Vilnikus, 1986, X, 1;

Alfredas Tytmonas „Žanas Melje“: … – linkėdamas giedro dangaus virš Jūsų galvos, 1989, IX, 15, Klaipėda;

Rimantas Černiauskas „Šiapus debesų“: …, šia kuklia knygele išreikšdamas savo pagarbą…1982, IX, 6;

Rimantas Černiauskas „Tikrieji miestelio vyrai“: Gerbiamam mūsų Pauliui, kad dar ilgai džiugintų mus savo eilėmis, tų vyrų autorius, 1990, 07,02;

Nibelungų giesmė: Mielam bičiuliui Pauliui Dreviniui, su meile ir pagarba,, Vladas Nausėdas, 1981, III, 4;

Aleksas Baltrūnas „Tolimi keliai“: Pauliui Dreviniui – tebūna Tavo artimi ir tolimi keliai – šviesūs keliai;

Romas Sadauskas „Ežerėnų papartis“: Mieliausiam ir gerbiamiausiam Pauliui iš visos dūšios, 86, birž. 27, Klaipėda;

Peržiūrėjus skaitlingas V.Rimkaus, A.Tytmono, A.Stubros bibliotekas ypatingų autorinių įrašų neaptikta.


  2021-11-28

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt