Diagnostinis pamfletas: speсialios Putino operacijos Ukrainoje kompulsija* (4)

Nuomonės
Albins Bagdons, žemaitis
2022-03-12

Daugiau nei 60 metų domiuosi žmogaus prigimtimi. Ji sudėtinga, daugiaplanė ir sunkiai išmatuojama. Todėl niekada nebandžiau diagnozuoti nei atskirų asmenų, nei jų grupių, tuo labiau – tautų.

Tačiau po to, kas nutiko šių metų vasario 24 d., kai Putino įsakymu rusų armija, kaip viduramžių mongolų orda, užpuolė demokratijos vystymosi kelią pasirinkusią Ukrainą, negaliu susilaikyti nuo pagundos pabandyti nustatyti diagnozę.

Pagrindinė Putino ypatybė, kurią galima stebėti šios ukrainietiškos avantiūros metu – tai įkyri didžiosios rusakalbių valstybės, sukurtos užkariavimų metu užgrobiant teritorijas bei rusifikuojant Rytų Europos ir šiaurės Azijos tautas, idėja. Tarptautinėje ligų klasifikacijoje įkyrios mintys priskiriamos obsesiniams kompulsiniams sutrikimams. Šiam sutrikimui gali būti priskirtas ir Putino variantas, pasižymintis dar ir kritikos nebuvimu.

Nuo stadijų laikų man teko atlikti įvairaus lygio tyrimus – biologijos (žuvų ekologija, prigimtinis polinkis į alkoholizmą, žiurkių, veikiamų stipriu garsu, polinkis į epilepsiją), zoopsichologijos (delfinų elgesys Abchazijoje, juos mokant nuplukdyti minas prie amerikiečių laivų), neurofiziologinių (neuronų plastika), neuropsichologijos (psichikos nervų mechanizmai, galvos smegenų funkcijos asimetrija), psichologijos (patyrimas, praradus regėjimą, psichikos procesų selektyvumas), socialinės psichologijos (žmonių reakcija į įvairius reiškinius), socialinio darbo (socialinių paslaugų modeliai).

Kaip Maskvos Lomonosovo universiteto studentui teko išklausyti psichiatrijos profesorių ir akademikų paskaitų: metus laiko lankiau D. Fedotovo kursą Ganuškino ligoninėje, taip pat išklausiau neuropsicholgijos, genetikos, psichikos vystymosi, nervų veiklos ir jos patologijos, sensorinių sistemų fiziologijos ir elgesio genetikos kursus.

Be to, atlikau praktiką Maskvos galvos smegenų institute, kurį įkūrė vokiečių neurohistologas Oskaras Fogtas specialiai tam, kad būtų ištyrinėtos ypatingos proletariato vado Lenino galvos smegenų savybės. Taip pat keletą dešimtmečių užsiėmiau asmenybės kognityvinių funkcijų psichologinio vertinimo metodikos rengimu ir adaptacija Vilniaus universitete.

Gyvenimo pabaigoje įgytų žinių pagrindu pabandysiu nustatyti diagnozę keliems reiškiniams, susijusiems su 2022 m. vasario 24 d. data Rusijoje.

Šios diagnozės remiasi ne tiek moksliniais įrodymais, kiek apibendrinimais ir faktais, stebint Rytų Europos šalių okupacijos valdymą sovietmečiu, pogrindiniu Lietuvos žmonių pasipriešinimu ir paskutiniųjų 20-ties metų Rusijos vystymusi.

Rusija, atrodytų, nuo sovietinės okupacijos išsilaisvino 1992 m. (Lietuva – 1990 m.) Tačiau Rusijai patekus į beveik vienasmenę Putino okupaciją, kuri grasina ne tik Ukrainai, bet ir buvusioms sovietinėms kolonijoms, sunku susilaikyti nuo šiurkščių išsireiškimų apie didybės manijos apimtą vadą ir paklusnius, kritinį mąstymą praradusius mankurtus – rusus (turiu omeny gyvenančius Rusijoje ir fanatiškai palaikančius savo caro sprendimus).

Jei šis pamfletas pasirodys įžeidus rusams, turintiems kitokią nuomonę nei Rusijos Ponas, jų atsiprašau ir reiškiu pagarbą (bet jiems palieku teisę manęs negerbti).

Evoliucinė – istorinė diagnozė

Tam tikrame homo sapiens evoliucijos etape labai svarbi tapo nauja natūralios atrankos forma – grupinė arba šeiminė-grupinė – atranka. Svarbi grupinės atrankos sąlyga buvo altruizmas – siekis kovoti ne tik už save, bet ir už grupės (šeimos, namų) interesus, aukotis dėl gentainių, ypač genetiškai artimų, interesų.

Vertinant iš žmonių etnoso, turinčio bendrą kalbą, kultūrą, ūkį, teritoriją, bendrą identifikaciją, panašią išorę, mąstymą ir pan., pozicijų, slavų genčių, ypač – rusų tautos – diagnozė yra teigiama: didžiojo tautų kraustymosi laikais ir viduramžiais jie pasiekė didžiausią ekspansiją.

Reiktų prisiminti, jog pradžią Maskvos Rusios ekspansijai davė Kijevo Rusia, kuri anksti priėmė krikštą, taip suteikdama naują šuolį slavų civilizacijai. Todėl asmens, davusio barbarišką įsakymą pradėti karą prieš pagrindinį rytų slavų kultūros šaltinį, diagnozė yra paprasta – istorinis niekšas, įkūnijęs savyje kai kuriuos Hitlerio, Stalino ir net jo negerbiamo Lenino bruožus.

Deja, šio istorinio niekšo poelgį pateisina daugiau nei pusė vadą garbinančių ir reikalo esmės nesuvokiančių rusų. Trečdalis rusų išgąsdinti, 3-4 procentai pasyviai laukia rimtų permainų, 1 procentas – aktyviai priešinasi karui prieš jiems giminingą Ukrainą.

Šlovė pastariesiems ir šlovė ukrainiečiams!

Zoopsichologinė diagnozė

Nuo bendro protėvio – šimpandzės (pan troglodytes ir pan paniscus) homo sapiens atsiskyrė maždaug prieš 7 milijonus metų. Bet socialinis elgesys daug kuo liko panašus.

Vienas iš jų – išliko griežta socialinių grupių hierarchija (ypač tarp pan troglodytes/paprastosios šimpandzės ir gorilų – dar vienos žmogbeždžionių rūšies).

Grupės lyderis yra alfa patinas. Jį gali supti mylimos patelės, du trys ištikimi patinai (kol jie nekelia grėsmės alfa patinui, užimančiam išskirtinę vietą bandoje). Visi kiti išsigandę ir dažnai gąsdinami gentainiai laikosi nuošaly.

Žiūrėdamas vasario 21 dienos Rusijos saugumo tarybos pasitarimo vaizdo įrašą, skirtą Donecko ir Luhansko respublikų pripažinimui, negalėjau susilaikyti, nelygindamas šios bandos su šimpandzių ar gorilų bandomis: soste sėdi alfa patinas, kuris savo įtempta laikysena ne tik gąsdina paklusnius patinus, bet ir iš jų tyčiojasi.

Diagnozė: valdžia Rusijoje remiasi primatų, gyvenusių prieš 7 mln. metų, tradicija. Arba kaip tame sovietmečio anekdote: vienas valdo, daugelis sėdi, o likusieji dreba prieš sėsdami.

Psichologinė diagnozė

Nesant galimybės pateikti konkrečių, įrodymais pagrįstų psichologinio vertinimo rezultatų, galima kliautis hipotetine psichologine diagnoze: didelės šalies vadas su ryškiai išreikštu autoritariniu valdymo stiliumi, apimtas rusakalbių gelbėjimo idėjos, dėl izoliacijos atitrūkęs nuo realybės ir kupinas neapykantos demokratiniu keliu išrinktam giminingos tautos vadovui (prezidentui V. Zelenskiui).

To autoritarinio vado intelektas pakankamai aukštas – kvailas žmogus nesugebėtų taip manipuliuodamas valdyti šalies. Bet bėda ta, kad praktikoje tie intelektiniai resursai pasireiškia ne proto, o gudrumo pavidalu. Žinia, gudrumą sudaro protas, iš jo atėmus moralę.

O ką rusų tauta? Dalis apimta Rusijos didybės idėjos, kita dalis besitikinti, kad visas problemas išspręs valdžia ir vadas, o didžioji dalis – prigąsdinta ir pagal Pavlovo sąlyginių refleksų metodiką apimta bejėgiškumo.

Prisimenu svarbią savo mokytojų iš sovietinių Maskvos universiteto laikų sentenciją: galva sienos nepramuši. Susidaro įspūdis, jog tik 1 procentas rusų jaučiasi esą savo likimo kalviais.

Gaila, kad Rusijoje nėra kritinės gyventojų masės, būtinos tam, kad įvyktų rimti pokyčiai.

Psichiatrinė diagnozė

Psichikos ligų diagnozė – rizikingas dalykas. Šių ligų simptomai labai susipynę tarpusavyje, jie dengia vienas kitą.

Pagrindinė Putino ypatybė, kurią galima stebėti šios ukrainietiškos avantiūros metu – tai įkyri didžiosios rusakalbių valstybės, sukurtos užkariavimų metu užgrobiant teritorijas bei rusifikuojant Rytų Europos ir šiaurės Azijos tautas, idėja.

Tarptautinėje ligų klasifikacijoje įkyrios mintys priskiriamos obsesiniams kompulsiniams sutrikimams. Jam gali būti priskirtas ir Putino variantas, pasižymintis dar ir kritikos nebuvimu.

Jei obsesija yra Didžiosios Rusijos idėjos pasekmė, tai kompulsija pasireiškia nesiliaujančiu sakartvelų, čečėnų ir ukrainiečių gyvenviečių bombardavimu ir raketų atakomis. Ji yra pasekmė to, jog Putinas jaunystėje buvo artilerijos būrio vadas, turėję leitenanto laipsnį. Matyt, jis jaučia nerimą, kai negirdi pakartotinių artilerijos ir raketų salvių.

Rusams, kuriems nenustatyta konkreti psichikos liga, galima diagnozuoti psichikos sutrikimus: nerimą, fobijas, tarp jų – ir putinofobiją, apatiją, padidintą įaudrinimą, kritinio mąstymo sumažėjimą, visišką paklusimą vadui, bejėgiškumą, o kai kuriems – ir nervinius priepuolius.

Neuropsichologinė diagnozė

Žmogaus elgesys ir psichika nesivysto tuščioje ar virtualioje erdvėje. Jų materialus pagrindas – galvos smegenys, apie 100 milijonų neuronų, sujungtų įgimtais ir įgytais ryšiais. Agresiją, fobijas, maniją, nuostatas, atributus (žmogaus elgesio paaiškinimus) ir kitus psichikos pasireiškimus lemia konkrečiose situacijose susiformavę ryšiai tarp neuronų.

Galima įtarti, jog šiandienis Rusijos vadas turi gerai išvystytą senąją smegenų dalį, pavyzdžiui, amykdalą, t.y. limbinės sistemos dalį, kuri atsakinga už aršumą ir agresiją. Kartais ši smegenų dalis vadinama reptilijų (dinozauro, krokodilo) smegenimis.

Ir Putino pasisakymai apie Ukrainos valdžią (fašistai, narkomanai, banderovcai), ir tų pasisakymų maniera, ir veido išraiška kalba apie aršumą ir agresiją (tai yra amykdalos ir visos adrenerginės sistemos aktyvizacija). Tokia agresyvi kalba nepanaši į diplomatinę kalbą ir rodo pasiryžimą kariauti.

Sociologinė diagnozė

Jau sakėme, jog gudraus žmogaus elgesys yra nemoralus. Pacituosiu žinomą rusų žurnalistą Leonidą Mlečiną, kuris knygoje „Valdžios formulė. Nuo Jelcino iki Putino”, rašė: „Jaunuolis, panoręs tapti žvalgu, pasirenka veiklos sferą, kurioje neveikia įprastos moralės ir dorovės taisyklės. Žvalgo užduotis – įkalbinėti kitus atlikti nusikalstamus veiksmus: užverbuotą agentą verčia vogti dokumentus, atskleisti paslaptis, visiems, įskaitant ir artimiausius žmones, meluoti, išduoti draugus ir tėvynę. Tuo pat metu karininkas verbuotojas žino, kad jo agentas savo dienas gali baigti už grotų arba net žūti. Specialistai įsitikinę, jog tokia veikla neretai padaro didelę žalą žvalgo psichikai. Štai kodėl žvalgų mokyklose klausytojams bandoma įteigti, jog tėvynės labui reikia būti pasiryžusiam padaryti bet ką”.

O juk Vladimiras Vladimirovičius nuo ankstyvos jaunystės svajojo tapti žvalgu ir pats pasiprašė priimamas į KGB, vos tik baigęs mokyklą. 17-metį potencialų karjeristą KGB pradžioje pasiuntė pasimokyti teisės. Būsimasis kagėbistas neatsitiktinai ant stalo laikė žymaus tarybinio žvalgo Peterio Berzinio portretą (Baltijos šalių gėdai nemažą dalį tarpukario tarybinių žvalgų ir čekistų sudarė asmenys, kilę iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos).

Kriminogeninė diagnozė

Rusija patenka tarp labai aukštu kriminogeniniu lygiu pasižyminčių pasaulio šalių: 10-20 proc. Rusijos piliečių yra teisti arba sėdėję kalėjime už kriminalinius nusikaltimus.

Atotrūkis tarp turtingiausių ir skurdžiausių Rusijos gyventojų – vienas iš didžiausių (palyginkite 1 proc. Rusijos milijardierių turto lygį su likusių gyventojų turto lygiu). Daugelis tų milijardierių – Putino rato žmonės. Dauguma jų turtus įgijo vagysčių ir valdininkų korupcijos dėka.

Kita vertus, pastarojo laiko Rusijos valdymo modelis primena kriminalinės hierarchijos struktūras, tarp jų – ir Rusijos kalėjimų kastų sistemą: pachanas, blatinieji, ožiai, gaidžiai ir visi kiti.

Stebint minėtą vasario 21 d. Saugumo tarybos pasitarimą, kyla pojūtis, kad skirtingai nei kalėjimuose, Rusijos valdžioje neliko blatnųjų. Yra tik pachanai, o visų struktūrų vadovai primena ožius ir gaidžius. Jokios kritikos, net abejonių vado sprendimo atžvilgiu. Kaip pavadinti visus kitus Rusijos žmones, nedalyvavusius tame pasitarime: kitais, miegančiais, išgąsdintais, neliečiamaisiais? (tiesa, iki tam tikro laiko).

Norėtųsi, kad tai būtų žmonės, jaučiantys kaltę, gėdą ir norą atsiprašyti viso pasaulio, bet pirmiausia – ukrainiečių, jiems artimų pagal kalbą ir kultūrą. Juk jie per rinkimus savo balsais ir nulėmė tokį autoritarinį šalies valdymo būdą.

Kad ir kaip baigtųsi karas, Rusija neišvengs ekonominio kracho.
Ekonominė diagnozė

Kad ir kaip baigtųsi karas, Rusija neišvengs ekonominio kracho.

Jei karas artimiausiu metu bus sustabdytas, ekonomikos atkūrimas prasidės greičiau, jei ne – šis atkūrimas neišvengiamai užtruks.

Futurologinė diagnozė

Šiame diagnostiniame pamflete daug hipotezių, sarkazmo ir metaforų. Rusijos, jos žmonių ir dabartinės jos valdžios ateitis – skirtinga.

Tikiuosi, kad Putino ir jo gaidžių komandos artimiausiu metu neliks: 1) vadą nuvers patys jo komandos kritiškai mąstantys nariai; 2) iš letargo miego ir bejėgystės pabudę Rusijos žmonės; 3) taikiu būdu per kitus prezidento rinkimus; 4) neduok Dieve, dar vienas pilietinis karas.

Tolimoje ateityje europinė Rusijos dalis – Europos Sąjungos ir NATO narė, Rusijos Azijos dalis – galbūt Kinijos protektoratas arba mongolų rasės žmonių šalių sąjunga.

Tuo metu Ukraina artimiausioje ateityje taps ES ir NATO nare. Pasirinkusi demokratijos vertybes ji aplenks Rusiją ir pagal bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui, ir pagal savo gyventojų dvasines vertybes.

Pirmojo tūkstantmečio pabaigoje Kijevo Rusia pradėjo rytų slavų (ukrainiečių, rusų ir baltarusių) ekspansiją, ji ir pabaigs šių slavų tautų demokratizaciją trečiojo tūkstantmečio pradžioje.

Šlovė Ukrainai ir ukrainiečiams!

_____

*kompulsija – patologinė būsena, kai ligonis prieš savo valią atlieka įkyrius veiksmus, judesius, jį kamuoja baimė, įkyrios mintys; ligonis supranta savo būsenos nepagrįstumą, bet negali jos atsikratyti.

Žymos: | | | | |

Komentarai (4):

Atsakymai į “Diagnostinis pamfletas: speсialios Putino operacijos Ukrainoje kompulsija*”: 4

 1. Pastebėjęs parašė:

  Rusai turi ir teigiamą bruožą, nebijo vargo, todėl vietiniai fašistai tuo ir naudojasi !

 2. Pikuolis parašė:

  Neblogai parašyta. Sakyč, kiek patrumpinus ir išvertus į anglų bei rusų kalbas, visai neblogai išeitų paplatinus interneto platybėse. Poveikis būtų ne blogesnis už „Točka-U” (ar kaip ten tas daiktas pas juos vadinasi) tiesioginį pataikymą.

  • Anonimas parašė:

   Tai ir buvo parašyta rusiškai. Ačiū, kažkas išvertė. Tik yra kelios vertimo klaidos: amykdala – tai migdolas, apimta bejėgiškumo – išmoktas bejėgiškumas, pachanas – išverstas daugiskaita – Rusijoje yra vienas Vyriausias Pachanas. Žinoma, žemesnėse struktūrose yra jų pachaniukai ir gaidžiukai.

 3. Diana Stankaitienė parašė:

  Gerbiamas Albinai, džiaugiuosi ur didžiuojuosi, kad mokėte mus būti drąsiais, sakant tiesą., kad ir kokia nemaloni ji būtų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

ELTA

Rusija atšaukė pranešimą apie valstybės sienų prie NATO šalių Baltijos jūroje pakeitimus

Rusijos valdžia atsisakė idėjos vienašališkai išplėsti šalies teritorinius vandenis Baltijos jūroje, trečiadienį rašo leidinys „The Moscow Times”. Vyriausybės nutarimo projektas ...
2024-05-22
Skaityti daugiau

Politika

Baltijos šalys stiprina bendradarbiavimą gynybos srityje

Trečiadienį Palangoje susitikę Baltijos šalių gynybos ministrai sutarė, kad Rusijos agresijos akivaizdoje Ukrainoje būtina toliau tęsti trišalį bendradarbiavimą ir taip ...
2024-05-22
Skaityti daugiau

Politika

Sudarė draudžiamų į Lietuvą įvežti rusiškų ir baltarusiškų produktų sąrašą

Žemės ūkio ministerija praneša parengusi konkretų draudžiamų į Lietuvą importuoti rusiškos ir baltarusiškos kilmės žemės ūkio produktų bei pašarų sąrašą. ...
2024-05-22
Skaityti daugiauPin It on Pinterest

Share This