P0

Miestas

Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimas dėl pripažinimo padarius Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimus (2)

Visuomenės informavimo etikos asociacija
2022-05-20


2022 m. gegužės 10 d. Nr. EKS-09/22
Vilnius

Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo Jolantos Sarpalienės (toliau – Pareiškėja) skundą dėl Martyno Vainoriaus publikacijos „Santykiai Klaipėdos prokuratūroje: bendradarbės vadinamos k***mis ir „klimaksinėmis“?“ (atviraklaipeda.lt, 2022-01-10) (toliau – Publikacija) ir n u s t a t ė:

Publikacijoje buvo pateikta informacija iš viešo teismo posėdžio, kuriame buvo nagrinėjama administracinė byla pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorės Viktorijos Giniotienės skundą dėl jai paskirtos nuobaudos už tai, kad jos sutuoktinis Aidas Giniotis, buvęs Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras, jos pavedimu iš prokuratūros paėmė baudžiamąją bylą. Publikacijoje, be kita ko, buvo teigiama: „Teismo posėdžio metu prokurorė dėstė, kad pernai vasario 18-ąją ji dirbdama nuotoliniu būdu per pietų pertrauką kartu su A. Giniočiu važiavo į miestą ir jam pasakė, kad grįžtant užsuks į prokuratūrą ir pasiims bylą. Bevažiuojant jai esą paskambino Australijoje gyvenantis sūnus, kurio yra nemačiusi penkerius metus, ir ji liko automobilyje kalbėti telefonu, o A. Giniotis neva pasakęs, kad eina pas kolegą, nuėjo į prokuratūrą. Iš ten jis jau grįžo su byla ir pasakė, kad ją paėmė, kad nereikėtų laukti. „Kai parnešė bylą, tebekalbėjau su telefonu. Paskui jam sakiau, kad nelandžiok, neiminėk nieko. Suprantu, kad jis negalėjo imti, bet ką man reikėjo daryti. Bėgti atgal? Suprantu, jei būtų paėmęs bet koks kitas žmogus, nesusijęs su prokuratūra. Bet jis ten dirbęs 19 metų, jį kiekviena pelė pažįsta ten. Saveikaitės (Sigutė Saveikaitė, Klaipėdos apygardos prokuratūros Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė – M. V.) paklausė, ji leido. Paprasta buitinė situacija”, – kalbėjo V. Giniotienė. Tačiau vien šiuo epizodu situacija neužsibaigė. Anot prokurorės, po poros dienų ji vėl važiavo į darbovietę pasiimti kitų dokumentų ir žmonės, kurių vardų ir pavardžių V. Giniotienė nenorėjo atskleisti, jai esą pasakė, kad S. Saveikaitė „kelia didelį triukšmą” dėl to, kad A. Giniotis paėmė bylą, išvadino jį benamiu, besivalkiojančiu po prokuratūrą. „Man buvo neskanu girdėti, nes taip kalbama apie mano sutuoktinį. Dar kartą jo paklausiau, kaip viskas įvyko. Saveikaitė pati leido pasiimti jam tą bylą, o dabar taip šneka. Skaudu girdėti, kai vyrą vadina valkata, benamiu. Tad kitą kartą jau paklausiau Saveikaitės, kuri vieta jai skauda, kad Aidas ateina į prokuratūrą? Jis 19 metų dirbo, turi kolegų, su kuriais gali pasikalbėti, juk jam neuždrausta ateiti. Paklausiau po to, kai išgirdau, kad taip komentuoja, kai dar prieš kelias dienas linkėjo didžiausios sėkmės kovojant su Generaline prokuratūra. Natūraliai iššaukė nuoskaudą”, – dėstė V. Giniotienė. Anot jos, S. Saveikaitė tada pasakė, kad jai pochui, kas ateina ir paima bylas, bet dėl to priekaištavo apylinkės prokurorė Jolanta Sarpalienė, kuriai „visada viskas blogai”, nes ji „klimaksinė”. „O jos geria kavą, bendrauja, aš pakraupau. Sakiau, kaip viskas pas jus supuvę, vienas ant kito kraunat, nors kavą geriat. Saveikaitė yra persipykusi su puse prokuratūros, nors mes su ja iki tol nebuvome susipykusios”, – kalbėjo V. Giniotienė. Teisme liudijo ir dalį šio moterų ginčo girdėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Žydrūnė Žalienė, po kurios parašyto tarnybinio pranešimo buvo pradėtas tyrimas dėl etikos pažeidimo. Anot Ž. Žalienės, eidama pro šalį ji išgirdusi pakeltus balsus ir užėjusi į kabinetą pasižiūrėti, kas vyksta. Ten pamatė susinervinusią V. Giniotienę, o S. Saveikatė esą buvo pasimetusi, stovėjo ir tylėjo. „Nekonspektavau, kokius necenzūrinius žodžius sakėt. Aš tokių žodžių nevartoju, man nepriimtina. <…> Jeigu tuo metu rašiau, taip žinojau, dabar neatsimenu. Negalėjau sukurti atsisėdus rašyti paaiškinimą, dabar neatsimenu. <…> Susidarė įspūdis, kad Sigutė buvo užpulta”, – atsakydama į V. Giniotienės klausimus liudijo Ž. Žalienė. Bylą nagrinėjančiai teisėjai Eglei Kiaurakytei pasitikslinus, ar V. Giniotienė šio ginčo metu keikėsi, prokurorė teigė, kad S. Saveikaitė žinoma „kaip labai konfliktiška asmenybė” ir ji buvo save „morališkai nuteikusi”, kad nevartotų jokių necenzūrinių išreiškimų, nekalbėtų pakeltu tonu. V. Giniotienė teigė, jog yra visiška netiesa, kad pavadino savo kolegę J. Sarpalienę kurva. „Kodėl Sarpalienę turėčiau vadinti necenzūrinias žodžiais? Visiškas melas. Kai aš pasakiau, kad Saveikaitė ją pavadino „klimaksine”, niekas nekreipia dėmesio. <…> Ji pašoko, sakė pochui. <…> Mūsų pokalbio juk niekas negirdėjo. Kaip jos žodis gali reikšti daugiau nei mano? Jei mes taip baudžiamosiose bylose įrodinėtume kaltę, toli nenužingsniuotume”, – dėstė prokurorė. Pasak V. Giniotienės, ji tik naudoja žodžius blemba, blyn, o „rimtesnių” esą šio ginčo metu tikrai nesakė. Teisėjai paklausus, „ar tinka prokurorui savo asmeninio gyvenimo aiškintis prokuratūroje”, „ar oriai atrodo prokuroras, kuris aiškinasi su raštinės darbuotoja lovos klausimus”, V. Giniotienė teigė, kad ją žeidžia toks komentaras. „Tai – ne lovos klausimas. Aš su ja nesiaiškinau, kaip miegu su Giniočiu, po kokia kaldra miegu. Aš nesiaiškinau lovos reikalų”, – teigė V. Giniotienė. Byloje Generalinei prokuratūrai (GP) atstovavusiam jos Vidaus tyrimų skyriaus prokurorui Anatolijui Koržovui replikavus, kad V. Gioniotienė nebuvo deklaravusi santykių su A. Giniočiu (tuo metu dar nebuvo su juo susituokusi ir turėjo Žemaitaitienės pavardę), prokurorė teigė, jog „visi prokuratūroje žinojo, kad jis yra mano vaiko tėvas”. „Mes visaip gyvenome”, – teigė V. Giniotienė. Ji patvirtino, kad deklaravo santykius su A. Giniočiu tik kai jau buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, bet tai esą buvo susiję ne su juo, o su planuota santuoka.“.

Komisijai pateiktame skunde Pareiškėja nurodė, jog Publikacija yra neetiška ir tendencinga. Nors Publikacijos antraštėje ir yra klaustukas, kas leidžia suprasti, jog Klaipėdos prokuratūroje kažkas bendradarbes galimai vadina „k***mis“ ir „klimaksinėmis“, toliau tekste skleidžiama žinia, jog taip yra vadinama tik ji – prokurorė Jolanta Sarpalienė. Anot Pareiškėjos, ji apskritai nebuvo Publikacijoje aprašomo teismo proceso dalyvė ir nedalyvavo S. Saveikaitės ar V. Giniotienės ginčuose darbe, tačiau Publikacijoje tendencingai norėta parodyti, kas buvo kalbama būtent apie ją, tai akcentuojama Publikacijos antraštėje. Pareiškėjos teigimu, toks tendencingas nuomonės apie ją skleidimas žeidžia jos garbę ir orumą, yra neetiškas ir žemina ją kaip prokurorę ir asmenį, juo labiau, kad V. Giniotienė, kaip galima suprasti iš Publikacijos, tik kalbėjo apie tai, ką pasakė S. Saveikaitė, arba neigė, kad vadino Pareiškėją „kurva“, o Pareiškėjos pareigų, vardo ir pavardės paminėjimas šalia žodžių „klimaksinė“ ir „kurva“ visai nebuvo būtinas. Kartu su skundu Pareiškėja Komisijai pateikė 2022-01-13 pareiškimą, adresuotą VšĮ „Klaipėda atvirai“, kuriame buvo reikalaujama pašalinti iš Publikacijos jos asmens duomenis bei viešai atsiprašyti, ir VšĮ „Klaipėda atvirai“ atsakymą, kuriame buvo atsisakyta tai padaryti, kadangi Pareiškėja yra viešasis asmuo ir negali tikėtis tokio pat privatumo, kaip privatus asmuo, o Publikacija buvo parengta pagal teiginius, kuriuos bylos dalyviai išsakė viešo teismo posėdžio metu, todėl pagal Visuomenės informavimo įstatymo 54 straipsnio nuostatas atsakomybė už juos tenka ne viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui, o renginio organizatoriams ir informaciją paskelbusiems asmenims.

Komisijai pateiktuose paaiškinimuose Publikacijos autorius Martynas Vainorius nurodė, jog savo poziciją yra išdėstęs atsakyme į Pareiškėjos 2022-01-13 pareiškimą ir prašo juo vadovautis, o Pareiškėjos skundo žodinio nagrinėjimo metu papildomai paaiškino, jog Publikacijos tikslas buvo parodyti, kokie žmonės dirba prokuratūroje, ir jis, kaip žurnalistas, savo pareigą atliko nešališkai ir maksimaliai tiksliai perteikė informaciją iš teismo posėdžio.

Komisija k o n s t a t u o j a:

Pagal Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) 21 straipsnį žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

Publikacijos antraštėje buvo retoriškai klausiama, ar Klaipėdos prokuratūroje bendradarbės vadinamos „k***mis“ ir „klimaksinėmis“, o Publikacijos tekste buvo teigiama, jog viena Pareiškėjos kolegė teisme teigė, esą kita jųdviejų kolegė yra sakiusi, jog Pareiškėjai „visada viskas blogai, nes ji „klimaksinė“, ir neigė, jog pati Pareiškėją vadino „kurva“. Komisijos vertinimu, šie Pareiškėjai skirti epitetai yra užgaulūs ir nukreipti į Pareiškėją ne kaip į prokurorę ir valstybės pareigūnę, o kaip į asmenį. Viešo intereso platinti Pareiškėjos atžvilgiu teisme išsakytus užgaulius ir įžeidžius žodžius nebuvo ir Publikacijoje buvo galima jų išvengti. Publikacijoje aprašoma situacija yra svarbi ir visuomenė turi teisę apie ją sužinoti, tačiau žurnalistas turėtų atsirinkti, kokia informacija tinkama viešinti: nekartoti užgaulių žodžių arba bent neatskleisti Pareiškėjos vardo ir pavardės. Todėl darytina išvada, jog Publikacijoje buvo pažeisti Kodekso 21 straipsnio reikalavimai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254; TAR, 2014, Nr. 2014-18935) 461 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 dalimi, Komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti, jog Martyno Vainoriaus publikacijoje „Santykiai Klaipėdos prokuratūroje: bendradarbės vadinamos k***mis ir „klimaksinėmis“?“ (atviraklaipeda.lt, 2022-01-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

Miesto straipsnių vidus

2. Išaiškinti VšĮ „Klaipėda atvirai“, kad ji privalo ne vėliau kaip per dvi savaites paskelbti šį sprendimą portale atviraklaipeda.lt.

Šis sprendimas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Pirmininkė Vaiva Žukienė

P. S. „Atvira Klaipėda” nesutinka su tuo, kaip komisija vertina publikaciją, parengtą pagal viešame teismo posėdyje paskleistus duomenis, ir skųs šį jos sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.


  2022-05-20

  2 komentarai “Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimas dėl pripažinimo padarius Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimus”

  1. Artūras ŠulcasArtūras Šulcas (IP: 86.100.89.150)

   Manau, kad tai yra šios komisijos kerštas Atvirai Klaipėdai už pralaimėtą bylą

   • AvatarMartynas Vainorius (IP: 78.61.50.37)

    Čia kiti prievaizdai, Artūrai, žurnalistų etikos inspektorius buvo byla pralaimėjęs. Tikiuosi, kad ir šis Glavlitas pralaimės bylą, nes labai jau kreivas sprendimas atrodo – bausti už tai, ką kalbėjo kiti viešame teismo posėdyje.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt