P0

Miestas, Svarbu

Skulptūrų parko krepšinio aikštelė: savivaldybė versijas keičia kaip kojines arba net dažniau (18)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2022-09-13


Atrodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybė galutinai pasimetė versijose, kada gi buvo apsispręsta rekonstruojame Skulptūrų parke atsisakyti čia suplanuotos naujos krepšinio aikštelės.

Pagaliau „Atviros Klaipėdos” gautas protokolas su atitinkamu sprendimu rodo, kad posėdis dėl pastarojo ir kitų klausimų buvo surengtas tik šio pirmadienio popietę.  

Martyno Vainoriaus nuotr.
Sprendimas buvo, bet posėdžio nebuvo?

Kai praėjusią savaitę „Atvira Klaipėda” prašė savivaldybės pateikti visus su Skulptūrų parko rekonstrukcija susijusius protokolus, tarp atsiųstųjų su sprendimu dėl krepšinio aikštelės likimo nebuvo – nei tarp savivaldybėje esančio vadinamojo projekto priežiūros komiteto (PPK), nei tarp priežiūros grupės dokumentų.

Šį pirmadienį, 11 val., šį klausimą ėmus nagrinėti Antikorupcijos komisijai, Skulptūrų parko rekonstrukcijos projektą kuruojanti Savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Inga Kubilienė apie tokį PPK sprendimą jau kalbėjo būtuoju laiku, kaip apie įvykusį faktą.

„Kaip žinia čia buvo priežiūros grupė tokia sukurta prieš projektą, kuri sprendė kokių darbų mus reikėtų galbūt atsisakyti. Tai vienas iš pagrindinių klausimų buvo automobilių parkavimo vietos atsisakymas, želdinių klausimas ir krepšinio aikštelės įrengimas taip pat buvo opus klausimas. Tai eigoje, kadangi buvo gauta daug gyventojų parašų dėl atsisakymo krepšinio aikštelės įrengimo darbų, taip pat želdinių klausimas ir iš tiesų šitas parkas, per juos rangos darbai tikrai tokia įdomioj situacijoj, kai viskas buvo įdomu ir, iš tiesų, kad projektas nesistabdytų, tam tikrus sprendinius mes koregavome. Ne tai sakyti, kad koregavom, kai kurių darbų nutarėme mes atsisakyti. Tai automobilių parkavimo vietų įrengimas, kur 18 vietų buvo numatyta įrengti, taip pat lauko terasos įrengimas edukacinei erdvei ir vienas iš klausimų buvo atsisakyti krepšinio aikštelės įrengimo. Ir čia kalba eina turbūt ne atsisakyti, o pristabdyti ir  įrengti tai atskiru etapu, galbūt kai imsime ir įgyvendinsime projektą, ką mes planuojame užbaigti iki kitų metų kovo mėnesio. Ir kad šie darbai nestrigtų, mes bendru sutarimu nutarėme kai kuriuos darbus įgyvendinti vėlesniu etapu. <…> Na kaip ir pavaduotojas (Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis – M. V.) turbūt minėjo, kad iš tikrųjų mes bijojome tokio įvykio kaip turėjome Rumpiškėje ir gavome labai daug parašų gyventojų dėl nenoro krepšinio aikštelės, taip pat automobilių aikštelės bei terasos, taip pat gavome atskirąją nuomonę iš Tarybos nario ir, kaip jau minėjau, iš visuomenės, tai tuo remiantis turbūt buvo priimtas sprendimas, kad krepšinio aikštelę įgyvendinti šiek tiek vėliau”, – aiškino I. Kubilienė.

Tad „Atvira Klaipėda” paprašė savivaldybės pateikti PPK protokolą su atitinkamu sprendimu. Jo sulaukėme trečiadienį popiet.

Protokole užfiksuota, kad pasitarimas vyko pirmadienį, 14 val. T.y. jau po Antikorupcijos komisijos posėdžio. O metaduomenys rodo, kad posėdžiui pirmininkavęs A. Dobranskis protokolą pasirašė tik trečiadienį, 13.43 val. 

 

Pagal šį protokolą krepšinio aikštelės klausimas pasitarime buvo trečiasis.

„I. Kubilienė informavo, kad gauta gyventojų peticija, kurioje siūloma svarstyti lauko terasos, automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelės, bei naujų takų C, B, F teritorijose įrengimo būtinumo, arba perkėlimo vėlesniam darbų etapui, atskirai nuo viso projekto.
Siūloma šiuo metu atsisakyti projekte numatytų Lauko terasos, naujų takų C, B, F teritorijose įrengimo, automobilių stovėjimo aikštelės ir krepšinio aikštelės įrengimo darbų. V. Švedas anksčiau (2022-06-23 posėdžio protokolas Nr. ADM1-229) buvo informavęs, kad lauko terasos ir krepšinio aikštelės įrengimo darbų atsisakomų darbų sąmatos nebuvo pateiktos, o automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų jau atsisakyta 2022-06-29 papildomu susitarimu Nr. 2 (J9-2003). Rangovas UAB „Plungės lagūna“ 2022-08-02 pateikė atsisakomų darbų lokalines sąmatas. V. Juška pasisakė, už tai, kad krepšinio aikštelė parke turėtų likti. Projekte yra numatyta šalinti šešias senąsias liepas, esančias alėjoje šalia suprojektuotos krepšinio aikštelės. Medžiai yra blogos būklės. Bet jei demonstruojamos pastangos išsaugoti kuo daugiau medžių, tada reiktų keisti techninį projektą, siekiant palikti senąsias liepas ir iš naujo įkomponuoti krepšinio aikštelę šioje teritorijoje. Tam reikalingas papildomas laikas, todėl krepšinio aikštelės įrengimą tektų atidėti”, – rašoma šiame protokole.

Miesto straipsnių vidus

Dalyje, skirtoje posėdžio nutarimams fiksuoti, konstatuojama: „Šiame darbų etape atsisakyti lauko terasos, takų C, B, F teritorijose ir krepšinio aikštelės įrengimo darbų. Kartu su memorialo sutvarkymo architektūrinio konkurso rengimu apsvarstyti ir krepšinio aikštelės įrengimo galimybes išsaugant kuo daugiau želdinių”.

Ką dar nusprendė?

Įdomi yra ir protokolo dalis, kuri rodo, kad visgi dalis naujų takų parke buvo suprojektuoti kapų vietose.

„Rangovas raštu informavo, kad atkasus žemės paklotę suprojektuotų takelių vietose, kai kur rasti kapų pamatai, kurie trukdo tinkamai įrengti takelių pagrindus, ko pasekoje palikus pamatus laikui bėgant pamatų vietose gali atsirasti dangų deformacijos, dėl kurių rangovas nenorėtų prisiimti garantinių įsipareigojimų. Rangovo atstovas ir projekto autoriai siūlo tose vietose įrengti pagrindus pagal galimybes sustiprinant esamą gruntą geotekstile ir geotinklu. Tikslus kiekis paaiškėtų atlikus išpildomąsias nuotraukas. Preliminarus 1 m2 sustiprinimo įrengimas kainuotų papildomai 15,50 Eur su PVM. Rangovas prašo patvirtinti įkainį, o papildomų darbų kiekius įforminti faktiškai atlikus darbus pagal faktinius darbų kiekius. V. Tkačik informavo, kad pateiktas įkainis atitinka kainodaros taisyklių nuostatas”, – rašoma protokole.

Martyno Vainoriaus nuotr.

PPK pritarė pagrindo stiprinimui geotinklais ir geotekstile neardant esamų pamatų.

Taip pat darbus atliekanti UAB „Plungės lagūna“ savivaldybę informavo, kad projekte numatytą tvorą arba cinkuoti arba dažyti. Projekto autorė architektė Margarita Ramanauskienė pasiūlė „dėl vientiso vaizdo su apšvietimo atramomis tvorą dažyti.”

„Kadangi projekte numatyta arba cinkuoti arba dažyti, o dėl ilgaamžiškumo reikėtų atlikti ir cinkavimą ir dažymą, rangovo pateiktose sąmatose numatytas tik cinkavimas. UAB „Plungės lagūna“ raštu informavo, kad tokie darbai preliminariai kainuotų 25640,96 Eur su PVM”, – rašoma protokole.

PPK pritarė tvoros dažymui ir cinkavimui.

Taip pat savivaldybė buvo informuota, kad projekto vykdymo priežiūros vadovas kartu su paveldo specialistais ir rangovu atliko detalią gynybinio šanco apžiūrą ir konstrukcijų būklės vertinimą bei siūlo atsisakyti dalies projekte numatytų darbų – arkinių langų permūrijimo, atraminės sienutės viršutinio paviršiaus užbetonavimo, taip pat sienų ir lubų dažymo, o vietoj šių nevykdomų darbų atlikti papildomus konstrukcijų sustiprinimo darbus. Atsisakomų darbų kaina – 2892,08 Eur su PVM, papildomų darbų kaina – 23521,75 Eur su PVM. PPK pritarė tokiems pakeitimams.

XIX a. gynybinis šancas. Martyno Vainoriaus nuotr.

Sprendžiant iš šio protokolo, papildomų išlaidų savivaldybei atsiras ir dėl šviestuvų.

„Projekte numatyta keisti tik dalį šviestuvų tuo tarpu dėl bendro projekto vizualinio išbaigtumo PVP vadovas siūlo keisti visus šviestuvus. M. Ramanauskienė informavo kad techniniame projekte nebuvo numatyta pakeisti 41 šviestuvo atrama. Rangovo atstovas informavo kad papildomai 41 šviestuvo pakeitimas ir visų atramų dažymas kainuotų 91 636,33 Eur su PVM”, – rašoma protokole.

PPK pritarė visų apšvietimo atramų pakeitimui.

Ir galiausiai, posėdžio pabaigoje, buvo kalbama apie parko prieigose esantį seną nebeveikiantį tualetą. Anot protokolo, A. Dobranskis iškėlė klausimą, ar galima būtų tuo pačiu darbų etapu sutvarkyti ir šį sklypą bei taip pat jį prijungti prie parko teritorijos, nes toks apleistas pastatas tikrai nepuošia sutvarkytos teritorijos.

„R. Gružienė informavo, kad WC pastatui yra suformuotas atskiras sklypas ir reikėtų keisti detalųjį planą norint sklypą prijungti prie parko sklypo, tačiau tai netrukdo pastato griovimo darbams. V. Tkačik informavo, kad pastato griovimui reikia parengti griovimo aprašą ir tik tuomet pirkti rangos darbus”, – rašoma protokole.

PPK nusprendė kreiptis į rangovą dėl preliminarios WC pastato griovimo projekto parengimo ir rangos darbų kainos.


  2022-09-13

  18 komentarai “Skulptūrų parko krepšinio aikštelė: savivaldybė versijas keičia kaip kojines arba net dažniau”

  1. Avatarplius minus (IP: 195.182.76.3)

   ……visą kadenciją politikai naršo savo abejotinos švaros rankelėmis po parko projektą ir baigia jį perprojektuoti, neturėdami tam nei teisės nei kompetencijų…. Didvyrius ( atlikėjus )mes matome, o užsakovą numanome.
   Man apmaudu, kad atėjus į Miesto Tarybą, kai kurie nieko apart vandens drumstimo neveikia.
   Didvyrius mes matome, užuojauta projekto autoriams.

  2. AvatarAčiū, Martynui. (IP: 86.100.76.243)

   Ačiū, martynai, kad pasidomėjai šiuo klausimu. Būtų jis apaugęs dumblais ir palaidojęs aikštelę, o Vaitkus tyliai triumfuotu atlikęs savo užduotį. Tik viešumas yra galinga jėga, padedanti kovoti su korupcija.

  3. AvatarPrisiminkime per rinkimus (IP: 78.63.37.48)

   Skaitant savivaldybės klerkės nerišlų pasisakymą susidaro dvejopas įspūdis: “melagė melavo” arba mokykloje mažai knygų skaitė. O jei rimtai, tai šis atvejis akivaizdžiai parodo , kad panašūs šposai ir fintai yra kasdienybė savivaldybėje. Todėl ir vyksta panašūs retai miestiečių ausis pasiekiantis reikalai su Grigeo, Klasco, įvairia smarve ir triukšmu mieste, perteklinėmis statybomis ir trinkelizacija.

   • AvatarDėkui (IP: 78.62.147.40)

    Savivaldybės “grupė draugų” priversta atskleidinėti paslapčių “užuolaidėles”. Dėkui AK portalui.

  4. AvatarPetras (IP: 78.57.207.95)

   Tai bet kaip tai įmanoma?Kažkoks absurdas, vienas žmogus gali tiek daug sau leisti ir tsip apvynioti visus.Nu čia jau nešvarūs reikalai..

  5. Avatarkonservatoriai (IP: 86.100.161.157)

   ir viskas tuom pasakyta.

  6. AvatarTrūksta padorių žodžių , liko tik keiksmažodžiai (IP: 90.131.38.81)

   Liberkonservatoriai su liberaliais sukėlė valstybės valdyme betvarkę , dabar pasirodo ir liberalioje Klaipėdos savivaldybėje balaganas ? Niekas nežino už ką atsakingas , kokie priimti nutarimai , nežino net kiek medžių iškirs ? Atsakomybė privaloma ! Ir dar norite būti ” merais ” ? Lauk !

   • AvatarLiberaliai apsimelavusiems (IP: 90.131.38.81)

    Pagaliau „Atviros Klaipėdos” gautas protokolas su atitinkamu sprendimu rodo, kad posėdis dėl pastarojo ir kitų klausimų buvo surengtas TIK šio pirmadienio popietę.  

   • Avatarklausimas (IP: 78.61.189.152)

    Prie ko čia liberalai? Kur jūs matote liberalus valdžioje? Meras Grubliauskas, vicemeras Cesiulis – jokie liberalai, o šiaip “prie valdžios”. Kitas vicemeras Barbšys – konservatorius,. Mero patarėjai – konservatoriai ar šiaip visokie. Administracijos viršūne beveik vien konservatoriai. Liberalų sąjūdis valdžioje nedlayvauja.

  7. AvatarGėda konservatoriams (IP: 90.131.42.92)

   Va šitokį totalų bardaką konservatoriai volioja visą kadenciją. Dobranski, ar ne gėda??? Ir dar ieškote kaltų , kai valdote projektą ir sprendimus priimate jūs! Nei gėdos nei sąžinės.

   • AvatarTai gėda konservatoriams (IP: 90.131.37.1)

    Artėja rinkimai ir išsirinksime tik ne buvusius liberalus valdžioje!

  8. AvatarLiberalumas jau liejasi per kraštus (IP: 90.131.38.81)

   Ar savivaldybėje bus ” rastas ” atsakingas už tokią betvarkę ! ? Šluoti lauk visus liberkonservatorius ir liberalius ! Užknisote !

   • AvatarJų kaltė (IP: 78.62.147.40)

    Liberalai, liberalai, nuolat keičiantys kailiukus…

  9. AvatarTen iškerta dėl naujos krepšinio aikštelės daug medžių. (IP: 90.131.34.153)

   , pastangos išsaugoti kuo daugiau medžių, tada reiktų keisti techninį projektą, siekiant palikti senąsias liepas ir iš naujo įkomponuoti krepšinio aikštelę šioje teritorijoje. Tam reikalingas papildomas laikas, todėl krepšinio aikštelės įrengimą tektų atidėti”, – rašoma šiame protokole.

   NE KREPŠINIO AIKŠTELEI

  10. AvatarO pradėjo listi tiesa (IP: 90.131.34.153)

   Kad dėl suprojektuotos padidintos krepšinio aikštelės bus iškirstos visa alėja gražių liepų, ir ąžuolai. O Martinas ir Kulikauskas tvirtino tik 5 medialiai…krus. ne ne 5 medeliai , o visa alėja liepų. Tai melas demaskuotas pagaliau……

   • AvatarMelagiui (IP: 95.215.143.16)

    Atvira Klaipėda skelbė aikštelės projekto iškarpą. Ten turėtų būti pašalintos (nupjautos, iškirstos) penkios liepos, dėl prastos jų būklės, pavojaus išgriūti. Vaitkus, Kuzminčiutė atvirai ir sąmoningai meluoja, kad įrengiant aikšelę reikia mažinti žalius plotus, kažkas prikuria, kad ketinama kirsti ąžuolus, gražias liepas, liepų alėją. Kai kurie žmonės ar valdininkai patikėjo melagiais. Prašome parodyti ąžuolus ar kertamą liepų alėją.

   • AvatarTo mielagiui (IP: 90.131.32.191)

    Tai užvardinai save teisingai-melagis. Nes butent tu meluoji kad dėl padidintos krepšinio aikštelės tik 5medeliai. Kerta apie šimta. Ąžuolus ir dar visa alėja ie dar…. išviso saugotinių parke iškerta apie 500 medžių. O nesaugotinių kiek?…….visas parkas bus eininė karsčio sąla. Kai Vaidila. Pažiurėkite išdžiūvo beveik visi medžiai……

  11. AvatarKlaipėdietis (IP: 90.131.37.1)

   Dažnai ir keis, nes nuomonių, dėl parko rekonstrukcijos yra įvairių ir reikia atrasti aukso vidurį – ir ko čia stebėtis. Kitas klausimas parko lankytojų kultūringumas ir elgesys. Pilna pavyzdžių, kai mūsų žmonės vandališkai elgiasi . Apsilankykite Danės parke. Graži sukurta poilsio vieta niokojama. Mokam rėkauti, reikalauti, bet neišmokome branginti ką turime!

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt