P0

Mums rašo

Melnragės gyventojai palaiko „Mėlynąją biblioteką“ (5)

Atvira Klaipėda

I Melnragės bendruomenė
2022-11-15


Melnragės gyventojai 219 parašais palaiko Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos parengtą „Mėlynosios bibliotekos“ koncepciją. Bendruomenę sužavėjo jos įžvalgos ir šiandienos miesto, šalies ir pasaulio aktualijų atliepimas. Tai naujiena, kokios dar nėra buvę mūsų šalyje. Koncepcija žvelgia į ateitį, atspindi temas, susijusias su globaliu atšilimu, miesto marinistinę temą. Esame prie jūros, tad šios koncepcijos temos ypač aktualios ir svarbios šiandienos kontekste.

Daugiau nei dešimt metų mūsų bendruomenė neturi bendruomenės namų, ką šiandien turi kiekvienas šalies kaimas, gyvenvietė. Dešimt metų turėjome susitikimams glaustis baruose, savo namuose, nes ligi šiol neradome bendros kalbos su Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (KVLC) administracija.

2009 m. panaikinus seniūniją, kad pastatas Molo g. 60 nestovėtų tuščias, miesto savivaldybė buvo nusprendusi laikinai į jį įkelti KVLC, kol bus rastas kitoks sprendimas.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Melnragės bendruomenės pastangomis buvo inicijuotas pastato rekonstrukcijos projektas, darbai. Pradžioje bendruomenės buvo klausiama jos nuomonės bei pažadėta ją informuoti, su ja bendradarbiauti. Deja, tai liko pažadais. Šiemet gegužę buvo kreiptasi į Klaipėdos miesto savivaldybę norint išsiaiškinti, kodėl bendruomenė į tolesnius svarstymus nebuvo kviečiama. Esame nustebę, kad vietoje plačių durų renginiams salėje, kurios atsidarytų į kiemą, atsirado dušinės.

Iš gauto atsakymo sužinota, kad projektas buvo parengtas atsižvelgiant į pagrindinių pastato naudotojų: Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir KVLC poreikius bei patikinta, kad savivaldybė visuomet yra atvira bendravimui su bendruomenėmis. Paminėta, kad po pastato remonto bendruomenės dėl renginių turėtų kreiptis į Klaipėdos miesto viešąją biblioteką.

KVLC teigia, kad draugavo ir bendradarbiavo su Melnragės bendruomene, kad į jų veiklą buvo įtraukiama vietos bendruomenė, bet nepaminėta, kad tik ta, kurių vaikai lankydavo centrą. Tai tik labai nedidelė bendruomenės dalis. Mūsų bendruomenėje didžioji vaikų dalis renkasi kitus būrelius Klaipėdos mieste. Paklausus to mūsų bendruomenės sporto, kultūros atstovų, iš gautų atsakymų sužinota, kad ir su jais nebuvo bendraujama, bendradarbiaujama.

Jaučiamės apgauti dėl šių priežaščių:

1. Kad bendruomenė galėtų naudotis skelbimų lenta ir sale, turėdavo prašyti vaikų laisvalaikio centro administracijos ir dažnai ne iš karto būdavo atliepiama, jautėsi administracijos priešiškas ir nedraugiškas elgesys su gyventojais;

2. Buvo kartų kai KVLCA atsisakydavo išnuomoti salę, teigdami, kad ji užimta;

3. Norint išsinuomoti salę, bendruomenė dažnai turėdavo mokėti 30 Eur mokestį už valandą, nors nevykdydavo komercinės veiklos. Dėl ko buvo kreiptasi į savivaldybę, kuri pažadėjusi permainų nieko nesiėmė daryti, o nurodė tartis su vaikų laisvalaikio centro administracija. Jų buvo duota sąlyga – norint sumažinti nuomos mokestį iš anksto sudaryti tikslų grafiką kiek kartų ir kada bendruomenė ruošiasi susirinkimus daryti per metus. Kadangi bendruomenė – gyvas organizmas, kurio poreikiai susirinkimams yra nenuspėjami, mes šitos sąlygos negalėjome įvykdyti;

4. Vaikų laisvalaikio centro administracija atsisakydavo išnuomoti salę savaitgaliais, dėl to ir dėl mokesčio dydžio teikėme skundą Savivaldybės administracijai, ėjome į susitikimą, bet administracija, žadėjusi padėti, niekuo nepadėjo, tik vėl nurodė tartis su KVLC, kurių požiūris nesikeitė;

5. KVLC teigia, kad salė išnuomota 11 kartų – tiek susirinkimų net nebuvo. Dėl per didelės nuomos kainos tekdavo glaustis Melnragės baruose, mūsų namuose.

6. Įėjus į salę aplankyti parodos ekspozijojos dažnai gyventojai būdavo išprašomi. Tad Melnragės bendruomenė čia dažnai jausdavosi nepageidaujama;

7. Klaipėdos apskrities latvių asociacijos „Atpūta“ pirmininkas Gotfirdas Tapinas teigia, kad KVLC neprisidėdavo prie jų renginių organizavimo, kaip yra teigiama rašte. KVLC nesilaikė sutarties su šia organizacija nuostatų;

8. Šiame pastate nebūdavo rengiama veikla Melnragės bendruomenei, kaip yra minima anksčiau cituotame KVLCA rašte. Buvo vykdoma mums nežinoma veikla, papildomai būdavo kviečiami Melnragės bendruomenės vaikai – lankėsi jų tik keletas. Todėl būtų įdomu pamatyti sąrašus, kad žinotume realių mūsų ir miesto vaikų dalyvavimą;

9. Bendruomenei kviečiant atlikti bendruomenės projektines veiklas įvairius projektų rengėjus, pastarieji, sužinoję, kas administruoja pastato salės veiklą, dėl įvairių priežasčių atsisakydavo vykdyti veiklas šioje salėje;

10. Bibliotekos koncepcija įtraukia bendruomenės grupes, kurios 12 metų neturėjo galimybės nei renginiams, nei susirinkimams, nes KVLC veikla apima tik konkrečios grupės poreikius.

Iš savivaldybės atstovų sužinota, kad centrui buvo pateiktas sąrašas vietų Klaipėdos mieste, kur jie galėtų išsikelti, bet jie tai atsisakė daryti.

Tuo atveju jeigu savivaldybė nori išlaikyti laisvalaikio centrą, siūlome čia palikti kelias patalpas jo būreliams, bet ne administracijai, nes mes nesame prieš vaikus ir jų veiklas.

Mūsų bendruomenė yra jauna, tad joje yra aktyvių žmonių, kurie norėtų vykdyti įvairius bendruomeniškumo projektus, bet iki šiol neturėjo tam sąlygų. Labai norėtume, kad bendruomenės namai būtų tokia vieta, kurioje virtų gyvenimas, kur vaikai noriai leistų laiką drauge su suaugusiais, senjorais, augintiniais, kas šiandien yra nutrūkę. Melnrgės bendruomenės namai didžiajai jos daliai, o ypač senjorams yra mirę. Tik I. Kanto bibliotekos padalinys visada priimdavo bendruomenę, čia mes būdavome ir esame visada laukiami.

Labai tikime, kad šie namai įgaus savo pirminę aurą – kultūros namų ir žmonių susitikimų vietą, kurios daugelis mūsų gyventojų yra praradę ir pasiilgę. Labai tikime, kad Melnragė turės dar Lietuvoje neturėtus naujos Mėlynosios bibliotekos namus, labai aktualius šiandienai.

Kultūrinės paskirties pastatas, esantis Melnragėje, prie jūros ir nutolęs nuo miesto centro apie 8 km, pirmiausia turi atliepti visos toje teritorijoje  gyvenančios bendruomenės interesus, ne tik vienos grupės – dalies vaikų ir jų tėvų.

Norime akcentuoti, kad Melnragės bendruomenė nėra prieš vaikus ir jie turi turėti galimybę lankyti mėgiamus užsiėmimus, bet tai turi būti daroma po I. Kanto bibliotekos vėliava, kurios veiklos seniai yra prasiplėtusios ir kas atitinka šių laikų Klaipėdos ir Melnragės bendruomenės poreikius.

Mėlynoji bibliotekos koncepcija – tai miesto, šalies, pasaulio ir Melnragės bendruomenės namų ateities vizija, atspindinti daug platesnę veiklą nei KVLC veikla. Atspindinti šiandienos jūrinę, ekologinę tematiką. Bibliotekos veikla apima veiklas susijusias su miesto bendruomene, vykdo įvairias veiklas, vasaros stovyklas ir vaikams.

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžio metu buvo pristatyta Mėlynoji bibliotekos koncepcija, kuri yra labai svarbi šiandienos pasauliniame kontekste. Mes pasisakome už tokį pastato Molo g. 60 administratorių, kuris yra atliepiantis ne tik miesto, šalies, bet ir visos žemės aktualijas bei yra draugiškas Melnragės ir visai miesto bendruomenei.  Šios bibliotekos padalinys Melnragėje dėl antisanitarinių sąlygų neturėjo galimybės daryti veiklas miesto bendruomenei, kurios yra daug aktualesnės už miesto laisvalaikio centro veiklas.

Dažnas atsimušimas į sieną ir tinkamo rezultato nesulaukimas iš miesto savivaldybės demotyvuoja Klaipėdos miesto seniūnaičius atstovauti bendruomenes ir jie nebenori to daugiau tęsti, dėl ko mūsų mieste jų trūksta. Nes seniūnaičio bei bendruomenės veikla tai dažnu atveju kovos su vėjo malūnais (išskyrus Melnragės parko atvejį, kur vykdant ES direktyvą bendraujama su bendruomene). Melnragės bendruomenė ir toliau jaučiasi apgaudinėjama Savivaldybės administracijos. Nors ji savo rašte mini, kad visuomet yra atvira bendravimui su bendruomenėmis, bet tuo pačiu nenori mūsų priimti į darbinius susitikimus šia tema. Tai įrodo ir tai, kad planuojamas trijų šalių: savivaldybės, bibliotekos ir vaikų laisvalaikio centro atstovų susitikimas numatomas šį penktadienį Molo g. 60 pastate. Apie tai sužinojusi mūsų bendruomenė žodžiu, kreipėsi į savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Astą Dirgilienę, kuri paminėjo nenorinti, kad susitikime dalyvautų ir bendruomenė, nes tarpusavyje nori išsiaiškinti ribas, sinergiją. Paminėjo, kad apie Mėlynąją koncepciją pirmą kartą sužinojo Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžio metu, kas taip pat yra melas, nes apie tai buvo informuotas miesto mero svita.

Šis tekstas – bendruomenės nuomonė. 


  2022-11-15

  5 komentarai “Melnragės gyventojai palaiko „Mėlynąją biblioteką“”

  1. AvatarViliute (IP: 78.57.224.241)

   Būtina Melnrages gyventojams tureti savo bendruomenes namus, kuriuose galetų užsiimti veikla ir jos vaikai ir senjorai ir gyventojai ir svečiai. Seniūnaite Marija įdejo daug darbo ir laiko , todel šiandien turime atsigaunancią , gražejančią ir klaipediečiams pamegtą Melnragę. Didelis dekui jai už jos nepailstamą enrgiją ir darbą gaivinant Melnrages bendruomenes gyvenimą, gintarinį pajūrį

  2. AvatarMargarita (IP: 78.62.171.222)

   Ne ka kažkoks straipsnis, ne keistas reiškinys, o melnaragiškių noras turėti bendruomenės namus. Kas čia keista. Net sovietmečiu čia buvo ir biblioteka ir kino salė ir vykdavo šokiai. Ką dabar turi melnragės bendruomenė- nieko. Kokias pretenzijas gali turėti vaikų organizacijos administracija, jokių. Čia kaip Ostapas Benderis – padėkime badaujantiems pavolgio vaikams.

   • AvatarMarijus (IP: 78.62.16.23)

    Kad Melnragė net savo benduomenės neturi, o tik vienos gatvės dalies seniūnaitę.

  3. AvatarCiocė (IP: 83.188.106.88)

   Kažkoks straipsnis su aiškiu tikslu perimti super vietoje esantį pastatą, na tiesiog dovanėlė. Niekas gatvėmis negalės važiuoti, kaa ponai nenori, dabar tai auksinį pastatuką pasiims, nors ten vaikai labai noriai lankosi, bet ka gi tie vaikai Melnragės ponams? Kas vaikai buvo Žuvėdros privatizatoriams ir valstybę atstovaujantiems? Tyliai ramiai vyskta tokie susitaimai, ar biskutį Š…. pabezdant, nes negalės apsiginti.

  4. AvatarStebėtojas (IP: 86.100.53.185)

   Keistas rašinys- neaišku kas organizatorius parašų rinkimo. Kokia čia paslaptis? K Kokia Melnragės bendruomenės pirmininko pavardė, seniūnaitijos senūnės pavardė? Pastebėjau kad vis rašinėja daugybę reikalavimų, atseit bendruomenės reikalavimai… O kodėl ta biblioteka jau ir ankščiau negalėjo daryti ką dabar siūlo? Daug betvarkės apie privačius namus. Tegul patys gyvenvietės gyventojai apsitvarko….Daugybė kavinių-restoranų kur ne visur reikiama aplinkos tvarka. Atrodo kad labai trūksta bendruomenės lyderių sugebėjimų sutelkti gražiems darbams savo narius…..Už tai vis kažko reikalauja iš kitų…

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt