Tarp būsimos Klaipėdos valdžios – ir buvęs meras, ir pozicijos dėl Krymo neatskleidžiantis politikas (31)

Fotoreportažai, Politika, Svarbu
Avatar photoMartynas Vainorius
2023-04-14

Penktadienį Klaipėdoje pasirašyta naujosios valdančiosios daugumos koalicijos sutartis ir veiklos programa.

Ją pasirašė daugiausiai – 8 mandatus – ir mero postą iškovojęs politinis komitetas „Ištikimi Klaipėdai”, partijos „Laisvė ir teisingumas“ (7 mandatai), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Socialdemokratų partija (po tris mandatus). Kas dirbs konkrečiuose postuose bus atskleista tik kitą savaitę.

Išrinktasis meras Arvydas Vaitkus, interneto komentaruose jau kritikuojamas už sprendimą dirbti su Vytautu Grubliausku, teigia manantis, jog taip savo rinkėjų neišdavė.

Tuo metu valdančioje daugumoje būsiantis rusakalbis „Laisvės ir teisingumo“ narys Sergej Mažūga neatskleidžia savo pozicijos dėl to, kam priklauso Krymas.

„Žinau, kad labai nuodugniai stebėjote rinkimų eigą ir tikiu, kad girdėjote, mano pasakymą, kad kviečiu visus, norinčius dirbti Klaipėdai. Tai visi norintys, kurie išreiškė norą būti koalicijoje, šiandien yra koalicijoje. <…> Labai aiškiai atsakau – aš nesijaučiu išdavęs nė vieno rinkėjo”, – teigė A. Vaitkus, atsakydamas į klausimą dėl pasirinkimo dirbti su kadenciją baigiančiu meru, kurio veiklą gana smarkiai kritikavo per rinkimus.

Paklaustas, kodėl tada nėra koalicijoje liberalų, kurie viešumoje siuntė signalus apie norą po vienos kadencijos pertraukos vėl būti tarp valdančiųjų, A. Vaitkus teigė, kad „vieni nesikreipė, o kiti galbūt turėjo savo nuostatų dėl programos, tikslų ir galbūt kitų aplinkybių”.

Pats V. Grubliauskas teigė, kad dabartinė situacija yra „aukščiausios politinės kultūros lygmuo”, nes visa kas vyksta iki rinkimų esą tampa istorija, o dabar susitelkiama bendram darbui miesto labui.

„Politikoje yra viena iš didžiųjų ydų būti savo nuoskaudų, savo patirčių įkaitu”, – sakė jis, pabrėžęs, jog buvimas daugumoje leis prisidėti prie pradėtų darbų baigimo.

Sudarytą koaliciją V. Grubliauskas vadino kompetentinga.

Anot A. Vaitkaus, konkrečios asmenybės, deleguotos į politinius postus, paaiškės balandžio 20-ąją, kai prisieks naujoji Taryba. Postai esą bus skiriami pirmiausia atsižvelgiant į žmonių kompetenciją.

A. Vaitkus teigė neturintis informacijos apie galimas koalicijos partnerio -„Laisvės ir teisingumo“ – nario Stepono Venckaus sąsajas su anksčiau Kauno nusikalstamam pasauliui priklausančiais asmenimis.

„Negaliu jos komentuoti. Tą turi komentuoti atitinkamos institucijos ir pasakyti, kad kažkas yra blogai”, – teigė išrinktasis meras.

Paklaustas, ar teiravosi kito „Laisvės ir teisingumo“ nario – Sergej Mažūga – kuris jau pagarsėjo prieštaringais pareiškimais socialiniame tinkle dėl nukeliamų sovietinio memorialo paminklų, kam, pastarojo nuomone, priklauso Krymas, būsimas meras pripažino to nedaręs.

„Sutikau ir pasisveikinau pirmą kartą gyvenime čia. Tikrai kolegos nepažinojau ir apie tokį klausimą, kurį ką tik uždavėte, užduokit jam. Jo pastebėjimai arba mintys man buvo nežinomos iki šiol. Neturėjau net minties, kad kažkas kažkaip pasisakė”, – sakė A. Vaitkus.

Pats S. Mažūga pareiškė, kad neatsakinės į klausimą, kam priklauso Krymas.

Sergej Mažūga. Martyno Vainoriaus nuotr.

„Aš gi negaliu nurodyti miesto Tarybos būsimajam nariui, ką ir kaip jis turi kalbėti. <…> Mūsų pozicijos skiriasi”, – perklaustas, kaip vertina tokią S. Mažūgos poziciją, sakė A. Vaitkus.

Jis nesureikšmino aplinkybės, kad nė vienas iš koalicijos partnerių neatstovauja politinei jėgai, kuri dabar yra centrinės valdžios valdančiojoje daugumoje.

„Ėjau į rinkimus ir pretendavau į mero poziciją ne todėl, kad būtų lengva”, – sakė jis.

Pagal sudarytą sutartį Savivaldybės administracijos direktoriumi bus skiriamas politinės partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovas. Ši partija gaus ir vieną vicemero postą, kiti du priklausys „ištikimiesiems”.

Į mero padėjėjo patarėjo pareigas bus skiriamas vienas valstiečių atstovas ir trys „Ištikimi Klaipėdai“. Šio komiteto atstovas bus ir savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius.

Finansų ir ekonomikos komitetui pirmininkaus politinio komiteto „Ištikimi Klaipėdai“ deleguotas atstovas, Miesto plėtros ir strateginio planavimo – valstietis, Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetui – „Laisvės ir teisingumo“ politikas, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui diriguos „Ištikimi Klaipėdai“ deleguotas atstovas, o Švietimo, kultūros ir sporto komitetui – socdemas.

Nurodoma, kad sutartis nutrūks jei bent viena iš politinių jėgų pažeis jos nuostatas, o kitos politinės jėgos nuspręs su šia politine jėga nebedirbti Tarybos daugumoje. Taip pat ji nutrūktų jei kuri nors iš šalių pasitrauks iš Tarybos daugumos ir dėl to jos nebeliks.

„Jei pasitraukus vienai iš politinių jėgų, pasirašiusių šią sutartį, Tarybos dauguma išlieka, tokiu atveju ši sutartis lieka galioti, o Tarybos daugumos veikla tęsiasi toliau, tik be pasitraukusios politinės jėgos”, – rašoma susitarime.

Martyno Vainoriaus nuotr.

KOALICINĖ VEIKLOS PROGRAMA „PLANAS KLAIPĖDAI“ 

Ši Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos daugumos koalicinė veiklos programa, sudaryta tarp politinio komiteto „Ištikimi Klaipėdai“, politinės partijos „Laisvė ir teisingumas“, politinės partijos „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga“ bei politinės partijos „Lietuvos socialdemokratų partija“ yra dokumentas, paremtas komandiniu darbu, kurį grindžiame pagrindinėmis vertybėmis: sąžiningas darbas Klaipėdos miestui, įsiklausymas į miestiečių nuomonę ir jų lūkesčių atliepimas, visomis prasmėmis konkurencingo Klaipėdos miesto kūrimas. Pagrindinės mūsų veiklos kryptys: 

1. TRAUKOS CENTRŲ KŪRIMAS 

Jaukaus senamiesčio kūrimas restauruojant pastatus, atnaujinant apšvietimą, pritraukiant verslą ir lankytojus; 

Miesto centro patrauklumo didinimas tvarkant viešas erdves bei kartu su valstybės institucijomis ir verslu įgyvendinant istorinių pastatų pritaikymo bei teritorijų konversijos projektus; 

Traukos centrų gyventojų laisvalaikiui kūrimas prie Danės upės, Kuršių marių ir Baltijos jūros; 

Turizmo koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas. 

2. GYVENAMOJI APLINKA IR EKOLOGIJA 

Miesto žalinimo plano parengimas ir įgyvendinimas, pradedant nuo pietinės miesto dalies; 

Daugiabučių namų kiemų tvarkymas, prioritetą skiriant parkavimo vietų plėtrai; 

Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas, gamtinių resursų išsaugojimas; 

Aplinkos kokybės monitoringo stiprinimas (matavimo stotelės) ir veiksmų, nukreiptų šalinti taršos priežastis, neatidėliotinas įgyvendinimas. 

3. ŠVIETIMAS 

Naujos mokyklos Senvagės g. statybos užbaigimas ir kuo spartesnis atidarymas; 

Ketverių metų švietimo įstaigų pastatų renovacijos priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas; 

Biurokratinės naštos švietimo įstaigoms sumažinimas, jų lūkesčių ir poreikių išklausymas bei atliepimas; 

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas; 

Neformaliojo ugdymo prieinamumo didinimas; 

Bendradarbiavimas su mieste veikiančiomis aukštojo mokslo bei profesinio ugdymo įstaigomis, įtraukiant miesto įmones ir siekiant pritraukti studentus bei išnaudoti Klaipėdos mokslininkų potencialą. 

4. SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS 

Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas; 

Globos namų Melnragėje statybos spartinimas ir šios paslaugos plėtra pritraukiant verslo ar NVO iniciatyvas; 

Savivaldybės teikiamų paslaugų ir infrastruktūros pritaikymas asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenų poreikiams; 

NVO skatinimas teikti socialines paslaugas, socialinio verslo iniciatyvų plėtra; 

Jaunimo išlaikymas ir pritraukimas į miestą, sudarant palankias sąlygas leisti laisvalaikį, mokytis, studijuoti, kurti ir dirbti. 

5. SPORTAS 

Sporto objektų renovacijos ir naujų objektų statybos priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas ne tik savivaldybės lėšomis, bet ir pritraukiant verslo iniciatyvas; 

Vaikų didesnio užimtumo sporto veiklomis priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas; 

Aiškios ir skaidrios aukšto meistriškumo sporto rėmimo politikos suformavimas ir įgyvendinimas; 

Sporto infrastruktūros atvėrimas gyventojams. Gyventojų sporto ir sveikos gyvensenos iniciatyvų skatinimas ir rėmimas; 

6. SVEIKATOS APSAUGA 

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas bei kokybės gerinimas; 

Bendradarbiavimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl VšĮ „Klaipėdos universiteto ligoninės“ išvystymo į šiuolaikiškas, aukščiausios kokybės paslaugas teikiantį centrą. 

7. SUSISIEKIMAS 

Transporto infrastruktūros plėtra siekiant pagerinti eismo pralaidumą ir užtikrinant patogų įvažiavimą į miestą; 

Darnaus judumo tikslų įgyvendinimas diegiant modernias transporto srautų planavimo, valdymo ir kontrolės priemones, modernizuojant viešojo transporto sistemą; 

Laikinų sustojimo vietų prie mokyklų ir vaikų darželių „Kiss and Ride“ įrengimas; 

Žvyrkelių asfaltavimo priemonių plano atnaujinimas ir vykdymo spartinimas; 

Dviračių ir paspirtukų takų sujungimas į vientisą sistemą ir plėtra. 

8. KULTŪRA 

Kultūros tarptautiškumo didinimas, naujų paslaugų kūrimas bei menininkų bendradarbiavimo įvairiuose projektuose skatinimas; 

Kultūros programų ir projektų rėmimo savivaldybės lėšomis sistemos tobulinimas; 

Gyventojų skatinimas lankytis kultūros renginiuose sukuriant efektyvią lengvatų sistemą. 

Atvirų erdvių ir vietų sukūrimas menininkų, gyventojų kūrybinių projektų realizavimui. 

9. VERSLAS 

Trukdžių investuoti ir kurti verslus Klaipėdoje identifikavimas, bendradarbiaujant su verslo bendruomene, ir operatyvus problemų sprendimas; 

Verslumo skatinimas. 

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMAS 

Pažangių technologijų ir darbo valdymo sistemų diegimas, valdymo struktūros tobulinimas Savivaldybės administracijoje, siekiant pagreitinti sprendimų priėmimą ir dokumentų išdavimą bei užtikrinti kokybišką projektų įgyvendinimą; 

Savivaldos atvirumo, skaidrumo ir didesnio gyventojų įsitraukimo į sprendimų priėmimą užtikrinimas; 

Įvertinti KEPS 2030 atnaujinimo poreikį bei suderinus su visais partneriais, inicijuoti reikalingas korekcijas; 

Efektyvaus energetikos išteklių naudojimo, tvarumo, atsakingo vartojimo skatinimas visose savivaldybės įstaigose bei įmonėse; 

Skaidraus, pagrįsto gero valdymo principais ir orientuoto į aiškius tikslus savivaldybės įmonių valdymo užtikrinimas. 

Žymos: | | | | | | | |

Komentarai (31):

Atsakymas į “Tarp būsimos Klaipėdos valdžios – ir buvęs meras, ir pozicijos dėl Krymo neatskleidžiantis politikas”: 31

 1. Rimantas parašė:

  Geras straipsnis.? Gaila, kad komunistų išverstinį priėmė. Galės slėpti savo klaidas. Fantazijos nebeturėjo, galės tik pagalius kišti važiuojant…
  Dėl Krymo parodo savo tikrąjį veidą. Rus is rus.

 2. Dėl Krymo - jau dabar gėda parašė:

  O šiaip… Kažkoks nerišlus tekstas. Taip ir gyvensim.

 3. O kas parašė:

  ta gražuola iš dešinės Vaitkui? Ji visada taryboje ir prie valdžios? Kažkaip nesigirdėjo jos nuopelnų…. Tikriausiai kokia grožių salonų jūrų liūtė?

 4. Bliaat parašė:

  O ka ten veiks koloradinis ožys s.mažuga..????

 5. skaitytojas parašė:

  Kas čia daros.Visa spauda juokaisi iš Klaipėdos koalicijos,kas čia vyksta?Kokie straipsniai,baisu,apie daktarinisu kažkokius,kremlinius…

 6. ?? parašė:

  20 % už žemaitaitį – 20 % ??. Ir 20, o vėliau ir 65 +/-, už (dambrauską, tumą, vaitkų, Klasco). Kas stimuliuoja tokio žmogaus ėjimą balsuoti, ta prasme kodėl jūs ėjot balsuoti, tie kas balsavo už žemaitaitį ir vaitkų ?

 7. T parašė:

  Trečią pagal dydį Lietuvos miestą valdys Kremliaus režimui palankios arba atvirai draugiškos partijos ir nuo rusiško/baltarusiško verslo tiesiogiai priklausantys politikai.

 8. V ir Gis parašė:

  O kam Šiaurės Amerika priklauso ?

 9. taigi parašė:

  ačiū,kad įdėjote žemaitaičio chebranto nuomonę apie paminklus..lai žmonės mato,ką išsirinkote

 10. T. parašė:

  O kur Alyno padavėja? Šiaip, nieko prieš Vaitkų neturiu, bet „Laisvės ir teisingumo” chebra kažin ar moka savo partijos pavadinimą be klaidų parašyt.

  • Na tik nereikia ... parašė:

   Kritinio mąstymu ” raštingieji ” nepasižymi . Štai , net dėl ” tvoros ” nesuprato 🙂 Siūlyčiau nepletkinti , nes jauniems dabar sudėtinga ir su matematika ir su raštingumu , girdėjote kokie skaičiai neišlaiko egzaminų .

  • va rastinga erke. parašė:

   „”Kritinio mąstimu”” oi…??

  • Lauryna parašė:

   „Na tik nereikia…” komentatoriaus sakiniuose 8 gramatikos ir dvi skyrybos klaidos. Jei per 12 metų mokykloje nesugebėjote lietuvių kalbos išmokti, tai jūs ar jūsų partijos kolegos vargu ar suprasite mieste vykstančius procesus.

 11. Kodėl tvora? parašė:

  ,,Sporto infrastruktūros atvėrimas gyventojams. Gyventojų sporto ir sveikos gyvensenos iniciatyvų skatinimas ir rėmimas;”
  Tai kodėl stadionas P.Komunosg. už tvoros

  • :) parašė:

   todėl , kad naujai išrinkti dar nedirba ! 🙂 Pirmas posėdis tik 20 dieną . Čia kaip variantas, nes matyt su mąstymu sunkoka ?

 12. Vincas parašė:

  Gaila, kad boravą Dudorių paėmė! Labai gaila, tam boravui tik bapkių reikia, 12 metų pravarė, kaip į balą miestą.

 13. 69 parašė:

  Kol kas ne kas. Tas kur 12 metų Klaipėdą per užpakalinį limuzino langą valdė, gerai žinome kad ir toliau nieko neveiks, bala nematė, lai penisi… O konkrečiai ką ruošiasi nuveikti Vaitkaus „komanda” ar įvardino ?

  • skaitytojas parašė:

   O tai kam rinkote 3 kadencijas -12 metų.Taip nebūna,kad blogą vis rinktų ir rinktų.Nesikabinėkite,padaryta labai daug Klaipėdoje gero ir gražaus.

 14. kažin ar čia visos klaidos? parašė:

  Baisu, kas rašė šį tekstą,gal čia Sergej M. rašė. Taigi, kokios klaidos: naujosio, mirsto, socialdemorkatų, anskčiau, komentatuose, būsiimas, stebėjhote, gyevnime, aie, aikšiai, pasiinkimo, paklauustos, galbųt…..

  • ačiū,kad ištaisėte parašė:

   Ištaisė,bet ne viską-pavyzdžiui,galb8t

  • neringa parašė:

   skubėjo žmogus pasidalinti su jumis naujienomis. Padėkotumėte, gi nemokamai gavot. O pasibaisėti galima bet kuo, net savimi.

  • Joris parašė:

   Martynui ačiū, ir klausimai aštroki, ne taip, kaip prieš 4 metus Vaitkaus ir Grubliausko „duelyje”. O jei apie klaidas, tai turi būti kompeteNtinga, ne kompetetinga, nes kompetencija. Čia taip būsimą koaliciją Grubliauskas įvertino.

 15. Pastabus parašė:

  Martynai, daug klaidų! Net mero pavardė su skubėjimo klaidomis.

 16. Juzis parašė:

  O tai koks turinys programos? Ką nuveiks? Man kaip klaipėdiečiui tai svarbiau nei postai ar klausimai apie Krymą…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Svarbu, Švietimas

Įtarimai pasirodžius girtai darbe – dar vienai direktorei 

Klaipėdoje per pastaruosius metus fiksuotas dar vienas atvejis, kai švietimo įstaigos vadovė darbe pasirodė galimai neblaivi. Tokie įtarimai dabar krito ...
2024-05-23
Skaityti daugiau

Svarbu, Transportas

Parkingo rinkliavos reforma: senamiesčio likimą užgožia automobilių dalijimasis (atnaujinta)

Klaipėdos miesto tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto, kuris pirmasis ėmėsi svarstyti mero siūlymą dėl parkingo rinkliavos keitimo, posėdžio metu ...
2024-05-22
Skaityti daugiau

Spyglys

Spyglys sveikina Vytautą Grubliauską su trečiu nuopuoliu*

Prapilti mero rinkimai, paskutinė vieta sąraše į Europos Parlamentą ir 43 vieta buvusių komunistų sąraše į Seimą – tokius karjeros ...
2024-05-21
Skaityti daugiauPin It on Pinterest

Share This