P0

Svarbu, Transportas

Dėl Žaliojo slėnio kelio kyla rimtas konfliktas (20)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2023-06-20


Klaipėdos savivaldybės Eismo saugumo komisijai birželio pradžioje bendru sutarimu nusprendus uždrausti eismą laikinu gruntiniu keliu tarp Vėjo gatvės Tauralaukyje ir Žaliojo slėnio, įrengiant jame fizines kliūtis, priešprieša tarp gyventojų tik dar labiau išaugo.

Į uostamiesčio savivaldybę jau iškeliavo ir Žaliojo slėnio gyventojų prašymas atšaukti tokį sprendimą, ir tauralaukiečių raštas, kuriame prašoma nekeisti pozicijos.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Tuo metu Klaipėdos rajono savivaldybės Saugaus eismo komisija, irgi birželio pradžioje svarsčiusi tokį klausimą, laikosi tokios pačios pozicijos kaip ir kolegos iš uostamiesčio.

„Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės turi vienodą poziciją dėl minimo kelio – šioje vietoje automobilių eismas negalimas, nes pagal detalųjį planą šioje vietoje numatytas pėsčiųjų-dviračių takas. Klaipėdos rajono savivaldybė neturi įtakos kelio ženklų įrengimui, ar nuėmimui, nes tai yra privati teritorija. Žaliojo slėnio kvartalo savininkai nesikreipė į Klaipėdos rajono savivaldybę dėl kelio ženklų įrengimo”, – rašoma šios komisijos pirmininkės, rajono vicemerės Jolantos Kitros atsakyme gyventojams.

„Atvira Klaipėda” gavo abu minėtus gyventojų raštus ir skelbia jų turinį. Pirmasis pasirašytas Aukštkiemių kaimo bendruomenės, o po Tauralaukio raštu padėti 37 gyventojų parašai.

Ką rašo Žaliasis slėnis?

Nesutinkame su šiuo sprendimu ir reikalaujame šį klausimą svarstyti iš naujo, nes komisija visapusiškai neįsigilino į klausimą, vertino jį vienašališkai – tik miesto gyventojų interesų aspektu, nesiūlė ir nenagrinėjo jokių konstruktyvių alternatyvų, rėmėsi tik Tauralaukio gyventojų atstovų teiginiais ir tariamai gauta Kelių policijos pareigūnų informacija apie nesaugią jungties eksploataciją. „Žaliojo slėnio“ atstovų pateikta argumentuota informacija, paremta galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, buvo visiškai ignoruota.

Nagrinėjant klausimą iš naujo, prašome įvertinti žemiau pateiktus argumentus:

1. Protokole, kaip kviestiniai dalyviai, nėra įvardinti „Žaliojo slėnio“ atstovai ir Tauralaukio gyvenamojo rajono atstovė, nenurodyti jų kontaktai. Nepažinodami pastarosios, negalime nusiųsti susipažinimui šio skundo, pateikti galiojančius dokumentus, todėl prašome tai atlikti Klaipėdos miesto savivaldybę ir pakviesti į pakartotiną klausimo svarstymą.

2. Sprendžiant iš protokoluotos Transporto skyriaus vyriausiojo specialisto Vytauto Paukštės informacijos, 2020 m. Eismo saugumo komisija buvo priėmusi sprendimą apriboti eismą Vėjo gatve bei pravažiuojamuoju keliu į „Žaliąjį slėnį“, uždraudžiant sunkaus transporto judėjimą. Eismo kontrolė buvo pavesta Viešosios tvarkos skyriui ir rekomenduota Kelių policijos tarnybai. Jeigu nagrinėjami gauti Tauralaukio gyventojų skundai, vadinasi minėtos tarnybos savo darbo neatliko tinkamai, Eismo komisija jas dangstydama klausimą stengiasi spręsti tiesiog uždarydama laikinąją galiojančią jungtį su „Žaliuoju slėniu“ ir taip bausdama mūsų gyventojus? Nėra siūlomi jokie konstruktyvūs situacijos sprendimai ar diskusija, mums išauga susisiekimo grėsmės ekstremalios situacijos atveju.

Transporto straipsnių vidus kompas

3. Atkreipiame dėmesį į kompetencijos ar atidumo trūkumą protokole paminėtų tarnautojų teiginiuose. Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas V. Paukštė klaidinančiai teigia (argumentus skaityti punkte 6), kad „Planavimo dokumentuose šis pravažiavimas iki Klaipėdos rajono „Žaliojo slėnio“ nėra numatytas.“ M. Mockus sakė, kad šis laikinai eksploatuojamas pravažiavimas yra nesaugus, tokia informacija tariamai buvo gauta ir iš Kelių policijos pareigūnų.“ Jokių raštiškų Kelių policijos pareigūnų situacijos analizių, eismo įvykių statistikos, vertinimų, išvadų ir pasiūlymų Eismo komisijai ir dalyviams skyriaus vedėjas nepateikė, todėl visiškai neaišku, kokia konkrečiai iš Kelių policijos informacija buvo gauta.

4. Pasisakiusi Tauralaukio gyvenamojo rajono atstovė dėstė, kad laikinąją jungtimi automobiliai pirmyn ir atgal juda kas 3 minutes, tačiau ji nenurodo kuriuo paros metu ir kaip ilgai buvo vykdomas eismo stebėjimas, kuo remiantis nustatytas toks tikslus eismo reguliarumas? Manome, kad tai tik emocinė metafora, o ne tikslus eismo monitoringas. Abu atstovės teiginiai, kad „Šis keliukas yra įrengtas savavališkai ir yra nelegalus, kadangi nėra nurodytas dokumentuose, nei pažymėtas žemėlapiuose.“ yra neteisingi. Visuose elektroniniuose žemėlapiuose (maps.lt, regia.lt, google.com ar earth.google.com) ši jungtis rodoma. Argumentus apie galiojančius teritorijų planavimo dokumentus su šia jungtimi skaityti punkte 6 ir 7.

5. „Žaliojo slėnio“ gyvenvietė Aukštkiemiuose pradėta vystyti 2000 m. išsiplėtė nuo 14 namų kvartalėlio iki gyvenvietės su beveik 400 šeimų apie 2000 gyventojų, svečių ir darbuotojų. Augant gyvenvietei susisiekimas su miestu ne gerėjo, o prastėjo. 2009 m. po automagistralės rekonstrukcijos „Žaliasis slėnis“ prarado kairinį nusukimą iš automagistralės, dėl 7 km aplinkelio apie 400 automobilių kasdien degina kurą tūkstančiams kilometrų pro Purmalius ar Kalotės viaduką ir jau keturiolikti metai mina valdininkų slenksčius dėl situacijos pagerinimo. Dėl valdininkų neapdairumo rekonstrukcijos metu nesuplanuoto viaduko į „Žaliąjį slėnį“ 2009 m. gyventojai pakilo į piketą automagistralėje, plačiai nušviestą tuometėje spaudoje.

6. Šitaip išaugus gyvenvietei, jos saugumui būtinas antras įvažiavimas-išvažiavimas. Vangiai sprendžiant klausimus prieita iki sutarimo viaduko statybos artimiausiu metu atsisakyti, įrengti jungtį su Tauralaukiu per Vėjo gatvę iki Jungtinės gatvės „Žaliajame slėnyje“. Klaipėdos miesto, rajono savivaldybės, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir vystytojų bendru sutarimu 2014 m. UAB „Urbanistika“ užsakytas ir 2015 m. parengtas bei patvirtintas „Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas“, kurio sprendinių aprašytu 8 puslapyje numatyta būsimoji jungtis ir laikinas susisiekimo sprendimas gatve Nr.39 nuo seno funkcionavusiu gruntiniu keliu (pažymėtu visuose senesniuose žemėlapiuose), dėl kurio dabartinės eksploatacijos buvo gautas Tauralaukio gyventojų skundas. Cituojame priešpaskutinę pastraipą: „Jungties su Žaliuoju slėniu vieta parinkta vadovaujantis patvirtintu koncepcijos variantu suformuojant keturšalę sankryžą su Vėjo ir Smėlio gatvėmis. Numatoma jungties kategorija – D1, važiuojamosios dalies plotis 6,5 m, iš abiejų pusių šaligatviai ir iš vienos pusės dviračių takas. Skersinio profilio Nr. 7 (žr. Susisiekimo infrastruktūros sprendinių detalizacija, 9 lapas). Laikinas susisiekimas tarp Žaliojo slėnio ir Tauralaukio (kol bus įrengta D1 kategorijos gatvė) numatomas šiek tiek šiauriau, esamo lauko keliuko, kuriuo ir dabar vyksta susisiekimas, pagrindu (atitinka Gatvės Nr. 39 trasą).“ Atkreipiame Tauralaukio gyventojų atstovės dėmesį, kad projektuotojai dar prieš 9 metus žemėlapiuose matė esamą lauko keliuką, t. y. dabartinę laikinąją jungtį. Taip pat stebina specialisto V. Paukštės nežinojimas, kad toks specialusis planas egzistuoja ir laikinoji jungtis eksploatuojama teisėtai. Be to, specialistas pats prieštaravo savo teiginiui apie tariamai nesamus planavimo dokumentus, komentuodamas eismo situaciją 2020 m. Eismo saugumo komisijos eismo apribojimo sprendimais, kurie negalėjo būti priimti, nesant teisinio pagrindo laikinajai jungčiai.

7. M. Mockus tik dalinai teisus, kad planavimo dokumentai dabartinėje laikinojoje jungtyje nenumato gatvės. Taip, 2015 m. specialiajame plane ji buvo nurodyta Vėjo-Smėlio gatvių sankryžoje, tačiau dėl valdininkų neapdairumo planuotos gatvės vietoje leidus gyvenamųjų namų statybas, ši jungties vieta nukelta šiauriau – ties Vėjo g. 40 ir 44. M. Mockus neinformavo Tauralaukio gyventojų atstovės ir Eismo saugumo komisijos, kad dabartinės laikinosios jungties vietoje gatvė vis tiek bus, nes tai buvo numatyta 2006-11-30 d. detaliajame plane (sprendimo Nr. T2-351) ir vėlesnėje jo 2021 m. korektūroje. Šioje vietoje numatyta gatvė Nr. 39 ir 40 (akligatviai į šonus su apsisukimais). Prisegame specialiojo plano ištrauką, kurioje matosi gatvės Nr. 39 tęsinys kaip pėsčiųjų takas link „Žaliojo slėnio“ Europos gatvės ir numatomo dviračių tako (mėlynų taškučių linija) Ringelio upelio krantais.

8. Ekstremalios situacijos atveju užblokavus vienintelį patekimą iš automagistralės, gyvenvietėn negalėtų patekti jokios skubios pagalbos tarnybos ar iš jos evakuotis gyventojai. Per 1500 žmonių atsidurtų spąstuose. Nemanome, kad tokią galimybę atsakingai vertino Eismo saugumo komisija, uždarydami laikinąją jungtį ir įrengdama fizines kliūtis. Abejojame ar galėjo Kelių policija į tai neatsižvelgti, nesiūlydama Eismo komisijai jokių kitų išeičių – tik uždarymą? Konkrečiai šis laikinas patekimas rengiant Specialiuosius planus, buvo suderintas su visuomene, Kelių direkcija, abiejų savivaldybių institucijomis.

9. Pritartume nuostatai rasti konstruktyvų situacijos sprendimą kiek įmanoma atsižvelgiant į Tauralaukio gyventojų interesus, tačiau neuždarant gyvybiškai svarbaus laikino patekimo į „Žaliojo slėnio“ gyvenvietę iki bus įrengta nuolatinė numatyta jungtis su Vėjo gatve. Sutinkame visomis mums prieinamomis priemonėmis siekti užtikrinti eismo saugumo reikalavimus šia laikinąją jungtimi, kokius nustatys Kelių policija ir Eismo saugumo komisija naujame sprendime. Taip pat sutinkame, kad būtų ribojamas sunkiojo transporto judėjimas tiek ženklinimu, tiek fizinėmis priemonėmis ir ši jungtis būtų naudojama tik vienos krypties eismui – t.y. įvažiavimui į Aukštkiemių km. teritoriją.

Tikimės aktyvių Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus ir Kelių policijos veiksmų, sureguliuojant eismą Vėjo gatvėje ir laikinojoje jungtyje, lygiaverčiai visų gyventojų atžvilgiu.

Tauralaukio gyventojų pozicija

Prašome nekeisti priimto sprendimo ir neatidaryti laikino gruntinio kelio transporto priemonėms jokiam susisiekimui (laikinam/nelaikinam/vienpusiam) su „Žaliojo slėnio” kvartalu.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Šis keliukas patvirtintas Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susiekimo infrastruktūros vystymo specialiajame plane peštiesiems ir dviratininkams.

Pagal 2021 m valstybės duomenų agentūros duomenis gyventojų ir būstų surašymo duomenimis Aukštkiemių kaime gyveno 597 gyventojai. „Žaliojo slėnio” kvartalas nuolat didėja, daugėja gyventojų, vystoma laisvalaikio infrastruktūra, todėl didėjant gyventojų skaičiui, pasikeitė ir susisiekimo automobiliu saugumo situacija.

D2 kategorijos gatvė Nr. 39 kelias-akligatvis ir pėsčiųjų takas NEGALI aptarnauti tokių automobilių srautų, kuriems yra numatytas D1 kategorijos kelias, tuo labiau, kad naujas kelias jau yra suplanuotas ir ruošiamasi juo įrengimui.

Šis keliukas Nr. 39 yra labai aktyvus dviratininkų-pėsčiųjų takas. Prašome pasirūpinti pėsčiųjų, dviratininkų, vaikų saugumu, einančių šiuo takeliu į autobusų stotelę, esančia Pajūrio gatvėje NEATNAUJINANT TRANSPORTO PRIEMONIŲ EISMĄ, NENUIMANT fizinių kliūčių, kurių įrengimas iki galo dar neužbaigtas šiame gruntiniame keliuke ir kuriame nepraėjus pilnai savaitei nuo ženklų ir kliūčių įrengimo vistiek vykdomas draudžiamųjų ženklų nepaisymas. Vienspusis eismas, kuris laikinai buvo vykdomas šiame keliuke, nepastebimai tapo dvipusiu, dingus „plytos” kelio ženklui.

Dar karta pasikartosime, šiame keliuke automobilistai nepaiso eismą draudžiančių ženklų. „Žaliojo slėnio” kvartalo vystytojai mato tik PATOGUMĄ greitai pasiekti namus, o kas bus atsakingas už tai, jeigu šiame nepritaikytame tokiam automobilių srautui keliuke atsitiks nelaimingas atsitikimas, juk kelias priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. Ir PATOGUMAS 10 min greičiau patekti į „Žaliojo slėnio” kvartalą negali būti lygus pėsčiųjų saugumui šiame keliuke, kurį „Žaliojo slėnio” vystytojai/atstovai nori paversti gatve.

Taip pat dėl šio laikino pravažiavimo eksploatavimo dideliais automobilių srautais yra apkraunama visa Vėjo gatvė, čia ne tik šalia esančių namų problema. Uždraudus eismą šiame laikiname pravažiavime „Žaliojo slėnio” gyventojai nebuvo atskirti nuo civilizacijos, šis kelias nėra pagrindinė susisiekimo arterija tarp Klaipėdos miesto ir šiuo kvartalo. Prašome atsižvelgti į Vėjo gatvės gyventojų pateiktus argumentus ir ginti jų teises ir saugumą.

Sugrįš prie klausimo

Žinia, Klaipėdos savivaldybės eismo saugumo komisijai pirmininkauja vicemeras Algirdas Kamarauskas. Jis nuo minėtojo klausimo svarstymo buvo nusišalinęs, kad išvengtų interesų konflikto, nes pats sakė gyvenantis Žaliajame slėnyje. Posėdžiui tada pirmininkavusi komisijai irgi priklausanti vicemerė Vaida Raugelė „Atvirai Klaipėdai” patvirtino, kad abu gyventojų kreipimaisi jau gauti ir bus svarstomi tuo pačiu formatu.

„Artimiausiam komisijos posėdžiui jau turime nemažai klausimų, tad jei nepavyktų šio klausimo apsvarstyti per jį, tai tikrai bus padaryta kito posėdžio metu”, – sakė vicemerė.

Be jos minėtajai komisijai dar priklauso Mindaugas Džermeika, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas; Kastytis Macijauskas, Klaipėdos savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas ir Rimantas Mockus, Savivaldybės administracijos Transporto skyriaus vedėjas.


  2023-06-20

  20 komentarai “Dėl Žaliojo slėnio kelio kyla rimtas konfliktas”

  1. AvatarJonas Tauralaukiškis (IP: 78.60.153.59)

   ilgai juokiausi perskaitęs,kad slėniškiai prisistatė pakeliamų užtvarų norėdami apsiginti nuo laukinių žvėrių.
   Tęsiant mintį gal tai apsaugo juos ir nuo uodų,šie kraujasiurbiai atskrenda iš netolimo miškelio ?
   Jei rimtai- palikite jaukią Vėjo gatvelę ramybėje,nedarykite iš jos magistralės.Jei numatytas čia dviračių
   eismas,taip ir turi būti ! Susisiekimo su miestu turite pakankamai galimybių.

  2. AvatarKad (IP: 90.135.252.205)

   Tai kad saugaus eismo komisija moka tik uždrausti nesigilinant į esmę. Taip padaryta Sportininkų g. Uždraudus įvažiavimą į smilties Pylimo gatvę, ženklas posukis kairėn draudžiamas.Nesvarbu komisijai kad sukantieji kairėn dėl sudaromų kamščių nekalti, o kas kaltas tai komisija juos ir toliau skatina pažeidinėti KET taisyklių papildymus įsigaliojusius nuo š.m. sausio , pirmos dienos. Svarbu uždrausti, o toliau nors tvanas, o kaip pakliūti žmonėms namo, nuo janonio g. irgi ženklaz draužia įvažiavimą, komisijai ne įdomu.

  3. AvatarVytautas (IP: 86.100.166.248)

   Žaliojo slėnio gyventojai skundžiasi, kad turi tik vieną įvažiavimą į kvartalą. Slėnį ir Tauralaukį jungia Tauralaukio gatvė, bet Žaliojojo slėnio gyventojai ją yra užsitvėrę šlagbaumais.
   Jiems labiau patinka važinėti dar neįrengtu dviračių taku ir vaidinti nuskriaustus. Pačiame kvartale greitoji ar gaisrinė negali pravažiuoti dėl užtvertų kelių, bet miesto infrastruktūra naudotis jie nori.

   • AvatarTauralaukio gyventojas (IP: 188.69.79.120)

    Vytautai usostyk ubage tu birkos varske.

   • AvatarSlėniškis (IP: 78.57.83.238)

    Bet gal neatkreipėt dėmesio, kad žaliojo slėnio namai neturi tvorų. Tik žaliatvorės.Vienas kitas atsiroboja tvora nes turi šunelį .Taip pat daromi barjerai tarp kvartalų dėl apsaugos nuo vagių ir laukinių gyvūnų. Taigi šlagbaumas tarp kvartalų, tai tik varteliai.

   • AvatarMilda (IP: 85.232.130.68)

    Laukiniai gyvūnai, kurie priklysta prie Žaliojo slėnio kvartalo šlagbaumų tai BMW, Mersedes Benz, Porche, WV, Inkomstos savivarčiai, Barboros mikriukai, Bolt’as. Įdomi ten vietinė flora ir fauna-vien geležiniai arkliai, šiaip užklysta….

  4. AvatarXx (IP: 88.119.37.200)

   Vustytojas taip pasirūpino keliais zaliajam slenyje, kad ten gyvenantys, vieni nuo kitu slagbaumais apsitveria ir nenori kad po ju langais JU kaimynai vaziuotu. O tai kodel?? Atsitverkit, paskirstykit automobiliu srautus po visas savo kvartalo gatveles pakeldami slagbaumus. Ai nu jo, jusų juk ten 2000, o straipsnio pabaigoje jau tapo 1500. Duokit savo kaimynams kelia! Juk jumis taip pasirūpinta!

  5. AvatarMikė ne Pūkuotukas. (IP: 78.57.204.222)

   Jau pradėjus statyti Ž.slėnį, buvo aišku, kad kelio jiems reikės. Dar labiau paaiškėjo įrengus motor way į Palangą. Nu, tai kodėl Vėjo gatvė turi ryti dulkes ir išmetimo vamzdžių turinį kaimiečių kvartalo? Ar jūs norėtumėt, kad pro jūsų namą kiekvieną rytą, dieną ir vakarą pravažiuotų 1000 auto? Perkant ir statant namus tai buvo tik tylus pėsčiųjų takelis. Jaučiat skirtumą? Gal, žinodami, kad Vėjo gatve kasdien pirmyn- atgal kasdien pravarys 2000 auto, būtų nei sklypus pirkę, nei namus statę.

   • AvatarMikei P (IP: 78.57.83.238)

    Gatvės tam ir įrengiamos, kad jomis važiuotų mašinos. Šaligatviai, pėstiesiems. Vėjo gatvės gyventojai turėtų atkreipti valdžios dėmesį ,
    kad šaligatvių dar nėra. Bet to neprašo. Kvartalai mieste turi būti sujungti vienas su kitu, bet ne atriboti atitvarais.Jeigu norėjote visiškos ramybės,namą reikėjo statytis miške.

   • AvatarSlienyškis (IP: 90.131.34.149)

    Nors pats ten gyvenu, bet pritariu. Jungtine g. Kur gyvenam tapo autostrada…

  6. AvatarRami (IP: 86.100.89.83)

   Ar Tauralaukis nežino, kad kažkada irgi buvo kaimas. Klaipėda plečiasi. Natūralu, kad už kelių metrų esantys rajonai prisijungs prie miesto.

  7. AvatarEsminiai klausimai (IP: 78.58.47.6)

   Kodėl kvartalo vystytojai nesirupina ir neirengia patogaus patekimo i kvartala?! Kodel uz visu mokesciu moketoju pinigus tai turi buti padaryta?! Kai statoma nauja parduotuve ar kitas objektas visiems aisku, kad STATYTOJAS, o ne savivaldybe turi pasirupinti (suprojektuoti ir irengti savo lesomis) visa infrastruktura susisiekimui su statomu objektu!!!! Gal reiketu rasyti laiskus savo kvartalo vystytojui, o ne svetimai savivaldybei?!

   • AvatarVėjo gatvės gyventojams (IP: 78.57.83.238)

    Vystytojai surinkęs iš gyventojų pinigus pasirūpino, kad gatvės būtų padarytos . Žaliasisi slėnis neturi neįrengtų gatvių. Bet Klaipėdos miesto valdininkai tyčiojasi ir pavydi Žaliojo Slėnio gyventojams ir jau 14 metų vilkina darbus. Įvažiavimas numatytas buvo ir dabar yra toje pačioje Vėjo gatvėje.

  8. AvatarŽenklų statymo ypatumai. (IP: 84.15.183.237)

   Čia tik Klaipėdoje tokie kelio ženklų statymo ypatumai?
   Nuo kada ženklas statomas viduryje kelio, įkasant metrą?
   Kokį ženklų statymo punktą jis atitinka?

  9. AvatarŽmogus (IP: 88.119.37.200)

   O kam tada reikalingi kelių statybininai reglamentai, patvirtinti įstatymais. Kam tada atliekamaa gatvių automobilių srautų apskaičiavimai, daromi projwktai ir tt.. Patys rašo gyvenvietė turi 2000 žmonių. O čia tiek žmonių važiuoti ruošiasi TIK viena kryptimi-kokie lojalus. Geriau spauatu valdžią, kad greičiau atsirastu tikroji jungtis, o ne dėl šunkelio kovotu. Juk gyventojų 2000.

  10. AvatarGGG (IP: 85.232.128.54)

   Mano pozicija užtverkite Baltijos pr fiziniais barjierais ką nėra kitų kelių į uosta…

  11. AvatarSimona (IP: 78.57.83.238)

   Kuo skiriasi Vėjo gavės ir Žaliojo Slėnio gyventojai? Vėjo gatvė įrengta visų klaipėdiečių lėšomis. Žaliojo Slėnio gyventojai gatves įsyrengė savo lėšomis. Šioje situacijoje labiausiai stebina valdininkų pozicija. Gatvės įtengtos visiems vienodai. Kad jose reikia paisyti ženklų, saugumo, faktas. Tai ir užtikrinkite tai. Jūsų pareiga tai padaruti. Policija turi įvairiausių būdų matuoti greitį. Matuokite, bauskite kurie to nepaiso. Tačiau neskirstykite žmonių, kurie gali važiuoti šia gatve, kurie ne.

   • AvatarGydytojas (IP: 78.63.43.168)

    Žmonių niekas neskirsto, tiesiog mašinos negali ten važiuoti, nes: 1. Ten numatytas pėsčiųjų takas 2. Tai savavališkai išvažinėtas kelias, neprižiūrimas, netvarkomas. Jei rajono gyventojai turi problemų su susisiekimu, tai jie turėtų kreiptis į RAJONO savivaldybę, kad ten autobusą nukreptų ar dar kažką padarytų, o nevažinėti šunkeliais per NE MAGISTEALINES gatves. Jos skirtos Tauralaukio gyvenvietės žmonėms.

   • AvatarVėjo gatvės ir Žaliojo slėnio (IP: 86.100.137.239)

    gyventojai skiriasi tuo, kad Vėjo gatvės gyventojai yra klaipėdiečiai, o Žaliojo slėnio – rajono gyventojai, kurie savo fizinių ąsmenų pajamų mokestį moka Gargždams ir nori savo problemas spręsti klaipėdiečių sąskaita

   • AvatarAnonimas (IP: 86.100.109.250)

    Aš gyvenu ir Vėjo gatvėje ir Žaliam slėnyje, ir nenoriu važinėti aplinkui, mano šeima mokesčius moka abiems savivaldybėms, ir taip pat turiu teise gyventi ir spręsti. Ir neskirstau žmonių ir nenurodinėjum, kad vaikščiotų tik posavo kiemą.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt