Buvusi universitetinė ligoninė – tikras minų laukas? (atnaujinta ministro komentaru) (76)

Svarbu, Temos
Avatar photoMartynas Vainorius
2023-11-09

Visai realu, jog milžinišku finansiniu iššūkiu naujajai Klaipėdos universiteto ligoninei tapęs buvusios Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) vadovybės sprendimas susijungimo išvakarėse padidinti darbuotojams algas yra tik gėlytės visame palikime.

KUL 2022 metų veiklos ir vidaus kontrolės vertinimo vidaus auditą atlikę išorės specialistai tvirtina aptikę aibę įvairių sričių pažeidimų. Tarp jų yra ir galima 23 darbuotojų poilsinė savaitės trukmės išvyka į Graikiją, kur neva vyko tik 16 akademinių valandų trukmės mokymai.

Martyno Vainoriaus nuotr.

34 išvados

KUL nuo šių metų pradžios kartu su Jūrininkų ir Palangos reabilitacijos ligoninėmis tapo naujojo darinio – Universiteto ligoninės dalimi, filialu Klaipėdos ligonine. Jam iki birželio pabaigos ir toliau vadovavo ilgametis vyriausiasis gydytojas Vinsas Janušonis.

Dar jam tebeinant pareigas laikinasis Universiteto ligoninės generalinio direktoriaus pavaduotojas valdymui ir ekonomikai Saulius Raugelė balandžio pabaigoje pasirašė 46 887,5 Eur vertės sutartį su viešąjį konkursą laimėjusia UAB „Audifina“ dėl visų trijų buvusių savarankiškų ligoninių 2022 m. veiklos ir vidaus kontrolės vertinimo audito atlikimo. Auditoriai taip pat turėjo identifikuoti galimai neteisėtus veiksmus ar piktnaudžiavimą.

„Atvira Klaipėda“ gavo KUL atliktą auditą, kuriame auditoriai iš viso yra padarę 34 išvadas.

Jokios maisto kontrolės

Auditorių atlikta analizė parodė, jog lovų užimtumas ligoninėje praėjusiais metais siekė tik 53,4 proc., o realus gydytojų ir slaugytojų skaičius nesutapo su oficialiai patvirtintais etatais ir struktūra.

Kadangi nuo praėjusių metų gegužės valstybės lygmeniu nebėra reglamentuojama grynųjų pinigų apskaita, įstaigos vadovas turėjo patvirtinti atsiskaitymo tokiais pinigais tvarką, tačiau to taip ir nepadarė.

KUL auditoriams nepateikė maisto pajamavimo, nurašymo ir gamybos tvarkos, tad jie konstatavo, jog egzistavo visai reali galimybė, jog maistas galėjo būti naudojamas neefektyviai ir netgi pasisavinamas.

„Kontrolės maisto apskaitos srityje nebuvo arba ji neveikė tinkamai“, – rašoma ataskaitoje.

Inventorizacijos net nebuvo?

Prieš įstaigų sujungimą turėjo būti atlikta visų jų turto inventorizacija, tačiau KUL atveju ji, anot auditorių, ko gero, buvo tik formali. Pavyzdžiui, jos metu nebuvo nustatyta jokių trūkumų ar pertekliaus atvejų, nors balansinė viso turto vertė metų pabaigoje sudarė net 30 858 101 Eur.

„Mes inventorizavimo aprašus – sutikrinimo žiniaraščius vertiname kaip nekorektiškus ir keliančius įtarimą, kad ne viso turto inventorizacija galėjo būti atliekama. <…> Abejonių dėl inventorizacijos realumo kelia ir tai, kad inventorizacijos metu nebuvo rasta turto, kuris: – turi nuvertėjimo požymių; – nėra tinkamas naudoti tolesnėje veikloje. Kadangi įstaiga valdo turto, kuris įsigytas ir anksčiau kaip prieš 30 metų, abejojame, ar toks turtas neturi nuvertėjimo požymių ir jis visas tinkamas naudoti veikloje“, – rašo auditoriai.

Anot jų, ligoninė pakankamai nekontroliavo panaudai gauto turto, nesilaikė viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto, todėl buvo reikšmingai iškraipytos finansinės ataskaitos, buvo priimami netinkami įstaigos finansų valdymo sprendimai, nebuvo efektyvios turto kontrolės, saugojimo ir priežiūros.

Už patalpų nuomą – tik 11,76 Eur/mėn

Išanalizavę KUL susitarimą su UAB „Konsolė“ dėl statybos ir remonto darbų tikrintojai konstatavo, jog įstaigos Finansų skyrius užsiėmė savivale ir neužtiktino, kad statybos darbams skirtos lėšos būtų apskaitomos teisingai ir pagal finansinę situaciją, atsirado galimybės nepagrįstai eikvoti ligoninės lėšas.

Auditoriai išanalizavo ir kai kurias KUL sudarytas patalpų nuomos sutartis. Akcentuota, kad nė viena iš jų nėra užregistruota Registrų centre, nėra ir duomenų, ar tokioms nuomos sutartims buvo skelbti konkursai, ar buvo gautas būtinas Klaipėdos savivaldybės administracijos leidimas. Kaip pavyzdys pateikta, kad Naujakiemio vaistinė moka tik 11,76 Eur/mėn. siekiantį nuomos mokestį ir dar atsiskaito už komunalines paslaugas.

Patikrinimo metu KUL nebuvo rasta ir tvarkos, kaip turi būti elgiamasi tai atvejais, kai delsiama apmokėti įsiskolinimus ligoninei.

Nemokėjo mokesčių, sąlygos savivalei

Paaiškėjo, kad ligoninė nemokėjo ir kai kurių mokesčių Mokesčių inspekcijai bei „Sodrai“. Tokią išvadą auditoriai padarė po to, kai pamatė, jog visi darbuotojai pernai galėjo pirkti pietus tik už 72 centus – iš viso per praėjusius metus už tai buvo gauta 12 906,9 Eur pajamų. Anot audito autorių, kadangi niekur kitur mieste greičiausiai taip pigiai pavalgyti negalima, darbuotojai gavo pajamas natūra, kurios turėjo būti apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos gyventojų pajamų mokesčiu ir „Sodros“ įmokomis.

Auditoriai padarė išvadas, kad neefektyviai šioje ligoninėje buvo naudojami ir medikamentai. Anot jų, buvo priemonių, kurios buvo įgytos ar gautos dar 2010 metais ir anksčiau bei vis dar nesunaudotos.

Įstaiga turėjo 26 transporto priemones, tačiau auditoriams nebuvo pateiktas nė vienas vadovo įsakymas bei perdavimo-priėmimo aktas atsakingiems asmenims. Tad nėra aišku, ar kai kurie asmenys teisėtai naudojosi tokiais automobiliais. Be to, tarnybiniams tikslams sunaudoto kuro tvarka, pasak auditorių, sudarė sąlygas interpretacijoms, savivalei ir piktnaudžiavimui, galimybes taip pasisavinti įstaigos lėšas.

Viešieji pirkimai – su pažeidimais

Auditoriai sukritikavo ir tai, kaip KUL vykdydavo viešuosius pirkimus. 2022-iesiems buvo suplanuota 200 pirkimų, o įvykdyta 590. Dažnu atveju nebūdavo tiksliai nurodytas pirkimo objektas, pirkimo galutinė kaina neatitikdavo planuotos, pirkimo vertė ne visada atitikdavo pasirinktą būdą, dažnai pasiūlymas būdavo gaunamas tik iš vieno tiekėjo. Atkreiptas dėmesys ir į tai, jog tokios įstaigos turi atlikti rinkos tyrimus, kad galėtų nustatyti potencialias kainas, bet KUL to nedarydavo. Be to, atsitiktinai patikrintų pirkimų dokumentuose nebuvo rasta tiekėjų apklausos pažymų.

„Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka buvo neefektyvi. <…> Įstaigoje viešieji pirkimai buvo planuojami neatsakingai ir atmestinai, dažnai pažeidžiant teisinį reglamentavimą ir vidines įstaigos procedūras. Audito metu rasti pirkimai pagal sutartis arba PVM sąskaitas faktūras tam tikroms paslaugos įsigyti ir nustatyta, kad nebuvo atliekamos viešųjų pirkimų procedūros”, – rašoma ataskaitoje.

Išskirtinė kelionė

KUL pernai balandį už 29 722 eurus iš VšĮ Edukaciniai renginiai ir mokymai be viešųjų pirkimų procedūros įsigijo „tarptautinį profesinio tobulinimo renginį – profesinės kompetencijos tobulinimo seminarą „Sveikatos priežiūros įstaigų administracijos darbuotojų ir medikų psichologinio smurto (įskaitant mobingą) atpažinimo ir kitų emocinių kompetencijų ugdymas“. Jis buvo surengtas gegužės 28 – birželio 3 dienomis Kretoje, penkių žvaigždučių „Bella Beach“ viešbutyje. Pats seminaras truko tik 16 akademinių valandų, o kitas darbinis užimtumas likusiomis dienomis nebuvo numatytas.

„Bella Beach“ viešbutis. booking.com nuotr.

Į Graikiją vyko 23 laimingieji KUL darbuotojai. Laiko apskaitos žiniaraščiuose buvo nurodyta, jog jie išvyko į komandiruotę (taip nežymėtos tik pirmos dvi kelionės dienos, kuriuos buvo šeštadienis ir sekmadienis), tačiau tokio įsakymo nebuvo.

Auditoriai abejoja, kad būtent šiems darbuotojams ir buvo reikalingi tokie mokymai bei daro prielaidą, kad išvyka buvo tiesiog pramoginė.

Nuasmenintas į Graikiją vykusių darbuotojų sąrašas

„Kyla pagrįstų abejonių, ar šis seminaras negalėjo būti suorganizuotas Lietuvoje už kur kas mažesnę kainą“, – rašoma audito ataskaitoje.

Laimingajam 23-ui dar buvo kompensuotos ir kelionės į Vilnių ir atgal išlaidos – po 60 eurų.

„Tai savo esme yra papildomos naudos, kurių suteikimas ar išmokėjimas nėra numatytas nei įstaigos kolektyvinėje sutartyje, nei Darbo apmokėjimo tvarkoje, dėl ko šios suteiktos naudos minėtiems 23-ims įstaigos darbuotojams tampa neteisėtos“, – konstatuoja auditoriai, pastebėję, kad tai irgi nebuvo apmokestina kaip ir lengvatiniai pietūs.

„Kadangi įstaiga neturėjo tinkamai įsakymu įformintos komandiruotės, taip pat galėjo kilti sunkumų pagrįsti, kad 7-ių dienų kelionė į turistinę užsienio šalį buvo būtina dėl 12 val. trukmės seminaro darbuotojams, kuriems dėstoma tema nėra būtina pagal jų darbo funkcijas, kilo rizika, kad įstaiga negalėjo pagrįsti kelionės į Kretą sąnaudų kaip leidžiamų atskaitymų, todėl galėjo tekti papildomai susimokėti pelno mokesčio. <…> Iš to seka, kad įstaiga galimai neefektyviai leido lėšas, neužtikrindama tinkamos kontrolės, nevengė mokestinių rizikų ir galimų konfliktų įstaigos viduje tarp personalo“, – papildomai nurodė auditoriai, konstatavę, jog komandiruočių išlaidų kompensavimo tvarka nebuvo išsami, sudarė prielaidas piktnaudžiavimui ir savivalei.

Algų kėlimą palaimino neteisėta taryba

„Atvira Klaipėda“ jau rašė, kad dar prieš formalų ligoninių susijungimą uostamiesčio savivaldybės tuomet valdytos KUL vadovybė priėmė sprendimą didinti algas savo darbuotojams. Dėl tokių veiksmų buvusių universitetinės ligoninės darbuotojų algos šiuo metu yra apie 50 proc. didesnės nei kolegų iš Jūrininkų ligoninės filialo. O sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys tvirtino, kad Universiteto ligoninės trijų šių metų ketvirčių skola, siekianti 8 mln. eurų, yra susijusi būtent su minėtuoju sprendimu dėl algų.

„Tai buvo kitų steigėjų sprendimai, kitoje ligoninėje ir dabar tai tampa bendra problema, bet mes ją išspręsime, nes bus stipri organizacija. Šita problema – ne reformos problema. Atsinešė viena organizacija savo padarytus sprendimus“, – spalio pradžioje sakė ministras, kartu minėjęs, jog visą laiką turi retorinį klausimą – ar atlyginimai būtų keliami, jei būtų aišku, kad ši ligoninė lieka savivaldybės pavaldume.

Šį algų kėlimo klausimą išnagrinėjo ir auditoriai bei konstatavo, jog toks sprendimas buvo neteisėtas.

Tikrintojai akcentavo, kad pagal kolektyvinės sutarties nuostatas vyriausiasis KUL gydytojas darbo apmokėjimo tvarką turėjo derinti su Stebėtojų taryba ir profesinių sąjungų atstovybe. Vyriausybė dar pernai balandžio 27 d. buvo perėmusi Klaipėdos savivaldybės kaip KUL savininkės turtines ir neturtines teises bei pareigas, tad pasikeitus dalininkams pagal Sveikatos priežiūros įstatymą turėjo būti suformuota ir nauja Stebėtojų taryba. Tačiau minėtasis algų pakėlimas buvo derinamas su įgaliojimų jau nebeturėjusia Stebėtojų taryba.

Beje, kas buvo tos Stebėtojų tarybos nariai KUL jokių dokumentų Registrų centrui nebuvo pateikusi. „Atviros Klaipėdos“ duomenimis, atlyginimų klausimą svarstė Stebėtojų taryba, kurioje tuo metu buvo mero paskirtas visuomenės atstovas Valentinas Greičiūnas, Savivaldybės administracijos deleguoti Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmų direktorius Viktoras Krolis ir Sveikatos skyriaus vedėja Rožė Perminienė bei KUL atstovas, gydytojas Vytautas Grykšas.

Be kita ko, auditoriai padarė išvadą, jog KUL darbuotojams buvo mokami dideli priedai be aiškaus pagrindimo, taip galimai švaistant įstaigos lėšas.

Viskas naujojo vadovo rankose?

Išgirsti paties V. Janušonio, kuris KUL su nedidele pertrauka vadovavo nuo 1982-ųjų, nuomonės apie tokias auditorių išvadas nepavyko. Buvęs vyr. gydytojas trečiadienį į skambutį neatsiliepė ir neperskambino.

Universiteto ligoninė dabar turi du dalininkus – Sveikatos apsaugos ministeriją ir Klaipėdos universitetą. Jo rektorius Artūras Razbadauskas „Atvirai Klaipėdai“ sakė jau matęs šią auditorių ataskaitą.

„Dabar jau ligoninės vadovas turi nuspręsti, ką daryti toliau – ar pats prisiima atsakomybę ar kreipiasi į kokias teisines institucijas. Nesu teisininkas, bet klausimų tikrai kyla įvairių“, – sakė rektorius.

Pasak jo, Universiteto ligoninės vyr. gydytojas Audrius Šimaitis šį mėnesį dalininkams turėtų pristatyti savo viziją, kaip normalizuoti netinkamą atlyginimų situaciją.

ATNAUJINTA. „Žinote, daug kritikos Klaipėdos sveikatos gydymo įstaigų reformos atžvilgiu buvo išsakyta, kad ji nepasiteisino, neatneša naudos ir taip toliau. Tai atliktas auditas davė aiškų atsakymą, kad visos negerovės, kurios lėmė dabartinį naujosios ligoninės nuostolį, buvo padarytos tuomet, kai gydymo įstaigos dar nebuvo sujungtos į vieną darinį. Pirmiausiai kalbu apie realijų neatitinkantį atlyginimų padidinimą Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Nustatyta ir kitų pažeidimų, tokių kaip netinkamo turto panaudojimo atvejų, kurie blogina naujosios įstaigos padėtį“, – savo ruožtu „Atvirai Klaipėdai“ sakė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys.

Anot jo, panašių dalykų auditai atskleidė ir kai kuriose buvusiose savarankiškose greitosios pagalbos stotyse, kai buvę vadovai paskutiniais mėnesiais prieš sujungimą į vieną ministerijai pavaldžią įstaigą leido sau gana daug.

„Po kiekvieno audito turi sekti konkretūs veiksmai. Jie dabar priklausys nuo naujojo įstaigos vadovo. Tikiuosi, kad jis detaliai susipažins su audito išvadomis ir priims sprendimą dėl tolimesnių veiksmų. Manau, kad šis klausimas bus keliamas ir dalininkų susirinkime“, – sakė ministras.

Pats A. Šimaitis „Atvirai Klaipėdai“ sakė kol kas norintis susilaikyti nuo situacijos vertinimo.

„Audito ataskaita yra atiduota teisiniam vertinimui ir kol negautos teisininkų išvados nenorėčiau daugiau komentuoti“, – sakė jis.

Beje, „Atvira Klaipėda“ paprašė Universiteto ligoninės pateikti ir analogiško, Jūrininkų ligoninės atžvilgiu atlikto audito išvadas. Atsiųstame atsakyme teigiama, kad kol vyksta dokumentų teisinis vertinimas, tol esą nėra galimybės pateikti šiuos dokumentus.

Žymos: | | | | | | | | | | | | | | | |

Komentarai (76):

Atsakymai į “Buvusi universitetinė ligoninė – tikras minų laukas? (atnaujinta ministro komentaru)”: 75

 1. Tikime nauju KUL badovu, kad keisi tvarka ir kokybė parašė:

  Kai matai kaip R.Sakalauskas su savo komada dirbo ir kaip dirbo Janušonis, tai nestebina tai ką rado. Viena ligoninė tiesiog blizga savo išvaizda ir paslaugų kokybe, kita atgraso. Patvirtins visi kam teko tai pajusti.
  O rašinėjimai ,kad paliko „be skolų” tai tik kalbos. Jeigu nebuvo inventorizacijos ir trečių šalų audito ,tai tikrai „be skolų”. Tai matome dabar. kai lenda yla iš maišo.

 2. Sveiki parašė:

  Sveiki. Šis straipsnis yra tendencingas, neteisingas ir negražus. Aš keliolika metų dirbau KUL ir mačiau kaip dirbo / vadovavo V.Janušonis ir J.Sąlyga; t.y. KUL ir KJL. Jeigu bandyčiau juos charakterizuoti vienu žodžiu, tai pasakyčiau: Janušonis darbštus, o Sąlyga gudrus. KUL nesirinkdama gydė sunkiausią / nedėkingiausią patologiją, neretai priimdami tai, ką pavarydavo KJL daktarai. Visą didžiulį papildomą su Covid-19 susijusį krūvį nešė KUL, kai Jūrininkų (KJL) ir Respublikinei (KRL) to daryti nereikėjo.
  Visi kaltina V.Janušonį neteisėtai padidinus darbuotojams atlyginimus. Nežinau, gal kažkokie formalumai buvo pažeisti („pasenusi“ Stebėtojų Taryba? – bet naujos tai dar nebuvo?), bet atlyginimų padidinimui skirti pinigai buvo papildomai gauti už didžiulį papildomai atliktą darbą suvaldant Covid-19 krizę. Koks KJR ir RKL indėlis suvaldant Covid-19 Vakarų Lietuvoje?
  Pamanykite, baisus nusikaltimas – keliolikai slaugytojų finansuota išvyka kelti kvalifikaciją (2 dienas?) ir pailsėti (3 dienas?). Mano žiniomis – tos slaugytojos daug papildomai ir neatlygintinai dirbo su Covid-19 susijusius darbus. Jos nusipelnė; ar pavydo kirminas autorių ir kitus graužia?
  Milijoninės KUL skolos? Turiu abejonių, nors tikros tiesos nežinau. V.Janušonio išvarymo iš darbo dieną KUL sąskaitoje buvo + 2 milijonai – taip sakė KUL finansus žinojęs žmogus, kurio niekada niekas nelaikė melagiu.

  • Anonimas parašė:

   P.S. Neteko girdėti kad Janušonis per ilgą vadovavimą būtų prisistatęs rūmų ar susikūręs kitą prabangą ar ką labai protegavęs, o apie Sąlygą teko girdėti visko.

  • Anonimas parašė:

   Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje taip pat buvo covid 19 skyriai. Ir tuose skyriuose kartais gydėsi daugiau pacientų nei KUL

  • Kažkas nepadoraus parašė:

   Įvairių pertvarkų metu į paviršių laikinai iškyla …nevykėliai, kurie nori kažką parodyti, bet neturi ką. Tai darbo impotentai, smaginasi neigdami sumanių ir darbščių žmonių darbus. Vykusioms ir nevykusioms į kelionę slaugytojoms ne vien kelionės reikėjo, reikia už darbą kovido metu joms paminklą pastatyti. Jos kiekvieną dieną buvo akistatoje su mirtimi ir šiandien drįstame joms pavydėti.Reikia turėti ne tik gėdos, bet ir sąžinės. Jungiant V.Janušonio vadovaujama ligoninė turėjo ne vieną milijoną rezervo, profesorius V. Janušonis ne gudravo ir nepadlaižiavo ministrams , kurie apie mediciną neturi žalio supratimo, o visą laiką sąžiningai ir įtemptai dirbo. O kad piemenys apmėtė akmenimis, tai suprantama, jei nesugebi nieko doro dirbti, reikia loti, kad bent girdėtų.

  • Padoru parašė:

   O jūs žiūrėjot į tą saugytojų sąrašą. Jos tikrai visos su covid ligoniais dirbo? Regitratorė iš konsuktacijos irgi plušo ten? Kineziterepautas irgi kartu su trim masažuotojom?

  • Liuda parašė:

   Pritariu!Juk daug metų naktimis dirbom be padėjėjų,o už krūvį ir gavom priedus

  • Anonimas parašė:

   Dat atdiranda ginančių ta išgama janušoni?

 3. Ta pati darbuotoja parašė:

  Mes SUSIJUNGĖM be skolų šiaip ir nereikia čia š××t ant mūsū.

 4. to- Teisybė (IP: 78.57.213.75) parašė:

  Na pats matau gyveni Vilniuje ir viska žinai aks dedasi Klaipėdoje Tai papildymui tau galiu pasakyti, kad maistas KUL liginant su Jurininkas yra 4 -5 kartus keresnis ir porcijos dvigubai didesnės. Dėl gydytojų trukumo yai viešai pati ligominės valdžia apie tai sako. Čia ne paslaptis. Tad paties kažkokio žurnalisto išaukštinimas tik sukelia šypsena. Kodėl tas žurnalistas 20 metų tylėjo o kai žmogus paliko darbą tuomet dergia. Yra organai tegul ir ryškinasi. Tik klausymas pačiam kodėl Jurininkų ligoninės nėra paskelbta audito rezultatai.

  • Klausimas parašė:

   Ar apsimetatt kvailu ar net nereikia to daryti? Kokie auditai prie Taraškaus, Dūdoriaus ir Vaitkaus galėjo būti kai ranka ranką plauna, specialios palatos visada paruoštos?

  • Darbuotoja parašė:

   Visada mūsų ligoninė laikėsi tvirtai ir gerai, o dabar paskaičius atrodo, kad buvo pati baisiausia. Nebejuokinkit geriau su tais straipsniais tokiais….
   Anksčiau VISKO turėjom, o dabar ne…nes labai jau „sąžiningai” vyksta tie pirkimai. Maistas pablogėjo, kur tikrai būdavo super geras ir pacientams ir darbuotojams bufete. Nuėmė net cukrų pacientams!! Tai kaskelintam tenka aiškinti, kad jo tiesiog nebeteikia (nes senučiukai galvoja, kad čia slaugytojos gal kartais pasiima tą cukrų). Wc popieriaus kartais pritrūksta net mokamose palatose. NES VISKAS TAUPOMA, RIBOJAMA. Ir dar galima būtų rašyti ir rašyti…išeitų daug ilgesnis straipsnis negu ši žurnalistinė rašliava.
   Tikiu, kad viskas dabar susitvarkys vadovaujant naujam generaliniui, nes kol vadovavo laikinasis J.S. tai viskas griute griuvo.

  • Darbuotojai parašė:

   Tikiuosi gydote geriau nei su logika bendraujate. Vinsukas prieš išeidamas pakišo 8 milijonų kiaulę tai iš ko dabar jums tą cukrų pirkti. Gal vietoje vaistų ligoniams? O gal ant žaidzų vietoje binto barstyti?

 5. SS parašė:

  Nuo silpnai, net labai silpnai, tokia antraštė ir nieko jei tik tokios problemos tai ligoninė dirbo visai neblogai

  • Aš irgi taip manau parašė:

   Kas čia per problema 8 milijonai ar ne? Vieši pirkimai? Ar čia problema? Gi ne savus pinigus, bile tik geriems žmonėms. Maistelis? Nu gi negali visi sotūs būti.

 6. Teisininkas parašė:

  Teininį vertinimą turbūt atliks dabartinis teisės skyriaus vadovas, buvęs Klaipėdos universitetinės ligoninės teisininkas, o viešuosius pirkimus turbūt įvertins šiuo metu viešųjų pirkimų skyriuje dirbančios specialistės, organizavusios viešuosius pirkimus universitetinėje ligoninėje. Žinoma galima būtų įvertinti ir korupcijos apraiškas universitetinėje ligoninėje, tai pavedant šiuo metu korupcijos prevencijos skyriui vadovaujančiam darbuotojui, kuris korupcijai atsparią aplinką kūrė ir užtikrino universitetinėje ligoninėje. O taupant lėšas vidaus audito paslaugų tikrai nereikėjo pirkti, nes auditą tikrai galėjo atlikti šiuo metu audito skyriui vadovaujanti darbuotoja, kurį vidaus auditus atlikinėjo universitetinėje ligoninėje. Galima būtų vardinti ir vardinti, nes visi universitetinės ligoninės darbuotojai šiuo metu dirba vadovaujamą darbą visiškai tose pačiose srityse, kuriose audito metu nustatyti pažeidimai.

  • Anonimas parašė:

   Nevarkit. Nevardinkit. Pasidomekit kas ka dirba. Po to rasykit, teisininke

  • Antanas parašė:

   Taigi, praraskite viltį, Jūsų tikrai ten nepakvies. Jei teisininkas esate, tai labai skystas, kaltinate žmones susapnuotomis prielaidomis. Teisininkai taip nedaro, jie kalba faktais,o ne prielaidomis. Man net gėda skaityti, taip ir jaučiasi, kad turite užslėptų norų, turite daug ambicijų, bet jokios amunicijos, tik sapnus.

 7. Viola da Gamba parašė:

  Kodėl jokio triukšmo, riksmų ir keiksmų Respublikinės ligoninės adresu? Nes ligoninė superinė. Kiek teko lankytis, neturėjau jokių problemų. Viskas sustyguota, aišku, mandagiai pasirūpinta. Atvežus su greitąja daktaras prisistatė po kelių minučių. Super ligoninė. Jūrininkų ir Universitetinė atsilieka žiauriai ,- ir išvaizda, ir darbuotojais, ir tvarka.

 8. Nuomonė parašė:

  Man tai ima juokas, kai gauni tokius pinigus, gali visko rasti. Šitie vaikinai leidžia bezdalus ir patys nežin kodėl jie taip daro. Tai , ką miestui davė profesorius V. Janušonis, tai ką jis davė miesto žmonėms,vidutinio proto žmonėms sunku suvokti. Tikiu, kad nauji, jauni taip pat kažką duos, tačiau vienas bet… Jei žmogus nesugeba susitvarkyti šeimoje, tame labai mažame kolektyve, netikiu , kad jis gali vadovauti dideliam kolektyvui. Nieko racionalaus negalėdami pasiūlyti jie tiesiog leidžia bezdalus. Naujas vadovas tokius bezdalius turėti sutramdyti ir iš bezdėtojų pareikalauti rezultatų. Janušonį miesto žmonės mini ir minės su pagarba, o tie bezdalai už pinigus greitai atsisuks prieš pačius bezdėtojus.

  • Idomu parašė:

   O Janusonis susitvakė šeimoje, nejaugi neskaitėt straipsnio, kur slaugytoja pagimdė vaika ir buvo nupirktas butas jai, jeigu šeimoje bordakas tai nereikia daryti bordelio is ligoninės.

  • Skirtas PONIAI "idomu" parašė:

   O koks jums skirtumas kam kada ką nupirko ar pats nusipirko? ?
   Esu 100proc tikra, kad esate nelaiminga boba, renkanti pletkus kas kur ir kada ką kam nupirko ?
   O jei apie ligoninę…niekada nebuvo joje „bordelis”. Viskas visada sustyguota ir tvarkinga.
   Visiems visada visko užteko, o algos visada buvo vienos didžiausių Lietuvoje.

  • Idomu parašė:

   Esu laimingas diedas,ir skaitau straipsnius tai jūs esate nelaiminga boba kad toleruojat toki elgesi

  • Miesto žmogus parašė:

   O kas jums suteikė teisę kalbėti miesto žmonių vardu? Manau, tie, kuriems teko susidurti su jūsų išgarbinta ligonine, galėtų atskleisti visai kitokį vaizdelį…Beje, kažin kodėl tie žmonės taip veržiasi į RKL ar JL, o štai šios ligoninės kratosi?

 9. Išėjusi parašė:

  Senai reikėjo atverti kortas kas dedasi toje ligoninėje. Janušonis ir Jurga nesiskaitė su darbuotojais. Džiaugiuosi, kad priėjo liepto galą.

  • Tas pats parašė:

   Jei Janušonis nesiceremonijo, tai buvo arba pagauti kyšininkaujant, arba buvo lodoriai. Dirbančius ir sąžiningus darbuotojus Janušonis vertino.

 10. Ponia X parašė:

  O KAD AUDITAS KAINAVO BEVEIK 50 000 e., TAI NIEKO ĮTARTINO??? Kai tiek sumoki už auditą, savaime suprantama, kad ir tų pažeidimų reikia rasti ???

  • Anonimas parašė:

   Ponia,pigiau galėtumėt padaryti?

  • Anonimas parašė:

   Gėda tiems medikams, kurie užsiima ne darbu, o intrigų rezgimu. Nei vienas dar nieko doro nepadarė, o siekia pripažinimo intrigomis. Gėda, mielieji , gėda, raminkitės, čia ne vaikus pavainikius daryti, o dirbti reikia taip, kaip dirbo profesorius V.|| Janušonis.

 11. ziggy parašė:

  Klaipedoje yra viena tvarkinga lig. Tai respublikine lig. Tvarka ,svara,viskas aisku ir suprantama. Grazu vizualiai -be matomu makliu,paslaugos teikiamos sklandziai.
  Visa kita neturi reiksmes,nes tiesos niekam nereikia. Ji neidomi. Siulau uzdaryti sia tema.

  • Visiškai pritariu parašė:

   Jei atsitikus bėdai greitoji praneša, kad tą dieną budi Universitetinė ligoninė, širdis nusirita į kulnus, kad į šią ligoninę reikės papulti. Labai ryškios korupcijos apraiškos gydančių gydytojų elgesyje, atsainumas (aišku, kad ne visų). Bet tokių dydytojų elgesys meta didelį šešėlį ant sąžiningų gydytojų. O ir patalpos toli gražu neprimena šiuolaikinės aukšto lygio ligoninės. Kažkokia sovietinio lygio kaimo ligoninė. Su jūrininkų ligonine susidurti neteko, bet Respublikinės ligoninės aptarnavimas, gydytojų dėmesys (gal ir ne visų, bet daugumos), atida ligoniui skiriasi šviesmečiais nuo universitetinės ligoninės. Universitetinėje ligoninėje labai reikėtu pakeisti eilę skyrių vadovų. Teko susidurti. Nevienareikšmiškai duoda suprasti, kad nedavus kyšio nebus pajudintas nei pirštas. Ir tikrai nejudina.

 12. klaipėdietis parašė:

  Paskaičiau komentarus ir sukėlė juoką. Na visu pirma žurnalisto straipsnis tai visiškai klaidinantis. Antra jeigu atidavė audito medžiagą teisėsaugai, tai žurnalistas padarė galimai nusikalstamą veiką darydamas poveiki tyrimui ir paskleisdamas ikiteisminę medžiagą. trečia , čia matoisi galimai kerštas Šimaičiui už 2012 metus, kai paskundė. Ketvirta dėl atlyginimų, jei nežinote tikros tiesos , ati kam čia taip rašynėjate. Penkta , teko girdėti ka laikinas genetalinis davė įsakymą nedaryti planinių operacijų, o tai jau žlugdė esam KUL .Galima rašyti daug, bet nežinant visos informacijos ir teisingos susilaikysiu o žurnalistui palinkėčiau skleisdamas erezijas iš pradžių gerai pagalvoti. dėl informacijos audito nutekinimo, manua atliks tyrimą jau teisėsauga. Keista, akd vienoj l;igoninėj gerai o kitoje paslaptingai pradėjo viskas blogėti. Ir ne atlyginimų dysis lėmė manau o senas kerštas tarp dviejų ligninės vyr. gydytojų.

  • Teisybė parašė:

   Klaipėdiečiui klausimai – o tai informacija apie viešają įstaiga yra slapta? Or audito išvados turi būti slepiamos? Ir kad net nerašoma kokiai teisėsaugai perduota gal vietiniams ligoninės teisininkams? Ar jūs žinote, kad jau pradėtas tyrymas?Prie ko čia šimaitis ir kažkoks kerštas? Ar teko tik girdėti ar tikrai laikinasis davė įsakymą nedaryti planinių operacijų? O kur skelbiama viešai informacija, kad trūksta daug specialistų ir gal dėl to paslaugų sumažėjo? Ar tik gandais remiatės? Gerai, kad žurnalistai bent kažkiek apšviečia visuomenę, nes turbūt ir toliau liktume nežinioje…

  • Anonimas parašė:

   Ir kodėl tada neviešina Jūrininkų lig. audito išvadų?

 13. Na tų " minų " medicinos įstaigose būta nuo seno ... parašė:

  Dar 2012 m. sausio 25 d. Dr .
  Audrius Šimaitis, dabartinis naujasis darinio vadovas , rašė laiškus seimo nariams dėl Jūrininkų ligoninės ___ Dėl būtinybės išsiaiškinti Klaipėdos jūrininkų ligoninės 23 milijonų kilmę(14) ___ dalis teksto ___
  Gali būti, kad kitose įstaigose užteks ir vidaus audito, kurį siūlo R. Šukys. Tačiau jau dabar akivaizdu, jog tam, kad visuomenei būtų teisingai ir skaidriai paaiškinta 23 milijonų kilmė, nei ministerijos, nei tuo labiau ligoninės vidaus audito neužteks. Todėl yra reikalingas išsamus ir atskiras Klaipėdos jūrininkų ligoninės finansinių operacijų tyrimas, kurį atliktų su sveikatos apsaugos institucijomis nesusijusi įstaiga.
  2012-01-26 ___
  P.S.  Šio laiško kopija išsiųsta visiems Seimo antikorupcijos komiteto nariams

  P.S.S. ir kuo baigėsi ? Auditas buvo atliktas ? ?

 14. valdao parašė:

  Mano kvaila galva, tau KUl visais laikais buvo dusinama, buvo nemylimos podukros vietoje, ko nepasakysi apie Jurininku lig. Visais aspektais. Mano kvaila galva, tai gyd istaigoms negalima be perstojo vadovauti >> 20metu, nesvarbu, kokiu genijumi artima aplinka laiko amzinus ir nebepakeiciamus vadovus. Is esmes;- jeigu tikrai Klp reikejo tokios mokslo ir medicinos istaigos, tai reikejo jungti Klp. univera ir Universiteto lig. Ikurti reikalingus padalinius ir poskyrius, pakviesti mediku is kitu salies regionu, investuoti tuos kelis ministerijos milijonus, aisku, pries tai turint tikra finansini ir ne tik finansini reikalo vaizda . Bet nereikia jungti keliu atskiru gyd istaigu, kurios skirtingos, tarp kuriu niekada nebuvo jokio bendradarbiavimo, o buvo atvira ar nelabai atvira konkurencija. Taciau keliu klaipedieciu ambicijos nugali sveika prota ir nuovoka. Paleistas traukinys vaziuoja. Kelias bus ilgas ir tikrai nelengvas .Aisku, kad keleiviai lauks stebuklo . Siulyciau apsirupinti popkornu, nes vaizdu dar bus ….

 15. Retorinis klausimas parašė:

  Viešai prieš sujungimą buvo išeskaluota kad atlyginimai padidinti neteisėtai. Eigoje spaudoje buvo rašoma kad minusas didėja, steigėjams SAM ir Klaipėdos universitetui viskas nuvo žinoma, tačiau tokiau niekas nedaroma? Atlikus auditą, jo duomenys taip pat turėjo būti ir manau tikrai nuvo perduoti steigėjams t.y. SAM ir Klaipėdos universitetui, tačiau vėl jokios reakcijos? Ar čia visi susiję SAM, Klaipėdos universitetas ir tam tikri aktyvus konservatoriai tokie kaip superherojus Audrius Petrošius? Vėl nieko nedaroma iš steigėjų pusės- nesikreipiama į teisėsaugą tik toliau bandoma nerišliai atsirašinėti žurnalistams. Ponai steigėjai su pačiu SAM ministru gal jau laikas prisiimti atsakomybę ir pateikti visuomenei atsakymus ir ivardinti viso šio sujungimo ir dangstymo ir galimai nusikalstamos veikos esmę?

 16. L&M parašė:

  Kaip ir viskas aišku, šiaip tik įdomu ką meras bemąsto? Juk tiek buvo susirūpinęs ligoninės ateitimi, lyg perdavimas šios įstaigos valstybei yra klaida. Bent man AV ir VJ turi kažką panašaus. Vienas amžinas vyr. gydytojas, kitas amžinas sovietinis mentas, kuris tapo visų galų specu (potvynių, medicinos, transporto, švietimo…….šūdo malimo). Jis juk kurs kompetencijų centrą sovietinėj 3 poliklinikoj, o gal dar atgaivins ir statybininkų polikliniką? Prie to pačio kviesčiau atkurti blaivyklas, čia tai butų tikrasis kompetencijų centras, politinio komiteto ideologinė būstinė ir politinė vadavietė. Ūra tavarišči!

  • Nevykėli , parašė:

   Merą visų galų ” meistru ” padaro Savivaldos įstatymas ? Ypač naujoji redakcija , liberalių ir konservatorių seimo daugumos patvirtinta ! Meras – ” ūkininkas ” , o ne politikas ! Kas dėl ligoninių , tai ilgametis buvo ir Jūrininkų ligoninės vadovas ? Būdami seimo opozicijoje , konservatoriai su liberalais , medikų mitingus dėl mažų algų organizavo , o dabar aimanuoja koks blogas buvo vadovas , nes algas medikams pakėlė ? Eiliniai politiniai veidmainiai ? Ne nevykėliams svarstyti k ką ir kaip turi statyti ar remontuoti naujai išrinktieji ? Nevykėliai net mokyklos be dvigubo pabranginimo nesugebėjo pastatyti ?

  • To Nevykeli parašė:

   Kai protauti gebėjimo nerasta, tenka negražiai pasakyti. Jei jau ant tiek atsiklaupėte ant kelių, o Jūsų politinis pusgalvis atsisegė savąjį politinį klyną, tad dirbkite savo darbą, juk protauti čia nereikia. Kritinio mąstymo nebuvimas, rimta bėda. Sveikite!

  • Nevykėliui , parašė:

   Dalinti patarimus apie kritinį mąstymą ir jį turėti – du skirtingi dalykai ? O protas be žinių – ” pavargęs ” Tobulėkite .

 17. fin parašė:

  Jus tikrai tokie visi naivus ar protiskai atsilikę ? Visa si marmala , su mistine jungtine Universitetine lig ., reikia sustabdyti ir atlikti viesa, nepriklausoma isorini audita. Geriau gal net pasamdyta is uzsienio. Ir apimti abi ligonines, universiteta, visu ju veikla per paskutinius minimu 5 metus . Visus pirkimus, statybas, visu med paslaugu audita, atlyginimu ir daro santykių (etatu) audita . Tik turint tokius realius skaicius , galima kazka planuoti, ar bent jau kalbeti apie kazkokio naujo medicininio dalinio steigima, ar jungima . Jeigu tai nedaroma, reiškia minu laukas jusu visu lauks kiekviena savaite. Tai vienur, tai kitur, nes tas istaigas gerus 20 metu valde išskirtinai tik tie patys zmones….
  Aisku, jeigu jums tai nerupi, ar jus nesuvokiate problemos mastu, galima girtis ir visiems trimituoti, kad Klp turi super duper naujo tipo mistini mokslo ir medicinos centra. Deja, realijos yra ziaurios, daugiau negu ziaurios. Bet ar jums visiems tai rupi ?

  • Puiku fin parašė:

   pritariu . Visa ta liberalių ir konservatorių euforija dėl ” aukščiausio lygio ” naujos gydyklos , manau taps dideliu piššššš .

  • ... parašė:

   Pritariu visu 100%, ieško konservatoriai vieno atpirkimo ožio

  • fin'ui parašė:

   Lietuviškai išmokite rašyti mielasis tautieti ‘eksperte’. Klaipėdos universitetas jau kokius penkiolika metų yra vertinamas tarptautinių ekspertų. Ne pirmieji Lietuvoje žinoma, bet ir ne paskutiniai, ypač pagal paskutinį MTEP vertinimą.

 18. Nnnn parašė:

  Toks jausmas, kad užsakytas straipsnis…. ?

 19. Ko noreti parašė:

  Tarybiniai valdė sovietiniais metodais.

  • Visiškas parašė:

   liberalus bemokslis ? Tie „tarybiniai ” dar gydo , nes moka ir supranta , o tie šiandieniniai be algoritmo net gripo neišgydo . Žinau ką rašau , turiu ” gyvų ” pavyzdžių 🙂 Šiaip laikmetis , padoriam atsakingam žmogui – medikui neturi jokios reikšmės , jis dirba ir tiek . Gėdykitės demonstruodami kvailumą ir nesusivokimą .

 20. Ponulis parašė:

  Janušonis tiuosi bus gerai pajudintas teisėsaugos. Kažkaip neatmetu galimybės, kad čia gali būti įsivėlę ir aukščiausi savivaldbės politikai, kurie labai nenorėjo jos atiduoti ministerijai. Čia yra skandalas.

 21. Pacientas parašė:

  Šita ligoninė tik dabar dėmesį gavo? Katastrofa,buvau dar šiais metais papuolęs į avariją,pristatė mane čia ir sanitarai ar gydytojas fone klausia greitosios kodel mane čia pristatė,o ne į Gargždus? Alio aš klaipėdietis,su minimaliom traumom papuoliau į reanimaciją,čia prasidėjo visas smagumas,buvo vienas žmogus,kuriam pasisekė daug mažiau nei man,,vardu Aleksandras,ji perašė į neurochirurgijos skyriu ir pasakė,kad jam mažai liko gyvent ir tegul būna jų problema. Ar tos normalu? Buvo atvejis kai klausė ar gipsuot pirštą (trukęs raištis) ar uždėti įtvarą,tik žinoma to itvaro niekas nekompensuoja ir reikės susimokėti gydytojui,žinoma apie čekius ar kažką panašaus pasvajoti galima.

  • Paciente , tai jūs parašė:

   nepajutote to gėrio , kurį taip deklaravo klaipėdietis ,konservatorius seimo narys Petrošius ir konservatorius klaipėdietis KU dalininkas iš universiteto ponas Razbadauskas ? O gal negirdėjote konservatorių vyriausybės Sveikatos ministro Dulkio pažadų ? ? Nuo 2023 sausio 2 d. ši ligoninė priklauso SAM , ministro reorganizacijos pastangomis panašu jus būtų gydę Gargžduose ? Štai koks tas ” gėris ” kurį pajutote taip sakant ” ant savęs ” . Linkiu sveikatos . ?

  • Gerio paieskos parašė:

   Visi sitie dalykai i dienos sviesa ir lenda tik del to konservatoriaus….. Galejo dar ilgai dulet stalciuose

  • to Paciente , tai jūs parašė:

   O jūs nesuvokiate to, kad reorganizacija neįvyksta per dieną? Naujas vadovas dirbti pradėjo tik prieš mėnesį. Vincuko palikimą su šaknimis rauti dar ne vienus metus teks. O ši aprašyta istorija ir yra Vincuko palikimo vaisiai. Akivaizdu, kad reikėjo permainų šioje ligoninėje. Toms permainoms aktyviai priešinosi visi buvę ir net dabartinis meras. Kuris už jungimą prabalsavo, tik savo frakcijos prispaustas.

 22. Anonimas parašė:

  Nusitempė prakeikta ligonine, Gera Jurininkų ligonine pavyzdine visai Lietuvai. Ačiū nuoširdus Jūrininkų ligoninės kolektyvui. Gaila jūsų nes tos prakeiktos ligonines šakalai jus nusitempė i dugną.

 23. Visi tai zinojo parašė:

  Belieka vyr.vagiui tik pasikarti.

 24. Atpildas parašė:

  Artėjam prie ATPILDO valandos.. Tai reiškia, kad iki šiol Klaipėdos ligoninėse, KU, savivaldybėje ir kt įstaigose besitęsiančios net klestėjančios korupcijos, socialistinio-komunistinio laikų vadovavimo stilius, jau VIEŠAS… Kodėl? Kodėl mulkinami klaipėdiečiai tyli,tylėjo? Un. ligoninėje tik trečdalis užimtų lovų???? kas tai?O varge? O sunkūs ligoniai už durų ir pn.?? It visa kita ką dorieji auditoriai pastebėjo. AČIŪ JIEMS. Skaitykim ,įsigilinkim. Gal džiaukimės? O gal kaltinkime save, visų šių senų komunistų vadovų, nebesugebančių atlikti savo pareigų toleravimu? Ir net tai, kad slaugytojoms skirta „studijų” kelionė į Kretą tarnauja vadovams ir pn.Mes -vadovai-valdovai geri.. Jūs – TYLĖKIT, j, ne jie važiuoja , o mes į Graikiją keliaujame …Ir pietaujame ligoninėje už 0,75 E . Štai kas,ir pn. padeda Un.ligoninės ir Jūr. ligoninės tūkstančiams darbuotojų TYLĖTI , ir nematyti betvarkės, net nusikaltimų… Kodėl?

  • Anonimas parašė:

   Gerbiamieji, verksite prie tos ligoninės durų, bet nepateksite, tokia bus valia … privatininkų. Geriausia jau buvo prie Janušonio, o kas bus… linkiu geriausio.

 25. Liftas parašė:

  Viešieji pirkimai buvo neefektyvus – lifta suremontuodavo iki mėnesio laikotarpiu.
  Su dabartiniu efektyvių viešųjų pirkimų – liftus tvarko mėnesius. Matyt kad pagerintu darbuotoju ir pacientų fizinę formą.

 26. ... parašė:

  Kažkur yra tiesos, kažkur šmeižtas, paminėta įsiskolinimai sodrai ir vmi, nelabai suvokiama kaip galima apgauti šias įstaigas, straipsnyje paminėtos mokymo kursų val. Mainima tai 16, tai 12 val. Tai kiek ištikrūjų tų val. Buvo? Straipsnis kelia abejonių kiek čia yra tiesos ir kiek šmeižto, šitas rašinėlių rašytojas niekada nemėgo prof. Janušonio, visada juodino ligonine, neginu ir neužstoju Janušonio, bet kažkodėl netikiu, kad tiek metų žmogus dirbtų su tokiais pažeidimais, gi visasa būdavo atliekami auditai, kur tada žiūrėjo savivaldybė? Nesamonė čia man, čia grynai konservatorių užsakytas straipsnis.

 27. Joris parašė:

  Buvęs taip vadinamas meras, kurio valdymo metu vis dar statoma mokykla dvigubai (kolkas) pabrango, mūru stojo už Vinsą, taip vadinamas prezidentas Nausėda mūru stojo už Grubliauską ankstesniuose mero rinkimuose. Kažkas su mūsų valdžia negerai. Tautos ir Valstybės naikinimo apologetai visas partijas, kitaip tariant, lesyklas, užvaldę? Kiek ilgai? Kada jie pasisotins? Kada bus gana?

 28. Pietai parašė:

  Pietai kainavo 0.72€ – darbuotojas gaudavo natūra.
  Dabar pietai 4€ – darbuotojai nepajuto algos padidejimo už tą natūra. Tai kas pasisavino 3.28€ į darbo dieną? Kaip bebūtų apie 700€ skirtumas į metus, pridėk ar atimk nuo algos…

 29. Va taip parašė:

  Dar ilgiau reikėjo leisti V.J. sėdėti. Buvo aišku, kad ten vyksta savivalė, bet buvęs meras stojo mūru . Pažiūrėsim, ar bus ieškoma atsakingų ar taip viskas tyliai ir praplauks.

  • Anonimas parašė:

   Tikra savivalė, kai kiti buvo užsibarikadavę, Janušonio žmonės kovėsi su pandemija. Ar tai savivalė? Gėda , kad smulkūs niekšeliai taip dėkoja profesoriui V. Janušoniui.

 30. Edita parašė:

  Klaipėdos universitetinė igoninė savo struktūroje turėjo vidaus audito skyrių, kuriam vadovavo Birutė Každailevičienė, šis skyrius su ta pačia vadove dirba ir naujoje įstaigoje. Ar neturėtų būti pareikalauta atsakomybės iš tų darbuotojų kurių tiesioginė atsakomybė kontroliuoti, kad tokie nusižengimai nevyktų įstaigoje. Bei iš tų darbuotojų kurie tiesiogiai atsako už akte nurodytus nusižengimus. Tokie kaip teisininkai, personalo tarnybų darbuotojai, buhalteriai, nes jų parašai ant dokumentų ir leidžia vadovui priimti neteisėtus prendimus. Visi šie darbuotojai iki šiol dirba naujai sukurtoje įstaigoje, bet iš jų atsakomybės niekas nepareikalavo iki šiol.

  • Panašiai galvoju ir aš parašė:

   jei visi dirba , tai tos „išvados ” tik burbulai 🙂 Pakiršinimui ?

  • Xxx parašė:

   Cia netik Kazdailienė, ka Vaitiekienė pasakė ta ir darė, dar ja išrinko slaugytoju profsajungos pirmininke isbalsavo kelios padlaižės jokio susirinkimo nebuvo, o ka Janusonis pries naujus metus pridirbo prikūrė etatu sustatė meiluzes, zmonas i vadoviu pozicijas ir skyrė po pusantro etato, paskui sako pinigų nėra kurgi bus jų, naujam vadovui manau kas nors akis turi atverti kas cia darosi ir fntt turi uzsiimti.

  • ??? parašė:

   O už ką jos turi atsakyti, ar už auditorių svaičiojimus, kad galėjo kažkas būti…Kur kitų padalinių audito išvados, ko tylime, skelbkime visas išvadas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Švietimas

Pasirinkusiems elektros inžinerijos studijas skirs stipendijas

Energijos bendrovė „Ignitis grupė“ skatina šalies moksleivius rinktis elektros ir energijos inžinerijos krypčių studijas. Siekdama į energetikos sektorių pritraukti naujų ...
2024-05-23
Skaityti daugiau

Sveikata

KUL pirmoji Baltijos šalyse atliko unikalią skrandžio operaciją

Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL) žengtas dar vienas žingsnis gydant nutukimą – atlikta pirmoji Baltijos šalyse endoskopinė operacija po skrandžio apylankos. ...
2024-05-22
Skaityti daugiau

Švietimas

Universitetas atgaivina sportinių šokių programą: ruoš ir trenerius, ir mokytojus

Pirmadienį Klaipėdos universitete (KU) pristatyta naujoji laisvalaikio sporto bakalauro programos sportinių šokių specializacija. KU po 10 metų pertraukos siekia susigrąžinti ...
2024-05-20
Skaityti daugiauPin It on Pinterest

Share This