Uostininkai ir valdininkai įsigali savivaldybės įmonėse

Svarbu, Verslas

„O ar jūs man galite parodyti nors vieną valdybą, kuri yra nepriklausoma?” Šio retorinio mero Arvydo Vaitkaus klausimo per savivaldybės tarybos mažumos valandą esmė atsiskleidė prieš praėjusių metų Kalėdas patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų bendrovių kolegialių organų sudėtį: valdybose dominuoja merui dabar pavaldūs asmenys bei buvę ir esami bendražygiai. 

Martyno Vainoriaus nuotr.

Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių kolegialiuose valdymo organuose darbuojasi ir žinomi jūrų uosto įmonių žmonės: Linas Rudys, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) Teisės departamento direktorius, Artūras Drungilas, prieš metus dar buvęs KVJUD Rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktoriumi. Vienoje iš valdybų darbuosis ir Darius Butvydas, buvęs AB „Smiltynės perkėla” generalinis direktorius.

Skiriant stebėtojų tarybos nariu Kastytis Macijauskas, dar nuo sovietmečio dirbantis savivaldybės Architektūros ir urbanistikos padaliniuose, įvardytas kaip „strateginio valdymo srities atstovas”. O Arūnas Smaguris, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas, išliko vienos iš bendrovių „įmonės ūkio šakos atstovu”. 

Valdybų nariai gauna ne mažesnį kaip 1/4 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, o pirmininkas – ne mažiau kaip vieną jo trečdalį.

AB „Klaipėdos vanduo” valdyboje šiuo metu jau darbuojasi du nepriklausomi nariai – Dominykas Jonutis ir Regina Derkintytė-Kaupienė, įvardyti kaip strateginio valdymo srities atstovai. Savivaldybei šios įmonės valdyboje atstovauja „finansų srities atstovė”, valstybės tarnautoja Indrė Butenienė ir Ričardas Zulcas – „įmonės ūkio šakos atstovas”.

AB „Klaipėdos energija” gruodžio 28 d. buvo sudaryta nauja stebėtojų taryba. Savivaldybei joje atstovauja K. Macijauskas, „strateginio valdymo srities atstovas”, ir du nepriklausomi nariai – Inga Česnakienė, strateginio valdymo srities atstovė, ir Darius Laivys – finansų srities atstovas. O taip pat –  UAB „Gren Lietuva”  atstovė Diana Grigalionienė.

Trijų narių AB „Klaipėdos energija” valdyba buvo sudaryta dar praėjusių metų balandžio mėnesį. Į ją įtraukti UAB „Gren Lietuva“ atstovas Rimantas Tenenė ir savivaldybės valstybės tarnautoja Kristina Petraitienė, finansų srities atstovė. O taip pat ir A. Smaguris –  „įmonės ūkio šakos atstovas”. Nepriklausomų narių šioje valdyboje nėra, nes UAB „Gren Lietuva“ yra AB „Klaipėdos energija” akcijų turėtoja.

„Atvira Klaipėda“ anksčiau rašė, jog AB „Klaipėdos energija“ dirbtuvėse buvo remontuojamas jos valdybos nario, Savivaldybės administracijos tarnautojo A. Smagurio sūnaus automobilis. Tačiau šiuo valstybės tarnautoju ir toliau pasitikima.

UAB „Klaipėdos paslaugos” (buv. Klaipėdos autobusų parkas) valdyboje darbuojasi du nepriklausomi nariai: A. Drungilas, strateginio valdymo srities atstovas, ir D. Butvydas, įvardintas irgi tokios pat srities atstovu. Savivaldybei šios įmonės valdyboje atstovauja Edvardas Simokaitis – valdybos pirmininkas, strateginio valdymo srities atstovas, ir Sandra Tamašauskienė, finansų srities atstovė.

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) valdyba taip pat sudaryta iš 4 asmenų. Du iš jų įvardyti kaip nepriklausomi strateginio valdymo atstovai: L. Rudys ir Inga Motuzienė. Savivaldybei šioje valdyboje atstovauja valstybės tarnautojos, finansų srities atstovės Jolanta Ceplienė ir Sandra Tamašauskienė.

Savivaldybė viešai nepaskelbė, kur dar darbuojasi jos samdomi valdomų bendrovių valdybų ir stebėtojų tarybos nariai, nepaskelbė jų kontaktų, tad patikimos informacijos apie šiuos mero pasitikėjimo sulaukusius asmenis praktiškai nėra.

INFORMACIJA

2022 metais pasikeitus teisės normoms, valstybės valdomos bendrovės ar savivaldybės valdomos bendrovės akcijų valdytojas turi užtikrinti, kad tokios bendrovės kolegialaus organo (tiek valdybos, tiek stebėtojų tarybos) nario atlygis būtų mėnesinis, o atlygio dydis nepriklausomiems ir kitiems nariams – ne mažesnis kaip 1/4 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, pirmininkui – ne mažesnis kaip 1/3 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

25 Comments

 1. Dokininkas

  Panagrinėkite statytinių darbelius praeityje ir priežastis, dėl kurių jie buvo akimirksniu ir patyliukais metami išdarbo.

  Reply
 2. Viskas eina pagal plana

  Bus greit kaip Ukrainoje.Jie ne šiaip sau atejo.

  Reply
 3. Cha-cha-cha

  Varote ant Šulco? Reiškia žurnalistas gerai dirba! Jam tai tik komplimentai, laikas suprasti…

  Reply
  • Liberalus cinizmas

   na kaip čia pasakius ar tikrai varom 🙂 Tiesiog tai faktai ir tiek . Mano nuomone ” varo ” liberalas Šulcas 🙂 Aš seniai tokiais nepasitikiu.

 4. Liberalus cinizmas . 2019

  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) balandžio 3 d. posėdyje vienbalsiai nusprendė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas ir AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos pirmininkas Artūras Šulcas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 4 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

  Reply
  • Nu tu tik pagalvok :) " teisiami " dar niekuo nenusikaltę , to

   Nustatyta, kad A. Šulcas 2016 m. balandį iš AB „Klaipėdos vanduo“ vadovo gavo auką kaip savarankiškas politinės kampanijos dalyvis 2016 m. vykusiuose Seimo rinkimuose. Šios aplinkybės jis nenurodė privačių interesų deklaracijoje, o vėliau 2016 m. ir 2017 m. vykusių keturių AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos posėdžių metu sprendė klausimus, susijusius su minėtosios bendrovės vadovo veiklos priežiūra. Taip pat A. Šulcas įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravo duomenų apie einamas pareigas AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų taryboje.

  • Tas pats liberalas

   Įdomi info. O jau beveik patikėjau, kad Šulcas- šventasis.

  • Tam pačiam liberalui,

   Ką jūs 🙂 Žinoma liberalas Šulcas ” šventasis ” 🙂 kuris nebuvo nei valdininku , nei „Klaipėdos vandens ” stebėtojų tarybos pirmininku ” nuo savivaldybės ” ir dar nebuvo baustas 🙂

 5. Anonimas

  Kaip mano,kam, „jie”, … ” gulesi ant barikadu” ,… ?
  Negi,”kam”(?) rupi,ka nesuspratelis(e) veiks(ia),”toje valdyboje-taryboje”?”Jie” uz nieka neatsako,tik grynus Eurus-vietoje cekiukai-eurai „JAMA” !?

  Reply
 6. Graudu

  Cinizmo viršūnė! Vaitkus būdamas uostininku atidavė savivaldybių įmonių valdymą uostininkams. Kokie dar gali būti klausimai!?

  Reply
  • Turiu klausimą ? :)

   Jūs adekvačiai suvokiate situaciją ? 🙂

  • Adekvatu ir man patinka

   30 procentų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos gautų dividendų turėtų būti skiriami miesto reikmėms. Tokių pokyčių siekia Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jau kreiptasi į susisiekimo ministrą Marių Skuodį prašant imtis iniciatyvos, kad būtų pakeisti teisės aktai ir numatytos galimybės dalį uosto direkcijos gaunamų dividendų pervesti į Klaipėdos miesto biudžetą.

  • Liberaliam cinizmui

   Primityvus Vaitkaus piaras žinant apie greitai vyksiančia Uosto direkcijos pri(ch)vatizaciją …. taip pat prajuokinai paminėdamas Skuodį, kurio ministerija nesugebėjo suderinti traukinių iš Vilniaus į Rygą ir Klaipėdą tvarkaraščius.

  • Liberalus cinizmas

   Skuodis yra šios liberalios vyriausybės ministras 🙂 Kompetencija – liberali, ir ką padarysi . Laukiu rinkimų . Turime ” geriausia kas galėjo atsitikti ” Merui reikia su tokiais dirbti .

 7. Anonimas

  Savivaldybės darbuotojai neturi darbo, kad tampa įmonių valdybų nariais? Kuris darbas bus svarbesnis?

  Reply
  • Zosinas

   Teisės aktai numato, kad turi būti ir savivaldybės darbuotojai kolegialiuose valdymo organuose.

 8. Pilietis

  Šulcas labai pergyvena kad jo nepakviete. Dabar drabsto mešlą ant kitu. Labiau turetu pasiziureti ka jis yra gero nuveikes ir daves Klaipėdiečiams. GĖDA.

  Reply
  • Gėda piličiui

   Uostininkai įsigali Klaipėdoje. Naikina visas visuomenines organizacijas, skiria savo rato žmones į valdymo organus. Ar tai normalu?

  • Auditorius to Pilietis

   Mane irgi nepakvietė o kodėl? Šulcas žurnalistas, nori pergyvena, nori nepergyvena.

  • Šulcas , liberalas Šulcas

   Savu laiku ,kiek pamenu taip pat buvo vienos savivaldybės įmonės valdybos narys ir jokių ” kaip blogai ” aimanų negirdėjau 🙂

 9. Donatas

  Dieve, Dieve ,atrodo, grįžtame į prieš 20-25 metus visokių savanaudžių, įžūlių, drąsių sau turto „kaupėjų” ir pn.- o tai jau blogai..
  Belieka A.Šulcui dėkoti.,už buvusių savo bendradarbių negražius darbus… Gal ir gerai,kad jis pasirinko tokį „stukačiaus” kelią?
  Gal jam reikia atleisti?

  Reply
  • Miestietis

   Na čia tai A.Vaitkus „padirbėjo” tikrai, jeigu būtų kam prižiūrėti teises akių laikymąsi, tai „nepriklausomus”būtų labai greitai” kaip ant delno „bet šiame” liūne „….
   .

 10. Jonas

  Kur problema? Pavardės ne tos? Bet juk visos kitos taip pat tik pavardės.

  Reply
 11. Lolas

  O kas netinka Artūrai? O Jūsų bičiuliai, draugai ir žigančikai daro kitaip?

  Reply
  • Taigi,

   jo niekur nepakvietė.Kaip čia nepyksi ?

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Sportas, Svarbu

Konfliktų draskomo „Viesulo” vadovo darbą meras vertina gerai

„Kiekvienas vadovas turi dar ir savo vadovą, išskyrus aukščiausiąjį miesto vadovą, nes jam vadovo nebėra”, – taip Klaipėdos miesto tarybos Kultūros, ...
2024-04-11
Skaityti daugiau

Fotoreportažai, Verslas

Klaipėdos pramoninkams vadovaus Rimantas Juška 

Klaipėdos pramonininkų asociacija (KPA) ketvirtadienį vykusiame visuotiniame susirinkime išsirinko savo naują vadovybę. Martyno Vainoriaus nuotr. Dvi kadencijas – ketverius metus ...
2024-04-11
Skaityti daugiau

Miestas

Baigė remontuoti Taikos prospekto šaligatvį

Klaipėdos savivaldybė skelbia, jog baigti šaligatvio nuo Sausio 15-osios g. iki Tiltų g. remonto darbai. Darbų metu įrengtas 2,5 m ...
2024-04-11
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This