Mykolas Rauchas: skleidęs Darbėnuose mokslo šviesą

Regionas

Prie Kretingos progimnazijos 1923–1928 m. veikę dvimečiai mokytojų kursai Lietuvai parengė daug gerų, savo darbui atsidavusių pedagogų, tarp kurių buvo tarpukariu Darbėnuose dirbęs Mykolas Rauchas (1906–1966).

Darbėnų pradinės mokyklos mokytojai ir mokiniai prie savo mokyklos pastato 1927 m. Centre – mokyklos vedėjas Mykolas Rauchas. Elijahu Bruckaus nuotrauka iš Katerinos Labanauskienės archyvo

1918 m. atsikūrusiai Lietuvos valstybei skubiai reikėjo spręsti jos gyventojų raštingumo problemą, nes buvo apskričių, kur daugiau negu pusė gyventojų nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Kaip ir Kretingos, kur neraštingi žmonės sudarė 51,7 proc. visų gyventojų.

M. Rauchas gimė 1906 m. Radvyčių dvare Kvėdarnos valsčiuje, bajorų šeimoje. Jai persikėlus gyventi į Kretingą, mokėsi vietos progimnazijoje, kurią baigė 1922 m. Nusprendęs siekti pedagogo profesijos 1923 m. tapo dvimečių mokytojų kursų klausytoju ir juos sėkmingai baigė 1925 m. Šiuos kursus galėjo lankyti nors keturias vidurinės mokyklos klases baigę asmenys. Baigusieji kursus po 2 metų praktikos gaudavo jaunesniojo mokytojo vardą ir jų baigimas suteikdavo tas pačias teises, kaip ir baigusių mokytojų seminarijos 2 kursus.

Baigęs kursus M. Rauchas išvyko į Darbėnus, kur tapo vietos pradinės mokyklos mokytoju. Nuo 1920 m. špitolės mūriniame pastate miestelio centre pradėjusi veikti 4 skyrių pradinė mokykla 1926 m. persikėlė į erdvesnes Darbėnų dvaro patalpas, kur mokėsi ne tik miestelio, bet ir aplinkinių kaimų vaikai. Po 2 metų darbo M. Rauchas buvo paskirtas šios mokyklos vedėju, kuriuo dirbo iki 1939 m. Nors mokymosi sąlygos buvo kuklios, trūko gerai įrengtų patalpų, metodinės medžiagos ir vadovėlių, tai kompensavo didžiulis vaikų noras mokytis, o ir mokinių, jų tėvų pagarba mokytojui buvo didžiulė.

Apie 1930 m. sukūręs šeimą su savo bendraamže Natalija M. Rauchas 1931 m. susilaukė dukters Reginos, o 1935 m. jiems gimė duktė Natalija.

Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų metinių minėjimo komiteto Darbėnų skyriaus valdyba 1930 m. Centre – jos pirmininkas Marijonas Daujotas, dešinėje valdybos narys Mykolas Rauchas, Marijono Daujoto archyvo nuotr.

M. Rauchas nuo pat atvykimo tapo aktyviu vietos bendruomenės nariu. Vienas jos lyderių buvo nuo 1922 m. Darbėnuose apsigyvenęs Skuodo miškų urėdijos urėdas Marijonas Daujotas (1891–1975), kurio iniciatyva bendruomenė ir buvo įkurta. Jo pastangomis miestelio centre, priešais bažnyčią, buvo suformuotas skveras, kuriame 1928 m. pastatytas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui paminėti skirtas paminklas. M. Rauchas tapo ne tik jo aktyviausiu pagalbininku, bet ir bičiuliu. 1930 m. M. Daujotą išrinkus Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų metinių minėjimo komiteto Darbėnų skyriaus valdybos pirmininku, M. Rauchas buvo išrinktas šio komiteto nariu ir su savo mokiniais svariai prisidėjo prie Vytauto Didžiojo medžio ir miestelio, jo parko medžių sodinimo talkų.

Darbėnų inteligentija ne tik aktyviai prisidėdavo prie miestelio sutvarkymo ir grąžinimo, bet stengėsi ir šviesti žmones, organizuodama saviveiklos koncertus, vaidindama lietuvių dramaturgų sukurtas pjeses, kur jos atstovai atlikdavo pagrindinius vaidmenis.

Yra išlikusi 1934 m. daryta nuotrauka, kurioje įsiamžinę dramaturgo Petro Vaičiūno pjesės „Tuščios pastangos“ dalyviai. Ši 1926 m. parašyta 4 veiksmų komedija, pašiepianti to meto visuomenės ydas, Darbėnuose buvo suvaidinta du kartus: vasario 10 ir balandžio 7 dienomis špitolės salėje, o pagrindinį jos herojų Daubą įkūnijo bažnyčios vargonininkas Stasys Japertas (1890–1961).

Visuomenėje subrendus idėjai, kad naujų ūkininkavimo metodų reikia mokytis nuo mažens, idant intensyvus ir modernus ūkininkavimas ne tik padėtų kelti valstybės ir jos žmonių gerovę, bet ir stabdytų emigraciją, nuo 1929 m. šalyje pradėti kurti jaunųjų ūkininkų rateliai, kurių nariais galėjo būti 12–20 metų jaunimas. Šiems rateliams daugiausiai vadovavo mokytojai, tarp jų – ir M. Rauchas, 1932–1939 m. buvęs Darbėnų jaunųjų ūkininkų ratelio vadovu.

Jis dalyvavo ir 1934 m. įkurtos Kretingos kraštotyros draugijos veikloje, kurios rūpesčiu 1935 m. liepos 12 d. buvo atidarytas miesto muziejus, turėjęs per 70 visuomeninių bendradarbių, vienu kurių M. Rauchas buvo iki 1940 m.

Jis stengėsi tobulėti ir savo profesinėje veikloje, buvo įvairių pedagoginių kursų dalyvis, bendradarbiavo dvisavaitiniame pedagoginiame žurnale „Tautos mokykla“, kuris 1933–1940 m. buvo leidžiamas Kaune ir svarstė Lietuvos švietimo, pedagogikos, mokymo metodikos, nagrinėjo mokytojų profesinio rengimo, pedagogo asmenybės ugdymo, vaikų auklėjimo ir kitus klausimus.

Ši jo aktyvi profesinė veikla neliko nepastebėta, tad 1940 m. pradžioje M. Rauchas paliko Darbėnus, nes buvo pakviestas užimti Lietuvos švietimo ministerijos Pradžios mokslo departamento skyriaus vedėjo pareigas Vilniuje. Čia 1941 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kuris 1943 m. kovo mėnesį nacistinės okupacinės valdžios buvo uždarytas.

Artėjant sovietinei kariuomenei 1944 m. vasarą M. Rauchas su šeima pasitraukė į Vokietiją, kur 1945 m., pasibaigus karui, įsikūrė Marbecko lietuvių pabėgėlių stovykloje netoli Olandijos sienos. Čia M. Rauchas buvo paskirtas jos pradžios mokyklos, kurioje mokėsi apie 60 mokinių, ir progimnazijos su 30 mokinių, vedėju, taip pat buvo ir šios stovyklos komiteto pirmininkas, vėliau dirbo Hanoverio apygardos lietuvių karo pabėgėlių stovyklų pradžios mokyklų inspektoriumi. Šioje stovykloje 1946 m. pasaulį išvydo ir jo sūnus Antanas.

Perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje įsikūrę lietuviai gaudavo paramą iš JAV gyvenusių tautiečių pinigais, taip pat siuntiniais su drabužiais, maisto produktais ir pan. Jiems pagelbstint M. Raucho šeima 1949 m. rugpjūčio 27 d. atvykusi į JAV įsikūrė Čikagoje, kur jai pagalbą suteikė vietos lietuvių bendruomenė.

Kretingoje užaugusios provizoriaus Vlado Grudzinsko (1868–1936) dukters Jadvygos Grudzinskaitės (1910–1994) archyve išlikę iš JAV į Lietuvą XX a. 6–7 deš. M. Raucho ir jo žmonos Natalijos rašyti laiškai, nuotraukos ir sveikinimo atvirukai šv. Kalėdų, šv. Velykų proga, pasakojantys apie šios šeimos gyvenimą emigracijoje.

Susipažinę besimokydami Kretingos progimnazijoje, Jadvyga ir Mykolas laiškais bendravo kaip seniai pažįstami bičiuliai kretingiškiai, dalindamiesi savo gyvenimo geromis ir blogesnėmis naujienomis. M. Raucho šeimai susikūrus vidutinio amerikiečio siekiamą materialinę gerovę – įsigijus namą ir lengvąjį automobilį, o jų vaikams sukūrus lietuviškas šeimas ir sulaukus anūkų, jis svajojo aplankyti savo gimtinę, pavaikščioti gerai žinomais keliais ir pagyventi prisiminimais, nors suprato, kad dėl silpnos sveikatos tai liks tik svajonėmis.

Mykolo Raucho šeima su vaikais, žentais ir anūkais savo namuose 1965 m. Čikagoje švenčia Kūčias. Centre prie stalo sėdi Mykolas Rauchas, 3-ia iš kairės žmona Lidija, stovi sūnus Antanas. Romulado Beniučšio archyvo nuotr.

Norisi tikėti, kad savo gyvenimo kelią 1966 m. toli nuo tėvynės užbaigęs M. Rauchas, kuris tarpukariu jauniesiems darbėniškiams skleidė mokslo šviesą ir kurio gyvenimą čia trumpai apžvelgėme, taps turtingos Darbėnų miestelio tarpukario istorijos dalimi.

0 Comments

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Regionas

Japoniškame sode Kretingos rajone pražydo sakuros

Sakuros žiedas – vienas svarbiausių simbolių Japonijoje, simbolizuojantis besikeičiantį gyvenimo ciklą. Gėrėjimosi sakurų žiedais šventė Japonijoje vadinama hanami – pažodžiui „žiedų žiūrėjimas“. ...
2024-04-12
Skaityti daugiau

Regionas

Knygnešystė Kretingos krašte 1864–1904 metais

Prie pat Rusijos-Prūsijos sienos įsikūrusi Kretinga vaidino svarbų vaidmenį lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu 1864–1904 m., gabenant ją iš Karaliaučiaus krašto ...
2024-03-24
Skaityti daugiau

Mums rašo

Kuriuo keliu nueis Kretingos rajono savivalda?

Darbėnai, kaip ir daugelis Lietuvos miestelių, seniūnijų turi savo herbą. Darbėnų herbas atvaizduoja keturių kelių susikirtimus, ir ne be reikalo. ...
2024-03-19
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This