Ligoninėje tebeliepsnoja „gaisras“  (34)

Svarbu, Sveikata
Avatar photoMartynas Vainorius
2024-06-12

Milijoninių skolų slegiamoje naujojoje Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL) vis dar niekaip neišsisprendžia problema, kai tie patys specialistai gauna ženkliai besiskiriančias algas. Kantrybės netekę filialo Jūrininkų ligoninė slaugytojai, jų padėjai ir pagalbiniai darbuotojai kreipėsi į kelias institucijas, tarp kurių – ir Darbo inspekcija.

KUL vadovas Audrius Šimaitis pripažįsta, kad išsakytas darbuotojų lūkestis yra teisėtas, tačiau kartu pabrėžia, jog „būtina neišbalansuoti palaipsniui gerėjančios ligoninės finansinės padėties“.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Pernai spalio pradžioje pristatydamas naująjį vadovą sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigė, kad didžioji dalis iš tuomet dar tik 8 mln. eurų siekusios įstaigos skolos esą buvo susijusi su tuomet dar miesto savivaldybės valdytos Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovybės priimtu sprendimu didinti algas, nors jau buvo ir sprendimai dėl naujos ligoninės kūrimo. Tai nulėmė, kad buvusių universitetinės ligoninės darbuotojų algos tapo ženkliai didesnės nei kolegų iš Jūrininkų ligoninės filialo.

„Tai buvo kitų steigėjų sprendimai, kitoje ligoninėje ir dabar tai tampa bendra problema, bet mes ją išspręsime, nes bus stipri organizacija“, – tada tikino ministras.

Savo ruožtu Jonas Sąlyga, iki tol buvęs laikinuoju naujojo darinio vadovu, tada teigė, jog su darbuotojams atstovaujančiomis penkiomis profsąjungomis buvo pasirašytas memorandumas, jog tuo atveju, jei bus teigimas finansinis rezultatas, nuo rugsėjo bus sulyginti atlyginimai, kurie skirėsi 50 proc. Bet kadangi ligoninė demonstravo neigiamą rezultatą, toks algų keitimas buvo atidėtas.

Gegužės pradžioje KUL vadovybė tvirtino siekianti, kad tas pačias pareigas einančių ir tokiu pačiu krūviu dirbančių ligoninės darbuotojų atlyginimai būtų suvienodinti. Ligoninė ir Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė esą pasirašė susitarimą, kuriuo įstaiga įsipareigojo iki birželio 14 d. parengti ir su profsąjunga suderinti darbuotojų darbo krūvių bei darbo koeficientų suvienodinimo planą.

Visgi, matyt, situacija iš esmės nesikeičia, nes per 150 filialo Jūrininkų ligoninė slaugytojų pasirašė po raštu, kurį išsiuntė KUL direktoriui, sveikatos apsaugos ministrui, vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, lygių galimybių kontrolierei ir Klaipėdos merui.

„Prašome atkreipti dėmesį į Klaipėdos universiteto ligoninės vadovybės daromus neteisėtus veiksmus, vykdant Klaipėdos jūrininkų ligoninės, Klaipėdos universitetinės ligoninės ir Palangos reabilitacijos ligoninės reorganizavimą. Mums, Jūrininkų ligoninės darbuotojams, buvo pasiūlyta darbo santykius po reorganizacijos tęsti Klaipėdos universiteto ligoninėje, paliekant iki tai turėtą darbo užmokestį. Tačiau po reorganizacijos veikiančiame naujame juridiniame asmenyje – Klaipėdos universiteto ligoninė – slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ir pagalbinio personalo darbuotojai, iki reorganizacijos dirbę reorganizavime dalyvavusiame juridiniame asmenyje – Klaipėdos universitetinė ligoninė, gauna ženkliai didesnius darbo užmokesčius nei mums pasiūlė Klaipėdos universiteto ligoninės vadovybė, jeigu sutiksime pereiti dirbti į Klaipėdos universiteto ligoninę. Į mūsų išreikštą reikalavimą už tą patį darbą, tokios pačios kvalifikacijos darbuotojams mokėti tokį pat atlyginimą ir nediskriminuoti Jūrininkų ligoninės darbuotojų, mums buvo atsakyta, kad šiuo metu Klaipėdos universiteto ligoninė turi daug skolų ir visiems vienodo atlyginimo mokėti negali, bei pažymėjo, kad tai gal būt bus galima padaryti tik kada nors ateityje“, – rašoma rašte, kurį gavo ir „Atvira Klaipėda“.

Jame primenama, kad Lygių galimybių kontrolieriaus institucijos tinklalapyje nurodoma, jog darbdavys privalo mokėti darbuotojams tokį patį darbo užmokestį už tokį patį ar vienodos vertės darbą jų nediskriminuodamas dėl lyties, negalios, amžiaus ar kito tapatybės bruožo. Diskriminavimas negali būti pateisinamas ir tuo, kad darbuotojas pats sutiko dirbti už mažesnį atlyginimą.

Per 150 pasirašiusių asmenų prašo minėtų institucijų užtikrinti, kad KUL visiems darbuotojams už tokį pat darbą mokėtų tokį patį atlyginimą.

KUL vadovas A. Šimaitis „ Atvirai Klaipėdai“ atsiųstame komentare pripažįsta, kad išsakytas darbuotojų lūkestis yra teisėtas

„Pradėjęs dirbti Klaipėdos universiteto ligoninėje aš jau radau bazinio koeficiento netolygumus tarp įvairių grupių darbuotojų, įvairiuose lygiuose ir įvairiuose filialuose. Šie netolygumai buvo ne tik tarp sujungtų skirtingų ligoninių, bet ir jų viduje. Tai yra istoriškai susiklostęs dalykas. Jau nuo šių metų pradžios naujoji ligoninės vadovybė deda daug pastangų palaipsniui daugelyje grupių atlyginimų koeficientus lyginti. Vyksta derybos su Jungtine ligoninės profesinių sąjungų atstovybe kokiu būdu ir kada šis procesas bus baigtas. Pagrindinis mūsų iššūkis sulyginti koeficientų skirtumus taip, kad neišbalansuotume palaipsniui gerėjančios ligoninės finansinės padėties“, – teigia A. Šimaitis.

Pasak jo, ligoninė šią problemą yra aptarusi su Sveikatos apsaugos ministerija, Vakarų Lietuvos regionui atstovaujančiais Seimo nariais ir ieškoma papildomo finansavimo šiai problemai spręsti. Per metus visų darbuotojų koeficientų netolygumams išlyginti reikėtų apie 4,5 mln eurų.

Papildomų milijonų šiai įstaigai reikės ir dėl pradėtos struktūrinės reformos. Gegužės pradžioje KUL vadovybė sakė, jog išeitinėms darbuotojų išmokoms reikės apie 2 milijonų eurų, kuriuos esą pažadėjo Sveikatos apsaugos ministerija. Apie tokią sumą ir toliau eina kalba. Portalas Respublika.lt prieš keletą dienų rašė, kad parlamentaras Antanas Vinkus dėstė, jog maždaug 300 KUL darbuotojų rudenį bus išdalinti atleidimo lapeliai ir tam reikės apie 2 mln. eurų išeitinėms pašalpoms. Seimo narys klausė, ką dėl to planuoja daryti sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

„Jūsų minėta problema arba pokyčio rezultatas yra žinomas. Labai natūralu: trys ligoninės, trys struktūros, natūralu, mes palaikome ir turi įvykti vidiniai struktūriniai pokyčiai. Šiuo metu dar negalime pasakyti, kokia būtų ta tikroji suma, kuri būtų reikalinga, nes procesas vis tebevyksta. Laikome ranką ant pulso ir mūsų principas yra, kad mes tikrai prisidėsime, padėsime Klaipėdos universiteto ligoninei spręsti šitą klausimą ir jį nagrinėjame principu, kaip sutvarkyti, o ne kaip nesutvarkyti. <…> Kaip ir kituose frontuose, taip ir šitą klausimą, tikiu, mes išspręsime tikrai pozityviai”, – cituotas A. Dulkys.

Žymos: | | | | | | |

Komentarai (34):

Atsakymai į “Ligoninėje tebeliepsnoja „gaisras“ ”: 34

 1. Laukiam gerų pasikeitimų parašė:

  Sunku sutvarkyti tai ką darė buvęs vadovas su savivaldybės palaiminimu. Bet ten ir buvo betvarkė.
  Lauksime pasikeitusios, šiuolaikinės ligoninės su palankia pacientams tvarka.

  • Roma parašė:

   Nei vienas mąstantis ligoninės darbuotojas nesupranta kam buvo reikalingas šis „cirkas“, sugriautos ir išbalansuotos trys ligoninės, niekas nesuvokia kaip ir kur toliau dirbs, naujuose darbo pasiūlymuose nurodomos tik klinikos, niekas nežino konkrečių pareigybių, nematė jų aprašymų arba jos kažkokios abstrakčios, per naktį sukurtos vieno žmogaus ir suprantamos tik jam pačiam.
   Siūlomi atlyginimų koeficientai nesuvokiami, kiekvienam skirtingi, pateikiami neargumentuotai, priklausomai nuo „klinikos vadovo“ kliedesių, stebima ryški diskriminacija pagal amžių, lojalumą, nuomonės turėjimą, jau nekalbant apie skirtumus tarp ligoninių filialų tarp tokį patį darbą dirbančių darbuotojų. Į bet kokias pastabas „KUL vadovas Audrius Šimaitis pripažįsta, kad išsakytas darbuotojų lūkestis yra teisėtas, tačiau kartu pabrėžia, jog „būtina neišbalansuoti palaipsniui gerėjančios ligoninės finansinės padėties“. Tai tik gražūs žodžiai, o kaip tą finansinę padėtį padeda neišbalansuoti administracijos atlyginimai, kurie didesni nei Kauno ar Santaros klinikose, administracijos aparatas didėja geometrine progresija, klinikų vadovams siūlomi beveik dvigubai didesni atlyginimai nei gydytojams, be jokio medicininio išsilavinimo administratorei- vadybininkei – ženkliai didesnis nei slaugytojai, nors jos pareiga –tik būti pavaldžia (lojalia) direktoriaus pavaduotojai J. Grubliauskienei ir klinikos vadovui bei kontroliuoti klinikos gydytojų darbą, kitaip tariant , direktoriaus pavaduotojos nuomone „atliks panaikintų skyriaus vedėjų darbą“. Todėl ne veltui šiuo metu paskelbtus šios pozicijos konkursus, klaipėdiečių tarpe vertinama kaip – „labai gera vieta – gerai moka ir nieko nereikia dirbti“ kai tuo tarpu eiliniai ligoninės darbuotojai neviltyje, niekas neaišku, išdraskytos ligoninės, sumaitoti, perkilnoti skyriai, ištaškyti darbuotojai, absoliučiai jokios pagarbos žmonėms, kurie gydo ir slaugo pacientus ir uždirba tuos pinigus ligoninei, tačiau ko norėti iš slaugos (universiteto) ligoninės su ryškia vadybine pakraipa… todėl nenustebkite, mieli pacientai, kai jus gydys vadybininkai ir dirbtinio intelekto robotai…juk jūs gydotės „pažangiausią anglišką patirtį“ sukūrusioje ligoninėje, juk kartais ir kliedesiai pavyksta… na tai kas, kad patyrę, didžiausią patirtį sukaupę specialistai, priversti išeiti, ar jums, gerbiami pacientai, skirtumas, kad jus gydys ar operuos pirmų metų specialistas ar kraują ims studentė slaugytoja, juk mokytis visiems reikia, tačiau mes visi norėtumėm, kad šalia ar už jų visada stovėtų jeigu ne pats geriausias, tai bent patyręs ir pasitikėjimą keliantis specialistas. Tačiau šioje ligoninėje specialistai dirbs tik administracijos struktūrose.. ( vyresnysis, pusvyresnis, vyriausiasis…)

  • Ju parašė:

   Galėsit dabar laukti eilės pas gydytoją metus laiko 🙂

 2. Antanas parašė:

  Viskas gerai, Lietuvai nereik ligoniniu,ipac nemokamu, savininkas pasake TIK PRIVACIAS.

 3. Aldona parašė:

  Skaitant komentarus panašu, kad vyksta darbuotojų kiršinimas tarp filialų ir jų viduje. Vieniem sako, kad skolas paliko kul, kitiem – jūrininkai, o kaip iš tikro? Kul sako pas jus nenori nieks iš jūrininkų dirbt tokiais kruviais, o jūrininkam net nesiulo pereiti.. vidinis konfliktas.. ir gerai, kad kyla darbuotojai, taip ir toliau, kitaip tvarkos ir vieningos įstaigos neturėsite. Sėkmės abiem pusėm!!!

 4. komentaras nr 4 parašė:

  Problema yra tai, ko niekas nenori matyti. Tai 2 lig sujungimas. Jeigu pertvarka butu tik senoje KUL ligonineje;- tvarkykites kaip tik norit . Mokekit kiek norit, dirbkit kiek norit, savo asmeniskumus aiskinkites kaip tik norit. Dabar yra griaunama ir ardoma Jurininku lig, kuri iki sio jungimo dirbo tikrai gerai ir puikiai tvarkesi, turejo gera varda Klaipedoje ir Lietuvoje. Ji dabar yra ardoma ir draskoma, jos med personalas yra vaikomas, tiesiogine sio zodzio prasme . Ir visi akli , ar visi neprotingi ? O gal tikslas buvo toks? Negi nesuprantat, kad si nauja mistinio junginio administracija naikina viena is Klaipedos lig. Ir finansiniai reikalai yra tik mazmozis. Bendras klimatas yra ziaurus ir tarp mediku vyksta tikras karas. Karas, kurio niekada nebuvo ir niekas apie tai net negalvojo. Ir sis junginys niekada nefunkcionuos gerai. Tai neimanoma is principo. Patinka tai jums, ar nepatinka, bet tokios realijos .

 5. . parašė:

  Deja už tą patį darbą ir pareigas skiriasi ir atlyginimas tarp gydytojų, ženkliai.. Prioritetas jaunimui, naujai isidarbinus ir atlyginimas didesnis. Niekam nesvarbu kas kaip dirbo prieš tai, eik lauk rasim naujų, deja.

 6. Regina parašė:

  Ir toliau balsuokit už konservatorius,nereikia nei Putino, jiems per 4 metus visuomet pavyksta tokios reformos Lietuvoje

 7. Nesvarbu parašė:

  Jo, vyksta kažkoks absurdas skyriai uždaromi darbuotojai laksto po ligonines jieškosi darbo, dar to nebuvo, kodėl neatleidžia pencininkų kuriems virš septynesdešimt metų kiek atsirastu laisvų vietų, sėdi iki mirties dabar darbingi neranda vietų, sumakalavo viska su savo vizijom nepasiseks išlėks atgal i anglus, Šimaiti jau baigi užknisti!

 8. Izolda Titlienė parašė:

  Teko vienai dienai atsigulti į ligoninę dėl tyrimo,tai nustebino, kad po tyrimo niekas iš gyd.net nesiteikė užsukti į palatą,net nežinau koks gyd.atliko tyrimą ir koks atsakymas labai viskas atmestinai….

 9. Igmas parašė:

  Sprendimas bukas kaip iministras

 10. Greta parašė:

  Absurdo komedija tas sujungimas, ar galvojate, kad privačiame sektoriuje tai būtų įmanoma? Pranešė apie sujungimą, 2 ar 3 metus leido KULui su Janušoniu ir Garbaravičium pasitaškyti pinigais į savo ir kitų kišenę, ir dabar turim, ką turim. Prieš sujungimą jau reikėjo audito, griežtos atskaitomybės, tada gal dar būtų ir pinigų būtų likę. Dabar pusė darbuotojų bėga, kitą pusę atleis, o iš kur nauji?

 11. nesvarbu parašė:

  Tikslas buvo sugriauti ir isardyti Jur.lig. Tikslas pasiektas. P.Simaicio aplinka ploja atsistojusi. Siaip,tai buves partinis tarybinis aktyvas. Pats p. Simaitis,atrodo,kad suvedineja asmenines saskaitas. O visa kita tik beletristika,rukas miske. Protingi supras,o kvailiems neisaiskinsi

 12. komentaras 2 parašė:

  Zmones , atsitokekit. Niekam, visiskai niekam nereikejo siu gyd istaigu susjungimo. Jos abi atskirai dirbo sau NNN metu ir buvo daugiau- maziau viskas aisku. Ir vienos , ir kitos gyd istaigos personalas nenori dirbti kazkokiame dirbtiniame junginyje ir tai normalu. Tu zmoniu niekas niekada nieko neklause ;- neklause ju noru, pageidavimu, ju ateities lukesciu ir t.t. Tai prievartos aktas, paminant visas imanomas zmogaus teises. Ir viskas tik tam , kad vienas ambicingas individas galetu gyventi savo vizijose. O kruviai visur ziaurus, abipus tvoros jie ziaurus. Tiesiog kenciate ir kentesite visi.Ir pacientai , ir dirbantieji.

 13. Danutė parašė:

  Mieli Universitetinės ligoninės kolegos,kodėl jūsų tokie pikti komentarai.Mes gi nesakom kad jums sumažintų koficientą.Jūs mūsų krūvių nežinot,kiekvienas skyrius turi savo specifką ir t.t.Kaip sakoma gerai ten ,kur mūsų nėra.Manau kad ir jums nėra lengva keisti darbo vietą.O tie kurie ateis į Jūrininkus dirbt ar norės kad jiems sumažintų koficietą,o mūsų kolegos ,kurie pereis pas jus liks su mažesniu.Tai kaip tada,dirbsim vienam skyriuje,o gausim skirtingai.Tad būkim visi draugiški,mieli kolegos ,be pykčio ir pagiežos.Sėkmės visiems,ramybės ir gražių darbų.

 14. Sigita parašė:

  Esu Jūrininkų ligoninės slaugytoja. ir nesuprantu komentaro, kad mes dirbama lengvesniu krūvių . 30 lovų skyriuje dirba 2 slaugytojos.kardiologiniai ligoniai sunkūs, extriniai su infarktais,ritmo sutrikimais, prijungti prie monitorių sekimui, vyksta gaivinimai palatoje.. MANOTE TAI LENGVAS DARBO KRŪVIS!!!! tai iš buvusios universitetines nenori eiti į mūsų ligoninę,,,o koeficientas Jų tai didesnis.

 15. Ligonė parašė:

  Paskaičius straipsnį, susidaro įspūdys, kad vis primena šią skolą. Reikėtų giliau panagrinėti skolos susidarymo pagrindą.
  O dabar vis algos ir algos. Palyginti darbo krūvius ir pan.
  Nauiai sukurtoje(praktiškai) tose pačiose ligoninėse dar net neparuoštos pareigybinės instr. Darbuotojai palikti nežynobyje, nežino savo atsakomybės.

 16. orka parašė:

  Kazkoks pinigu plovimas vyksta. Uz ka iseitines duodamos, kad paskui vel tuos pacius priimtu. Alio TEISESAUGA..

 17. Anonimas parašė:

  50 proc. skiriasi atlyginimai? Nejuokinkite ir neskleiskite erezijų!
  Tegul Jūrininkai padirba KUL darbo krūviu, su minimaliu personalu ir gal tada po to lai kalba apie algų skirtumus.

 18. Anonimas parašė:

  Kodėl niekas nekalba, dėl krūvio su lyginimo? Klaipėdos ligoninėje slaugytoja dirba už dvi slaugytojas, padėjėją, bufetininkę. Jūrininku ligoninės slaugytojos nori atlyginimo? Tegu pasiima ir darbo krūvį. Pinigų nori, o dirbti – ne. Kaip lietuviška

  • Anonimas parašė:

   Pritariu 100%!

  • Danutė Macienė parašė:

   Pritariu 100% Kodėl Jūrininkų ligoninės slaugytojos nenori ateiti dirbti į Klaipėdos ligoninę? Jos žino kokiai krūviai mes dirbam.

  • O.. parašė:

   Tegu atsiliepia bent viena slaugytoja iš jūrininkų kuriai buvo pasiūlymas eiti dirbti į kul! Visi dirbam savo darbus ir nieks jokių pasiūlymų nedalina kai skyriuose ir taip trūksta darbuotojų.

  • KUL parašė:

   Tai matyt KUL slaugytojoms patinka dirbti už 1 etatą 2x krūviu, jei niekur nesikreipia. Šimaitis pats užvele kalba apie vienodus atlyginimus už ta patį darbą, tegul darbar atsako už savo žodžius. JL slaugytojos šaunuolės kad susibūrė ir ne tyli. Administracijai patys palankiausi kurie tyli ir dirba kas pasakytą ir be priekaištų.

 19. Rasa parašė:

  Nori atleisti 300žmonių ir mažina atlyginimus,tai tas žmogus kur lieka dirbti jam dydėja krūvis.Sako nėra pinigų,bet klaipėdos onkologinį bufeta tvarko iš pagrindu,perka įranga,o klausimas kodėl?Todėl kad plauna pinigus,niwko jai nedarysi iš ko pinigus išplausi.

 20. Teisybės dėlei parašė:

  Pasiūlius rotuoti sesutėms iš jūrininkų i Kul , su ale ta pačia kvalifikacija ir ” tuo pačiu ” krūviu..visos atsisako. Idomu kodėl..ar ne dėl to, kad puikiai žino jog realus krūvis Kul yra ženkliai didesnis. Beto jauni daktariukai gauna ženkliai didesnis algas už vyresnius kolegas su patirtim.Pagal Šimaitį ateitis Šviesi tik jaunais paremta.

  • Dzey parašė:

   Pritariu!Tegul atsako į klausimą,ar sutiks su krūvių suvienodinimu?Tokiu krūvių jurininkuose niekad nera dirbę

  • . parašė:

   Niekas niekada nepasiūlė rotacijos, bent jau man asmeniškai, bet kai dirbam už tris tai ačiū, krūvio pakanka, kai net neturi kada nueit į wc, o apie pietus gali pasvajoti.. bet tik jūs vargšai, nusikalę, dirbat dideliais krūviais koją ant kojos susikėlę, o gaunat gerokai daugiau nei mes..

  • ... parašė:

   Del ko nenoriu eiti i KUL? Nes ten jau dirbau ir del mobingo isejau is ten. Psichologiskai sutrype, Jurininkuose buvo daug geriau dirbti. Geriau jau isejau is darbo,nei grisiu i KUL.

 21. komentaras parašė:

  Na, iki seimo rinkimu liko nedaug, Naujas seimas, naujas sveikatos apsaugos ministras ismes p. Simaiti is siu pareigu. O veliau bus nnn teismu, del netesetu lukesciu, del pseudo reformos metu atleistu darbuotoju ir uzdarytu skyriu , del administraciniu islaidu per paskutinius 2 metus ir t.t. ir panasiai. Tik labai gaila zmoniu, kurie turi kenteti del vieno zmogaus ambiciju . Ir tiek ziniu

  • Pacientas parašė:

   Per du metus užmiršot, kad tą jovalą ir finasines macinacijas Janušonis su Greičiūnu pridirbo. Jums, matyt, stipriai progresuja amnezija.

  • Stebėtojas parašė:

   Manipuliatorius padidinęs atlyginimus KLAIPĖDOS LIG. toli žiūrėjo į priekį, rezultatas pildosi, „neišsprendžiamas iššūkis „

  • Klaipėdietė parašė:

   Ar naujas vadovas kaltas dėl paliktos betvarkės? Atsipeikėkite. Daug metų apeidavau šią gydymo įstaigą dėl nekorektiško bendravimo ir aplaidaus gydymo. Naujas vadovas rado visišką jovalą, ir sutvarkyti reikės ne vienų metų. Nuoširdžiai tikiu ,kad po bent metų galėsime vėl ten kreiptis dėl kokybiškų medicininių paslaugų.

  • KUL parašė:

   KUL manipuliatorius bent išeidamas sutvarkė algas taip kad nauja valdžia negalėtų jų sumažinti, nes prie jo valdymo tie patys atlyginimai buvo mokami kitą formą (priedais, etatais) kuriuos gali bet kada koreguoti. Aišku yra kai kam pakeltos tiek algos , kad protų nesuvokiama, bet čia yra vienetai tie kurie buvo arčiau caro. Jau isivaizduoju jei būtų likus tą pati sistema ir ką nauja valdžia būtų padarius. Kaip matau daugumai blogai kad algos pakylą, aisq blogai kai jos skiresi, bet manau čia turėtų įsikišti kai kurios institucijos, nes ši valdžia tik pažadais ir vizijomis maitina. Mano manymu kadangi dabar priklausom SAM tai čia jų problemą turėtų būti kaip padengti tuos „išaugusius” atlyginimus, o ne toliau skandinti ligoninę į milijoninės skolas, ką jie ten sėdėjo užsimerkę ir nematė kiek reikės pinigų sujungdami visas ligoninės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Svarbu, Sveikata

KUL: dideli administracijos atlyginimai, nutrauktas STT tyrimas ir miglota perspektyva

Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL) toliau verda aistros dėl atlyginimų skirtinguose naujosios ligoninės padaliniuose medikams ir medicinos personalui netolygumų. Žinia, senoji ...
2024-07-17
Skaityti daugiau

Sveikata

KUL tęsiasi struktūriniai pokyčiai

Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL) praneša apie struktūrinius pokyčius, kurie turėtų pasitarnauti pacientų patogumui bei kokybiškesnėms paslaugoms. Pirmajame etape tikslingai telkiamos ...
2024-07-03
Skaityti daugiau

Sveikata

Visoje Lietuvoje pradedama teikti pacientų pavėžėjimo paslauga

Nuo liepos 1 d. visoje Lietuvoje pradedama teikti pacientų pavėžėjimo paslauga. Pavėžėjimo kriterijus atitikę pacientai galės užsisakyti pavėžėjimo paslaugą telefonu ...
2024-07-01
Skaityti daugiauPin It on Pinterest

Share This