Klaipėdos mero vienvaldystei Finansų komitetas nepritarė (20)

Politika, Svarbu
Avatar photoArtūras Šulcas
2024-06-13

Arvydo Vaitkaus užgaidai vienasmeniškai priimti galutinį sprendimą dėl Klaipėdos kultūros magistrų vardų skaičiaus ir suteikimo nepritarė trečiadienį posėdžiavęs miesto Tarybos Finansų ir ekonomikos komitetas. Už balsavo tik du iš posėdyje dalyvavusių politikų, o penki balsuojant susilaikė.

Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas posėdyje nedalyvavo, todėl klausimą pristatė šio skyriaus specialistė Germinta Patašiūtė. Ji nenorėjo atsakyti į klausimą, kokia Kultūros skyriaus pozicija ir teigė, kad šis skyrius tik vykdo pavedimus. 

Kultūros magistro žiedas

Sprendimo projekte siūloma, „kad galutinį sprendimą dėl Klaipėdos kultūros magistrų vardų skaičiaus ir suteikimo priimtų meras, atsižvelgdamas į specialiai tam sudarytos komisijos (kurią sudaro Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas bei Klaipėdos kultūros ir meno politikos formavimo darbo grupės nariai, pirmininkas – meras) rekomendaciją”.

Komiteto pirmininkas Rimantas Taraškevičius buvo lakoniškas: „Čia – ženklūs pokyčiai. Ir labai ženklūs.”

Liberalas Saulius Budinas bandė iškvosti Kultūros skyriaus specialistę, kokia jos nuomonė šiuo klausimu: „Ar, jūsų nuomone, vienasmenis sprendimas dėl pakankamai svarbių dalykų yra geresnis negu kai priimdavo visa darbo grupė?” Į tai  G. Patašiūtė  atsakė: „Mes vykdom pavedimus, savo asmeninės nuomonės pateikti nenorėčiau. Turėčiau atsakyti ne aš.” 

„Ar Kultūros skyrius turi poziciją?”, – neatlyžo S. Budinas.

„Mes vykdome gautus pavedimus”, – tokį gavo atsakymą politikas.

Tuomet konservatorius Andrius Dobranskis ironizavo: „Atsakė į klausimą”. Ironizavo ir R. Taraškevičius: „Atsakė…”

„Šiuo sprendimu naikinamas sprendimas, kurį man teko pasirašyti dar 2004 metais. Ir aš manau, kad jis buvo teisingesnis. Tik tai tiek. Ir viskas”, – taip komiteto pirmininkas paaiškino, kodėl jis susilaikė balsuojant už mero norą vienasmeniškai priimti minėtus sprendimus.

Už mero pateiktą pasiūlymą balsavo tik frakcijos „Ištikimi Klaipėdai“ narys Andrius Statkevičius ir konservatorius Aidas Kaveckis. Prieš balsuojančiųjų nebuvo.

Balsuojant susilaikė frakcijos „Ištikimi Klaipėdai“ narys R. Taraškevičius, frakcijos „Nemuno aušra“ pirmininkas Vidas Karolis, S. Budinas, A. Dobranskis ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininkas Algimantas Šniepis.

Galutinį sprendimą šiuo klausimu priims Klaipėdos miesto taryba – meras jį jau įtraukė į birželio 21 d. vyksiančio posėdžio darbotvarkę.

„Pritarus šiame tarybos sprendime pateiktiems siūlymams nebeegzistuojanti Kultūros ir meno taryba bus pakeista naujai sudaryta Klaipėdos kultūros ir meno politikos formavimo darbo grupe ir galutinis sprendimas dėl kultūros magistro vardų suteikimo perduotas Klaipėdos miesto savivaldybės merui”, – rašoma siūlomo projekto aiškinamajame rašte.

Žymos: | | | | | | | | | | |

Komentarai (20):

Atsakymų į “Klaipėdos mero vienvaldystei Finansų komitetas nepritarė”: 20

 1. Nesvarbu parašė:

  Anekdotas? Sapnuoju? Ką bendro turi šis meras su kultūra? Jis joje juk nedirbo ir jo veikla niekaip nesusijusi su kultūra. Blogai vertinu tai ir gaila, kad už tokį žmogų balsavau. Kągi, visi klysta. Bet klaida bus ištaisyta. O bendruomenei, kuri sprendžia kažką siūlau nebijoti, jei bijote – nustokite bijoti ir užtikrinkite demokratinius bei skaidrius procesus Klaipėdoje (dabar man dėl to kyla dvejonių).

  • :) parašė:

   Skaitykite naują savivaldos įstatymą ir gal pavyks suprasti už ką DABAR yra atsakingas meras . UŽ VISKĄ , jei neskaitysite . O kas dėl kultūros ___Sprendimo projekte siūloma, „kad galutinį sprendimą dėl Klaipėdos kultūros magistrų vardų skaičiaus ir suteikimo priimtų meras, atsižvelgdamas į specialiai tam sudarytos komisijos (kurią sudaro Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas bei Klaipėdos kultūros ir meno politikos formavimo darbo grupės nariai, pirmininkas – meras) rekomendaciją”.________P.S. nesuprantu argi tikrai taip beviltiška su suvokimu ? 🙂

 2. Jo parašė:

  Apskritai tas žiedų dalinimas jau išsisėmė. Apdalinti visi nors kiek viešumoje žinomi veteranai. Dabartinės būsimų magistrų kartos nuopelnų jau reikia nuožmiai ieškoti googluose, nes visuomenė akivaizdžiai to jau nejunta…. Gal pakentėkim keletą metų be žiedų laureatų? 🙂 Arba iki gyvos galvos kasmet automatiškai skirkime Agnei Šeiko, nes tik ji vienaitinė vienintelė….

 3. Laukčiau paaiškinimo parašė:

  Jei viską miesto kultūros ir meno reikaluose vienvaldiškai sprendžia meras, kam reikalinga vadinamoji Kultūros politikos formavimo darbo grupė? Į jos sprendimus dėl kultūrinių projektų dalinio finansavimo nebuvo atsižvelgta. Kiek žinau, Kultūros magistrams išrinkti kviečiama minėta Darbo grupė, bet ką ji benuspręstų, magistrus „išrinks” meras. Tai kam gaišinti žmones, kurie dalyvauja Darbo grupėje ir naiviai mano, kad jų nuomonė kažką reiškia.

  • Siūlyčiau dar kartą perskaityti parašė:

   Sprendimo projekte siūloma, „kad galutinį sprendimą dėl Klaipėdos kultūros magistrų vardų skaičiaus ir suteikimo priimtų meras, atsižvelgdamas į specialiai tam sudarytos komisijos (kurią sudaro Klaipėdos miesto savivaldybės meras, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas bei Klaipėdos kultūros ir meno politikos formavimo darbo grupės nariai, pirmininkas – meras) rekomendaciją”.

  • Anonimas parašė:

   Taip ir turi būti, meras suteikia garbės vardą. Komisijos gali siūlyti, bet negali suteikti. Kitas dalykas, Miesto garbės pilietis, vardą suteikia miesto taryba.Rikia prisiminti, merą tiesiogiai renka miestiečiai.

 4. Stebėtojas parašė:

  Šuniukai loja apie liberalų cinizmą, bet apie demokratiją neišmano nieko. Demokratija ne vien demokratiškai suformuota valdžių struktūra, bet ir veikimo būdas. Meras negirdi bendruomenių balso, bijo diskutuoti , bet sprendimus primeta

  • Stebėtojui pro rakto skylutę parašė:

   moderniosiose valstybėse tauta tiesiogiai niekur nevaldo . Šiandien valdo tautos reprezentantai, kurie patenka į savo postus demokratinių rinkimų būdu . Lietuva yra ir teisinė valstybė ir remiantis Konstitucinio teismo išaiškinimu parengtas naujas savivaldos modelis aiškiai atskiria mero ir tarybos kompetencijas. Savivaldos srityje MERAS TAMPA AIŠKIU ŠEIMININKU SU IŠGRYNINTOMIS kompetencijomis, atsakomybėmis ir atskaitingumu“ . ______P.S. stebėkite toliau 🙂

 5. T parašė:

  Dvarponis siautėja toliau. Apgailėtinas diletantas.

  • Anonimas parašė:

   Eik mokytis . Skaityk naują Vietos savivaldos įstatymą . T TTTTAIP atvirai demonstruoti bemokslystę gali tik beviltiškas nevykėlis, kuris pats to deja nesupranta .

 6. Liberalus cinizmas vėl kiršina? parašė:

  Remiantis Konstitucinio teismo išaiškinimu parengtas naujas savivaldos modelis aiškiai atskiria mero ir tarybos kompetencijas. Savivaldos srityje MERAS TAMPA AIŠKIU ŠEIMININKU SU IŠGRYNINTOMIS kompetencijomis, atsakomybėmis ir atskaitingumu“, – teigia vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė.

 7. Liberalus cinizmas vėl kiršina ? parašė:

  O bemoksliai vėl nieko negirdėjo apie Naują vietos savivaldos modelį ?Nuo balandžio 1 dienos įsigalios nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį. Vidaus reikalų ministerija pateikia informaciją, kuri aktuali naujai išrinktiems savivaldybių merams ir savivaldybių taryboms.________Pagal naują vietos savivaldos modelį, meras nebebus savivaldybės tarybos nariu, jis taps savivaldybės vykdomąja institucija. Meras turės savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, bus atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą.

  Meras nebebus savivaldybės tarybos nariu, nebalsuos tarybos posėdžiuose, tačiau šauks tarybos posėdžius ir jiems pirmininkaus, sudarys posėdžių darbotvarkes, teiks sprendimų projektus._______Įstatyme numatoma, jog meras sudarys ir teiks tarybai savivaldybės biudžeto projektą, jį vykdys, administruos savivaldybės turtą ir piniginius išteklius. Meras organizuos savivaldybės strateginio planavimo procesą, teiks tarybai tvirtinti savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus, tvirtins detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus._____Meras pats skirs vicemerus, tačiau prieš skirdamas privalės pateikti jų kandidatūras tarybai pritarimui. Vicemerai nebus skiriami iš tarybos narių ir jų galės būti daugiau: kai savivaldybės tarybą sudaro 41 ir daugiau narių, bus galima paskirti ne daugiau kaip 4 vicemerus, kai tarybą sudaro 27–31 narys – ne daugiau kaip 3 vicemerus, kitose savivaldybėse galės būti paskirti ne daugiau kaip 2 vicemerai. Didžiausią vicemerų skaičių, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo reikalavimais, nustatys taryba. Jeigu savivaldybės taryba du kartus iš eilės nepritars teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas, meras turės teisę savo sprendimu savivaldybės tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru.

  Merui suteikiama veto teisė – jis per 5 darbo dienas galės motyvuotai grąžinti tarybos priimtus sprendimus pakartotinai svarstyti. Atmesti šį mero veto reikės ne mažiau kaip pusės visų tarybos narių balsų. Mero įgaliojimai galės būti sustabdomi tik teismo nutartimi, taryba negalės mero nušalinti nuo pareigų. Jei dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių meras

 8. Klaipėdietis parašė:

  Vienvaldystė. Demokratija Klaipėdoje nebeegzistuoja. Ir toks meras klaipėdiečius tenkina?

  • Visų Lietuvos merų VIENVALDYSTĖ parašė:

   įsigaliojo po naujo Vietos savivaldos įstatymo , priimto ŠIO seimo ! 2023- balandžio 1 d. Klaipėdos meras pradėjo dirbti , davė priesaiką ar ne balandžio 24 ! Eikit nevykėliai nors ką skaityti , domėtis , nes dabar ….

 9. Jj parašė:

  Laikykis Klaipeda, dar pora Metelių ir keisim kėdę miesto. Kitaip neliks nieko….

 10. Be žodžių parašė:

  Pizdec, atsiprašant. Vykdome nurodymus…Ačiū tiems, kas nepritarė.

  • Tikrai p... parašė:

   Nepritariančių nebuvo 🙂 buvo tik susilaikę 🙂 Beje aš pritariu mero teiktam siūlymui . Remtis dar 2004 pasirašytu ? 20 metų senumo !!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Miestas

Tvarkys kiemus ir įrengs naują privažiavimo kelią į aikštelę

Klaipėdos savivaldybė pranešė, jog rengia dokumentus dar vienam kompleksiniam kiemų tvarkymo projektui, kurio metu bus atnaujinti kiemai teritorijoje prie daugiabučių ...
2024-07-24
Skaityti daugiau

Miestas, Svarbu

Dviračių takas prie Dangės: ar išsipildys R. Taraškevičiaus pranašystė?

„Jeigu tokiais tempais viskas vyks, tie dviračių takai nučiuoš ir reikės nebe 100 tūkstančių, o 150 arba 200 tūkstančių”, – ...
2024-07-24
Skaityti daugiau

Nuomonės

Universiteto ligoninė: kaltieji ieško kaltųjų

Įstūmę į dideles bėdas dvi Klaipėdos ligonines miesto politikai vaidina šventuosius ir bando savo kaltes suversti tiems, kurie statė ir ...
2024-07-23
Skaityti daugiauPin It on Pinterest

Share This