Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis”, kuris suteikė galimybę 2019-2021 metais įvairiomis formomis, būdais, metodais ir priemonėmis gerinti mokyklos mokinių pasiekimus....