Bernardas Brazdžionis

Pagerbs žymųjį kraštietį

Šiemet minimos iškilaus Gargždų krašto rašytojo Mykolo Vaitkaus 140-osios gimimo ir 50-osios mirties metinės, tad Seimas 2023-iuosius yra paskelbęs Mykolo Vaitkaus metais. Šias sukaktis įprasmins mokslinė konferencija ir specialiai kunigo atminimui sukurtos...

Ką liudija bibliotekos autografuotų leidinių kolekcija

Kada bibliotekos fonduose atsirado pirmoji knyga su autoriaus autografu atsakyti sunku, bet man nuo pirmų darbo bibliotekoje dienų menasi prof Kazio Pakšto knyga „Baltijos jūra“ su autoriaus autografu: „Gerbiamam kunigui klebonui A. Pauriui dėkingumo ir draugiškumo...

Pin It on Pinterest