Klaipėdos apskrities policija praneša, kad jos pareigūnai sulaikė čigonus, kurie platino itin pavojingą narkotinę medžiagą – karfentanilį.